Lp.
Numer umowy
   Data     zawarcia     umowy   
Okres obowiązywania umowy
Określenie przedmiotu umowy
Strony umowy, w tym przedstawiciele stron
Wartość przedmiotu umowy
Informacje o źródłach i wysokości współfinansowania przedmiotu umowy
Adnotacje o zmianach
1   ON.032.1.2022  4.01.2022 r.   4.01.2022 - 31.03.2022  Umowa na świadczenie usług geologii Powiat Sierpecki - Firma GEOXX Sp. z o.o. Sp. k, ul. Hozjusza 11, 11-041 Olsztyn zgodnie z § 4    
2 ON.032.2.2022

3.01.2022 r.

 

25.03.2022 r.

1.01.2022 - 31.03.2022

 

01.01.2022 - 31.12.2022

Umowa zlecenia - świadczenie usług prawnych związanych z wykonaniem władzy publicznej przez organy Powiatu Sierpeckiego i Zarządu Powiatu Sierpeckiego

Aneks nr 1 do umowy zlecenia nr ON.032.2.2022 w sprawie obsługi prawnej organów samorządu powiatu sierpeckiego

Powiat Sierpecki - Radca Prawy Jerzy Suski prowadzący indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego w Sierpcu 6 500,00 zł netto   Aneks nr 1 z dnia 25.03.2022 r.
3 ON.032.3.2022 5.01.2022 r. na czas nieokreślony Umowa na zakup i odbiór energii elektrycznej dla budynku biurowego Starostwa Powiatowego w Sierpcu przy ul. Kopernika 8 ENERGA Obrót SA, ul. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk - Powiat Sierpecki zgodnie z cennikiem standardowym    
4 ON.032.4.2022 3.01.2022 r. 3.01.2022-31.12.2022 Umowa powierzenia zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy Starostwo Powiatowe w Sierpcu - Centrum Kształcenia Zawodowego w Sierpcu 250,00 zł brutto    
5 ON.032.5.2022 17.01.2022 r. bezterminowo Umowa o warunkach zgłaszania prac geodezyjnych drogą elektroniczną Starosta Sierpecki - GEO-NAT G.W. Kania, Nowa Biała 25B, 09-411 Biała -    
6 ON.032.6.2022 20.01.2022 r. 31.01.2022 r. Umowa na przeprowadzenie rocznej kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania dwóch obiektów budowlanych Starostwa Powiatowego w Sierpcu przy ul. Świętokrzyskiej 2a oraz przy ul. Kopernika 9 ich estetyki i otoczenia Powiat Sierpecki - Firma Projektowanie i Nadzór inż. Henryk Orłowski, Sierpc 615,00 zł brutto    
7 ON.032.7.2022 13.12.2021 r. na okres 10 lat, po upływie ww. okresu przekształca się na czas nieokreślony Umowa o dostęp do nieruchomości nr PRO.RK.PER_SP_03.NX_PLO-427006 NEXERA Sp. z o.o. z/s w Warszawie, Al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa, reprezentowany przez Rafał Kot - Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę Sierpeckiego -    
8 ON.032.8.2022 24.01.2022 r. bezterminowo Umowa o warunkach zgłaszania prac geodezyjnych drogą elektroniczną Starosta Sierpecki - Geolidar SC Paweł i Patryk Trepkowscy, 11 Listopada 18/11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki -    
9 ON.032.9.2022 24.01.2022 r. bezterminowo Umowa o warunkach zgłaszania prac geodezyjnych drogą elektroniczną Starosta Sierpecki - Geoplan Zakład Usług Geodezyjnych i Projektowych Piotr Korczak, ul. Włodarzewska 51F/10, 02-384 Warszawa -    
10 ON.032.10.2022 24.01.2022 r. bezterminowo Umowa o warunkach zgłaszania prac geodezyjnych drogą elektroniczną Starosta Sierpecki - Usługi Geodezyjne Łukasz Czarnecki, ul. Paderewskiego 6a/31, 09-200 Sierpc -    
11 ON.032.11.2022 25.01.2022 r. bezterminowo Umowa o warunkach zgłaszania prac geodezyjnych drogą elektroniczną Starosta Sierpecki - Biuro Usług Geodezyjnych, Geo-Centrum mgr. inż Tomasz Lorkowski, ul. Warszawska 15/23 lok. 8, 09-300 Żuromin -    
12 ON.032.12.2022 28.01.2022 r. 31.01.2022 r. Umowa zlecenie - opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. "Budowa i wyposażenie nowego Oddziału Rehabilitacji: budynek dwukondygnacyjny o łącznej powierzchni całkowitej 1520 m2 dla 74 pacjentów, również po przebytej chorobie COVID-19 oraz dobudowa pomieszczeń Izby Przyjęć o powierzchni 110 m2 w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu" Powiat Sierpecki - Firma GRAM Jarosław Umiński, ul. Jeżynowa 7, 87-800 Włocławek 20 000, 00 zł brutto    
13 ON.032.13.2022 31.01.2022 r. bezterminowo Umowa o warunkach zgłaszania prac geodezyjnych drogą elektroniczną Starosta Sierpecki - GEODEZJA GEOPOINTS mgr. inż Piotr Urbański, Pl. 11 Listopada 16, 87-600 Lipno -    
14 ON.032.14.2022 3.01.2022 r. 01.01.2022 - 31.12.2022 Umowa zlecenie - świadczenie bieżącej obsługi prawnej dla komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz jednostek organizacyjnych powiatu, z wyłączeniem PUP w Sierpcu, SPZZOZ w Sierpcu, KP w Sierpcu Powiat Sierpecki - Radca Prawny Bogusław Dziubek wpisanym na listę OIRP w Lublinie 9 500,00 zł brutto    
15 ON.032.15.2022 2.02.2022 r. bezterminowo Umowa o warunkach zgłaszania prac geodezyjnych drogą elektroniczną Starosta Sierpecki - Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PiB, ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa -    
16 ON.032.16.2022 10.02.2022 r. 28.02.2022 r. Umowa na opracowanie dokumentacji geodezyjnej - wykazy zmian danych ewidencyjnych Powiat Sierpecki - Geo-Mapa Mirosław Słupecki, ul. Wiosny Ludów 30, 09-200 Sierpc 550,00 zł brutto    
17 ON.032.17.2022 10.02.2022 r. 28.02.2022 r. Umowa na opracowanie dokumentacji geodezyjnej - wykazy zmian danych ewidencyjnych Powiat Sierpecki - Geo-Mapa Mirosław Słupecki, ul. Wiosny Ludów 30, 09-200 Sierpc 450,00 zł brutto    
18 ON.032.18.2022 20.01.2022 r. 30.09.2027 r. Porozumienie nr 1/P/WBZK/2022 w sprawie współpracy przy realizacji Projektu pn. "Mazowieckie Syreny+ - rozbudowa i modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności" na terenie Powiatu Sierpeckiego Skarb Państwa - Wojewoda Mazowiecki a Powiat Sierpecki Wartość użyczonych urządzeń zostanie określona w umowie użyczenia    
19 ON.032.19.2022 17.02.2022 r. bezterminowo Umowa o warunkach zgłaszania prac geodezyjnych drogą elektroniczną Starosta Sierpecki - Pracownia geodezyjna Geokomplex Krzysztof Żółtowski, ul. Piękna 3, 06-500 Mława -    
20 ON.032.20.2022 16.02.2022 r. 31.12.2022 r. Umowa nr 67/2022/AOON w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2022 roku środków Funduszu Solidarnościowego, na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022 Wojewoda Mazowiecki - Powiat Sierpecki 162 250,00 zł    
21 ON.032.21.2022 16.02.2022 r. 31.12.2022 r. Umowa nr 77/2022/OW w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2022 roku środków Funduszu Solidarnościowego, na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022 Wojewoda Mazowiecki - Powiat Sierpecki 48 000,00 zł    
22 ON.032.22.2022 17.02.2022 r. bezterminowo Umowa o warunkach zgłaszania prac geodezyjnych drogą elektroniczną Starosta Sierpecki - Promat Geodezja Mateusz Klimczuk, ul. Diamentowa 6, nowa Wieś, 14-200 Iława -    
23 ON.032.23.2022 16.02.2022 r. 30.04.2022 r. Umowa w sprawie realizacji zadania pod nazwą: "Budowa drenażu z trzech boków budynku Starostwa Powiatowego w Sierpcu przy ul. Kopernika 9" Powiat Sierpecki - Biurem Projektów i Inwestycji PROBUD", ul. Konstytucji 3 Maja 33, 09-200 Sierpc 50 000,00 zł brutto    
24 ON.032.24.2022 18.02.2022 r. bezterminowo Umowa o warunkach zgłaszania prac geodezyjnych drogą elektroniczną Starosta Sierpecki - Mosty Katowice Sp. z o.o. ul. Rolna 12, 40-135 Katowice -    
25 ON.032.25.2022 22.02.2022 r. bezterminowo Umowa o warunkach zgłaszania prac geodezyjnych drogą elektroniczną Starosta Sierpecki - DeZet Geodezja Projekty Budowlane, Zb. Kiełkowski, ul. Lidzbarska 22/34, 09-300 Żuromin -    
26 ON.032.26.2022  24.02.2022 r. 25.02.2022 r. Porozumienie nr B/UMWM-UU/POR/KP/15/2022 w sprawie wspólnej organizacji przedsięwzięcia społeczno-kulturalnego pod nazwą "SPOTKANIE NOWOROCZNE" Województwo Mazowieckie - Starostwo Powiatowe w Sierpcu 23 000,00 zł brutto    
27 ON.032.27.2022 1.03.2022 r. 1.03.2022 r. Umowa w sprawie kompleksowego nadzoru budowlanego nad robotami budowlanymi przy realizacji zadania pn. "Odwodnienia budynku przy ul. Kopernika 9" Powiat Sierpecki - KSK Budownictwo, Krzysztof Kośmider, ul. Wspólna 23, 09-200 Sierpc 12 000,00 zł brutto    
28  ON.032.28.2022  1.03.2022 r. 15.03.2022 r. Umowa na opracowanie koncepcji dotyczącej możliwości technicznych i prawnych skomunikowania i wydzielenia miejsc parkingowych dla nowo zakupionego budynku przy ul. Kopernika 8 w Sierpcu z ul. Świętokrzyską i ul. Płocką Powiat Sierpecki - Biurem Projektów i Inwestycji PROBUD, ul. Konstytucji 3 Maja 33, 09-200 Sierpc 9 900,00 zł brutto    
29 ON.032.29.2022 21.02.2022 r. 2.03.2022 r. Umowa zlecenie w sprawie wykonania opracowania programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. "Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu oraz poprawa efektywności energetycznej całego obiektu przy ul. Wiosny Ludów 7 w Sierpcu" Powiat Sierpecki - Biuro Projektowania i Realizacji Architektury WAW Włodzimierz Kaniewski, 87-800 Włocławek, ul. Cyganka 7 9 500,00 zł brutto    
30 ON.032.30.2022 3.03.2022 r. 31.05.2022 r. Umowa w sprawie wykonania zadania pn. "Wykonanie mebli biurowych w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami" Powiat Sierpecki - Firma Meblownia, B. Duchnowski, Bledzewo, 09-200 Sierpc 8 000,00 zł brutto   wykonawca zrezygnował z wykonania umowy
31 ON.032.31.2022 4.03.2022 r. bezterminowo Umowa o warunkach zgłaszania prac geodezyjnych drogą elektroniczną Starosta Sierpecki -  INWEST-GEO Biuro Geodezji Wyceny Obrotu i Obsługi, ul. Pstrągowskiego 27/9, 10-601 Olsztyn -    
32 ON.032.32.2022 8.04.2022 r. na czas obowiązywania umowy głównej ON.032.70.2020 Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych Powiat Sierpecki - Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych -    
33 ON.032.33.2022 7.03.2022 r. 31.12.2022 r. Umowa w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Sierpeckiego Powiat Sierpecki - Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu 803.246,97 zł brutto    
34 ON.032.34.2022 7.03.2022 r. 31.03.2022 r.

