Lp. Nr umowy Data zawarcia umowy Okres obowiązywania umowy Określenie przedmiotu umowy Strony umowy, w tym przedstawiciele stron Wartość przedmiotu umowy Informacje o źródłach i wysokości współfinansowania przedmiotu umowy Adnotacje o zmianach
1 ON.032.1.2023 3.01.2023 3.01.2023 - 31.12.2023 umowa na świadczenie usług z zakresu geologii Powiat Sierpecki - GEOXX Sp. z o.o., Sp. K. ul. Hozjusza 11, 11-041 Olsztyn wynagrodzenie za podstawie §4 umowy    
2 ON.032.2.2023 3.01.2023 3.01.2023 - 31.12.2023 umowa powierzenia zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy Starostwo Powiatowe w Sierpcu - Centrum Kształcenia Zawodowego w Sierpcu 300,00 zł miesięcznie    
3 ON.032.3.2023 9.01.2023 9.01.2023 - 31.12.2023 umowa w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Powiatu Sierpeckiego Powiat Sierpecki - Rafał Mirosław  Nowak, Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Jachowicza 21 lok. 4, 09-402 Płock 1001,00 zł miesięcznie    
4 ON.032.4.2023 10.01.2023 12.02.2023 umowa w sprawie sporządzenia 3 operatów szacunkowych określające wartość rynkową nieruchomości, na podstawie których zostanie określona wysokość odszkodowania za działki, które z mocy prawa przeszły na rzecz Gminy Miasto Sierpc jako drogi Powiat Sierpecki- Projektowanie i Wycena Nieruchomości Zbigniew Rychlik, Glinki 15, 09-230 Bielsk 3600,00 zł netto    
5 ON.032.5.2023 16.01.2023 20.02.2023 umowa na wykonanie pomiarów hałasu komunikacyjnego do środowiska pochodzącego z instalacji drogi krajowej nr 10 w miejscowości Borkowo Kościelne, gm. Sierpc, powiat sierpecki, województwo mazowieckie wraz z opracowaniem pisemnego sprawozdania z badań w 3 egzemplarzach Powiat Sierpecki - Piotr Wiącek EKOSONIKA z/s w Bydgoszczy, ul. Mariusza Zaruskiego 3/65, 85-794 Bydgoszcz 4800,00 zł netto    
6 ON.032.6.2023 16.01.2023 31.01.2023 umowa na wykonanie rocznej kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania dwóch obiektów budowlanych Starostwa Powiatowego w Sierpcu przy ul. Świętokrzyskiej 2a oraz przy ul. Kopernika 9 Powiat Sierpecki - Projektowanie i Nadzór inż. Henryk Orłowski, ul. Konstytucja 3-go Maja 53, 09-200 Sierpc 600,00 zł netto    
7 ON.032.7.2023 3.01.2023 1.01.2023 - 31.12.2023 umowa ramowa na kompleksową obsługę bankową jednostek organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego Powiat Sierpecki - Bank Spółdzielczy w Starej Białej, Bankowa 1, 09-411 Biała 2500,00 zł m-nie    
8 ON.032.8.2023 19.01.2023 bezterminowo umowa o warunkach zgłaszania prac geodezyjnych drogą elektroniczną Starosta Sierpecki - Usługi - Informatyczno - Geodezyjne, Aleksander Kuciejewski, Sierpecka 23, 09-215 Bożewo -    
9 ON.032.9.2023 23.01.2023 bezterminowo umowa o warunkach zgłaszania prac geodezyjnych drogą elektroniczną Starosta Sierpecki - Firma Usługowa GEO-PARTNER, mgr. inż. K. Dębczyński, Kołęczynek,24, 87-732 Lubanie -    
10 ON.032.10.2023 19.01.2023 bezterminowo umowa o dostęp do danych Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną z wykorzystaniem modułu "Dane RCN" w ramach Geoportalu Powiatu Sierpeckiego Starosta Sierpecki - Wycena Nieruchomości Robert Rólka ul. Pastalozziego 16/37, 85-095 Bydgoszcz -    
11 ON.032.11.2023 17.01.2023 bezterminowo umowa o dostęp do danych Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną z wykorzystaniem modułu "Dane RCN" w ramach Geoportalu Powiatu Sierpeckiego Starosta Sierpecki - Rzeczoznawca Majątkowy, A Lewińska, ul. Wyspiańskiego 2/13, 87-800 Włocławek -    
12 ON.032.12.2023 23.01.2023 bezterminowo umowa o dostęp do danych Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną z wykorzystaniem modułu "Dane RCN" w ramach Geoportalu Powiatu Sierpeckiego Starosta Sierpecki - Patryk Leszczyński Wycena Nieruchomości i Przedsiębiorstw, Celulozy 127B, 04-986 Warszawa -    
13 ON.032.13.2023 23.01.2023 na czas nieokreślony porozumienie w sprawie ustanowienia służebności przesyłu dla urządzeń projektowych Skarb Państwa Starosta Sierpecki - Energa Operator SA -    
14 ON.032.14.2023 18.01.2023 1.01.2023 - 31.12.2023 umowa w sprawie przekazywania środków publicznych przez Powiat Sierpecki na rzecz Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu Powiat Sierpecki _ Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sierpcu 415.000,00 zł    
15 ON.032.15.2023 20.01.2023 na czas nieokreślony umowa o przelew wierzytelności i przejęciu długów Skarb Państwa Starosta Sierpecki, Gmina Sierpc - NEXERA Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa -    
16 ON.032.16.2023 2.01.2023 30.06.2024 Umowa na świadczenie usług profilaktycznych Powiat Sierpecki - Maria Urszula Lewandowska Specjalista, ul. Wł. Jagiełły 31, 09-200 Sierpc zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy    
17 ON.032.17.2023 25.01.2023 bezterminowo umowa o dostęp do danych Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną z wykorzystaniem modułu "Dane RCN" w ramach Geoportalu Starosta Sierpecki - Geodezja, Wycena Nieruchomości Dawid Wesołowski, Łazienna 29, 87-300 Brodnica -    
18 ON.032.18.2023 24.01.2023 bezterminowo umowa o warunkach zgłaszania prac geodezyjnych drogą elektroniczną Starosta Sierpecki - Przedsiębiorstwo Geodezyjne Geomax, Tadeusz Skopczyński, Dybanka 2, 09-500 Gostynin -    
19 ON.032.19.2023 2.01.2023 31.01.2023 umowa zlecenie do wykonania świadczenia usług prawnych związanych z wykonaniem władzy publicznej przez organy Powiatu Sierpeckiego, Radę Powiatu i Zarządu Powiatu w Sierpcu Powiat Sierpecki - Radca Prawny Jerzy Suski, ul. Skłodowskiej Curie 5, 09-200 Sierpc 6500,00 netto    
20 ON.032.20.2023 30.01.2023 30.11.2023 umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo - Kosemin Żabowo - Szumanie w formule "zaprojektuj i wybuduj" Powiat Sierpecki - Stanisław Nastałek, ul. Dworcowa 56,09-200 Sierpc 66000,00 zł brutto    
21 ON.032.21.2023 30.01.2023 bezterminowo umowa o warunkach zgłaszania prac geodezyjnych drogą elektroniczną Starosta Sierpecki - Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno Kartograficzne Sp. z o.o., ul. 1 Maja 13, 10-117 Olsztyn -    
22 ON.032.22.2023 27.01.2023 na czas pobytu dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej Aneks nr 7 do porozumienia w sprawie przyjęcia oraz warunków pobytu i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej Powiat Sierpecki - Powiat Płocki wysokość dotacji na 2023 r. 12000,00 zł    
23 ON.032.23.2023 1.02.2023 1.02.2023 - 31.12.2023 umowa zlecenia wykonania świadczenia usług prawnych związanych z wykonaniem władzy publicznej przez organy Powiatu Sierpeckiego, Radę Powiatu i Zarządu Powiatu w Sierpcu Powiat Sierpecki - Maciej Witkowski, Kancelaria Adwokacka, ul. Kościuszki 1A, 09-500 Gostynin 5000,00 zł netto    
24 ON.032.24.2023 3.02.2023 30.06.2023 umowa nr W/UMWM-UF/UM/CG/391/2023 na cyfryzację danych PZGiK szczebla powiatowego w celu ich publikacji Powiat Sierpecki - Województwo Mazowieckie 230010,00 zł brutto    
25 ON.032.25.2023 6.02.2023 na czas określony umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie umowy nr W/UMWM-UF/UM/CG/391/2023 Starosta Sierpecki - Paweł Michał Grabowski OT-TEC, ul. Wł. Reymonta 29c, 09-200 Sierpc -    
26 ON.032.26.2023 7.02.2023 bezterminowo umów o dostęp do danych Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną z wykorzystaniem modułu "Dane RCN" w ramach Geoportalu Powiatu Sierpeckiego Starosta Sierpecki REVCO Magdalena Woronkiewicz, Ficowskiego 6/73, 1-747 Warszawa -    
27 ON.032.27.2023 31.01.2023 na czas niezbędny do przygotowania wdrożenia strategii porozumienie międzygminne nr 1/WSU-IV/P/24/2023 samorządowców podregionu płockiego określające zasady współpracy jednostek samorządu terytorialnego w celu przygotowania i realizacji Startegii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa "Obszar Funkcjonalny Miasta Płocka" Gmina Miasto Płock, Gmina Miasto Gostynin, Gmina Miasto Sierpc, Powiat Gostyniński, Powiat Płocki, Powiat Sierpecki, Gmina Bielsk, Gmina Radzanowo, Gmina Bulkowo, Gmina Słupno, Gmina Staroźreby, Gmina Gostynin, Gmina Szczawin Koscielny, Miasto i Gmina Sanniki, Gmina Słubice, Miasto i Gmina Gąbin, Miasto i Gmina Drobin, Gmina Mochowo, Gmina Brudzeń Duży, Gmina Bodzanów, Gmina Sierpc, Gmina Łąck, Gmina Gozdowo, Gmina Rościszewo, Gmina Zawidz -    
28 ON.032.28.2023 15.02.2023 01.01.2023 - 31.12.2027 porozumienie w sprawie współpracy w zakresie utrzymania działu pedagogicznego w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Sierpcu prowadzonej przez Powiat Sierpecki Powiat Sierpecki - Województwo Mazowieckie 2023 - 215000,00 zł 2024 - 215000,00 zł 2025 - 215000,00 zł 2026 - 215000,00 zł 2027 - 215000,00 zł    
29 ON.032.29.2023 09.02.2023 bezterminowo umów o dostęp do danych Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną z wykorzystaniem modułu "Dane RCN" w ramach Geoportalu Powiatu Sierpeckiego Starosta Sierpecki - Dziurkowska Kancelaria NCWR, ul. Bronikowskiego 27, 02-796 Warszawa -    
30 ON.032.30.2023 15.02.2023 bezterminowo umowa o warunkach zgłaszania prac geodezyjnych drogą elektroniczną Starosta Sierpecki - GIS SC Maciak Wilanowski ul. J. Bukowskiego 2/28, 10-698 Olsztyn -    
31 ON.032.31.2023 16.02.2023 bezterminowo umowa o warunkach zgłaszania prac geodezyjnych drogą elektroniczną Starosta Sierpecki - PROFIL Dariusz Lasoń, ul. Towarowa 5A, 87-100 Toruń -    
32 ON.032.32.2023 20.02.2023 28.02.2023 umowa na przeprowadzenie badania w Sądzie Rejonowym w Sierpcu IV Wydz. Ksiąg Wieczystych i ustalenia czy dla dz. nr ewid. 180/1 o pow. 0,1340 ha, położonej w obrębie miasto Sierpc prowadzona jest księga wieczysta lub zbiór dokumentów oraz sporządzenia  z ww. czynności protokołu badania Kw i Zd Powiat Sierpecki - Usługi Geodezyjne, Artur Kowalski, ul. Konopnickiej 4, 09-204 Rościszewo 492,00 zł brutto    
33 ON.032.33.2023 20.02.2023 28.02.2023 umowa w sprawie sporządzenia wykazu synchronizacyjnego dla nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Obrębie Osówka, gmina Sierpc, oznaczonej jako dz. ewid. nr 46/1 o pow. 0,1700 ha Powiat Sierpecki - FHU GEO - MAPA Mirosław Słupecki, ul. Wiosny Ludów 30, 09-200 Sierpc 489,00 Netto    
34 ON.032.34.2023 24.02.2023 bezterminowo umów o dostęp do danych Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną z wykorzystaniem modułu "Dane RCN" w ramach Geoportalu Powiatu Sierpeckiego Starosta Sierpecki - Wycena Nieruchomości Joanna Szurnicka, Szeligowska 32/110, 01-320 Warszawa -    
35 ON.032.35.2023 15.02.2023 na czas nieokreślony umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych B2B nr UM/37/02/2023/ (internet) Powiat Sierpecki - Jawor Net Sp. z o.o. z/s w Sierpcu ul. Płocka 30a, 09-200 Sierpc 79,00 zł netto m-nie    
36 ON.032.36.2023 16.02.2023 na czas pobytu dziecka w rodzinie zastępczej porozumienie nr 3/2023 w sprawie przyjęcia dziecka oraz ustalenia warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie Powiat Sierpecki - Powiat Golubsko - Dobrzyński na podstawie decyzji administracyjnej    
37 ON.032.37.2023 27.02.2023 30 dni po zaopiniowaniu wstępnego projektu podziału umowa na opracowanie dokumentacji geodezyjnej dotyczącej dokonania podziału geodezyjnego dz. nr 3/12 obręb 001, stanowiącej pas drogowy ul. Dworcowej w Sierpcu na wysokości Dworca PKP i wydzielenie działki obejmującej swoim zasięgiem park im. Gen. Augusta Emila Fieldorfa Powiat Sierpecki - FHU GEO - MAPA Mirosław Słupecki, ul. Wiosny Ludów 30, 09-200 Sierpc 3000,00 zł brutto    
38 ON.032.38.2023 7.03.2023 15.12.2023 porozumienie w sprawie współpracy przy realizacji projektu modernizacji szczegółowej osnowy geodezyjnej wysokościowej na terenie Powiatu Sierpeckiego Starosta Sierpecki - Główny Geodeta Kraju -    
39 ON.032.39.2023 3.03.2023 17.03.2023 umowa w sprawie sporządzenia operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości, na podstawie którego zostanie określona wysokość odszkodowania za działki, które z mocy prawa przeszły na rzecz Gminy Miasta Sierpc jako drogi dz. nr 1808/5, 1808/12 Powiat Sierpecki - PUH HAGAR Ciesielska Jadwiga, ul. Wyszogrodzka 73/1, 09-402 Płock 1000,00 zł brutto    
40 ON.032.40.2023 1.03.2023 1.03.2023 - 30.04.2023 umowa najmu lokalu mieszkalnego Powiat Sierpecki - Zakład Przemysłu Odzieżowego MARJOSS j. Długokęcki, ul. Świętokrzyska 2a 09-200 Sierpc 30,00 zł za osobę / dobę  

