L.p

NAZWA AKTU

PRZEDMIOT

DATA I MIEJSCE PUBLIKACJI

1.
Uchwała Nr 278.XLV.2014
Rady Powiatu w Sierpcu
z 31 stycznia 2014r.

zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2014 rok.
Dz. Urz. Woj. Maz.
pozycja 10088
z dnia 4 listopada 2014r.

  2.

Komunikat Nr 1.2014
Starosty Sierpeckiego
z dnia 14 lutego 2014 r.

w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie za 2014 rok.

Dz. Urz. Woj. Maz. pozycja 1498
z dnia 17 lutego 2014 r.
3.
Uchwała Nr 285.XLVI.2014
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 28 lutego 2014r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Dz. Urz. Woj. Maz. pozycja 2072
z dnia 6 marca 2014 r.
4.
Uchwała Nr 286.XLVI.2014
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 28 lutego 2014 r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, należnych Powiatowi Sierpeckiemu lub jego jednostkom podległym oraz wskazanie organu do tego uprawnionego a także określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
Dz. Urz. Woj. Maz.
pozycja 2054
z dnia 6 marca 2014 r.

5.
Uchwała Nr 288.XLVI.2014
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 28 lutego 2014r.

zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2014 rok.
Dz. Urz. Woj. Maz.
pozycja 2249
z dnia 16 marca 2015r.

6.
Sprawozdanie Starosty Sierpeckiego
z dnia 28 lutego 2014 r.

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Sierpeckiego za rok 2013
Dz. Urz. Woj. Maz.
pozycja 2280
z dnia 11 marca 2014 r.

  7.

Komunikat Nr 2.2014

Starosty Sierpeckiego

z dnia 21 marca 2014r.

w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie na 2014 rok

Dz. Urz. Woj. Maz. pozycja 3009

z dnia 25 marca 2014 roku 

  8.

  Uchwała

Nr 292.XLVII.2014

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 28 marca 2014r.

  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2014r.

Dz. Urz. Woj. Maz. pozycja 1714
z dnia 27 lutego 2015r.

  9.

  Uchwała

Nr 298.XLVIII.2014

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 16 maja 2014r.

  zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Sierpeckiego 

Dz. Urz. Woj. Maz. pozycja 5250

z dnia 26 maja 2014 r.

  10.

  Uchwała

Nr 299.XLVIII.2014

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 16 maja 2014 r.

  zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2014

  Dz. Urz. Woj. Maz. pozycja 1954

z dnia 9 marca 2015r.

  11.

  Uchwała

Nr 303.XLIX.2014

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 28 maja 2014r.

zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2014 rok. 

Dz. Urz. Woj. Maz. pozycja 10392

z dnia 17 listopada 2014r. 

12.
Uchwała Nr 306.L.2014
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 27 czerwca 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.
Dz. Urz. Woj. Maz.
pozycja 6600
z dnia 9 lipca 2014r.

13.
Uchwała Nr 312.L.2014
Rady Powiatu w Sierpc
z dnia 27 czerwca 2014r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu  Sierpeckiego na 2014 rok.
Dz. Urz. Woj. Maz.
pozycja 301
z dnia 15 stycznia 2015r.

14.
Uchwałą Nr 314.LI.2014
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 21 lipca 2014 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2014 rok.
Dz. Urz. Woj. Maz.
pozycja 596
z dnia 21 stycznia 2015r.

15.
Uchwała Nr 317.LII.2014
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 22 sierpnia 2014 r.

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych
Dz. Urz. Woj.Maz
pozycja 8159
z dnia 29 sierpnia 2014r.

16.
Uchwała Nr 320.LIII.2014
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 30 września 2014r.

zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2014 rok.
Dz. Urz. Woj. Maz. pozycja 2103
z dnia 12 marca 2015r.

17.
Uchwała Nr 322.LIII.2014
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 30 września 2014r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych działających na terenie Powiatu Sierpeckiego.
Dz. Urz. Woj. Maz.
pozycja 9351
z dnia 9 października 2014r.

18.
Uchwała Nr 328.LIV.2014
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 7 listopada 2014r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym.
Dz. Urz.Woj. Maz. pozycja 11379
z dnia 9 grudnia 2014r.

19.
Uchwała Nr 330.LIV.2014
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 7 listopada 2014r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2014r.
Dz. Urz. Woj. Maz. pozycja 3253
z dnia 9 kwietnia 2015r.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sekulska Danuta
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-03-05 11:47:12
  • Informacja zaktualizowana przez: Sekulska Danuta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-09 14:55:46
  • Liczba odsłon: 12358
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5527615]

przewiń do góry