Porozumienie, którego przedmiotem jest:

1) ustalenie zasad wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz udzielania zamówienia publicznego,

2)ustalenie zasad zabezpieczenia przez Strony środków finansowych związanych z udzieleniem zamówienia oraz wzajemnych rozliczeń i pokrycia kosztów zadania pn. "Dostawa oleju opałowego w roku 2022 - 2023 na potrzeby jednostek organizacyjnych powiatu"

Powiat Sierpecki - Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu -    
35 ON.032.35.2022 8.03.2022 r. 31.12.2022 r. umowa w sprawie przekazywania środków publicznych przez Powiat Sierpecki na rzecz Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu Powiat Sierpecki - Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sierpcu 280.000,00 zł brutto    
36 ON.032.36.2022 21.02.2022 r. 25.02.2022 r. Umowa na usługę - organizacja pokazu artystycznego lightshow w wykonaniu 4 artystów oraz pokazu UVshow Powiat Sierpecki - Elite Music Julian Dziewulski, ul. Żniwna 21, 10-811 Olsztyn 7 900,00 zł netto    
37 ON.032.37.2022 10.03.2022 r. bezterminowo Umowa o dostęp do danych rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną z wykorzystaniem modułu "Dane RCN" w ramach Geoportalu Powiatu Sierpeckiego Starosta Sierpecki - N Property Wycena Nieruchomości Janusz Niesłuchowski, ul. Strażacka 2 lok. 1, 09-400 Ciechanów -    
38 ON.032.38.2022
10.03.2022 r.
bezterminowo Umowa o dostęp do danych rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną z wykorzystaniem modułu "Dane RCN" w ramach Geoportalu Powiatu Sierpeckiego Starosta Sierpecki - J&W Wycena Nieruchomości Jolanta Ziemkowska, Wojciech Ziemkowski SC, ul. Piłsudskiego 16c/122, 96-500 Sochaczew -    
39 ON.032.39.2022 10.03.2022 r. bezterminowo Umowa o dostęp do danych rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną z wykorzystaniem modułu "Dane RCN" w ramach Geoportalu Powiatu Sierpeckiego Starosta Sierpecki - MYS Anna Czarnecka, ul. Twarda 44, 00-831 Warszawa -    
40 ON.032.40.2022 7.03.2022 r. bezterminowo Umowa o warunkach zgłaszania prac geodezyjnych drogą elektroniczną Starosta Sierpecki - GEOFAST SC Usługi Geodezyjne Piotr Langowski, Robert Bogulas, ul. Żwirki 26, 06-500 Mława -    
41 ON.032.41.2022 9.03.2022 r. 18.05.2022 r. umowa w sprawie wykonania usługi w zakresie sprzedaży i montażu towaru zgodnie ze specyfikacją Powiat Sierpecki - ABC STALREM Sp. z o.p. ul. Dworcowa 25, 09-400 Płock O/Sierpc 4440,00 zł brutto    
42 ON.032.42.2022 18.03.2022 r. bezterminowo Umowa o dostęp do danych rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną z wykorzystaniem modułu "Dane RCN" w ramach Geoportalu Powiatu Sierpeckiego Starosta Sierpecki - Grażyna Piskorska, ul. Westerplatte 8m5, 09-400 Płock -    
43 ON.032.43.2022 22.03.2022 r. 31.07.2022 r. umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Po zdrowie nad Bałtyk" Powiat Sierpecki - Polski Związek Emerytów i Rencistów i Inwalidów - Organizacja Pozarządowa z/s w Sierpcu, ul. Piastowska 39 1000,00 zł    
44 ON.032.44.2022 22.03.2022 r. 30.11.2022 r. umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: XXIV Przegląd Twórczości Emeryckich Zespołów Artystycznych Powiat Sierpecki - Polski Związek Emerytów i Rencistów i Inwalidów - Organizacja Pozarządowa z/s w Sierpcu, ul. Piastowska 39 1000,00 zł    
45 ON.032.45.2022 22.03.2022 r. 30.06.2022 r. umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Wspieranie rekreacji i turystyki Powiat Sierpecki - Polski Związek Emerytów i Rencistów i Inwalidów - Organizacja Pozarządowa z/s w Sierpcu, ul. Piastowska 39 1000,00 zł    
46 ON.032.46.2022 25.03.2022 r. 31.07.2022 r. umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Igrzyska młodzieży szkolnej o Puchar Starosty Sierpeckiego Powiat Sierpecki - Uczniowski Klub Sportowy "Mechanik" - Organizacja Pozarządowa z/s w Sierpcu, ul. Armii Krajowej 10 1000,00 zł    
47 ON.032.47.2022 25.03.2022 r. 31.12.2022 r. umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Dzień Pamięci - Odzyskanie przez Polskę Niepodległości Powiat Sierpecki - Towarzystwem Patriotyczno - Historycznym Pamięć i Prawda - Organizacja Pozarządowa z/s w Sierpcu, ul. Wyspiańskiego 4 4000,00 zł    
48 ON.032.48.2022 25.03.2022 r. 30.04.2022 r. umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Udział w Pucharze Polski w Trójboju Siłowym Powiat Sierpecki - Uczniowski Klub Sportowy "Mechanik" - Organizacja Pozarządowa z/s w Sierpcu, ul. Armii Krajowej 10 2000,00 zł    
49 ON.032.49.2022 25.03.2022 r. 30.11.2022 r. umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Zawody w wyciskaniu sztangi leżąc o Puchar Starosty Sierpeckiego Powiat Sierpecki - Uczniowski Klub Sportowy "Mechanik" - Organizacja Pozarządowa z/s w Sierpcu, ul. Armii Krajowej 10 2000,00 zł    
50 ON.032.50.2022 25.03.2022 r. 30.11.2022 r. umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Udział w Mistrzostwach Polski Juniorów w Trójboju Siłowym Klasycznym Powiat Sierpecki - Uczniowski Klub Sportowy "Mechanik" - Organizacja Pozarządowa z/s w Sierpcu, ul. Armii Krajowej 10 2500,00 zł    
51 ON.032.51.2022 25.03.2022 r. 31.10.2022 r. umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Maraton rowerowy 24 H Powiat Sierpecki - Klub Rowerowy Dynamo - Organizacja Pozarządowa z/s w Sierpcu, ul. Przemysłowa 2 2500,00 zł    
52 ON.032.52.2022 25.03.2022 r. 31.12.2022 r. umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Udział i organizacja w turniejach towarzyskich dla młodzieży i dzieci powiatu sierpeckiego Powiat Sierpecki - Miejski Klub Sportowy "Kasztelan" - Organizacja Pozarządowa z/s w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 26 3000,00 zł    
53 ON.032.53.2022 25.03.2022 r. 31.12.2022 r. umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Organizacja imprez w zakresie kultury fizycznej Powiat Sierpecki - Powiatowym Zrzeszeniem Ludowym Zespoły Sportowe - Organizacja Pozarządowa z/s w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a 11000,00 zł    
54 ON.032.54.2022 25.03.2022 r. 31.12.2022 r. umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Obóz sportowy Powiat Sierpecki - Powiatowym Zrzeszeniem Ludowym Zespoły Sportowe - Organizacja Pozarządowa z/s w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a 2000,00 zł    