Aneks nr 1 z dnia 28.04.2023 r.

Wypowiedzenie umowy z dniem 1 czerwca 2023 r.

41 ON.032.41.2023 1.03.2023 1.03.2023 - 30.04.2023 umowa najmu lokalu mieszkalnego Powiat Sierpecki - Liceum Ogólnokształcące w Sierpcu 30,00 zł za osobę / dobę    
42 ON.032.42.2023 1.03.2023 1.03.2023 - 30.04.2023 umowa na świadczenie usługi wyżywienia Powiat Sierpecki - Gawlik Zbigniew Bar Gastronomiczny KAPRYS, Konstytucji 3 Maja  19, 09-200 Sierpc 30,00 zł za osobę / dobę  

Aneks nr 1 z dnia 28.04.2023 r.

Wypowiedzenie umowy z dniem 1 czerwca 2023 r.

43 ON.032.43.2023 6.03.2023 6.11.2023 umowa na realizację projektu technicznego modernizacji wysokościowej szczegółowej osnowy geodezyjnej, wdrożenie układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH aktualizacji Bazy Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych oraz przeliczenie baz BD0T500, GESUT i BDSOG na obszarze powiatu sierpeckiego Powiat Sierpecki - Szymon Czyża, Karol Szuniewicz, Bartosz Kucharczyk, Michał Ogrodniczak, SKB GIS s.c. ul. Złota 14 lok. 25, 10-698 Olsztyn 138990,00 zł brutto   Aneks nr 1 z dnia 27.10.2023
44 ON.032.44.2023 6.03.2023 na czas określony umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie umowy nr ON.032.43.2023 z dnia 6.03.2023 r. Starosta Sierpecki - Szymon Czyża, Karol Szuniewicz, Bartosz Kucharczyk, Michał Ogrodniczak, SKB GIS s.c. ul. Złota 14 lok. 25, 10-698 Olsztyn -    
45 ON.032.45.2023 6.03.2023 - umowa o warunkach zgłaszania prac geodezyjnych drogą elektroniczną Starosta Sierpecki - Szymon Czyża, Karol Szuniewicz, Bartosz Kucharczyk, Michał Ogrodniczak, SKB GIS s.c. ul. Złota 14 lok. 25, 10-698 Olsztyn -    
46 ON.032.46.2023 7.03.2023 7.11.2023 umowa na usługę polegającą na kontroli opracowania geodezyjnego i kartograficznego przyjmowanego do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego pn. "Realizacja projektu technicznego modernizacji wysokościowej szczegółowej osnowy geodezyjnej, wdrożenie układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH aktualizacji Bazy Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych oraz przeliczenie baz BD0T500, GESUT i BDSOG na obszarze powiatu sierpeckiego" - etap II modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej Powiat Sierpecki - MAXNET Lech Wereszczyński, ul. Walecznych 11/8, 03-916 Warszawa

11990,00 zł netto

14747,70 zł brutto

 
Aneks nr 1 z dnia 20.06.2023
Aneks nr 2 z dnia 27.10.2023
47 ON.032.47.2023 7.03.2023 na czas określony umowa przetwarzania danych osobowych w zakresie zawartej umowy nr ON.032.46.2023 z dnia 7.03.2023 r. Starosta Sierpecki - MAXNET Lech Wereszczyński, ul. Walecznych 11/8, 03-916 Warszawa -    
48 ON.032.48.2023 10.03.2023 24.11.2023 umowa na wykonanie "Modernizacji ewidencji gruntów obrębu Piaski gm. Sierpc" Powiat Sierpecki - Biuro Geodezji Jacek Kuciejewski, Sierpecka 23, 09-215 Bożewo 104054,31 zł brutto    
49 ON.032.49.2023 10.03.2023 24.11.2023 umowa przetwarzania danych osobowych w zakresie zawartej umowy nr ON.032.48.2023 Starosta Sierpecki - Biuro Geodezji Jacek Kuciejewski, Sierpecka 23, 09-215 Bożewo -    
50 ON.032.50.2023 10.03.2023 28.04.2023 umowa na opracowanie projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla działki oznaczonej nr 46/2 Powiat Sierpecki - Biuro Geodezji Jacek Kuciejewski, Sierpecka 23, 09-215 Bożewo 2091,00 zł brutto    
51 ON.032.51.2023 10.03.2023 28.04.2023 umowa przetwarzania danych osobowych w zakresie zawartej umowy nr ON.032.50.2023 Starosta Sierpecki - Biuro Geodezji Jacek Kuciejewski, Sierpecka 23, 09-215 Bożewo -    
52 ON.032.52.2023 13.03.2023 bezterminowo umów o dostęp do danych Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną z wykorzystaniem modułu "Dane RCN" w ramach Geoportalu Powiatu Sierpeckiego Starosta Sierpecki - Wycena Nieruchomości, A. Katarzyńska, Św. Jakuba 16, 87-300 Brodnica -    
53 ON.032.53.2023 13.03.2023 31.12.2023 umowa o dopłatę nr 805.2.2.2023 o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego Skarb Państwa Wojewoda Mazowiecki - Powiat Sierpecki 108990,00 zł    
54 ON.032.54.2023 27.01.2023 na czas nieokreślony porozumienie nr 1/2023 w sprawie powierzenia zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich Powiat Sierpecki - Powiat Płocki -    
55 ON.032.55.2023 1.03.2023 31.12.2023 porozumienie nr 2/2023 w sprawie powierzenia zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich Powiat Sierpecki - Powiat Płocki - Gmina Miasto Płock -    
56
ON.032.56.2023
16.03.2023 31.03.2023 umowa w sprawie sporządzenia wykazu synchronizacyjnego dla nieruchomości Skarbu Państwa dz. 147/1 i 90/1 Powiat Sierpecki - FHU GEO - MAPA Mirosław Słupecki, ul. Wiosny Ludów 30, 09-200 Sierpc 860,00 zł brutto    
57 ON.032.57.2023 21.03.2023 21.09.2023 umowa w sprawie wykonania diagnozy cyberbezpieczeństwa opracowania i wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji opartego o normę ISO 27001 (SZBI) Powiat Sierpecki - Firma ONLINE - INFO Bogusław Kowalski, ul. Dybowskiego 22, 09-400 Płock 24900,00 zł    
58 ON.032.58.2023 23.03.2023 bezterminowo umów o dostęp do danych Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną z wykorzystaniem modułu "Dane RCN" w ramach Geoportalu Powiatu Sierpeckiego Starosta Sierpecki - Rzeczoznawca Majątkowy Agnieszka Jarzębowska, ul. Familijna 17,87-300 Brodnica -    
59 ON.032.59.2023 29.03.2023 31.12.2023 umowa w sprawie realizacji powiatowych przewozów osób o charakterze użyteczności publicznej Powiat Sierpecki - FH JANTAR, ul. Białobłocka 16, 09-200 Sierpc 108052,34 zł brutto   Aneks nr 1 z dnia 3.08.2023
60 ON.032.60.2023 30.03.2023 01.03.2023 - 15.12.2023 umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem Prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zawidz oraz Powiatu Sierpeckiego Powiat Sierpecki - UKS Pogoń Słupia Zawidz, Słupia 42, 09-226 Zawidz 5000,00 zł    
61 ON.032.61.2023 30.03.2023 01.04.2023 - 31.08.2023 umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem Udział w Mistrzostwach Polski Juniorów w Trójboju Siłowym Klasycznym

Powiat Sierpecki - Uczniowski Klub Sportowy "Mechanik", ul. Armii Krajowej 10, 09-200 Sierpc

