Zobacz podgałęzie

KARTY USŁUG

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU

Obsługa interesantów w godzinach:

8.00 - 14.00 

KASA w Starostwie Powiatowym w Sierpcu

czynna w godzinach:

poniedziałek - piątek 8:00-15.00

Wpłaty mogą być dokonywane kartą płatniczą

Dane do przelewu:
Starostwo Powiatowe w Sierpcu
ul. Świętokrzyska 2a
09-200 Sierpc
Nr konta: 21 9015 0001 2005 0000 0778 0003

 

Starostwo Powiatowe w Sierpcu informuje, że opłaty skarbowe od pełnomocnictwa

można uiszczać w kasie Starostwa Powiatowego w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a (parter) 

lub przelewem na

rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Sierpcu

nr 10 1240 3204 1111 0000 2905 2770

Informacja dotycząca bazy eksploatacyjnej

Wniosek baza eksploatacyjna

Informacja dotycząca formy zatrudniania kierowców, średniej arytmetycznej

Oświadczenie o liczbie osób zatrudnionych

Pełnomocnictwo do spraw związanych z rejestracja pojazdu

Pełnomocnictwo w sprawach związanych u uprawnieniami do kierowania pojazdami

klauzula RODO - zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest wymagana podczas składania każdego wniosku

KARTA USŁUG 1 - Rejestracja pojazdów

wniosek o rejestrację

 

KARTA USŁUG  2 - Zgłoszenie zbycia/ nabycia pojazdu

wniosek o rejestrację (nabycie/zbycie)

Zawiadomienie o zbyciu/nabyciu pojazdu 

 

 

KARTA USŁUG 3Wyrejestrowanie pojazdu

wniosek o rejestracje/wyrejestrowanie

 

KARTA USŁUG 4 - Wymiana dowodu rejestracyjnego

wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego

 

KARTA USŁUG 5 - Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego

wniosek wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego

 

KARTA USŁUG 6 - Wydanie wtórnika karty pojazdu

wniosek o wydaniu wtórnika karty pojazdu

 

KARTA USŁUG 7 - Wymiana tablic rejestracyjnych lub wydanie wtórnika tablicy rejestracyjnej

wniosek o wtórnik tablic

 

KARTA USŁUG 8 - Wydanie wtórnika znaków legalizacyjnych

wniosek o wydanie wtórnika znaków legalizacyjnych

 

KARTA USŁUG 9 - Wydanie wtórnika nalepki na szybę

wniosek o wydanie wtórnika nalepki na szybę

 

KARTA USŁUG 10 - Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

wniosek o czasowe wyrejestrowanie

 

KARTA USŁUG 11 - Dokonanie adnotacji o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem

zawiadomienie o zamontowaniu instalacji gazowej

 

KARTA USŁUG 12 - Dokonanie adnotacji HAK, L, TAXI, EURO

wniosek o wpis adnotacji HAK, L, TAXI, EURO

 

KARTA USŁUG 13 - Dokonanie adnotacji VAT

wniosek o wpis adnotacji VAT

 

KARTA USŁUG 14 - Zgłoszenie zmian konstrukcyjnych, danych technicznych lub innych danych w zarejestrowanym pojeździe

zgłoszenie zmian konstrukcyjnych

 

KARTA USŁUG 15 - Rejestracja pojazdu zabytkowego

wniosek o rejestrację

 

KARTA USŁUG 16 - Wpis lub wykreślenie współwłaściciela pojazdu lub zastawu rejestrowego

podanie o dokonanie wpisu lub wykreślenie współwłaściciela

wniosek o wpis lub wykreślenie współmałżonka

wniosek o wpis lub wykreślenie zastawu

 

KARTA USŁUG 17 - Wydanie decyzji zezwalającej na nadanie numeru nadwozia, podwozia, ramy w pojeździe. Wydanie decyzji na wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej

wniosek o wydanie decyzji o nadaniu nr identyfikacyjnego 

wniosek o wykonanie i umieszczenie tabliczki znamionowej zastępczej

 

KARTA USŁUG 18 - Odbiór dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego zatrzymanego przez policję. Odblokowanie elektronicznego zatrzymanego dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego

wniosek o zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego

 

KARTA USŁUG 19 - Rejestracja pojazdu marki SAM

wniosek o rejestrację

 

KARTA USŁUG 20 - Czasowa rejestracja pojazdu

wniosek o rejestrację

 

KARTA USŁUG 21 - Wydanie numeru profilu kandydata na kierowcę (PKK) Wydawanie prawa jazdy po zdanym egzaminie

wniosek o wydanie uprawnień

 

KARTA USŁUG 22 - Wymiana prawa jazdy

wniosek o wydanie uprawnień

 

KARTA USŁUG 23 - Wydanie wtórnika prawa jazdy z powodu utraty ( kradzież, zgubienie) lub zniszczenia

wniosek o wydanie uprawnień

 

KARTA USŁUG 24 - Zwrot zatrzymanych praw jazdy i przywrócenie cofniętych uprawnień

wniosek o wydanie uprawnień

 

KARTA USŁUG 25 - Wydanie międzynarodowego prawa jazdy

wniosek o wydanie uprawnień

 

KARTA USŁUG 26 - Wymiana zagranicznego prawa jazdy na dokument polski

wniosek o wydanie uprawnień

 

KARTA USŁUG 27 - Wydawanie / przedłużanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne

wniosek 

 

KARTA USŁUG 28 - Wpis ewidencji instruktorów/ wykładowców

wniosek

podanie o przedłużenie/ wymianę legitymacji

 

KARTA USŁUG 29 - Wpis do ewidencji OSK

wniosek

 

KARTA USŁUG 30 - Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób: samochodem osobowym / pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu 7 osób i nie więcej niż 9 łącznie z kierowcą

wniosek

 

KARTA USŁUG 31 - Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

wniosek

 

KARTA USŁUG 32 - Wydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

wniosek

 

KARTA USŁUG 33 - Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

wniosek

 

KARTA USŁUG 34 - Wydawanie zezwoleń kategorii II, III na przejazdy pojazdów nienormatywnych

wniosek

wniosek

 

KARTA USŁUG 35 - Zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne osób lub rzeczy

wniosek o zaświadczenie na potrzeby własne

 

KARTA USŁUG 36 - Uzyskanie imiennych uprawnień diagnosty

wniosek

 

KARTA USŁUG 37 - Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów wraz z wydaniem zaświadczenia o dokonaniu wpisu, rozszerzenie istniejącego zakresu prowadzonej działalności wraz z wydaniem nowego zaświadczenia, zmiana danych wpisanych do rejestru wraz z wydaniem nowego zaświadczenia

wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących SKP

 

KARTA USŁUG 38 - Zatwierdzanie projektów organizacji ruchu drogowego

wniosek

KARTA USŁUG 39 - Odbiór pojazdu, usuniętego z drogi w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym z parkingu strzeżonego

 

 

 

Załączone pliki:
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Balcerowski Artur
  • Data dodania: 2023-01-09 13:07:36
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-04-15 10:07:22
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Balcerowski Artur
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-12-28 12:20:04
 • Informacja zaktualizowana przez: Balcerowski Artur
 • Data ostatniej aktualizacji: 2024-04-15 10:07:22
 • Liczba odsłon: 15970
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10121900]

przewiń do góry