55 ON.032.55.2022 25.03.2022 r. 31.12.2022 r. umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Wyjazdy na mistrzostwa i turnieje kwalifikacyjne Powiat Sierpecki - Powiatowym Zrzeszeniem Ludowym Zespoły Sportowe - Organizacja Pozarządowa z/s w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a 5000.00 zł    
56 ON.032.56.2022 25.03.2022 r. 31.12.2022 r. umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Obóz sportowy i treningi piłkarskie Powiat Sierpecki - Miejski Klub Sportowy "Kasztelan" - Organizacja Pozarządowa z/s w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 26 3000,00 zł    
57 ON.032.57.2022 3.02.2022 r. 25.03.2022 r. umowa na dostawę kompaktowego węzła cieplnego do budynku przy ul. Świętokrzyskiej 2a Powiat Sierpecki - AS-MAR Andrzej Sulkowski z/s przy ul. Reymonta 66, 09-200 Sierpc 48000,00 zł    
58 ON.032.58.2022 1.03.2022 r. 18.03.2022 r. Umowa na świadczenie usługi wyżywienia dla uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie obiektów przeznaczonych do ich zakwaterowania przez Powiat Sierpecki Powiat Sierpecki - Zespół Szkół nr 1 w Sierpcu ul.Armii Krajowej 10, 09-200 Sierpc 60,00 zł brutto za osobę    
59 ON.032.59.2022 2.03.2022 r. 02.03.2022 - 13.03.2022 Umowa najmu lokalu mieszkalnego wraz z wyposażeniem na rzecz zakwaterowania uchodźców z Ukrainy Powiat Sierpecki - Zakład Przemysłu Odzieżowego MARJOSS J. Długokęcki Sp. J., ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc 30,00 zł brutto za osobę    
60 ON.032.60.2022 3.03.2022 r. 05.03.2022 - 13.03.2022 Umowa na świadczenie usługi wyżywienia dla uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie obiektów przeznaczonych do ich zakwaterowania przez Powiat Sierpecki Powiat Sierpecki - Gawlik Zbigniew Bar Gastronomiczny Kaprys, ul. Konstytucji 3 Maja 19, 09-200 Sierpc 30,00 zł brutto za osobę    
61 ON.032.61.2022 25.03.2022 r. 25.04.2022 r. umowa na określenie wartości nieruchomości dz. nr 1564/2 położonej w m. Sierpc celem jej zbycia, w drodze darowizny, na rzecz użytkownika wieczystego Powiat Sierpecki - Firma Projektowanie i Kosztorysowanie, Nadzory i Wyceny Nieruchomości, Zbigniew Dąbrowski, ul. Jana Pawła II 35, 09-200 Sierpc 615,00 zł brutto    
62 ON.032.62.2022 18.03.2022 r. 31.03.2022 r. Umowa o przyznaniu dofinansowania w ramach Projektu "Lokalny Animator Sportu" nr 2486/03/22/LAS/JST Powiat Sierpecki - Instytut Sportu Państwowy Instytut Badawczy z/s w Warszawie, ul. Trylogii 2/16 1200,00 zł brutto    
63 ON.032.63.2022 23.03.2022 r. 31.12.2022 r. Porozumienie nr 68.2.48/2022/WBZK w sprawie warunków wykonania polecenia Wojewody Mazowieckiego z dnia 27.02.2022 r. do zakwaterowania, wyżywienia, opieki socjalnej oraz opieki psychologicznej w miejscach zakwaterowania dla ludności uchodźczej Powiat Sierpecki - Skarb Państwa - Wojewoda Mazowiecki 24360,00 zł    
64 ON.032.64.2022 25.03.2022 r. 1.04.2022 - 30.11.2022 umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Organizowanie treningów piłkarskich dla drużyn LKS Sparta Mochowo Powiat Sierpecki - Ludowy Klub Sportowy Sparta Mochowo, ul. Sportowa 8, Mochowo Parcele 3750,00 zł    
65 ON.032.65.2022 25.03.2022 r. 1.05.2022 - 30.09.2022 umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Biegi trzeźwości w gminie Mochowo Powiat Sierpecki - Ludowy Klub Sportowy Sparta Mochowo, ul. Sportowa 8, Mochowo Parcele 2000,00 zł    
66 ON.032.66.2022 25.03.2022 r. 1.05.2022 - 30.09.2022 umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Organizacja obozu sportowego dla zawodników i zawodniczek LKS Sparta Mochowo Powiat Sierpecki - Ludowy Klub Sportowy Sparta Mochowo, ul. Sportowa 8, Mochowo Parcele 9000,00 zł    
67 ON.032.67.2022 24.03.2022 r. 1.03.2022 - 31.12.2022 umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Obóz sportowy Powiat Sierpecki - Stowarzyszeniem Ludowy Klub Sportowy "Orzeł" w Goleszynie, ul. Niepodległości 4, 09-200 Sierpc 5000,00 zł    
68 ON.032.68.2022 24.03.2022 r. 1.03.2022 - 31.12.2022 umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Prowadzenie treningów sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu sierpeckiego Powiat Sierpecki - Stowarzyszeniem Ludowy Klub Sportowy "Orzeł" w Goleszynie, ul. Niepodległości 4, 09-200 Sierpc 4000,00 zł    
69 ON.032.69.2022 24.03.2022 r. 1.03.2022 - 31.12.2022 umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Udział drużyny 2007 i młodsi w Turnieju API - CUP w Zakopanem Powiat Sierpecki - Stowarzyszeniem Ludowy Klub Sportowy "Orzeł" w Goleszynie, ul. Niepodległości 4, 09-200 Sierpc 2500,00 zł    
70 ON.032.70.2022 29.03.2022 r. 1.04.2022 - 1.12.2022 umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Prowadzenie zajęć sportowo rekreacyjnych w piłkę nożną dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z terenu gminy Zawidz i Powiatu Sierpeckiego Powiat Sierpecki - UKS Pogoń Słupia Zawidz,Słupia 42, 09-226 Zawidz 3000,00 zł    
71 ON.032.71.2022 30.03.2022 r. 29.03.2023 r. umowa na dostawy oleju opałowego w 2022 - 2023 roku dla potrzeb jednostek organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego Powiat Sierpecki - TANKPOL Sp. z o.o., Cekanowo, ul. Płocka 24, 09-427 Słupno upust: - 0,23 zł netto za litr    
72 ON.032.72.2022 29.03.2022 r. 31.03.2032 r. umowa dzierżawy obwodu łowieckiego nr 98 o powierzchni całkowitej 4556,04 ha Starosta Sierpecki - Koło Łowieckie RARÓG z/s w W-wie 1084,08 zł    
73 ON.032.73.2022 29.03.2022 r. 31.03.2032 r. umowa dzierżawy obwodu łowieckiego nr 109 o powierzchni całkowitej 6496,40 ha Starosta Sierpecki - Koło Łowieckie KRZYŻÓWKA z/s w Sierpcu 3838,45 zł    
74 ON.032.74.2022 29.03.2022 r. 31.03.2032 r. umowa dzierżawy obwodu łowieckiego nr 110 o powierzchni całkowitej 5374,12 ha Starosta Sierpecki - Koło Łowieckie TUR z/s w Sierpcu 3217,00 zł    
75 ON.032.75.2022 29.03.2022 r. 31.03.2032 r. umowa dzierżawy obwodu łowieckiego nr 126 o powierzchni całkowitej 7666,08 ha Starosta Sierpecki - Koło Łowieckie Koziebrody z/s w Raciążu 4632,23 zł    
76 ON.032.76.2022 29.03.2022 r. 31.03.2032 r. umowa dzierżawy obwodu łowieckiego nr 127 o powierzchni całkowitej 4084,38 ha Starosta Sierpecki - Koło Łowieckie SKRWA z/s w Sudragach 2435,59 zł    
77 ON.032.77.2022 29.03.2022 r. 31.03.2032 r. umowa dzierżawy obwodu łowieckiego nr 131 o powierzchni całkowitej 6292,77 ha Starosta Sierpecki - Koło Łowieckie Nr 328 TROP z/s Dziekanowie Leśnym 1498,22 zł    
