LP.

NUMER ZARZĄDZENIA,

DATA PODPISANIA

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

1

Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.1.2022
z dnia 03.01.2022 r.

w sprawie planu audytu wewnętrznego powiatu Sierpeckiego na 2022 rok
2 Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.2.2022
z dnia 28.01.2022 r.
w sprawie ustalenia planu kontroli w powiatowych jednostkach organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego na rok 2022
3 Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.3.2022
z dnia 15.02.2022 r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży użytkownikowi wieczystemu, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa
4 Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.4.2022
z dnia 21.02.2022 r.
w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Szczutowie na 2022 rok
5 Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.5.2022
z dnia 21.02.2022 r.
w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie na 2022 rok
6 Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.6.2022
z dnia 21.02.2022 r.
w sprawie średniego miesięcznego kosztu pobytu osoby skierowanej do Dziennego Domu "Senior+" w Szczutowie za 2022 rok
7 Zarządzenie
StarostycSierpeckiego
Nr ON.120.7.2022
z dnia 21.02.2022 r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania oceny przydatności składnika rzeczowego majątku ruchomego Starostwa powiatowego w Sierpcu do dalszego użytkowania
8 Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.8.2022
z dnia 01.03.2022 r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia likwidacji wycofanych z obiegi i zużytych pieczątek
9 Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.9.2022
z dnia 09.03.2022 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu Pracy pracowników Starostwa Powiatowego  w Sierpcu
10 Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.10.2022
z dnia 15.03.2022 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn. Dostawa oleju opałowego na lata 2022 -2023 dla potrzeb jednostek organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego
11 Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.11.2022
z dnia 24.03.2022 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn. Utworzenie Izby przyjęć COVID wraz z Centrum Rehabilitacji przy SPZZOZ w Sierpcu w formule "zaprojektuj i wybuduj"

zmienione Zarządzeniem nr ON.120.13.2022 z dnia 1.04.2022 r.

12 Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.12.2022
z dnia 1.04.2022 r.
w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie darowizny na rzecz użytkownika wieczystego - Powiatu Sierpeckiego, nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
13 Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.13.2022
z dnia 1.04.2022 r.
zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn. Utworzenie Izby Przyjęć COVID wraz z Centrum Rehabilitacji przy SPZZOZ w Sierpcu w formule "zaprojektuj i wybuduj"
14 Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.14.2022
z dnia 12.04.2022 r.
w sprawie zmiany wymiaru czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w miesiącu kwietniu 2022 r.
15 Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.15.2022
z dnia 15.04.2022 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn. Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania Utworzenie Izby Przyjęć COVID wraz z Centrum Rehabilitacji przy SPZZOZ w Sierpcu w formule "zaprojektuj i wybuduj"

zmienione Zarządzeniem nr ON.120.16.2022 z dnia 19.04.2022 r.

16 Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.16.2022
z dnia 19.04.2022 r.
zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn. Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania Utworzenie Izby Przyjęć COVID wraz z Centrum Rehabilitacji przy SPZZOZ w Sierpcu w formule "zaprojektuj i wybuduj"
17 Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.17.2022
z dnia 11.05.2022 r.
w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu
18 Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.18.2022
z dnia 11.05.2022 r.
w sprawie określenia zasad zaszeregowania, przeszeregowania i awansowania pracowników samorządowych Starostwa Powiatowego w Sierpcu

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Trzeciak Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-01-26 13:37:54
  • Informacja zaktualizowana przez: Trzeciak Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-16 10:09:30
  • Liczba odsłon: 239
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 6434265]

przewiń do góry