Nr Nazwa przetargu Osoba odpowiedzialna Czas
188 Zapytanie ofertowe na zakup komputerów dla dzieci będących w pieczy zastępczej Piotrowska Magdalena 2024-04-26
184 Dostawa oleju opałowego w 2020 r. dla potrzeb jednostek organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego Piotrowska Magdalena 2024-04-26
189 Zapytanie ofertowe na zakup maseczek, rękawiczek i płynów Piotrowska Magdalena 2024-04-26
182 Dostawa paliw płynnych do pojazdów samochodowych wykorzystywanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Sierpeckiego w 2020 roku Piotrowska Magdalena 2024-04-26
197 Rozstrzygnięcie postępowania - Usuwanie pojazdów z drogi oraz przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym za wyjątkiem pojazdów przewożących materiały niebezpieczne w okresie styczeń 2021 grudzień 2022 r. 2. Usuwanie z drogi pojazdów przewożących materiały niebezpieczne łącznie z przechowywaniem tych pojazdów na parkingu strzeżonym w okresie styczeń 2021 grudzień 2022 r. Piotrowska Magdalena 2020-12-22
194 Rozstrzygnięcie postępowania pn "Dostawa, montaż, uruchomienie i serwis urządzeń klimatyzacyjnych w budynkach Starostwa Powiatowego w Sierpcu przy ul. Świętokrzyskiej 2a i ul. Kopernika 9". Piotrowska Magdalena 2020-11-13
191 Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na zakup maseczek, rękawiczek i płynów Piotrowska Magdalena 2020-08-07
187 Rozstrzygnięcie postępowania dotyczącego dostawy oleju opałowego w 2020 r. dla potrzeb jednostek organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego- II postępowanie Piotrowska Magdalena 2020-08-05
185 Rozstrzygnięcie postępowania dotyczącego dostawy oleju opałowego w 2020 r. dla potrzeb jednostek organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego Piotrowska Magdalena 2020-08-05
190 Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na zakup komputerów dla dzieci będących w pieczy zastępczej. Piotrowska Magdalena 2020-08-05
183 Rozstrzygnięcie na dostawę w roku 2020 paliw płynnych do pojazdów samochodowych wykorzystywanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Sierpeckiego Piotrowska Magdalena 2020-02-14
181 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotów przesyłek niedostarczonych na rzecz Starostwa Powiatowego w Sierpcu w latach 2020-2021 Piotrowska Magdalena 2019-11-27
180 Zapytanie ofertowe "Zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sierpcu" Piotrowska Magdalena 2019-10-16
179 UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POWIATU SIERPECKIEGO WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI Piotrowska Magdalena 2019-05-14
178 dostawa tablic rejestracyjnych oraz kasacja tablic wycofanych z eksploatacji w okresie od maja 2019r. do kwietnia 2021 r. dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sierpcu - rozstrzygnięcie postępowania Piotrowska Magdalena 2019-04-11
177 dostawa tablic rejestracyjnych oraz kasacja tablic wycofanych z eksploatacji w okresie od maja 2019r. do kwietnia 2021 r. dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sierpcu - ogłoszenie o zamówieniu Piotrowska Magdalena 2019-04-08
176 Dostawa 52000 l oleju opałowego w 2019 r. dla potrzeb jednostek organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Piotrowska Magdalena 2019-03-20
175 Dostawa 52000 l oleju opałowego w 2019 r. dla potrzeb jednostek organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego - informacja o rozstrzygnięciu postępowania Piotrowska Magdalena 2019-02-28
174 Dostawa 52000 l oleju opałowego w 2019 r. dla potrzeb jednostek organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego - informacja z otwarcia ofert. Piotrowska Magdalena 2019-02-21
173 Dostawa paliw płynnych w 2019 roku do pojazdów samochodowych wykorzystywanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Sierpeckiego - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Piotrowska Magdalena 2019-02-18
172 Dostawa paliw płynnych w 2019 roku do pojazdów samochodowych wykorzystywanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Sierpeckiego - informacja o rozstrzygnięciu postępowania Piotrowska Magdalena 2019-02-07
171 Dostawa paliw płynnych do pojazdów samochodowych wykorzystywanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Sierpeckiego w 2019 roku - informacja z otwarcia ofert. Piotrowska Magdalena 2019-02-06
170 Modernizacja budynku DPS w Szczutowie i przebudowa poddasza w segmencie A na pomieszczenia przeznaczone na całodobowy pobyt pensjonariuszy oraz modernizacja przepompowni ścieków wraz z wymianą przyłącza kanalizacji ściekowej tłocznej. Piotrowska Magdalena 2018-07-24
169 Modernizacja sali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 im. Jose'de San Martin w Sierpcu w ramach programu Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2018 Piotrowska Magdalena 2018-07-19
167 Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie Powiatu Sierpeckiego - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym. Informacja z otwarcia ofert - art. 86.5 Pzp. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dumowski Zdzisław 2018-02-27
168 Informacja w trybie art. 86.5 Pzp o otwarciu ofert na dostawę 57000 l oleju opałowego w 2018 r. dla potrzeb jednostek organizacyjnych Powiatu. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dumowski Zdzisław 2018-02-26
155 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2018 r. przez Powiat Sierpecki - Starostwo Powiatowe w Sierpcu Dumowski Zdzisław 2018-01-22

[Liczba odsłon: 10123371]

przewiń do góry