78 ON.032.78.2022 29.03.2022 r. 31.03.2032 r. umowa dzierżawy obwodu łowieckiego nr 132 o powierzchni całkowitej 8839,02 ha Starosta Sierpecki - Koło Łowieckie ŻURAW z/s w Płocku 5176,11 zł    
79 ON.032.79.2022 29.03.2022 r. 31.03.2032 r. umowa dzierżawy obwodu łowieckiego nr 140 o powierzchni całkowitej 6363,41 ha Starosta Sierpecki - Koło Łowieckie SKRWA z/s w Sudragach 3813,29 zł    
80 ON.032.80.2022 29.03.2022 r. 31.03.2032 r. umowa dzierżawy obwodu łowieckiego nr 144 o powierzchni całkowitej 6462,98 ha Starosta Sierpecki - Koło Łowieckie RARÓG z/s w Warszawie 3830,09 zł    
81 ON.032.81.2022 29.03.2022 r. 31.03.2032 r. umowa dzierżawy obwodu łowieckiego nr 147 o powierzchni całkowitej 4727,39 ha Starosta Sierpecki - Koło Łowieckie TUR z/s w Sierpcu 1112,13 zł    
82 ON.032.82.2022 29.03.2022 r. 31.03.2032 r. umowa dzierżawy obwodu łowieckiego nr 153 o powierzchni całkowitej 5505,17 ha Starosta Sierpecki - Wojskowym Kołem Łowieckim Nr 322 POBUDKA z/s w Jabłonnej 1316,13 zł    
83 ON.032.83.2022 29.03.2022 r. 31.03.2032 r. umowa dzierżawy obwodu łowieckiego nr 164 o powierzchni całkowitej 4556,04 ha Starosta Sierpecki - Koło Łowieckie Nr 104 AKTEON z/s w Warszawie 1015,27 zł    
84 ON.032.84.2022 29.03.2022 r. 31.03.2032 r. umowa dzierżawy obwodu łowieckiego nr 98 o powierzchni całkowitej 4259,03 ha Starosta Sierpecki - Koło Łowieckie LEW z/s w Sierpcu 1935,55 zł    
85 ON.032.85.2022 30.03.2022 r. 30.06.2022 r. umowa na skanowanie analogowych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - 224 operatów klasyfikacyjnych z powiatu sierpeckiego, obejmuje przetworzenie ich do postaci cyfrowej oraz odpowiednie pogrupowanie i nazwanie powstałych plików a następnie umieszczenie tych plików w odpowiednich folderach Powiat Sierpecki - Firma - oftec Grabowski Paweł Reymonta 29C, 09-200 Sierpc 17908,80 zł    
86 ON.032.86.2022 30.03.2022 r. 30.06.2022 r. umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych Powiat Sierpecki - Firma - oftec Grabowski Paweł Reymonta 29C, 09-200 Sierpc -    
87 ON.032.87.2022 31.03.2022 r. bezterminowo Umowa o warunkach zgłaszania prac geodezyjnych drogą elektroniczną Starosta Sierpecki - GEOFAST SA Usł. Geodezyjne, Żwirki 26, 06-500 Mława -    
88 ON.032.88.2022 4.04.2022 r. 31.08.2025 umowa dzierżawy gruntu niezabudowanego o pow. 0,2020 ha stanowiącego własność Skarbu Państwa Położonego w Sierpcu przy ul. Solskiego, nr działki 2390/2 Księga wieczysta PL1E/00016264/7 Skarb Państwa - Starosta Sierpecki a polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Oddział w Sierpcu 303,00 zł    
89 ON.032.89.2022 4.04.2022 r. 31.12.2022 r. umowa na świadczenie usług z zakresu geologii Powiat Sierpecki - GEOXX Sp. z o.o., ul. Hozjusza 11, 11-041 Olsztyn 4428 zł brutto    
90 ON.032.90.2022 4.04.2022 r. 31.12.2022 r. Porozumienie nr 68.2.48/2/2022/WBZK w sprawie warunków wykonania polecenia Wojewody Mazowieckiego z dnia 27.02.2022 r. dot. wyżywienia i zakwaterowania obywateli Ukrainy Powiat Sierpecki - Skarb Państwa - Wojewoda Mazowiecki 160080,00 zł    
91 ON.032.91.2022 4.04.2022 r. 1.03.2022 - 31.12.2022 umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Wyjazdy na zawody sportowe Powiat Sierpecki - Klub Sportowy Taekyon, ul. Rypińska 10, 09-200 Sierpc 2000,00 zł    
92 ON.032.92.2022 4.04.2022 r. 1.07.2022 - 30.09.2022 umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Obóz sportowy Powiat Sierpecki - Klub Sportowy Taekyon, ul. Rypińska 10, 09-200 Sierpc 1500,00 zł    
93 ON.032.93.2022 4.04.2022 r. 1.05.2022 - 31.12.2022 umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Puchar Taekyon Powiat Sierpecki - Klub Sportowy Taekyon, ul. Rypińska 10, 09-200 Sierpc 750,00 zł    
94 ON.032.94.2022 4.04.2022 r. 1.02.2022 - 31.12.2022 umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Zakup sprzętu sportowego Powiat Sierpecki - Klub Sportowy Taekyon, ul. Rypińska 10, 09-200 Sierpc 1000,00 zł    
95 ON.032.95.2022 4.04.2022 r. 1.02.2022 - 31.12.2022 umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Szkolenie dorosłych i młodzieży w sekcji piłki ręcznej MKS Mazur Sierpc oraz udział w rozgrywkach organizowanych przez WMZPR oraz ZPRP Powiat Sierpecki - Międzyszkolny Klub Sportowy MAZUR , ul. Sucharskiego 2, 09-200 Sierpc 10000,00 zł    
96 ON.032.96.2022 1.04.2022 r. na czas nieokreślony umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych B2B nr UM/2/04/2022 w zakresie usługi internetowej Powiat Sierpecki - Jawornet Sp. z o.o., ul. Paderewskiego 4/10, 09-200 Sierpc 60,27 zł brutto    
97 ON.032.97.2022 7.04.2022 r. 1.04.2022 - 31.12.2022 umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Spotkajmy się nad Sierpienicą Powiat Sierpecki - Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko KUBUŚ, ul. Narutowicza 21c,09-200 Sierpc 1500,00 zł    
98 ON.032.98.2022 7.04.2022 r. 1.03.2022 - 31.12.2022 umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Ośrodek terapii ruchowej dla osób III wieku Powiat Sierpecki - Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko KUBUŚ, ul. Narutowicza 21c,09-200 Sierpc 2000,00 zł    
99 ON.032.99.2022 7.04.2022 r. 1.03.2022 - 1.12.2022 umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem:Uczestnictwo w imprezach sportowych Powiat Sierpecki - Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko KUBUŚ, ul. Narutowicza 21c,09-200 Sierpc 1500,00 zł    
100 ON.032.100.2022 7.04.2022 r. 4.04.2022 - 31.12.2022 umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Zapewnienie bezpieczeństwa w Powiecie Sierpeckim na rok 2022 Powiat Sierpecki - Rejonowym Płockim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, ul. Wyszogrodzka 1A, 09-402 Płock 2500,00 zł    
101 ON.032.101.2022 1.04.2022 r. bezterminowo Umowa o warunkach zgłaszania prac geodezyjnych drogą elektroniczną Starosta Sierpecki - PHU Piotr Koperski, ul. Szydłowieckiego 12, 09-500 Gostynin -    
102 ON.032.102.2022 6.04.2022 r. bezterminowo Umowa o warunkach zgłaszania prac geodezyjnych drogą elektroniczną Starosta Sierpecki - GEODEZJA inż. Dorota Grodzicka, ul. Lidzbarska 22/34, 09-300 Żuromin -    
103 ON.032.103.2022 14.03.2022 r. 14.03.2022 - 31.03.2022 Umowa najmu lokalu mieszkalnego wraz z wyposażeniem na rzecz zakwaterowania uchodźców z Ukrainy Powiat Sierpecki - Zakład Przemysłu Odzieżowego MARJOSS, j. Długokęcki, ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc

30,00 zł brutto za osobę

   
104 ON.032.104.2022 15.04.2022 r. 19.03.2022 - 31.03.2022 umowa na świadczenie usługi wyżywienia dla Uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie obiektów przeznaczonych do ich zakwaterowania przez Powiat Sierpecki Powiat Sierpecki - Gawlik Zbigniew Bar Gastronomiczny KAPRYS Konstytucji 3 Maja 19, 09-200 Sierpc 30,00 zł brutto za osobę    
105 ON.032.105.2022 14.04.2022 r. 1.04.2022 31.12.2022 umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Koszykówka na sierpeckim Orliku Powiat Sierpecki - Stowarzyszenie Basket Sierpc, ul. Mickiewicza 2, 09-200 Sierpc 2000,00 zł    
106 ON.032.106.2022 14.04.2022 r. 1.05.2022 - 31.12.2022 umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: VII Borkowski Bieg Integracyjny Powiat Sierpecki - Ludowo - Uczniowski Klub Sportowy LUKS w Borkowie Kościelnym 2000,00 zł    
107 ON.032.107.2022 14.04.2022 r. 30.11.2022 r. umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: X Grand Prix w Tenisie Stołowym o Puchar Starosty Sierpeckiego Powiat Sierpecki - Szkolny Ludowy Klub Sportowy Olimpijczyk Jeżewo 3000,00 zł    
108 ON.032.108.2022 14.04.2022 r. 31.08.2022 r. umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Szkolenie młodzieży i kadry wychowawczej Powiat Sierpecki - Chorągwia Mazowiecka ZHPH Sierpc 4500,00 zł    
109 ON.032.109.2022 14.04.2022 r. 30.11.2022 r. umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Obóz Tenisa Stołowego Powiat Sierpecki - Szkolny Ludowy Klub Sportowy Olimpijczyk Jeżewo 2500,00 zł    
110 ON.032.110.2022 14.04.2022 r. 1.05.2022 - 31.12.2022 umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Organizacja festynu sportowo- rekreacyjnego Bieg po zdrowie Powiat Sierpecki - LUKS - Iskra, Sudragi, ul. Szkolna 10 1000,00 zł    
111 ON.032.111.2022 15.04.2022 r. bezterminowo Umowa o warunkach zgłaszania prac geodezyjnych drogą elektroniczną Starosta Sierpecki - Geodezja i Kartografia Małgorzata August, ul. Pomrożycka 92, 42-400 Zawiercie, -    
112 ON.032.112.2022 19.04.2022 r. 23.05.2022 - 6.06.2022 umowa na świadczenia medyczne na rzecz osób wskazanych do przeprowadzenia badania przez Powiatową Komisję Lekarską w Sierpcu powołaną w celu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 r. Starosta Sierpecki - Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu zgodnie z cennikiem    
113 ON.032.113.2022 19.04.2022 r. 23.05.2022 - 6.06.2022 umowa w sprawie wynajmowania pomieszczeń dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sierpcu w celu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 r. Starostwo Powiatowe w Sierpcu - Kryta Pływalnia w Sierpcu 2 500,00 zł brutto    
114 ON.032.114.2022 15.04.2022 r. 30.04.2022 r. umowa na realizację zamówienia, którego przedmiotem jest zastosowanie do podbudowy płyty poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego i bieżni betonu  klasy C25/30 W8 Powiat Sierpecki - Firma TAMEX Obiekty Sportowe SA, ul. Rydgiera 8/3a, 01-793 Warszawa 9 900,00 zł    
115 ON.032.115.2022

22.04.2022 r.

21.10.2023 r.

Umowa na realizację inwestycji pn.: "Utworzenie Izby Przyjęć Covid wraz z Centrum Rehabilitacji przy SPZZOZ w Sierpcu" współfinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Edycja I

Aneks nr 1 z dnia 11.05.2022 r.

Powiat Sierpecki - Usługi Remontowo Budowlane, Paweł Sołdański, ul. Targowa 37, 09-200 Sierpc 18.999.642,23 zł brutto    
116 ON.032.116.2022 12.04.2022 r. bezterminowo Umowa o dostęp do danych rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną z wykorzystaniem modułu "Dane RCN" w ramach Geoportalu Powiatu Sierpeckiego Starosta Sierpecki - EKOM Wycena Nieruchomości Agnieszka Wolińska, ul. Wallenroda 2B/15, 20-607 Lublin -    
117 ON.032.117.2022 26.04.2022 r. 30.09.2022 r. umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Organizowanie akcji informacyjnej i profilaktycznej w zakresie bezpieczeństwa na terenie akwenów Powiat Sierpecki - Sierpeckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Wodne, ul. Sikorskiego 4, 09-200 Sierpc 2 000,00 zł    
118 ON.032.118.2022 26.04.2022 r. 30.08.2022 r. umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Dziadkowie i wnuki - historia zaklęta w fotografii Powiat Sierpecki - Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Wspólna sprawa", ul. 3 Maja 116, 09-227 Szczutowo 3 000,00 zł    
119 ON.032.119.2022 26.04.2022 r. 30.11.2022 r. umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Konkurs recytatorski poezji Karola Wojtyły i o Janie Pawle II Powiat Sierpecki - Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Wspólna sprawa", ul. 3 Maja 116, 09-227 Szczutowo 2 100,00 zł    
120 ON.032.120.2022 14.04.2022 r. 31.12.2026 r. porozumienie nr MEiN/2022/DWEW/1031 w sprawie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" Skarb Państwa - Ministerstwo Edukacji i Nauki, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa a Powiat Sierpecki 778 404,00 zł    
121 ON.032.121.2022 22.04.2022 r. 24.06.2022 r. porozumienie nr PP MEiN/2022/DPI/1248 o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: "Poznaj Polskę" Skarb Państwa - Ministerstwo Edukacji i Nauki, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa a Powiat Sierpecki 14 552,00 zł    
122 ON.032.122.2022 24.04.2022 r. bezterminowo Umowa o warunkach zgłaszania prac geodezyjnych drogą elektroniczną Starosta Sierpecki - Geodezyjna Obsługa Budownictwa GEOBUD St. Kowalski, ul. Stary Rynek 12, 06-500 Mława -    
123 ON.032.123.2022 5.05.2022 r. 5.11.2023 Umowa na zabezpieczenie kompleksowego nadzoru nad realizacją zadania pn. Utworzenie Izby Przyjęć COVID wraz z Centrum Rehabilitacji przy SPZZOZ w Sierpcu w formule "zaprojektuj i wybuduj" Powiat Sierpecki - Biuro Projektów i Nadzorów Budowlanych ANBUD Andrzej Oszal, ul. Władysława II Wygnańca 3, 09-200 Sierpc

121 770,00 zł

brutto

   
124 ON.032.124.2022 12.04.2022 r. 31.12.2022 r.  umowa nr 62/NPRC/2022/JST o udzielenie dotacji celowej (część 85/14 - Rezerwa celowa poz. 26) na dofinansowanie ze środków budżetu państwa realizacji Priorytetu 3 programu wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025" Powiat Sierpecki - Mazowiecki Kurator Oświaty Al. Jerozolimskie 32 z/s w W-wie 24000,00 zł    
125 ON.032.125.2022 6.05.2022 r. 6.06.2022 r. Umowa w sprawie sporządzenia opinii - wykazu zmian gruntowych wskazujący jakim obecnym działkom odpowiada działka o nr ewidencyjnym 9, położona w Płocku przy ul. Królewieckiej Powiat Sierpecki - FHU GEOMAPA, Mirosław Słupecki, Wiosny Ludów 30, 09-200 Sierpc 1 300,00 zł brutto    
126 ON.032.126.2022 6.05.2022 r. bezterminowo Umowa o warunkach zgłaszania prac geodezyjnych drogą elektroniczną Starosta Sierpecki -  ELIPSA Usługi Geodezyjne Radosław Wyszyński, Chełmica Duża 70,  87-811 Fabianki -    
127 ON.032.127.2022 11.05.2022 r. 31.12.2022 r. umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Zorganizowanie 60 zawodów w 15 dyscyplinach sportu dla dzieci i młodzieży szkolnej Powiat Sierpecki - Powiatowy Szkolny Związek Sportowy, ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc 7 000,00 zł    
128 ON.032.128.2022 11.05.2022 r. 31.12.2022 r. umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Wyjazdy reprezentacji powiatu sierpeckiego na zawody wojewódzkie Powiat Sierpecki - Powiatowy Szkolny Związek Sportowy, ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc 3 000,00 zł    
129 ON.032.129.2022 29.04.2022 r. 2.05.2022 - 30.11.2022 umowa nr 4/MCPS/04/2022/PFRON/ON w sprawie dofinansowania robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane dot. obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów ze środków PFRON przekazanych Samorządowi Woj. Mazowieckiego Powiat Sierpecki - Województwo Mazowieckie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa 97183,25 zł    
130 ON.032.130.2022 31.03.2022 r.