3000,00 zł    
62 ON.032.62.2023 30.03.2023 01.03.2023 - 31.06.2023 umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem Igrzyska młodzieży szkolnej o Puchar Starosty Sierpeckiego Powiat Sierpecki - Uczniowski Klub Sportowy "Mechanik", ul. Armii Krajowej 10, 09-200 Sierpc 2000,00 zł    
63 ON.032.63.2023 30.03.2023 01.02.2023 - 30.05.2023 umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem Udział w Mistrzostwach Polski Juniorów w Wyciskaniu Sztangi Leżąc  Powiat Sierpecki - Uczniowski Klub Sportowy "Mechanik", ul. Armii Krajowej 10, 09-200 Sierpc 3000,00 zł    
64 ON.032.64.2023 30.03.2023 01.08.2023 - 30.11.2023 umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem zawody w wyciskaniu sztangi leżąc o Puchar Starosty Sierpeckiego Powiat Sierpecki - Uczniowski Klub Sportowy "Mechanik", ul. Armii Krajowej 10, 09-200 Sierpc 2200,00 zł    
65 ON.032.65.2023 29.03.2023 bezterminowo umowa w sprawie udostępnienia możliwości korzystania z serwisu znajdującego się w domenie internetowej pod adresem: https://sierpc.geoportal2.pl Starosta Sierpecki - Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Płock -    
66 ON.032.66.2023 3.04.2023 1.03.2023 - 31.12.2023 umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem "Obóz sportowy" Powiat Sierpecki - Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Sierpcu 3000,00 zł    
67 ON.032.67.2023 3.04.2023 1.03.2023 - 31.12.2023 umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem "Wyjazdy na mistrzostwa i turnieje kwalifikacyjne" Powiat Sierpecki - Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Sierpcu 5000,00 zł    
68 ON.032.68.2023 3.04.2023 1.02.2023 - 31.12.2023 umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem "Organizacja imprez w zakresie kultury fizycznej" Powiat Sierpecki - Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Sierpcu 13000,00 zł    
69 ON.032.69.2023 3.04.2023 15.05.2023 umowa na sporządzenie w charakterze biegłego - opinii w postępowaniu administracyjnym z zakresu gleboznawczej klasyfikacji gruntów wszczętym na wniosek właścicieli dla dz. oznaczonej nr 159/3 o pow. 0,3022 ha położonej w obrębie Borkowo Wielkie gm. Sierpc Powiat Sierpecki - Ryszard Lempek, Zielona, ul. 1 Maja 113A, 09-310 Kuczbork 1500,00 zł    
70 ON.032.70.2023 3.04.2023 22.05.2023 umowa na sporządzenie w charakterze biegłego - opinii w postępowaniu administracyjnym z zakresu gleboznawczej klasyfikacji gruntów wszczętym na wniosek pełnomocnika właściciela dla dz. oznaczonej nr 41 o pow. 1,55 ha położonej w obrębie Obręb, gm. Mochowo, wyłącznie w zakresie zmiany lasu na użytek rolny o powierzchni 0,07 ha Powiat Sierpecki - Ryszard Lempek, Zielona, ul. 1 Maja 113A, 09-310 Kuczbork 1500,00 zł    
71 ON.032.71.2023 3.04.2023 22.05.2023 umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie zawartej umowy nr ON.032.70.2023 z dn. 3.04.2023 r. Starosta Sierpecki - Ryszard Lempek, Zielona, ul. 1 Maja 113A, 09-310 Kuczbork -    
72 ON.032.72.2023 3.04.2023 15.05.2023 umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie zawartej umowy nr ON.032.69.2023 z dn. 3.04.2023 r. Starosta Sierpecki - Ryszard Lempek, Zielona, ul. 1 Maja 113A, 09-310 Kuczbork -    
73 ON.032.73.2023 25.03.2023 26.03.2023 - 25.03.2023 umowa nr DUM.62/2023 o świadczenie usług profilaktycznych Starostwo Powiatowe w Sierpcu - SPZZOZ w Sierpcu zgodnie z Załącznikiem nr 2 do umowy    
74 ON.032.74.2023 6.04.2023 15.04.2023 umowa na wykonanie dokumentacji projektowej strzelnicy pneumatycznej typu zamkniętego, zgodnie z wymaganiami regulaminu do programu "Strzelnica w Powiecie 2023" nr 2/2023/CWCR - zadanie pn. "Realizacja strzelnicy pneumatycznej typu zamkniętego w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Sierpcu" Powiat Sierpecki - Biuro Projektowe i Nadzorów Budowlanych ANBUD Andrzej Oszal, ul. Wł. II Wygnańca 3, 09-200 Sierpc 24969,00 zł    
75 ON.032.75.2023 11.04.2023 17.04.2023 umowa w sprawie wynajmowania pomieszczeń dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sierpcu w celu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 roku Starostwo Powiatowe w Sierpcu - Skarb Państwa 5000,00 zł      
75 ON.032.75a.2023 14.04.2023 1.03.2023 umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem Zapewnienie Bezpieczeństwa w Powiaecie Sierpeckim na rok 2023 Powiat Sierpecki - Skarb Państwa 4.500,00 zł    
76 ON.032.76.2023 11.04.2023 17.04.2023- 2.05.2023 umowa na udzielanie świadczeń medycznych na rzecz osób wskazanych do przeprowadzenia badania przez Powiatową Komisję Lekarską w Sierpcu powołaną w celu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 roku Starostwo Powiatowe w Sierpcu - SPZZOZ w Sierpcu na podstawie cennika    
77 ON.032.77.2023 11.04.2023 1.02.2023 -  31.12.2023 umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem "Szkolenie dorosłych i młodzieży w sekcji piłki ręcznej MKS Mazur Sierpc oraz udział w rozgrywkach organizowanych przez WZMR i ZPRP Powiat Sierpecki - Międzyszkolny Klub Sportowy MAZUR w Sierpcu 10000,00 zł    
78 ON.032.78.2023 12.04.2023 1.02.2023 -  31.12.2023 umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Hufcowy Rajd Harcerski pod hasłem "160 rocznica Powstania Styczniowego" Powiat Sierpecki - Chorągwia Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Sierpc 500,00 zł    
79 ON.032.79.2023 12.04.2023 1.03.2023 - 30.05.2023 umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Harcerskie Zwyczaje Bożonarodzeniowe Powiat Sierpecki - Chorągwia Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Sierpc 1000,00 zł    
80 ON.032.80.2023 12.04.2023 1.11.2023 - 31.12.2023 umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: "XXXIII Turniejada Mikołajkowa" Powiat Sierpecki - Chorągwia Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Sierpc 1000,00 zł    
81 ON.032.81.2023 12.04.2023 1.04.2023 - 31.07.2023 umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Wiosenna Wyprawa Zuchów - "Dzielę świat z roślinami i zwierzętami Powiat Sierpecki - Chorągwia Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Sierpc 1000,00 zł    
82 ON.032.82.2023 12.04.2023 1.05.2023 - 31.07.2023 umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: "Ku Wyzwaniom" - szkolenie kadry instruktorskiej Hufca ZHP Sierpc im. J. Korczaka Powiat Sierpecki - Chorągwia Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Sierpc 6500,00 zł    
83 ON.032.83.2023 28.04.2023 1.05.2023 - 31.07.2023 umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Maraton rowerowy 24 H Powiat Sierpecki - Klub Rowerowy Dynamo w Sierpcu 4000,00 zł    
84 ON.032.84.2023 6.04.2023 15.08.2023 - 31.10.2023 umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Patriotyczny Rajd na terenie gmin powiatu sierpeckiego Powiat Sierpecki - Sierpeckie Stowarzyszenie Motocyklistów SZLIF w Sierpcu 4000,00 zł    
85 ON.032.85.2023 13.04.2023 1.03.2023 - 31.12.2023 umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Ośrodek Terapii Ruchowej dla Osób III Wieku Powiat Sierpecki - Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko KUBUŚ w Sierpcu 2500,00 zł    
86 ON.032.86.2023 13.04.2023 1.03.2023 - 31.12.2023 umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Spotkajmy się nad Sierpienicą Powiat Sierpecki - Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko KUBUŚ w Sierpcu 1500,00 zł    
87 ON.032.87.2023 13.04.2023 1.03.2023 - 31.12.2023 umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Uczestnictwo w imprezach sportowych Powiat Sierpecki - Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko KUBUŚ w Sierpcu 1500,00 zł    
88 ON.032.88.2023 14.04.2023 1.03.2023 - 31.12.2023 umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Wyjazd na zawody sportowe Powiat Sierpecki - Klub Sportowy "TAEKYON", ul. Rypińska 10,09-200 Sierpc 2000,00 zł    
89 ON.032.89.2023 14.04.2023 1.03.2023 - 31.12.2023 umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Puchar TAEKYON Powiat Sierpecki - Klub Sportowy "TAEKYON", ul. Rypińska 10,09-200 Sierpc 800,00 zł    
90 ON.032.90.2023 14.04.2023 1.07.2023 - 31.08.2023 umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Obóz sportowy Powiat Sierpecki - Klub Sportowy "TAEKYON", ul. Rypińska 10,09-200 Sierpc 1500,00 zł    
91 ON.032.91.2023 14.04.2023 1.03.2023 - 31.12.2023 umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Zakup sprzętu sportowego Powiat Sierpecki - Klub Sportowy "TAEKYON", ul. Rypińska 10,09-200 Sierpc 1500,00 zł    
92 ON.032.92.2023 21.02.2023 1.03.2023 - 31.12.2023 umowa nr 120/2023/AOON w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2023 roku środków Funduszu Solidarnościowego, na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 Wojewoda Mazowiecki - Powiat Sierpecki 522850,26 zł    
93 ON.032.93.2023 22.02.2023 1.03.2023 - 31.12.2023 umowa nr 114/2023/OW w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2023 roku środków Funduszu Solidarnościowego, na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023 Wojewoda Mazowiecki - Powiat Sierpecki 112684,00 zł    
94 ON.032.94.2023 12.04.2023 na czas nieokreślony umowa na udostępnienie możliwości korzystania z serwisu znajdującego się w domenie internetowej pod adresem: https://sierpc.geoportal2.pl Starosta Sierpecki - Państwowe Gospodarstwo wodne Wody Polskie -    
95 ON.032.95.2023 23.03.2023 na czas nieokreślony umów o dostęp do danych Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną z wykorzystaniem modułu "Dane RCN" w ramach Geoportalu Powiatu Sierpeckiego Starosta Sierpecki - Agnieszka Dworzyńska- Górska, Imbirowa 41, 08-850 Duchnice -    
96 ON.032.96.2023 11.04.2023 na czas nieokreślony umowa o warunkach zgłaszania prac geodezyjnych drogą elektroniczną Starosta Sierpecki -  GLOB Łukasz Kacprzak, ul. Muzyczna 15, 02-207 Warszawa -    
97 ON.032.97.2023 11.04.2023 na czas nieokreślony umowa o warunkach zgłaszania prac geodezyjnych drogą elektroniczną Starosta Sierpecki - PKIG Sp. z o.o. ul. Filipinki 10A, 02-207 Warszawa -    
98 ON.032.98.2023 17.04.2023 od 1.02.2023 Aneks nr 1 do Porozumienia nr 6/2012 z 28.03.2021 r. w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie Powiat Sztumski - Powiat Sierpecki -    
99 ON.032.99.2023 12.04.2023 31.12.2023 umowa nr 167/NPRC/2023/JST o udzielenie dotacji celowej (Część 85/14 - Rezerwa celowa poz. 26) na dofinansowanie ze środków budżetu państwa realizacji Priorytetu 3 programu wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025" Wojewoda Mazowiecki - Powiat Sierpecki 15000,00 zł    
100 ON.032.100.2023 25.04.2023 01.03.2023 - 31.12.2023 umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Organizacja turniejów towarzyskich oraz udział w nich dzieci i młodzieży z powiatu sierpeckiego Powiat Sierpecki - Miejski Klub Sportowy "Kasztelan" w Sierpcu 2000,00    
101 ON.032.101.2023 25.04.2023 01.03.2023 - 31.12.2023 umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Organizacja turniejów towarzyskich oraz udział w nich dzieci i młodzieży z powiatu sierpeckiego Powiat Sierpecki - Miejski Klub Sportowy "Kasztelan" w Sierpcu 2000,00    
102 ON.032.102.2023 25.04.2023 01.03.2023 - 31.12.2023 umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Udział i organizacja w turniejach towarzyskich oraz udział w obozach sportowych zawodników MKS Kasztelan Powiat Sierpecki - Miejski Klub Sportowy "Kasztelan" w Sierpcu 4000,00    
103 ON.032.103.2023 25.04.2023 01.03.2023 - 31.12.2023 umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Narodowy dzień pamięci Żołnierzy Niezłomnych" Powiat Sierpecki - Towarzystwo Patriotyczno - Historyczne "Pamięć i Prawda" w Sierpcu 3500,00    
104 ON.032.104.2023 25.04.2023 01.04.2023 - 31.12.2023 umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Sport i historia łączy pokolenia" Powiat Sierpecki - Towarzystwo Patriotyczno - Historyczne "Pamięć i Prawda" w Sierpcu 4000,00    
105 ON.032.105.2023 24.04.2023 01.03.2023 - 31.12.2023 umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: "Reprezentowanie Powiatu Sierpeckiego na zawodach, konkursach, turniejach i mistrzostwach o charakterze ponad powiatowym Powiat Sierpecki - Ochotnicza Straż Pożarna w Sierpcu 5000,00    
106 ON.032.106.2023 24.04.2023 04.03.2023 - 31.12.2023 umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem:  Powiatowe Letnie Słuchowisko Powiat Sierpecki - Ochotnicza Straż Pożarna w Sierpcu 1500,00    
107 ON.032.107.2023 28.04.2023 31.12.2023 umowa na realizację zadania publicznego pod tytułem "Powiatowe Letnie Słuchowisko" Powiat Sierpecki - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno

9.334.116,17 zł

netto

   
108 ON.032.108.2023 26.04.2023 15.10.2023 umowa na wykonanie Raportu "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Sierpeckiego" Powiat Sierpecki - Paweł Czupryn, ul. Sikorskiego 10, 43-450 Ustroń 5412,00    
109 ON.032.109.2023 12.05.2023 1.03.2023 - 30.12.2023 umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Upowszechnianie rekreacji i amatorskiego uprawiania sportu poprzez prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych Powiat Sierpecki - Stowarzyszenie Szczutowo Biega i Tańczy, Osiedlowa 7, 09-227 Szczutowo 1500,00    
110 ON.032.110.2023 12.05.2023 1.04.2023 - 30.12.2023 umowa o realizacje zadania publicznego pod tytułem: Dziecięcy Bieg Dwóch Jezior Powiat Sierpecki - Stowarzyszenie Szczutowo Biega i Tańczy, Osiedlowa 7, 09-227 Szczutowo 2000,00    
111 ON.032.111.2023 12.05.2023 1.04.2023 - 30.12.2023 umowa o realizacje zadania publicznego pod tytułem:  Wsparcie uczestnictwa dzieci i młodzieży w zawodach o charakterze ponadpowiatowym Powiat Sierpecki - Stowarzyszenie Szczutowo Biega i Tańczy, Osiedlowa 7, 09-227 Szczutowo 2000,00    
112 ON.032.112.2023 5.05.2023 1.04.2023- 31.12.2023 umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Sekcja koszykówki dla dzieci z Sierpca i Powiatu Sierpeckiego Powiat Sierpecki - Stowarzyszenie Basket Sierpc, ul. Mickiewicza 2, 09-200 Sierpc 2000,00    
113 ON.032.113.2023 5.05.2023 1.04.2023- 31.12.2023 umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem:  Turniej koszykówki na sierpeckim "Orliku" 2023 - 3x3 Powiat Sierpecki - Stowarzyszenie Basket Sierpc, ul. Mickiewicza 2, 09-200 Sierpc 2000,00    
114 ON.032.114.2023 9.05.2023 1.09.2023- 31.12.2023 umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Konkurs recytatorski poezji Karola Wojtyły i o św. Janie Pawle II Powiat Sierpecki - Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Wspólna Sprawa", ul. 3 Maja 116, 09-227 Szczutowo 4000,00    
115 ON.032.115.2023 9.05.2023 1.09.2023- 31.12.2023 umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Mini sesja zdjęciowa dla naszych dziadków i babć w plenerze Powiat Sierpecki - Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Wspólna Sprawa", ul. 3 Maja 116, 09-227 Szczutowo 4000,00    
116 ON.032.116.2023 9.05.2023 1.09.2023- 31.12.2023 umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: VIII Borkowski Bieg Integracyjny Powiat Sierpecki - Ludowo Uczniowski Klub Sportowy LUKS w Borkowie Kościelnym, ul. Szkolna 2, 09-200 Sierpc 2000,00    
117 ON.032.117.2023 12.05.2023 1.03.2023- 31.12.2023 umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: "Upowszechnianie rekreacji i amatorskiego uprawiania sportu poprzez prowadzenie zajęć sportowo rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych" Powiat Sierpecki - Ludowy Klub Sportowy "Skrwa Łukomie" Stopin 10, 09-204 Rościszewo 7500,00    
118 ON.032.118.2023 9.05.2023 1.06.2023 - 31.10.2023 umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: "XXV Przegląd Twórczości Emeryckich Zespołów Artystycznych" Powiat Sierpecki - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, ul. Piastowska 39, 09-200 Sierpc 1000,00    
119 ON.032.119.2023 31.05.2023 1.10.2023- 30.11.2023 umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: "Oblicza Muzyki Polskiej" Powiat Sierpecki - Sierpeckie Towarzystwo Muzyczne, Armii Krajowej 4, 09-200 Sierpc 2000,00    
120 ON.032.120.2023 9.05.2023 1.12.2023- 31.12.2023 umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Wieczerza Wigilijna Powiat Sierpecki - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, ul. Piastowska, 09-200 Sierpc 1500,00    
121 ON.032.121.2023 9.05.2023 1.08.2023- 30.09.2023 umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Integracja osób starszych Powiat Sierpecki - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, ul. Piastowska, 09-200 Sierpc 1500,00    
122 ON.032.122.2023 4.05.2023 30.04.2023 umowa na dostawę oleju opalowego w 2023-2024 roku dla potrzeb jednostek organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego Powiat Sierpecki - AUTOCENTRUM PALIWA Sp. z o.o., Sp. Komandytowa, ul. Dobrzyńska 56, 09-400 Płock stały upust - 0,22 zł netto    
123 ON.032.123.2023
5.05.2023
30.12.2023 umowa nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1458/2023 o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych 'Przebudowa drogi powiatowej nr 3745W Jeżewo - droga 561" Powiat Sierpecki - Wojewoda Mazowiecki 500 000,00 zł    
124 ON.032.124.2023 5.05.2023 31.12.2023 umowa nr W/UMWM-UU/UM/RF/2087/2023 o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3703W, ul. Dworcowa w Sierpcu w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego Województwo Mazowieckie - Powiat Sierpecki 7 317 206,29 zł (wartość zadania)    
125 ON.032.125.2023 5.05.2023 bezterminowo umowa o warunkach zgłaszania prac geodezyjnych lub prac kartograficznych drogą elektroniczną Starosta Sierpecki - Firma Geodezyjno Kartograficzna, ul. Chmielna 12, 85-414 Bydgoszcz -    
126 ON.032.126.2023 5.05.2023 od. 1.02.2023 Anks nr 2 do Porozumienia nr R-15/2012 w sprawie określenia warunków pobytu dziecka w rodzinie zastępczej oraz wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie Powiat Sierpecki - PCPR w Chełmie -   Aneks z dnia 31.07.2023 r.
127 ON.032.127.2023 5.05.2023 od. 1.02.2023 Anks nr 3 do Porozumienia nr R-14/2012 w sprawie określenia warunków pobytu dziecka w rodzinie zastępczej oraz wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie Powiat Sierpecki - PCPR w Chełmie -    
128 ON.032.128.2023 10.05.2023 30.04.2025 umowa na dostawę tablic rejestracyjnych oraz kasacji tablic wycofanych z eksploatacji w okresie od maja 2023 r. do kwietnia 2025 r. dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sierpcu Powiat Sierpecki  -OLMAR J. OLszewki Sp. Jawna, ul. Płocka 3, 09-472 Cekanowo 609 218,00 zł brutto    
129 ON.032.129.2023 10.05.2023 31.12.2023 umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. Poprawa bezpieczeństwa użytkowników poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Sierpeckiego Powiat Sierpecki - Stanisław Nastałek, ul. Dworcowa 56, 09-200 Sierpc 128 000,00 zł brutto    
130 ON.032.130.2023 12.05.2023 30.06.2023 umowa na wykonanie wykazu synchronizacyjnych do założenia ksiąg wieczystych po scaleniu i wymianie gruntów Powiat Sierpecki - Usługi Geodezyjne Artur Kowalski, ul. M. Konopnickiej 4, 09-204 Rościszewo 1471,08 zł    
131 ON.032.131.2023 12.05.2023 31.12.2023 umowa o współpracy w ramach Zakupu Grupowego Energii Elektrycznej nr GZ/XLI/55/2023 Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. - Powiat Sierpecki 32000,00 zł netto    
132 ON.032.132.2023 19.05.2023 20.05.2023- 30.11.2023 umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Obóz Tenisa Stołowego Powiat Sierpecki - Szkolny Ludowy Klub Sportowy Olimpijczyk w Jeżewie 4000,00 zł    
133 ON.032.133.2023 19.05.2023 1.08.2023- 30.11.2023 umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: XI Grand Prix w Tenisie Stołowym o Puchar Starosty Sierpeckiego" Powiat Sierpecki - Szkolny Ludowy Klub Sportowy Olimpijczyk w Jeżewie 3000,00 zł    
134 ON.032.134.2023 17.05.2023 bezterminowo umowa o warunkach zgłaszania prac geodezyjnych lub prac kartograficznych drogą elektroniczną Starosta Sierpecki - EWGEO K. Świerczyński, Geodetów 8/86, 02-396 Warszawa -    
135 ON.032.135.2023 22.05.2023 31.07.2023 umowa do sporządzenia w charakterze biegłego - opinii w postępowaniu administracyjnym z zakresu gleboznawczej klasyfikacji gruntów wszczętym na wniosek właścicieli dla działki oznaczonej nr 123/3 o po. 0,5800 ha (Br - RIIb - 0,2000 ha, S-RIIIb - 0,3800 Ha) położonej w obrębie Bożewo Nowe gm. Mochowo Powiat Sierpecki - Firma Geodezyjno - Kartograficzna mgr. inż. K. Pipowski Klasyfikator gruntów, 85-414 Bydgoszcz,ul. Chmielna 12 2320,00 zł brutto    
136 ON.032.136.2023 22.05.2023 31.07.2023 umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych Starosta Sierpecki - Firma Geodezyjno - Kartograficzna mgr. inż. K. Pipowski Klasyfikator gruntów, 85-414 Bydgoszcz, ul. Chmielna 12 -    
137 ON.032.137.2023 22.05.2023 17.07.2023 umowa w sprawie sporządzenia opinii w celu kontroli projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek strony, dz. 159/3 o pow. 0,3022 ha Powiat Sierpecki - Pracownia Usług Geologiczno Glebowych dr. hab. inż Arkadiusz Bieniek, ul. Tuwima 5A/39, 10-747 Olsztyn 2800,00 zł brutto    
138 ON.032.138.2023 22.05.2023 17.07.2023 umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych Starosta Sierpecki - Pracownia Usług Geologiczno Glebowych dr. hab. inż. Arkadiusz Bieniek,  ul. Tuwima 5A/39, 10-747 Olsztyn -    
139 ON.032.139.2023 22.05.2023 31.12.2023 umowa nr W/UMWM-UU/UM/ES2336/2023 dotacji z przeznaczeniem na zakupy książek i czasopism z zakresu pedagogiki oraz utrzymanie zatrudnienia w PBP w Sierpcu Województwo Mazowieckie - Powiat Sierpecki 215000,00    
140 ON.032.140.2023 26.05.2023 15.07.2023 umowa na remont pokoju zajmowanego przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w budynku Starostwa Powiatowego w Sierpcu przy ul. Świętokrzyskiej 2a Powiat Sierpecki - Firma HOUSE Sp. z o.o., ul. Płocka 1/7, 09-200 Sierpc 16000,00 zł netto    
141 ON.032.141.2023 24.05.2023 30.06.2023 umowa na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla inwestycji pn. Przebudowa drogi łączącej ul. Świętokrzyską z ul. Mikołaja Kopernika w Sierpcu nr dz. 1564/7, 1564/6, 1564/16, 4006/3, 1564/13 Powiat Sierpecki - Biuro Projektów i Inwestycji PROBUD, ul. Konstytucji 3 Maja 33, 09-200 Sierpc 49200,00 zł brutto   Aneks nr 1 z dnia 31.07.2023
142 ON.032.142.2023 26.05.2023 28.07.2023- 27.07.2023 umowa na usługę udostępnienia w sieci Internet aplikacji o nazwie eSesja zlokalizowanego na serwerze udostępnionym przez Wykonawcę wraz z administrowaniem tym serwerem Powiat Sierpecki - MWC Sp. z o.o., ul. Kowalewiecka 12, 60-002 Poznań 2190,00 zł netto    
143 ON.032.143.2023 26.05.2023 28.07.2023- 27.07.2023 umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych Starosta Sierpecki - MWC Sp. z o.o., ul. Kowalewiecka 12, 60-002 Poznań -    
144 ON.032.144.2023 26.05.2023 na czas pobytu w rodzinie zastępczej porozumienie nr 6/2023 w sprawie przyjęcia oraz warunków pobytu wysokości wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Pruszkowskiego oraz kosztów objęcia rodziny zastępczej opieką koordynatora Powiat Pruszkowski - Powiat Sierpecki na podstawie decyzji administracyjnej    
145 ON.032.145.2023 30.05.2023 bezterminowo umów o dostęp do danych Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną z wykorzystaniem modułu "Dane RCN" w ramach Geoportalu Powiatu Sierpeckiego Starosta Sierpecki - Biuro Wyceny Nieruchomości i Geodezji Z. Zalewski, ul. Kanta 22C/27, 10-691 Olsztyn -    
146 ON.032.146.2023 12.05.2023 31.12.2023 umowa o udzielenie dotacji w roku 2023 nr 157/CG/CG-IV/D/23/ASI na dofinansowanie realizacji projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - (Projekt ASI), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 "E-Usługi" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Powiat Sierpecki - Województwo Mazowieckie 8606,56 zł   Aneks nr 1 z dn. 23.11.2023
147 ON.032.147.2023 5.06.2023 1.06.2023 -30.10.2023 umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Organizowanie akcji informacyjnej profilaktycznej w zakresie bezpieczeństwa na terenie akwenów wodnych Powiat Sierpecki - Sierpeckie Wodne Pogotowie Ratunkowe, ul. Sikorskiego 4, 09-200 Sierpc 2000,00 zł    
148 ON.032.148.2023 5.06.2023 1.04.2023- 30.11.2023 umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Organizacja treningów piłkarskich dla drużyn LKS Sparta Mochowo Powiat Sierpecki - Ludowy Klub Sportowy "Sparta Mochowo', Mochowo Parcele, ul. Sportowa 8a 3000,00 zł    
149 ON.032.149.2023 5.06.2023 1.05.2023- 30.09.2023 umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Biegi Trzeźwości w Gminie Mochowo Powiat Sierpecki - Ludowy Klub Sportowy "Sparta Mochowo', Mochowo Parcele, ul. Sportowa 8a 2000,00 zł    
150 ON.032.150.2023 5.06.2023 1.05.2023- 30.11.2023 umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Organizacja obozu sportowego dla  zawodników i zawodniczek LKS Sparta Mochowo Powiat Sierpecki - Ludowy Klub Sportowy "Sparta Mochowo', Mochowo Parcele, ul. Sportowa 8a 7000,00 zł    
151 ON.032.151.2023 2.06.2023 13.10.2023 umowa dotacji nr 1515/23/EE/D na dofinansowanie realizacji zadania pn. "EKOSTREFA. Kibicuj środowisku! - ekologiczny piknik rodzinny" Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - Powiat Sierpecki 30.000,00    
152 ON.032.152.2023 7.06.2023 na czas pobytu w rodzinie zastępczej porozumienie w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie w rodzinie zastępczej oraz kosztów objęcia rodziny zastępczej opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej Powiat Sierpecki - Powiat Legnicki na podstawie decyzji administracyjnej    
153 ON.032.153.2023 2.06.2023 25.07.2034 porozumienie nr 23/2023 w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunki jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie w rodzinnym domu dziecka oraz kosztów objęcia rodzinnego domu dziecka opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej Powiat Płocki - Powiat Sierpecki na podstawie decyzji administracyjnej    
154 ON.032.154.2023 2.06.2023 na czas pobytu w rodzinie zastępczej porozumienie nr 72/2023 w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie w rodzinie zastępczej oraz kosztów objęcia rodziny zastępczej opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej Powiat Sierpecki - Powiat Płocki na podstawie decyzji administracyjnej    
155 ON.032.155.2023 31.05.2023 na czas pobytu w rodzinie zastępczej porozumienie nr 12/WZS/P/149/2023 w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie w rodzinie zastępczej oraz kosztów objęcia rodziny zastępczej opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej Powiat Sierpecki - Powiat Płocki na podstawie decyzji administracyjnej    
156 ON.032.156.2023 5.06.2023 31.12.2023 porozumienie w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego Powiat Sierpecki - Komendant Wojewódzki Policji z/s w Radomiu 5.000,00 zł    
157 ON.032.157.2023 12.06.2023 na czas pobytu w rodzinie zastępczej porozumienie w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie w rodzinie zastępczej oraz kosztów objęcia rodziny zastępczej opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej Powiat Sierpecki -  Miasto Bydgoszcz na podstawie decyzji administracyjnej    
158 ON.032.158.2023 19.06.2023 31.08.2023 umowa na dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu "Cyfrowy Powiat" Powiat Sierpecki -  ALLTECH Spółka Jawna Z. Pająk, ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock 108.813,18 zł    
159 ON.032.159.2023 12.06.2023 5 lat od końca roku kalendarzowego zakończenia przedsięwzięcia umowa nr DSG/0693 o powierzenie grantu w ramach projektu "Dostepny Samorząd - granty" realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych w -W-wie - Powiat Sierpecki 100.000,00 zł    
160 ON.032.160.2023 28.04.2023 na czas nieokreślony

