Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2023. 

Program współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2024.

Opublikowano Dz.Urz. Woj. Maz z 2023 roku poz. 12973

Protokół z konsultacji projektu Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2023

Uchwała Nr 934.190.2023 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 września 2023 roku w sprawie przedłożenia do konsultacji projektu " Programu Współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2024".

 
 
 
Opublikowano Dz.Urz. Woj. Maz z 2022 roku poz. 11843
 
 
 
Program współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2022.
 
Protokół z konsultacji projektu Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2021
 
Uchwała Nr 514.103.2021 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 7 września 2021 roku w sprawie przedłożenia do konsultacji projektu "Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2022"
 
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2020. 
 
Program współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2021.
 
Protokół z konsultacji projektu Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2021
 
Uchwała Nr 346.62.2020 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 10 września 2020 roku w sprawie przedłożenia do konsultacji projektu "Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2021"
 
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2019.
 
Program współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2020.
 
Protokół z konsultacji projektu Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2020

 

 

 

 

 

 

 

Uchwała Nr 150.25.2019 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 13 września 2019 roku w sprawie przedłożenia do konsultacji projektu "Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2020"

 

 

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2018.

 

Program współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2019

 

Protokół z konsultacji projektu Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2019

 

 

 

 

 

Uchwała Nr 800.151.2018 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 6 września 2018 roku w sprawie przedłożenia do konsultacji projektu "Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2019"

 

 

 

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi , osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2017”

 

 

Program współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2018

Protokół z konsultacji projektu "Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi jednostkami organizacyjnymi na rok 2018"


Uchwała Nr590.113.2017 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 5 października 2017 r. w sprawie przedłożenia do konsultacji projektu "Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2018"

S prawozdanie z realizacji "Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2016"Program współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2017


Protokół z konsultacji projektu "Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi jednostkami organizacyjnymi na rok 2017"

Uchwała Nr 381.78.2016 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 5 października 2016 r. w sprawie przedłożenia do konsultacji projektu "Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2017"

Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami p ozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2015"

Program współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2016

P rotokół z konsultacji projektu "Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi jednostkami organizacyjnymi na rok 2016

Uchwała Nr 148.34.2015 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 17 września 2015 r. w sprawie przedłożenia do konsultacji projektu "Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2016"

Projekt Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2016

 

 

Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2014"


Program współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2015

Protokół z konsultacji projektu "Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2015"

Projekt Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2015

Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2013"

Program współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2014".
 
Protokół z konsultacji projektu "Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2014

 

 

 


 

Uchwała Nr 755.139.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 4 października 2013 roku w sprawie przedłożenia do konsultacji projektu "Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2014"  

 

Projekt Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2014

 

„Program   współpracy Powiatu Sierpeckiego   z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2012”.

 

Protokół ze spotkania konsultacyjnego z organizacjami pozarządowymi na rok 2012 .  

 

 

 

Projekt - Program   współpracy Powiatu Sierpeckiego    z organizacjami pozarządowymi , osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, na 2010 rok.

 


Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Sierpeckiego na lata 2007-2013

Załącznik do Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2013

Projekt Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi na 2013 r.

Wyniki konsultacji Projektu Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi na 2013


Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi na 2012 r.

 

 

 

   

 

Załączone pliki:
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Czajkowski Zbigniew
  • Data dodania: 2020-09-11 09:35:06
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-04-18 12:41:28
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Czajkowski Zbigniew
  • Data dodania: 2020-10-30 09:00:00
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-04-18 12:41:28
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Czajkowski Zbigniew
  • Data dodania: 2021-05-10 10:18:11
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-04-18 12:41:28
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2005-12-21 11:40:33
 • Informacja zaktualizowana przez: Czajkowski Zbigniew
 • Data ostatniej aktualizacji: 2024-04-18 12:41:28
 • Liczba odsłon: 17548
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10633959]

przewiń do góry