   1.04.2022 - 30.04.2022                                                               30.06.2022 r.

31.08.2022 r.

umowa na świadczenie usługi wyżywienia dla Uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie obiektów przeznaczonych do ich zakwaterowania przez Powiat Sierpecki

aneks nr 1 z dnia 28.04.2022 r.

aneks nr 2 z dnia 30.06.2022 r.

Powiat Sierpecki - Gawlik Zbigniew Bar Gastronomiczny KAPRYS Konstytucji 3 Maja 19, 09-200 Sierpc 30,00 zł brutto za osobę  

aneks nr 1 z dnia 28.04.2022 r.

aneks nr 2 z dnia 30.06.2022 r.

131 ON.032.131.2022 31.03.2022 r.

1.04.2022 - 30.04.2022

30.06.2022 r.

31.08.2022 r.

Umowa najmu lokalu mieszkalnego wraz z wyposażeniem na rzecz zakwaterowania uchodźców z Ukrainy

aneks nr 1 z dnia 28.04.2022 r.

aneks nr 2 z dnia 30.06.2022 r.

Powiat Sierpecki - Zakład Przemysłu Odzieżowego MARJOSS, j. Długokęcki, ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc 30,00 zł brutto za osobę  

aneks nr 1 z dnia 28.04.2022 r.

aneks nr 2 z dnia 30.06.2022 r.

132 ON.032.132.2022   15.01.2023 porozumienie na dofinansowanie zakupu samochodu/samochodów osobowych służbowych dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu Powiat Sierpecki - Komendant Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu 17 000,00 zł    
133 ON.032.133.2022 17.05.2022 r. 1.05.2022 - 30.04.2022 Umowa nr 01/05/2022 konserwacji urządzenia do przemieszczania osób niepełnosprawnych, zainstalowanego na zewnątrz budynku Starostwa Powiatowego w Sierpcu przy ul. Świętokrzyskiej 2a Powiat Sierpecki - Instalatorstwo Elektryczne Elektromechanika Jan Śniegocki, Dzwigowa, ul. Zacisze 5, 09-472 Słupno 200,00 zł netto/miesięcznie    
134 ON.032.134.2022 20.05.2022 r. bezterminowo Umowa o dostęp do danych rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną z wykorzystaniem modułu "Dane RCN" w ramach Geoportalu Powiatu Sierpeckiego Starosta Sierpecki - EXPERT Biuro Wyceny Nieruchomości i Usług Geodezyjnych Mirosław Falkoski, ul. Warszawska 4, 06-400 Ciechanów -    
135 ON.032.135.2022 20.05.2022 r. bezterminowo Umowa o dostęp do danych rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną z wykorzystaniem modułu "Dane RCN" w ramach Geoportalu Powiatu Sierpeckiego Starosta Sierpecki - PFCU Radosław Kowalczyk, ul. Sosnowa 18, 09-500 Gostynin -    
136 ON.032.136.2022 20.05.2022 r. bezterminowo Umowa o dostęp do danych rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną z wykorzystaniem modułu "Dane RCN" w ramach Geoportalu Powiatu Sierpeckiego Starosta Sierpecki - Wycena Nieruchomości mgr. inż. Anna Ptaszyńska, 26-700 Zwoleń, Słowackiego 52 -    
137 ON.032.137.2022 23.05.2022 r. 15.10.2022 r. umowa o opracowanie projektu modernizacji szczegółowej osnowy geodezyjnej wysokościowej na obszarze powiatu sierpeckiego Powiat Sierpecki - OPEGIKA Sp. z o.o., Al. Tysiąclecia 11, 82-300 Elbląg 77 490,00 zł brutto    
138 ON.032.138.2022 23.05.2022 r. bezterminowo Umowa o dostęp do danych rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną z wykorzystaniem modułu "Dane RCN" w ramach Geoportalu Powiatu Sierpeckiego Starosta Sierpecki - RUMRET Przedsiębiorstwo Robót Sanitarnych Przemysław Jaś 1-001 Dywity, Bukwałd 81 -    
139 ON.032.139.2022 26.05.2022 r. 25.11.2022 umowa na modernizację ewidencji gruntów i budynków obrębu Miłobędzyn gm. Sierpc Powiat Sierpecki - TERRA Usługi Geodezyjne i Klasyfikacja Gruntów Jacek Kraśniewski, ul. Pułtuska 20C/25, 06-413 Ciechanów 84 000,00 zł brutto    
140 ON.032.140.2022 26.05.2022 r. na czas trwania umowy ON.032.139.2022 umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych Starosta Sierpecki - TERRA Usługi Geodezyjne i Klasyfikacja Gruntów Jacek Kraśniewski, ul. Pułtuska 20C/25, 06-413 Ciechanów -    
141 ON.032.141.2022 14.04.2022 r. od 1.04.2022 r. na czas nieokreślony umowa przetwarzania w chmurze ZSI PAPIRUS SQL i powierzenia danych osobowych nr SO/02/04/2022 Powiat Sierpecki a SoftHard SA, ul. Graniczna 27 w Płocku 600,00 zł netto miesięcznie    
142 ON.032.142.2022 25.05.2022 r. bezterminowo Umowa o warunkach zgłaszania prac geodezyjnych drogą elektroniczną Starosta Sierpecki a TERRA Usługi Geodezyjne i Klasyfikacja Gruntów Jacek Kraśniewski, ul. Pułtuska 20C/25, 06-413 Ciechanów -    
143 ON.032.143.2022 27.05.2022 r. 25.11.2022 r. umowa na kontrolę opracowania geodezyjnego i kartograficznego przyjmowanego do PZGiK na podstawie umowy nr ON.032.139.2022 Starosta Sierpecki - Usługi Geodezyjno - Informatyczne Czesław Ruszyński, Lazurowa 24, 06-400 Ciechanów 5 535,00 zł brutto    
144 ON.032.144.2022 27.05.2022 r. 25.11.2022 r. umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych Starosta Sierpecki - Usługi Geodezyjno - Informatyczne Czesław Ruszyński, Lazurowa 24, 06-400 Ciechanów -    
145 ON.032.145.2022 27.05.2022 r. 17.11.2022 r. umowa na wykonanie kontroli opracowania geodezyjnego i kartograficznego przyjmowanego do PZGiK pn. "Opracowanie projektu modernizacji szczegółowej osnowy geodezyjnej wysokościowej na obszarze powiatu sierpeckiego" Powiat Sierpecki - Maxnet Lech Wereszczyński, ul. Walecznych 11/8, 03-916 Warszawa 8 241,00 zł    
146 ON.032.146.2022 27.05.2022 r. bezterminowo Umowa o warunkach zgłaszania prac geodezyjnych drogą elektroniczną Starosta Sierpecki - OPEGIKA Sp. z o.o., Al. Tysiąclecia 11, 82-300 Elbląg -    
147 ON.032.147.2022 23.05.2022 r. 14.01.2023 r. umowa w sprawie przekazania na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej środków finansowych dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu z przeznaczeniem na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego Powiat Sierpecki - Skarb Państwa Mazowiecki Komendant WPSP w W-wie 50 000,00 zł    
148 ON.032.148.2022 27.05.2022 r. bezterminowo Umowa o warunkach zgłaszania prac geodezyjnych drogą elektroniczną Starosta Sierpecki - Geodezyjna Obsługa Inwestycji Tomasz Paczkowski, Poniatowo, ul. Pileckiego 25, 09-300 Żuromin -    
149 ON.032.149.2022 3.06.2022 r. 10.12.2022 r. porozumienie w sprawie współpracy przy inwentaryzacji punktów i opracowaniu projektu modernizacji szczegółowej osnowy geodezyjnej wysokościowej na terenie powiatu sierpeckiego Starosta Sierpecki - Główny Geodeta Kraju 32 000,00 zł    
150 ON.032.150.2022 1.06.2022 r. 31.12.2022 r. umowa na dofinansowanie realizacji zadania "Dotacja celowa dla Powiatu Sierpeckiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego" Powiat Sierpecki - Zarząd Województwa Mazowieckiego 145 000,00 zł brutto    
151 ON.032.151.2022   30.10.2022 r.
umowa na realizację:
1. Opracowania dokumentacji pod nazwą "Program Ochrony Środowiska dla powiatu Sierpeckiego do 2030 roku wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko w tym Prognoza oddziaływania na środowisko"
2. Przeprowadzenie uzgodnień z innymi określonymi prawem organami w celu uzyskania wymaganych pozytywnych opinii dla wdrożenia Programu Ochron y Środowiska
Powiat Sierpecki - Zakład Analiz Środowiskowych Eko-Precyzja, Czupryk Paweł 43-450 Ustroń, ul. Sikorskiego 10 8 856,00 zł brutto    
152 ON.032.152.2022 8.06.2022 r. na czas określony do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy na wykonanie dzieła umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych Starosta Sierpecki - Jacek Kuciejewski ul. Sierpecka 23, 09-215 Bożewo -    
153 ON.032.153.2022 2.06.2022 r. bezterminowo Umowa o dostęp do danych rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną z wykorzystaniem modułu "Dane RCN" w ramach Geoportalu Powiatu Sierpeckiego Starosta Sierpecki - Victory Nieruchomości Łukasz Witwicki Barcza 54/53 10-685 Olsztyn -    
154
ON.032.154.2022
13.06.2022 r. bezterminowo Umowa o warunkach zgłaszania prac geodezyjnych drogą elektroniczną Starosta Sierpecki - Stryjewski Edward Trafik, ul. Nowowiejska 17A, 06-500 Mława -    
155 ON.032.155.2022 10.06.2022 r. bezterminowo Umowa o warunkach zgłaszania prac geodezyjnych drogą elektroniczną Starosta Sierpecki - Geo-projekt Szymon Gniadkowski, ul. Ojców Reformatorów 9, 09-300 Żuromin -    
156 ON.032.156.2022 10.06.2022 r. bezterminowo Umowa o warunkach zgłaszania prac geodezyjnych drogą elektroniczną Starosta Sierpecki - Geo-Expres Robert Dumka, ul. Szkolna 16/37 11-015 Olsztynek -    
157 ON.032.157.2022 10.06.2022 r. bezterminowo Umowa o warunkach zgłaszania prac geodezyjnych drogą elektroniczną Starosta Sierpecki - Pagórski Andrzej, ul. Stary Rynek 16, 06-500 Mława -    
158 ON.032.158.2022 26.05.2022 r. na czas nieokreślony porozumienie nr 1/2022 w sprawie powierzenia realizacji zadania polegającego na prowadzeniu domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży Powiat Sierpecki - Powiat Lipnowski 1000,00 zł miesięcznie    
159 ON.032.159.2022 15.06.2022 r. na czas określony umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych Starosta Sierpecki - Stryjewski Edward Trafik, ul. Nowowiejska 17A, 06-500 Mława -    
160 ON.032.160.2022 15.06.2022 r. 30.09.2022 r. umowa na opracowanie dokumentacji geodezyjnej do celów aktualizacji niektórych użytków rolnych; sadów - S, gruntów rolnych zabudowanych - Br, gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych - LZR, gruntów pod stawami - WSR, gruntów pod rowami - W oraz Nieużytków - N. Powiat Sierpecki - Stryjewski Edward Trafik, ul. Nowowiejska 17A, 06-500 Mława 5400,00 zł brutto    
161 ON.032.161.2022 14.06.2022 r. 30.12.2022 r. umowa o dofinansowanie nr RFRD/30/2022 na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3727W Ligowo - granica województwa - (Skępe)" Powiat Sierpecki - Wojewoda Mazowiecki 1 406 634,68 zł    
162 ON.032.162.2022 20.06.2022 r. 19.06.2024 r.

