L.P NUMER UCHWAŁY TREŚĆ UCHWAŁY DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. MAZOWIECKIEGO
1.

Uchwała Nr 258.XLIV,2022Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 27 stycznia 2022r.

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w powiatowym ośrodku wsparcia Dziennym Domu ,,Senior+" w Szczutowie. Dz. Urz. Woj. Maz. poz, 1412 z dnia 7 lutego 2022r.
2. Uchwała Nr 260.XLIV.2022 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 27 stycznia 2022r, zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022r.  
3. Porozumienie Starosty Sierpeckiego z dnia 19 stycznia 2022r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego. Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 1963 z dnia 18 lutego 2022r.
4. Zarządzenie Nr ON.120.4.2022 Starosty Sierpeckiego z dnia 21 lutego 2022r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie na 2022r. Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 2109 z dnia 22 lutego 2022r.
5. Zarządzenie Nr ON.120.5.2022 Starosty Sierpeckiego z dnia 21 lutego 2022r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie na 2022r. Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 2110 z dnia 22 lutego 2022r.
6. Uchwała Nr 263.XLV.2022 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 24lutego 2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2022. Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 4852 z dnia 25 kwietnia 2022r.
7. Uchwała Nr 270.XLVI.2022 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 marca 2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022r. Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 5694 z dnia 19 maja 2022r.
8. Uchwała Nr 272.XLVII.2022 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 13 kwietnia 2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022r. Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 5705 z dnia 20 maja 2022r.
9. Uchwała Nr 274.XLVIII.2022 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 26 maja 2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu. Dz. Urz. Woj. Maz. poz 6210 z dnia 3 czerwca 2022r.
10. Uchwała Nr 275.XLVIII.2022 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 26 maja 2022r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz zobowiązania z tytułu zwrotu poniesionej przez Powiat Sierpecki opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka umieszczonego w zakładzie opiekuńczo - leczniczym w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej. Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 6202 z dnia 3 czerwca 2022r.
11. Uchwałą Nr 278.XLVIII.2022 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 26 maja 2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022r. Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 6938 z dnia 29 czerwca 2022r.
       
       
       
       

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sekulska Danuta
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-02-11 09:10:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Sekulska Danuta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-04 13:43:39
  • Liczba odsłon: 243
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 6447266]

przewiń do góry