porozumienie w sprawie:

1) świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia,

2) profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku

Powiat Sierpecki - Corten Dental Sp. z o.o. ul. Cybernetyki 19B, 02-677 Warszawa -    
161 ON.032.161.2023 1.06.2023 31.07.2023 porozumienie w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego Powiat Sierpecki - Komendant Powitowej Policji w Sierpcu 2.100,00 zł    
162 ON.032.162.2023 12.06.2023 15.01.2023 porozumienie nr 4/Se/T/2023 przyznania dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego służbowego w wersji oznakowanej dla potrzeb KPP w Sierpcu Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu - Powiat Sierpecki 20.000,00 zł    
163 ON.032.163.2023 16.06.2023 24.06.2023 umowa nr B.REG./WAR/2023/16 w sprawie organizacji Pikniku z Produktem Polskim podczas którego odbędzie się I etap VIII edycji ogólnpolskiego Konkursu Kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich "Bitwa Regionów" Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w W-wie - Powiat Sierpecki 6.000,00 zł    
164 ON.032.164.2023 27.06.2023 na czas pobytu  w  rodzinie zastępczej porozumienie w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie w rodzinie zastępczej oraz kosztów objęcia rodziny zastępczej opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej Powiat Sierpecki - Powiat Żyrardowski na podstawie decyzji administracyjnej    
165 ON.032.165.2023 23.06.2023 24.06.2023 umowa na przeprowadzenie pikniku ekologicznego w dniu 24 czerwca 2023 r. w godz. od 11.00 o 15.00, na terenie wskazanym przez organizatora tj. przy LO im. mjra H. Sucharskiego w Sierpcu Edukacja Ekologiczna Dagmara Hirsz z/s w Łodzi, 91-496 Łódź, ul. Poziomkowa 16 - Powiat Sierpc 30.000,00 zł brutto    
166 ON.032.166.2023 28.06.2023 28.12.2023 umowa pożyczki w kwocie 800 000,00 z przeznaczeniem na pokrycie zaległych zobowiązań publiczno - prawnych oraz pokrycie kosztów związanych wynagrodzeniami pracowników Powiat Sierpecki - SPZOZ w Sierpcu 800.000,00 zł    
167 ON.032.167.2023 20.06.2023 31.12.2023 umowa nr 2P/W/2023/3300025137/437 o udzielenie dotacji na adaptację pomieszczeń wraz z pracami przygotowawczymi oraz zakup wyposażenia zadania "Strzelnica w powiecie 2023" nr 2/2023/CWCR Skarb Państwa, Ministerstwo Obrony Narodowej - Powiat Sierpecki 300.000,00 zł    
168 ON.032.168.2023 11.07.2023 13.10.2023 umowa w sprawie cyfryzacji analogowych materiałów operatów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK) Powiat Sierpecki - Oftec - Grabowski Paweł, Reymonta 29C, 09-200 Sierpc 26.900,00 zł   Aneks nr 1 z dnia 2.10.2023
169 ON.032.169.2023 11.07.2023 13.10.2023 umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych Starosta Sierpecki - Oftec - Grabowski Paweł, Reymonta 29C, 09-200 Sierpc -    
170 ON.032.170.2023 7.07.2023 bezterminowo umowa o dostęp do danych Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną z wykorzystaniem modułu "Dane RCN" w ramach Geoportalu Powiatu Sierpeckiego Starosta Sierpecki - Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Kamila Kulkowska, Popiołek, 80-241 Gdańsk -    
171

ON.032.171.2023

7.07.2023 bezterminowo umowa o dostęp do danych Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną z wykorzystaniem modułu "Dane RCN" w ramach Geoportalu Powiatu Sierpeckiego Starosta Sierpecki - P.W.BiG. Bień Grzegorz, Podgórna 17, 62-085 Skoki -    
172 ON.032.172.2023 7.07.2023 31.07.2023 umowa sporządzenia 2 operatów szacunkowych określające wartość rynkową nieruchomości położonej w obrębie Woźniki gm. Radzanowo na podstawie na podstawie których zostanie określona wysokość odszkodowania za działki Powiat Sierpecki - PUH Hagar Ciesielska Jadwiga, ul. Wyszogrodzka 73/1, 09-402 Płock 1.600,00 zł brutto    
173 ON.032.173.2023 13.07.2023 30.11.2023 umowa dotacji nr 2626/23/OA/D na dofinansowanie realizacji zdania pn. "Modernizacja oświetlenia w jednostkach organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego - część 1" Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - Powiat Sierpecki 330.000,00 zł    
174 ON.032.174.2023 14.07.2023 13.07.2025 umowa nr 2019/328/4/59/1 - odnowienie podpisu elektronicznego Starostwo Powiatowe - PWPW SA -    
175 ON.032.175.2023 18.07.2023 29.09.2023 umowa na sporządzenie w charakterze biegłego - opinii w postępowaniu administracyjnym z zakresu gleboznawczej klasyfikacji gruntów i opracowania projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla działki oznaczonej nr 3/4 o pow. 0,5841 ha położonej w obrębie miasta Sierpc Powiat Sierpecki - Firma Geodezyjno - Kartograficzna mgr inż Krzysztof Pipowski Klasyfikator Gruntów 85-414 Bydgoszcz, ul. Chmielna 12 2.800,00 zł brutto   Aneks nr 1 z dnia 18.09.2023
176 ON.032.176.2023 18.07.2023 29.09.2023 umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych Starosta Sierpecki- Firma Geodezyjno - Kartograficzna mgr inż Krzysztof Pipowski Klasyfikator Gruntów 85-414 Bydgoszcz, ul. Chmielna 12 -    
177 ON.032.177.2023 17.07.2023 31.12.2023 umowa w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu z przeznaczeniem na zakup samochodu operacyjnego typu SWOp z wyposażeniem Powiat Sierpecki - Skarb Państwa, Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej 25.000,00    
178 ON.032.178.2023 1.08.2023 na czas pobytu w rodzinie zastępczej porozumienie nr 5/2023 w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie w rodzinie zastępczej oraz kosztów objęcia rodziny zastępczej opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej Powiat Sierpecki - Powiat Golubsko - Dobrzyński na podstawie decyzji administracyjnej    
179 ON.032.179.2023 18.07.2023 30.07.2023 porozumienie ramowe o współpracy w zakresie realizacji inwestycji przez Powiat Sierpecki polegającej na skomunikowaniu i wydzieleniu miejsc parkingowych dla  budynku przy ul. Kopernika 8 w Sierpcu z ul. Świętokrzyską i ul. Płocką, rozpatrzenia propozycji przedstawicieli m. Sierpc w zakresie przekazania w formie darowizny nieruchomości gruntowej o nr ew. 1565/13 o pow. 0,1004 ha, KW PL1E/00006463/9 (droga, własność Gmina Miasto Sierpc) Powiat Sierpecki - Gmina miasto Sierpc -    
180 ON.032.180.2023 21.07.2023 22.12.2023 umowa zabezpieczenia kompleksowego nadzoru nad realizacją zadania pn. "Realizacja strzelnicy pneumatycznej typu zamkniętego w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Sierpcu" Powiat Sierpecki - VTB Projekty i Nadzory Budowlane Jarosław Wiśniewski, ul. Sadowa 2, 09-200 Sierpc 6.800,00 zł brutto    
181 ON.032.181.2023 24.08.2023 31.12.2025 umowa sprzedaży energii elektrycznej nr ON.032.181.2023 Powiat Sierpecki - Energa - Obrót SA

0,9090 zł netto (1.01.2024-31.12.2024)

0,8060 zł netto (1.01.2024-31.12.2024)