porozumienie ramowe o współpracy w zakresie:
1) skomunikowania nowo zakupionego budynku po byłej siedzibie LOK-u zlokalizowanego na dz. nr 1564/2 przez SP w Sierpcu z ul. Świętokrzyską i ul. Płocką,
2) wykonanie zgodnie z uzgodnioną przez Strony koncepcją, podziału działki stanowiącej pas drogowy ul. Dworcowej w Sierpcu na wysokości Dworca PKP i wydzielenie działki obejmującej swoim zasięgiem park im. Gen. Augusta E. Fieldorfa,
3) opracowania koncepcji ścieżki rowerowej na skrzyżowaniu ul. Konstytucji 3 Maja i ul. Narutowicza w Sierpcu

Powiat Sierpecki - Gmina Miasto Sierpc -    
163 ON.032.163.2022 24.06.2022 r. bezterminowo Umowa o dostęp do danych rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną z wykorzystaniem modułu "Dane RCN" w ramach Geoportalu Powiatu Sierpeckiego Starosta Sierpecki - eValue Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Anna Kolczyńska Pl. T. W. Wilsona 4/81,01-626 Warszawa -    
164 ON.032.164.2022 24.06.2022 r. bezterminowo Umowa o warunkach zgłaszania prac geodezyjnych drogą elektroniczną Starosta Sierpecki - KA-RO Roman Bornus, ul. Myśliborska 98E/149, 03-185 Warszawa -    
165 ON.032.165.2022 24.06.2022 r. bezterminowo Umowa o warunkach zgłaszania prac geodezyjnych drogą elektroniczną Starosta Sierpecki - KA-RO Sp. z o.o., ul. Myśliborska 98E/149, 03-185 Warszawa -    
166 ON.032.166.2022 28.06.2022 r. bezterminowo Umowa o warunkach zgłaszania prac geodezyjnych drogą elektroniczną Starosta Sierpecki - Intergeo Kamil Dmochowski, ul. Sybiraków 16/41, 15-204 Białystok -    
167 ON.032.167.2022 28.06.2022 r. bezterminowo Umowa o warunkach zgłaszania prac geodezyjnych drogą elektroniczną Starosta Sierpecki - Totalgeo Usł. Geodezyjne, M. Federowicz, ul. Husarska 8/4, 05-120 Legionowo -    
168 ON.032.168.2022 30.06.2022 r. bezterminowo Umowa o warunkach zgłaszania prac geodezyjnych drogą elektroniczną Starosta Sierpecki - Biegły Sadowy Sądu Okręgowego w Płocku, ul. Bielska 57A, 09-400 Płock -    
169 ON.032.169.2022 1.07.2022 r. bezterminowo Umowa o warunkach zgłaszania prac geodezyjnych drogą elektroniczną Starosta Sierpecki - PTS Nieruchomości, Os. Parkowe 15, 05-462 Wiązowna -    
170 ON.032.170.2022 04.07.2022 r. 31.12.2022 r. umowa na realizację zadania publicznego pod tytułem: Integracyjne spotkanie wigilijne Powiat Sierpecki - Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane ich opiekunów i Przyjaciół w Sierpcu 900,00 zł    
171 ON.032.171.2022 8.07.2022 r. 31.10.2022 r. umowa na dotację finansową z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 350 000 zł na realizacji zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3720W Mochowo - Gozdowo Powiat Sierpecki - Województwo Mazowieckie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa 350 000,00 zł    
172 ON.032.172.2022 12.07.2022 r. 10.08.2022 r. Umowa na opracowanie dokumentacji geodezyjnej - wykaz zmian danych ewidencyjnych dot. działki oraz wykaz zmian danych ewidencyjnych dot. budynków dla działki nr 1096/21 położonej w obrębie m. Sierpc Powiat Sierpecki - GEOMAPA, Mirosław Słupecki, Wiosny Ludów 30, 09-200 Sierpc 1 200,00 zł brutto    
173 ON.032.173.2022 20.07.2022 r. 20.07.2022 r.
- 20.07.2025 r.
Umowa na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Sierpeckiego i jednostek organizacyjnych. Powiat Sierpecki - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW biuro Regionalne w Płocku, ul. Królewiecka 28, 09-402 Płock 190 137,00 zł    
174 ON.032.174.2022 20.07.2022 r. 20.07.2022 r.
- 20.07.2025 r.
Umowa na ubezpieczenie floty pojazdów Powiatu Sierpeckiego oraz jednostek organizacyjnych. Powiat Sierpecki - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW biuro Regionalne w Płocku, ul. Królewiecka 28, 09-402 Płock 126 126,00 zł    
175 ON.032.175.2022 15.07.2022 r. bezterminowo Umowa o warunkach zgłaszania prac geodezyjnych drogą elektroniczną Starosta Sierpecki a Geo-Wektor Kinga Szczepanek, ul. 1 Maja 12/49, -    
176 ON.032.176.2022

18.07.2022 r.

