1.   Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
 2. Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału teryt. państwa
 3. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 7 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia powiatów
 5. Ustawa z dn. 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określ. kompetencje organów admin. publ.
 6. Ustawa z dn. 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
 7. Ustawa z dn. 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
 8. Ustawa z dn. 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
 9. Ustawa z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 9 sierpnia 2001 r. ws. trybu składania wniosków dot. tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic powiatów oraz ustalanie i zmiana nazw powiatów i siedzib ich władz oraz dokumenty wymagane w tych sprawach
 11. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn. 18 grudnia 1998 r. ws. instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu
 12. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 18 października 2001 r. ws. sposobu prowadzenia rejestru związków powiatów oraz ogłaszania statutów związków
 13. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 2 lutego 1999 r. ws. trybu przekazywania mienia przez Skarb Państwa powiatom i miastom na prawach powiatów oraz określenie kategorii mienia wyłączonego z przekazywania
 14. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn. 26 lutego 2003 r. ws. określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego powiatu, członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty
 15. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 26 lipca 2000 r.w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu powiatu
 16. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 31 lipca 2000 r.w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2005-12-29 11:52:49
 • Informacja zaktualizowana przez: Malanowska Agnieszka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2009-03-10 09:35:14
 • Liczba odsłon: 5901
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10633683]

przewiń do góry