   
182 ON.032.182.2023 24.07.2023 bezterminowo umowa o dostęp do danych Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną z wykorzystaniem modułu "Dane RCN" w ramach Geoportalu Powiatu Sierpeckiego Starosta Sierpecki - KAWIT NIERUCHOMOŚCI, ul. Gwiaździsta 25A, 60-14 Poznań -    
183 ON.032.183.2023 25.07.2023 26.12.2023 umowa na realizację strzelnicy pneumatycznej typu zamkniętego w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Sierpcu Powiat Sierpecki - Sołdański Paweł Usługi Remontowo - Budowlane, ul. Targowa 37, 09-200 Sierpc 478.470,00 zł brutto    
184 ON.032.184.2023 27.07.2023 29.09.2023 umowa na sporządzenie w charakterze biegłego opinii w postępowaniu administracyjnym  z zakresu gleboznawczej klasyfikacji gruntów i dokonaniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów po ich zalesieniu w ramach PROW celem przekwalifikowania z urzędu gruntów rolnych na leśne oraz opracowaniu dokumentacji klasyfikacyjno - geodezyjnej niezbędnej do aktualizacji ewidencji gruntów w zakresie dz. nr 275 o pow. 5,4700 ha, położonej w obrębie Dobaczewo gm, Mochowo wraz z operatem technicznym Powiat Sierpecki - Firma Geodezyjno - Kartograficzną mgr inż. Krzysztof Pipowski Klasyfikator gruntów, 85-414 Bydgoszcz, ul. Chmielna 12 3.500,00 zł brutto   Aneks nr 1 z dnia 18.09.2023
185 ON.032.185.2023 27.07.2023 29.09.2023 Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach umowy nr ON.032.184.2023 z dn. 27.07.2023 r. Starosta Sierpecki - Firma Geodezyjno - Kartograficzną mgr inż. Krzysztof Pipowski Klasyfikator gruntów, 85-414 Bydgoszcz, ul. Chmielna 12 -    
186 ON.032.186.2023 24.07.2023 na czas pobytu w rodzinie zastępczej porozumenie w spawie przyjęcia dzieckaoraz warunków jego pobytu i wysokość wydatków na jego opiekę i wychowanie w rodzinie zastepczej spokrewnionej opieką koordynatorarodzinnej pieczy zastępczej Gmina Miasto Płock - Powiat Sierpecki na podst. decyzji administracyjnej    
187 ON.032.187.2023 24.07.2023 24.07.2023 umowa nr 38/U/2023 wykonania jednorazowej usługi niszczenia dokumentów Powiat Siepecki - Partner Premium Salata Sp. Jawna, ul. Graniczna 46, 09-400 Płock 1,40 zł/kg netto    
188 ON.032.188.2023 31.07.2023 30.11.2023 umowa na dokonanie pomiaru, opracowanie projektu mebli, wykonanie, dostarczenie oraz zamontowanie mebli biurowych w pokojach zajmowanych przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Powiat Sierpecki - Meble Trust Piotr Bonio, ul. Piatowska 37, 09-200 Sierpc 57.599,98 zł brutto    
189 ON.032.189.2023 31.07.2023 na czas pobytu w rodzinie zastępczej porozumienie nr 19/2023 w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie w rodzinie zastępczej zawodowej oraz kosztów objęcia rodziny zastępczej zawodowej opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej PCPR w CHełmie - Powiat Sierpecki na podstawie decyzji administracyjnej    
190 ON.032.190.2023 4.08.2023 30.09.2023 umowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej na dofinansowanie wydatków bieżących tj. wydatków związanych z prowadzeniem działań ratowniczych na rzecz OSP w Kurowie, OSP w Cetlnie Powiat Sierpecki - Gmina Gozdowo 10.000,00 zł    
191 ON.032.191.2023 4.08.2023 30.09.2023 umowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej na dofinansowanie wydatków bieżących tj. wydatków związanych z prowadzeniem działań ratowniczych na rzecz OSP w Bendorzynie, OSP w Cieślinie i OSP w Malanowie Starym Powiat Sierpecki - Gmina Mochowo 10.000,00 zł    
192 ON.032.192.2023 4.08.2023 30.09.2023 umowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej na dofinansowanie wydatków bieżących tj. wydatków związanych z prowadzeniem działań ratowniczych na rzecz OSP w Chwałach Powiat Sierpecki - Gmina Rościszewo 10.000,00 zł    
193 ON.032.193.2023 4.08.2023 30.09.2023 umowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej na dofinansowanie wydatków bieżących tj. wydatków związanych z prowadzeniem działań ratowniczych na rzecz OSP w Susku, OSP w Gorzewie Powiat Sierpecki - Gmina Sierpc 10.000,00 zł    
194 ON.032.194.2023 4.08.2023 30.09.2023 umowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej na dofinansowanie wydatków bieżących tj. wydatków związanych z prowadzeniem działań ratowniczych na rzecz OSP w Gójsku, OSP w Szczutowie Powiat Sierpecki - Gmina Szczutowo 10.000,00 zł    
195 ON.032.195.2023 4.08.2023 30.09.2023 umowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej na dofinansowanie wydatków bieżących tj. wydatków związanych z prowadzeniem działań ratowniczych na rzecz OSP w Osieku Powiat Sierpecki - Gmina Zawidz 10.000,00 zł    
196 ON.032.196.2023 25.07.2023 31.12.2023 umowa nr 2023/0566/2424/DIS/BP o dofinansowanie z budżetu państwa zadania związanego z budową obiektu sportowego w ramach programu Olimpia - program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji polski na igrzyskach olimpijskich Skarb Państwa, Minister Sportu i Turystyki - Powiat Sierpecki 2.600.000,00   Aneks nr 1 z dnia 2.10.2023 r.
197 ON.032.197.2023 - -

umowa na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla:

1) budowy windy osobowej zewnętrznej dostosowanej do przewozu osób niepełnosprawnych przy istniejącym budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Szczutowie,

2) dostosowania czterech łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych w segmencie A na I piętrze budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Szczutowie.

Powiat Sierpecki -  VTB Projekty i Nadzory Budowlane, Jarosław Wiśniewski -   Umowę anulowano ze względu na brak zabezpieczenia pełnej kwoty w budżecie. Umowa nie została podpisana.
198 ON.032.198.2023 11.08.2023 bezterminowo umowa o warunkach zgłaszania prac geodezyjnych lub prac kartograficznych drogą elektroniczną Starosta Sierpecki ENGeo Sylwia Rutkowska, ul. Nowaka 2/48, 10746 Olsztyn -    
199 ON.032.199.2023 11.08.2023 bezterminowo umowa o dostęp do danych Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną z wykorzystaniem modułu "Dane RCN" w ramach Geoportalu Powiatu Sierpeckiego Starosta Sierpecki - Rzeczoznastwo Majątkowe Magdalena Peda, ul. w. Korfantego 11B/3, 05-850 Ożarów Mazowiecki -    
200 ON.032.200.2023 16.08.2023 31.08.2023 umowa na sporządzenie 3 operatów szacunkowych określające wartość rynkową nieruchomości położonych w obrębie Woźniki gm. Radzanowo, na podstawie których zostanie określona wysokość odszkodowania za działki o nr 35/8, 335/9, 51,1, 52/1 Powiat Sierpecki - PUH HAGAR Ciesielska Jadwiga, ul. Wyszogrodzka 73/1, 09-402 Płock 2.100,00 zł netto    
201 ON.032.201.2023 16.08.2023 30.08.2023 umowa na określenie wartości nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Powiatu Sierpeckiego - dz. nr 3/50 położonej w m. Sierpc celem jej zbycia w drodze darowizny Powiat Sierpecki - PUH HAGAR Ciesielska Jadwiga, ul. Wyszogrodzka 73/1, 09-402 Płock 1.300,00 zł brutto    
202 ON.032.202.2023 23.08.2023 bezterminowo umowa o warunkach zgłaszania prac geodezyjnych lub prac kartograficznych drogą elektroniczną Starosta Sierpecki - Geohouse, Wł. Gembicki,ul. Celulozowa 19A/24, 87-800 Włocławek -    
203 ON.032.203.2023 28.08.2023 bezterminowo umowa o warunkach zgłaszania prac geodezyjnych lub prac kartograficznych drogą elektroniczną Starosta Sierpecki - Biuro Usług Geodezyjnych i Wycen Nieruchomości Piotr Witczak, ul. Letnia 11, 87-800 Włocławek -    
204 ON.032.204.2023 1.09.2023 bezterminowo umowa o dostęp do danych Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną z wykorzystaniem modułu "Dane RCN" w ramach Geoportalu Powiatu Sierpeckiego Starosta Sierpecki - Biuro Usług Geodezyjnych i Wycen Nieruchomości Piotr Witczak, ul. Letnia 11, 87-800 Włocławek -    
205 ON.032.205.2023 29.08.2023 - umowa przekazania komputerów przenośnych typu laptop  Powiat Sierpecki - Skarb Państwa Minister Cyfryzacji 11.685,00 zł    
206 ON.032.206.2023 29.08.2023 30.09.2023 umowa w sprawie wykonania dokumentacji bezpieczeństwa Powiat Sierpecki - Blue Logic K. Adamczyk ul. Norwida 27/32 13-200 Działdowo 7.490,00 zł    
207 ON.032.207.2023 01.09.2023 31.10.2023 umowa na przeprowadzenie kontroli, audytów i analiz oraz udzielenie niezbędnej rekomendacj dla SPZZOZ w Sierpcu Powiat Sierpecki - Kancelaria Doradcza Rafał Piotr Janiszewski ul. Patriotów 181 lok. 4 04-881 Warszawa 72.570,00 zł brutto    
208 ON.032.208.2023 01.09.2023 10.09.2023 porozumienie o partnerstwie realizacji przedsięwzięcia współorganizowania Dożynek Powiatowo - Gminnych w Borkowie Kościelnym Starostwo Powiatowe - Gmina Sierpc, ul. Bp. Floriana 4, 09-200 Sierpc 20.000,00    
209 ON.032.209.2023 4.09.2023 30.11.2023 umowa na dostawę i montaż wyposażenia sportowego w nowo budowanej sali wielofunkcyjnej przy SOSW w Sierpcu ul. Armii Krajowej 1 Powiat Sierpecki - PESMENPOL Sp. z o.o. ul. Drogowców 12, 32-400 Myślenice 49.200,00 zł brutto    
210 ON.032.210.2023 5.09.2023 15.11.2023

umowa na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla:

1) budowy windy osobowej zewnętrznej dostosowanej do przewozu osób niepełnosprawnych przy istniejącym budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Szczutowie,

2) dostosowania czterech łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych w segmencie A na I piętrze budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Szczutowie.

Powiat Sierpecki -  VTB Projekty i Nadzory Budowlane, Jarosław Wiśniewski 41.000,00 zł netto    
211 ON.032.211.2023 4.09.2023 bezterminowo umowa o warunkach zgłaszania prac geodezyjnych lub prac kartograficznych drogą elektroniczną Starosta Sierpecki - Uł. Geodezyjno - informatyczne GEOINFO T. Mazurczyk ul. Bohaterów Monte Casino 3/7, 15-873 Białystok -    
212 ON.032.212.2023 29.08.2023 12.09.2023 umowa o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej nr P/23/049668 w budynku biurowym przy ul. Mikołaja Kopernika 8 Powiat Sierpecki - ENERGA OPERATOR SA 1.646,65 zł brutto    
213 ON.032.213.2023 8.09.2023 20.10.2023 umowa na wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa celem naliczenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego powiat Sierpecki - PUH HAGAR Jadwiga Ciesielska, ul. Wyszogrodzka 73/1, 09-402 Płock 1.550,00 zł netto    
214 ON.032.214.2023 13.10.2023 na czas pobytu w rodzinie zastępczej porozumienie w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie Powiat Sierpecki - Miasto St. Warszawa na podstawie decyzji administracyjnej    
215 ON.032.215.2023 13.10.2023 na czas pobytu w rodzinie zastępczej porozumienie w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie Powiat Sierpecki - Miasto St. Warszawa na podstawie decyzji administracyjnej    
216 ON.032.216.2023 28.09.2023 na czas pobytu w rodzinie zastępczej porozumienie w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie Powiat Sierpecki - Gmina Miasto Elbląg na podstawie decyzji administracyjnej    
217 ON.032.217.2023 12.09.2023 na czas pobytu w rodzinie zastępczej porozumienie w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie Powiat Sierpecki - Powiat Otwocki na podstawie decyzji administracyjnej    
218 ON.032.218.2023 8.09.2023 2.10.2023 umowa na przeprowadzenie badana stanu prawnego działki oznaczonej nr 990/1 o pow. 0,0144 ha, położonej w obrębie m. Sierpc Powiat Sierpecki - Usł. Geodezyjne, Artur Kowalski, ul. M. Konopnickiej 4, 09-204 Rościszewo 615,00 zł brutto    
219 ON.032.219.2023 13.09.2023 20.09.2023 umowa na opracowanie projektu zamiennego dla istniejącej dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego, pn. "Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe dla Starostwa Powiatowego w Sierpcu dot. nowych rozwiązań architektonicznych budowlanych na sali operacyjnej dla Wydziału Komunikacji i Transportu, ul, Kopernika 8 Powiat Sierpecki - Biuro Projektowania i Realizacji Architektury WAW, Włodzimierz Kaniewski, ul. Cyganka 7, 87-800 Włocławek 10.000,00 netto    
220 ON.032.220.2023 17.10.2023 25.11.2023 umowa na wykonanie audytu energetycznego oraz audytu efektywności dla budynków jednostek organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego Powiat Sierpecki - Usługi Audytowe Łukasz Lazarowski, Słupia 22, 09-227 Szczutowo 10.000,00 brutto    
221 ON.032.221.2023 31.09.2023 31.10.2023 umowa modyfikacji, aktualizacji serwisu oprogramowania oraz udostępnienia przetwarzania danych osobowych nr SO/05/08/2023 Powiat Sierpecki - SoftHard SA z/s w Płocku ul. Graniczna 27