17.11.2022 r.
(120 dni)
umowa na wykonanie robót budowlanych w ramach zadana pn. "Likwidacja barier architektonicznych przy budynku LO im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu, polegających na budowie podjazdu dla osób niepełnoprawnych, przebudowie schodów wejściowych, wymianie drzwi wejściowych, wymianie drzwi wejściowych oraz budowie parkingu dla samochodów osobowych Powiat Sierpecki - Biuro Projektów i Inwestycji PROBUD SC, ul. Konstytucji 3 Maja 33, 09-200 Sierpc 194 795,10 zł    
177 ON.032.177.2022 18.07.2022 r. 30.11.2022 r. porozumienie w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego Powiat Sierpecki - Komenda Powiatowa Policji, ul. Kilińskiego 24C, 09-200 Sierpc 2 000,00 zł    
178 ON.032.178.2022 22.07.2022 r. bezterminowo Umowa o warunkach zgłaszania prac geodezyjnych drogą elektroniczną Starosta Sierpecki - Getamap Artur Garlicki, ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańska -    
179 ON.032.179.2022 22.07.2022 r. bezterminowo Umowa o dostęp do danych rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną z wykorzystaniem modułu "Dane RCN" w ramach Geoportalu Powiatu Sierpeckiego Starosta Sierpecki - Rzeczoznastwo Majątkowe Elżbieta Gutkowska - Woźniak, ul. Traugutta 5, 06-400 Ciechanów -    
180 ON.032.180.2022 28.07.2022 r. 17.11.2022 r. Umowa na zabezpieczenie kompleksowego nadzoru nad realizacją zadania pn. "Likwidacja barier architektonicznych przy budynku Liceum Ogólnokształcącego im. mjr. H. Sucharskiego w Sierpcu polegającego na budowie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, przebudowie schodów wejściowych,wymianie drzwi wejściowych oraz budowie parkingu dla samochodów osobowych" Powiat Sierpecki - KSK Budownictwo Krzysztof Kośmider, ul. Wspólna 23, 09-200 Sierpc 4000,00 zł    
181 ON.032.181.2022 29.07.2022 r. 31.12.2022 r. Umowa o dopłatę na publiczny transport drogowy Powiat Sierpecki - Skarb Państwa - Wojewoda Mazowiecki 392 646,06 zł    
182 ON.032.182.2022 29.07.2022 r. 31.12.2022 r. Umowa w sprawie realizacji powiatowych przewozów osób o charakterze użyteczności publicznej Powiat Sierpecki - Sławomir Smardzewski, ul. Białobłodzka 16, 09-200 Sierpc      
183 ON.032.183.2022 29.07.2022 r. 31.12.2022 r. Umowa w sprawie realizacji powiatowych przewozów osób o charakterze użyteczności publicznej Powiat Sierpecki - Roman Janakiewicz, ul. Królewska 9, 09-200 Sierpc      
184 ON.032.184.2022 05.08.2022 r. bezterminowo Umowa o dostęp do danych rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną z wykorzystaniem modułu "Dane RCN" w ramach Geoportalu Powiatu Sierpeckiego Starosta Sierpecki - Monika Ladra, ul. Składkowskiego 3/211, 02-497 Warszawa -    
185 ON.032.185.2022 08.08.2022 r. 30.09.2022 r. Umowa na skanowanie analogowych materiałów Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego Powiat Sierpecki - Firma OF-TEC Paweł Grabowski,ul. Reymonta 29C, 09-200 Sierpc 492,00 zł brutto    
186 ON.032.186.2022 08.08.2022 r. 30.09.2022 r. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych Powiat Sierpecki - Firma OF-TEC Paweł Grabowski,ul. Reymonta 29C, 09-200 Sierpc -    
187 ON.032.187.2022 08.08.2022 r. - Umowa na wykonanie opracowania Programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3765 Bożewo - Cieślin" Powiat Sierpecki a Firma MOTYLE Kompleksowa Obsługa Budownictwa Piotr Przybylski, ul. Zimowa 18, 87-800 Włocławek 5535,00 zł brutto    
188 ON.032.188.2022 08.08.2022 r. - Umowa na wykonanie opracowania Programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3738 Rościszewo - Kosemin - Żabowo - Szumanie" Powiat Sierpecki - Firma MOTYLE Kompleksowa Obsługa Budownictwa Piotr Przybylski, ul. Zimowa 18, 87-800 Włocławek 5535,00 zł brutto    
189 ON.032.189.2022 08.08.2022 r. 1.08.2022 - 31.07.2025 Umowa w sprawie wynajmu pomieszczenia dla potrzeb Powiatu Sierpeckiego - Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz współpracy w zakresie funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Powiat Sierpecki - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu płatność raz na półrocze po wyliczeniu kosztów eksploatacyjnych    
190 ON.032.190.2022 11.08.2022 r. 15.10.2022 r. Umowa na przeprowadzenie remontu w pokoju nr 8 w budynku Starostwa Powiatowego w Sierpcu Powiat Sierpecki - Firma HOUSE Sp. z o.o. ul. Płocka 1/7, 09-200 Sierpc 6765,00 zł brutto    
191 ON.032.191.2022 12.08.2022 r. bezterminowo Umowa o warunkach zgłaszania prac geodezyjnych drogą elektroniczną Starosta Sierpecki - Przedsiębiorstwo Geodezyjne GEOSIT Tomasz Plocha ul. Kościuszki 60, 28-100 Busko Zdrój -    
192 ON.032.192.2022 18.08.2022 r. na czas pobytu dziecka w rodzinie zastępczej porozumienie w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jgo pobytu  i wysokości wydatków na utrzymanie w rodzinie zastępczej Powiat Sierpecki - Powiat Białobrzeski na podstawie decyzji administracyjnej    
193 ON.032.193.2022 19.08.2022 r. 31.12.2022 r. umowa nr W/UMWM-UU/UM/RF/4753/2022 o udzielenie dotacji Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji Zadania pn. Rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sierpcu w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego Powiat Sierpecki  - Województwo Mazowieckie 1394696,46    
194 ON.032.194.2022 22.08.2022 r. bezterminowo Umowa o dostęp do danych rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną z wykorzystaniem modułu "Dane RCN" w ramach Geoportalu Powiatu Sierpeckiego Starosta Sierpecki - Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Danuta Glejzer, 96-100 Skierniewice, ul. Rybickiego 8 pok. 219 -    
195 ON.032.195.2022 22.08.2022 r. bezterminowo Umowa o dostęp do danych rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną z wykorzystaniem modułu "Dane RCN" w ramach Geoportalu Powiatu Sierpeckiego Starosta Sierpecki - Instytut Wyceny Nieruchomości, Anna Radomska - Dłutek, ul. Jędrusik 6/167, 01-748 Warszawa -    
196 ON.032.196.2022 26.08.2022 r. 31.12.2023 r. umowa na zabezpieczenie kompleksowego nadzoru nad realizacją zadania pn. "Budowa, przebudowa i nadbudowa budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe dla Starostwa powiatowego w Sierpcu

Powiat Sierpecki  - Firma Przedsiębiorstwo Usługowe "Mar-Bud", Norwida 4, 09-200 Sierpc

49200,00 zł brutto    
197 ON.032.197.2022 26.08.2022 r. bezterminowo Umowa o warunkach zgłaszania prac geodezyjnych drogą elektroniczną Starosta Sierpecki - Gniadkowska Katarzyna, ul. Szkolna 9/32, 09-300 Żuromin -    
198 ON.032.198.2022 26.08.2022 r. bezterminowo Umowa o warunkach zgłaszania prac geodezyjnych drogą elektroniczną Starosta Sierpecki - GEOART Artur Maliszewski, ul. Brzoskwiniowa 12, 06-100 Pułtusk -    
199 ON.032.199.2022 31.08.2022 r. 1.09.2022 - 30.09.2022 umowa zlecenia przewozu autokarem na trasie Sierpc - Skępe, Skępe - Sierpc Powiat Sierpecki  - Sławomir Smardzewski, ul. Białobłodzka 16, 09-200 Sierpc      
200 ON.032.200.2022 31.08.2022 r. 1.09.2022 - 30.09.2022 umowa zlecenia przewozu autokarem na trasie Sierpc - Rypin, Rypin - Sierpc Powiat Sierpecki  - Sławomir Smardzewski, ul. Białobłodzka 16, 09-200 Sierpc      
201 ON.032.201.2022 5.09.2022 r. 31.12.2023 r. umowa na realizację inwestycji pn.: 'Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe dla Starostwa Powiatowego w Sierpcu Powiat Sierpecki  - Firma PUP Budexpol Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 5D, 09-200 Sierpc

4 375110,00 zł brutto

   
202 ON.032.202.2022 7.09.2022 1.10.2022-30.09.2023 umowa w sprawie obsługi transmisji on-line obrad i archiwizacji nagrań na serwerach Wykonawcy zlokalizowanych na terytorium Polski Powiat Sierpecki  -  MWC Sp. z o.o. ul. Królewiecka 12, 09-200 Sierpc

4280,40 zł brutto

   

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Piotrowska Magdalena
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-02-23 11:32:51
  • Informacja zaktualizowana przez: Trzeciak Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-09-09 10:41:52
  • Liczba odsłon: 704
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 6997794]

przewiń do góry