Sierpc, dnia 21.10.2011r.

                                                                                                     

 

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego zwołuję obrady XV sesji Rady Powiatu w Sierpcu na dzień 28 października (piątek) 2011 r.               o godz. 8:00  w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu, przy ul. Świętokrzyskiej 2a.


Porządek obrad:

1.        Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.

2.        Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Powiatu w Sierpcu.

3.        Ustalenie porządku obrad.

4.        Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i Klubów.

5.        Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu.

6.        Interpelacje i zapytania radnych.

7.       Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych działających na terenie Powiatu Sierpeckiego.

8.        Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Sierpecki w roku szkolnym 2010/2011.

9.        Sprawy różne.

10.     Zamknięcie obrad sesji.

 

 

…………………………………………………………………………………......................................................

Podstawą prawną do zwolnienia radnego z zakładu pracy, celem umożliwienia mu udziału w pracach organów powiatu, stanowi art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sekulska Danuta
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-10-24 14:58:47
  • Informacja zaktualizowana przez: Sekulska Danuta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-10-24 14:58:47
  • Liczba odsłon: 1545
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 6442419]

przewiń do góry