2.500,00 netto

+ 1.580,00 netto

   
222 ON.032.222.2023 31.09.2023 31.10.2023 umowa przetwarzania w chmurze ZSI Papirus SQL i powierzenia danych osobowych nr SO/05/08/2023 Powiat Sierpecki - SoftHard SA z/s w Płocku ul. Graniczna 27 1.485,00 netto    
223 ON.032.223.2023 19.09.2023 bezterminowo umowa o warunkach zgłaszania prac geodezyjnych lub prac kartograficznych drogą elektroniczną Powiat Sierpecki - Geos3D Konrad Sawko ul. Lisia 22c, 87-100 Toruń -    
224 ON.032.224.2023 19.09.2023 bezterminowo umowa o dostęp do danych Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną z wykorzystaniem modułu "Dane RCN" w ramach Geoportalu Powiatu Sierpeckiego Powiat Sierpecki  - Wycena Nieruchomości P. Borzuchowski, ul. Zegrzyńska 81b/24, 05-119 Legionowo -    
225 ON.032.225.2023 19.09.2023 - umowa o przeprowadzenie audytu Krajowych Ram Interoperacyjności KRI Powiat Sierpecki - ONLINE - INFO Bogusław Kowalski z/s w Płocku, ul. Dybowskiego 22 4.000,00 zł netto    
226 ON.032.226.2023 20.09.2023 31.01.2024 umowa na dofinansowanie przez Powiat Sierpecki w ramach jego uczestnictwa w "Programie wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze "D" zakupu autobusu przez Gminę Gozdowo na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ostrowach Powiat Sierpecki - Gmina Gozdowo 330.000,00 zł    
227 ON.032.227.2023 6.09.2023 31.07.2024 umowa nr WRR/00493/07/D o zaliczkowe dofinansowanie projektów w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze D PFRON - Powiat Sierpecki 135.000,00 zł    
228 ON.032.228.2023 14.09.2023 28.02.2024 umowa nr WRR/00493/07/D o realizację przez samorząd powiatowy "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze D PFRON - Powiat Sierpecki 338.250,00 zł    
229 ON.032.229.2023 25.09.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 umowa dzierżawy nieruchomości położonych w obrębie Studzieniec gm. Sierpc Powiat Sierpecki - osoba fizyczna 171.468,00 zł    
230 ON.032.230.2023 25.08.2023 10.09.2023 umowa koncertowa programu artystycznego grupy AKCENT AKCENT Music Zenon Martyniuk - Powiat Sierpecki 30.000,00 zł    
231 ON.032.231.2023 25.09.2023 30.09.2028 umowa nr 12/2023 na dozór i konserwację węzła cieplnego w budynku przy ul. Świętokrzyskiej 2a w Sierpcu Powiat Sierpecki - Ciepłownia Sierpc Sp. z o.o. 150,00 zł netto    
232 ON.032.232.2023 28.09.2023 1.01.2024 - 31.12.2024 Porozumienie w sprawie udostępnienia lokalu na potrzeby prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa prawnego Powiatu Sierpeckiego Gmina Gozdowo - Powiat Sierpecki -    
233 ON.032.233.2023 28.09.2023 1.01.2024 - 31.12.2024 Porozumienie w sprawie udostępnienia lokalu na potrzeby prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa prawnego Powiatu Sierpeckiego Gmina Mochowo - Powiat Sierpecki -    
234 ON.032.234.2023 29.09.2023 1.01.2024 - 31.12.2024 Porozumienie w sprawie udostępnienia lokalu na potrzeby prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa prawnego Powiatu Sierpeckiego Gmina Rościszewo - Powiat Sierpecki -    
235 ON.032.235.2023 29.09.2023 1.01.2024 - 31.12.2024 Porozumienie w sprawie udostępnienia lokalu na potrzeby prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa prawnego Powiatu Sierpeckiego Gmina Zawidz - Powiat Sierpecki -    
236 ON.032.236.2023 29.09.2023 1.01.2024 - 31.12.2024 Porozumienie w sprawie udostępnienia lokalu na potrzeby prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa prawnego Powiatu Sierpeckiego Gmina Szczutowo - Powiat Sierpecki -    
237 ON.032.237.2023 29.09.2023 23.11.2023 umowa na realizację zadania pn. "Modernizacja oświetlenia w jednostkach organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego - część I" Powiat Sierpecki - Przedsiębiorstwem Wielobranżowym KAHMA Kaczmarek Michał Tomasz, Bierzewice 58, 09-500 Gostynin 266.129,21 zł netto    
238 ON.032.238.2023 2.10.2023 3.11.2023 umowa na sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa celem aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego położonych na terenie powiatu Sierpeckiego Powiat Sierpecki - PUH HAGAR Jadwiga Ciesielska, ul. Wyszogrodzka 73/1, 09-402 Płock 7000,00 zł brutto    
239 ON.032.239.2023 6.10.2023 1.10.2023 - 30.09-2024 umowa na wykonanie usług transmisji on-line obrad i archiwizacji nagrań na serwerach wykonawcy Powiat Sierpecki - MWC Sp. z o.o. ul. Kowalewicka 12, 60-002 Poznań 4280,40 zł brutto    
240 ON.032.240.2023 6.10.2023 1.10.2023 - 30.09-2024 umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji umowy nr ON.032.239.2023 Powiat Sierpecki - MWC Sp. z o.o. ul. Kowalewicka 12, 60-002 Poznań -    
241 ON.032.241.2023 9.10.2023 15.12.2023 umowa na sporządzenie w charakterze biegłego - opinii w postępowaniu administracyjnym z zakresu gleboznawczej klasyfikacji gruntów wszczętym na wniosek właścicieli dla dz. 20/1 o pow. 10,900 ha położonej w obrębie Sułocin Towarzystwo gm. Sierpc Firma Geodezyjno - Kartograficzną mgr inż. Krzysztof Pipowski, Klasyfikator gruntów, 85-414 Bydgoszcz, ul. Chmielna 12 3350,00 zł brutto    
242 ON.032.242.2023 9.10.2023 15.12.2023 umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych Firma Geodezyjno - Kartograficzną mgr inż. Krzysztof Pipowski, Klasyfikator gruntów, 85-414 Bydgoszcz, ul. Chmielna 12 -    
243 ON.032.243.2023 6.10.2023 30.11.2023 porozumienie w sprawie udostępnienie nieruchomości, działki o nr ewidencyjnym 3/50 o pow. 0,1095 ha Powiat Sierpecki - Towarzystwo Patriotyczno - Historyczne Ziemi Sierpeckiej "Prawda i Pamięć" w Sierpcu, ul. Wyspiańskiego 4, 09-200 Sierpc -    
244 ON.032.244.2023 12.10.2023 30.11.2023 umowa o dofinansowanie ne RFRD-R/23/2023 zadania pn. Remont drogi powiatowej nr 3754W Goleszyn - Leszczynki" Wojewoda Mazowiecki - Powiat Sierpecki 510.963,39 zł    
245 ON.032.245.2023 16.10.2023 na czas realizacji zadania umowa na świadczenie usług doradztwa technicznego dotyczących udzielenia zamówienia na usługi doradcze obejmujące przygotowanie projektu oraz doradztwo wspomagające realizację projektu w ramach Konkursu Grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2014-2020 Powiat Sierpecki - Doradztwo Informatyczne, Maciej Kulka, ul. Wiertnicza 118, 02-952 Warszawa 24.600,00 zł brutto    
246 ON.032.246.2023 20.10.2023 bezterminowo umowa o dostęp do danych Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną z wykorzystaniem modułu "Dane RCN" w ramach Geoportalu Powiatu Sierpeckiego Starosta Sierpecki MK INWEST Krzysztof Myszka, ul. Zielona 41, 81-110 Siedlce -    
247 ON.032.247.2023 20.10.2023 bezterminowo umowa o dostęp do danych Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną z wykorzystaniem modułu "Dane RCN" w ramach Geoportalu Powiatu Sierpeckiego Starosta Sierpecki - Kancelaria Nieruchomości, Iwona Chudzik, ul. Piłsudskiego 13, 26-600 Radom -    
248 ON.032.248.2023 2.11.2023 31.12.2024 umowa dotacji celowej na realizację wykonania zadania własnego Powiatu - wspieranie osób z niepełnosprawnością - dzieci ze SOS-W w Sierpcu przez udostępnienie możliwości nieodpłatnych przejazdów dzieci z niepełnosprawnością z miejsc zamieszkania do Ośrodka, pojazdem przystosowanym wraz  z zapewnieniem opieki podczas przejazdów Powiat Sierpecki - Gmina Mochowo 12.716,00 zł    
249 ON.032.249.2023 2.11.2023 31.12.2024 umowa dotacji celowej na realizację wykonania zadania własnego Powiatu - wspieranie osób z niepełnosprawnością - dzieci ze SOS-W w Sierpcu przez udostępnienie możliwości nieodpłatnych przejazdów dzieci z niepełnosprawnością z miejsc zamieszkania do Ośrodka, pojazdem przystosowanym wraz  z zapewnieniem opieki podczas przejazdów Powiat Sierpecki - Gmina Rościszewo 12.716,00 zł    
250 ON.032.250.2023 29.12.2023 31.12.2024 umowa dotacji celowej na realizację wykonania zadania własnego Powiatu - wspieranie osób z niepełnosprawnością - dzieci ze SOS-W w Sierpcu przez udostępnienie możliwości nieodpłatnych przejazdów dzieci z niepełnosprawnością z miejsc zamieszkania do Ośrodka, pojazdem przystosowanym wraz  z zapewnieniem opieki podczas przejazdów Powiat Sierpecki - Gmina 14960,00 zł    
251 ON.032.251.2023 2.11.2023 31.12.2024 umowa dotacji celowej na realizację wykonania zadania własnego Powiatu - wspieranie osób z niepełnosprawnością - dzieci ze SOS-W w Sierpcu przez udostępnienie możliwości nieodpłatnych przejazdów dzieci z niepełnosprawnością z miejsc zamieszkania do Ośrodka, pojazdem przystosowanym wraz  z zapewnieniem opieki podczas przejazdów Powiat Sierpecki - Gmina Szczutowo 10.846,00 zł    
252 ON.032.252.2023 2.11.2023 31.12.2024 umowa dotacji celowej na realizację wykonania zadania własnego Powiatu - wspieranie osób z niepełnosprawnością - dzieci ze SOS-W w Sierpcu przez udostępnienie możliwości nieodpłatnych przejazdów dzieci z niepełnosprawnością z miejsc zamieszkania do Ośrodka, pojazdem przystosowanym wraz  z zapewnieniem opieki podczas przejazdów Powiat Sierpecki - Gmina Zawidz 17.952,00 zł    
253 ON.032.253.2023 26.10.2023 23.11.2023 umowa na zabezpieczenie nadzoru nad realizacją zadania, pn. "Modernizacja oświetlenia w jednostkach organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego - część 1" Powiat Sierpecki - Firma Usługi Elektryczne LUMEN, ul. Wiosny Ludów 28, 09-200 Sierpc 6.600,00 zł    
254 ON.032.254.2023 6.11.2023 2.01.2024 - 31.12.2024

porozumienie w sprawie określenia zasad współpracy pomiędzy Powiatem Sierpeckim, a Gminą Szczutowo w zakresie współfinansowania działalności Dziennego Domu Senior+ w Szczutowie

Powiat Sierpecki - Gmina Szczutowo 1300,00 zł    
255 ON.032.255.2023 6.11.2023 2.01.2024 - 31.12.2024 porozumienie w sprawie określenia zasad współpracy pomiędzy Powiatem Sierpeckim, a Gminą Sierpc w zakresie współfinansowania działalności Dziennego Domu Senior+ w Szczutowie Powiat Sierpecki - Gmina Sierpc 1300,00 zł    
256 ON.032.256.2023 6.11.2023 2.01.2024 - 31.12.2024 porozumienie w sprawie określenia zasad współpracy pomiędzy Powiatem Sierpeckim, a Gminą Rościszewo w zakresie współfinansowania działalności Dziennego Domu Senior+ w Szczutowie Powiat Sierpecki - Gmina Rościszewo 2600,00 zł    
257 ON.032.257.2023 6.11.2023 2.01.2024 - 31.12.2024 porozumienie w sprawie określenia zasad współpracy pomiędzy Powiatem Sierpeckim, a Gminą Miasto Sierpc w zakresie współfinansowania działalności Dziennego Domu Senior+ w Szczutowie Powiat Sierpecki - Gmina Miasto Sierpc 3250,00 zł    
258 ON.032.258.2023 3.11.2023 30.12.2023 umowa w sprawie realizacji inwestycji pn. Rozbudowa budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Sierpcu Powiat Sierpecki - Sołdański Paweł Usługi Remontowo - Budowlane ul. Targowa 37, 09-200 Sierpc 121.770,00 zł brutto    
259 ON.032.259.2023 10.11.2023 9.12.2023 umowa na realizację robót budowlanych na istniejącym budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w zakresie: Wykonania izolacji przeciw wodnej i termicznej, wykonania nowych studzienek doświetlających i opaski przy istniejącym budynku szkoły Powiat Sierpecki - Budomex Sierpc Sp. z o.o. w Sierpcu, ul. Pogodna 20, 09-200 Sierpc 81.093,57 zł brutto    
260 ON.032.260.2023 30.10.2023 31.12.2023 porozumienie w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Sierpeckim Powiat Sierpecki - Okręgowa Izba Adwokacka w Płocku, ul. Sienkiewicza 31 - Okregowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok.16 -    
261 ON.032.261.2023 14.11.2023 bezterminowo umowa o warunkach zgłaszania prac geodezyjnych lub prac kartograficznych drogą elektroniczną Starosta Sierpecki - Geoinfo System Michał Słupecki, ul. Wiosny Ludów 30, Sierpc -    
262 ON.032.262.2023 31.10.2023 1.11.2023 - 30.06.2024 umowa modyfikacji aktualizacji serwisu oprogramowania oraz udostępniania przetwarzania danych osobowych nr SO/01/10/2023 Starosta Sierpecki -  SoftHard SA z/s w Płocku ul. Graniczna

2.819,80 zł  netto

1.780,20 zł netto

   
263 ON.032.263.2023 31.10.2023 1.11.2023 - 30.06.2024 umowa modyfikacji aktualizacji serwisu oprogramowania oraz udostępniania przetwarzania danych osobowych nr SO/01/10/2023 Starosta Sierpecki -  SoftHard SA z/s w Płocku ul. Graniczna 1.620,00 zł netto    
264 ON.032.264.2023 16.10.2023 na czas określony umowa na świadczenie usług doradztwa technicznego wspomagającego realizację projektu przez Powiat Sierpecki - w ramach konkursu Grantowego "Cyberbezpieczny Samorzad" Działanie 2.2 Wzmocnienie Krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2014-2020 Powiat Sierpecki - Doradztwo Informatyczne Maciej Kulka 02-952 Warszawa 24.600,0 zł brutto    
265 ON.032.265.2023 24.11.2023 bezterminowo umowa o dostęp do danych Rejestru Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną z wykorzystaniem modułu "Dane RCN" w ramach Geoportalu Powiatu Sierpeckiego Starosta Sierpecki - Novum Nieruchomości Jolanta Grzenia ul. Sezamowa 20 -    
266 ON.032.266.2023 17.11.2023 28.12.2023 umowa o udzielenie dotacji nr WTRR-I.3141.2.9 na zadanie pn. "Przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową placów manewrowych i parkingowych na terenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Zespołu Szkół nr 1 w Sierpcu - działki nr 1383/6, 1383/8 Wojewoda Mazowiecki - Powiat Sierpecki 141.210,00 zł    
267 ON.032.267.2023 27.11.2023 8.12.2023 umowa na sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości, dz. o nr ewidencyjnym 122/1, położonej w obrębie Stopin gm. Rościszewo celem nabycia jej przez Powiat Sierpecki na poszerzenie pasa drogowego drogi powiatowej Powiat Sierpecki - Projektowanie kosztorysowanie Nadzory i Wyceny Nieruchomości Zbigniew Dąbrowski Jana Pawła II 35, 09-200 Sierpc 615,00 zł brutto    
268 ON.032.268.2023 30.11.2023 31.01.2024 umowa o dofinansowanie nr RFRD-BRD/27/2023 na zadanie pn. "Remont drogi poprzez poprawę bezpieczeństwa na 1 przejściu dla pieszych w Sierpcu na ul. Konstytucji 3 Maja" Wojewoda Mazowiecki - Powiat Sierpecki 132.321,23 zł    
269 ON.032.269.2023 7.12.2023 bezterminowo umowa o dostęp do danych Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną z wykorzystaniem modułu "Dane RCN" w ramach Geoportalu Powiatu Sierpeckiego Starosta Sierpecki - Wycena Nieruchomości Jolanta Wnuk, 07-200 Rybienko Nowe, ul. Kubusia Puchatka 7 -    
270 ON.032.270.2023 27.11.2023 31.12.2023 umowa organizacji i obsługi emisji obligacji Powiat Sierpecki - PKO BP SA ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa 15.000,00 zł    
271 ON.032.271.2023 28.11.2023 na czas wykonania przedmiotu umowy umowa o wykonanie funkcji agenta emisji obligacji Powiat Sierpecki - PKO BP SA ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa 1.800,00 zł netto od każdej serii obligacji    
272 ON.032.272.2023 11.12.2023 31.12.2023 umowa w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Sierpeckiego w 2023 roku Powiat Sierpecki - Opactwo Sióstr Benedyktynek w Sierpcu 25.000,00 zł    
273 ON.032.273.2023 11.12.2023 31.12.2023 umowa w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Sierpeckiego w 2023 roku Powiat Sierpecki - Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Mateusza Ap. w Ligowie 20.000,00 zł    
274 ON.032.274.2023 13.12.2023 1.01.2024 - 31.12.2024 umowa w sprawie określenia zasad udostepniania stro intrnetowych programu informatycznego "Biuletyn Informacji Publicznej" / BIP Powiat Sierpecki - Plocman Sp. zo.o. ul. Dworcowa 18, Płock 200,00 zł + 23% vat    
275 ON.032.275.2023 14.12.2023 10.12.2023 - 31.12.2023 umowa o realizacje zadania publicznego pod tytułem: "Popularyzacja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez udział w zawodach sportowych Powiat Sierpecki - Klub Pływacki SHARK, ul. Sucharskiego 2, 09-200 Sierpc 4000,00 zł    
276 ON.032.276.2023 15.12.2023 15.12.2023 - 15.01.2024 umowa w sprawie wykonania audytu realizacji wykonanych prac dostaw oraz usług w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ' E_usługi w drodze kompleksowej informatyzacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz jednostek organizacyjnych powiatu" Powiat Sierpecki - AMTS Polska Sp. z o.o. , ul. Niedźwiedzia 29b, 02-737 Warszawa 3.000,00 zł netto    
277 ON.032.277.2023 13.12.2023 31.12.2023 Porozumienie w sprawie udostępnienia nieodpłatnie nieruchomości o nr dz. 3/50 o pow. 0,1095 ha i wyraża zgodę na wykonanie Obeliksu z granitu z płytą marmurową  Powiat Sierpecki - Towarzystwo Patriotyczno - Historyczne Ziemi Sierpeckiej "Prawda i Pamięć" -    
278 ON.032.278.2023 18.12.2023 1.01.2024 - 31.12.2024 umowa w sprawie prowadzenia serwisu programów dziedzinowych w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Sierpcu EWOPIS, RCIWN, OŚRODEK, EWMAPA, Bank Osnów, MICROMAP, WINKALK Powiat Sierpecki - TBD Mazowsze Sp. z o.o. 2583,00 zł    
279 ON.032.279.2023 18.12.2023 1.01.2024 - 31.12.2024 umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych Starosta Sierpecki - TBD Mazowsze Sp. z o.o. -    
280 ON.032.280.2023 20.12.2023 1.01.2024 - 31.12.2024 umowa o nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa Starosta Sierpecki - Zb. Suchodolski Nadleśniczy Nadleśnictwo Płock 16,00 zł /ha    
281 ON.032.281.2023 19.12.2023 1.01.2024 - 31.12.2024 umowa w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Sierpeckiego Powiat Sierpecki - Rafał M. Nowak Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Jachowicza 21 lok. 4, 09-402 Płock

I - 1067,13 zł

II-XII - 1067,06 zł

   
282 ON.032.282.2023 28.12.2023 1.01.2024 - 31.12.2024 umowa w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Sierpeckiego Powiat Sierpecki - Barbara Pawelska, ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 97, 09-400 Płock

I - 1067,13 zł

II-XII - 1067,06 zł

   
283 ON.032.283.2023 21.12.2023 1.01.2024 - 31.12.2024 umowa w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Sierpeckiego Powiat Sierpecki - Magdalena Stawska - Szablewska, Kancelaria Adwokacka, braci Tułodzieckich 9 , 09-200 Sierpc

I - 1067,13 zł

II-XII - 1067,06 zł

   
284 ON.032.284.2023 21.12.2023 1.01.2024 - 31.12.2024 umowa w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Sierpeckiego Powiat Sierpecki - Sylwia Okonkowska Pyszyńska, Kancelaria Adwokacka ul. Kościuszki 1/106, 09-400 Płock

I - 1067,13 zł

II-XII - 1067,06 zł

   
285 ON.032.285.2023 20.12.2023 1.01.2024 - 31.12.2024 umowa w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Sierpeckiego Powiat Sierpecki - Justyna Górska - Gąsiorowska, ul. Braci Tułodzieckich 9, 09-200 Sierpc

I - 1067,14 zł

II-XII - 1067,06 zł

   
286 ON.032.286.2023 27.12.2023 1.01.2024 - 31.12.2024 umowa o powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej Powiatu Sierpeckiego w 2024 roku Powiat Sierpecki Stowarzyszenie Mazowsze Razem z/s w Łętowie 3, 09470 Bodzanów 68.245,32 zł    
287 ON.032.287.2023 21.12.2023 1.01.2024 - 31.12.2024 umowa w sprawie udzielania nieodpłatnej mediacji w  Powiecie Sierpeckim Powiat Sierpecki - Sylwia Okonkowska Pyszyńska, Kancelaria Adwokacka, ul. Kościuszki 1/106, 09-400 Płock płatne za faktycznie przepracowane godziny z kwot:

I - 1067,13 zł / 1067,14 zł II-XII - 1067,06 zł

   
288 ON.032.288.2023 29.12.2023 1.01.2024 - 31.12.2024 umowa w sprawie realizacji powiatowych przewozów osób o charakterze użyteczności publicznej Powiat Sierpecki - FU JANTAR, ul. Białobłocka 16, 09-200 Sierpc 3,34 zł dopłaty do 1 km    
289 ON.032.289.2023 29.12.2023 1.01.2024 - 31.12.2024 umowa w sprawie realizacji powiatowych przewozów osób o charakterze użyteczności publicznej Powiat Sierpecki -Transport Towarowo Osobowy, ul. Królewska 9, 09-200 Sierpc 3,34 zł dopłaty do 1 km    
290 ON.032.290.2023 27.12.2023. 1.01.2024 - 31.12.2025 umowa nr 530815/W na usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania przemieszczania i doręczenia przesyłek pocztowych oraz zwrotów przesyłek niedostarczonych Powiat Sierpecki - Poczta Polska SA, ul. Rodziny Hiszpańskich 8 216.485,00 zł    
291 ON.032.291.2023 28.12.2023 1.01.2024 - 31.12.2024 umowa na dostawę paliw płynnych do pojazdów samochodowych wykorzystywanych przez Starostwo powiatowe w Sierpcu i jednostki organizacyjne w roku 2024 r. Powiat Sierpecki - Mega Sierpc SA, ul. Wróblewskiego 2A, 09-200 Sierpc

Pb95 upust -0,03 zł/L

ON upust - 0,07 zł /L

   

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Trzeciak Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2023-01-26 13:13:21
  • Informacja zaktualizowana przez: Trzeciak Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-06-05 10:40:45
  • Liczba odsłon: 1453
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10375545]

przewiń do góry