31.10.2022
Lp.
Numer umowy
   Data     zawarcia     umowy   
Okres obowiązywania umowy
Określenie przedmiotu umowy
Strony umowy, w tym przedstawiciele stron
Wartość przedmiotu umowy
Informacje o źródłach i wysokości współfinansowania przedmiotu umowy
Adnotacje o zmianach
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
1.   ON.032.1.2022  4.01.2022 r.   4.01.2022 - 31.03.2022  Umowa na świadczenie usług geologii Powiat Sierpecki - Firma GEOXX Sp. z o.o. Sp. k, ul. Hozjusza 11, 11-041 Olsztyn zgodnie z § 4    
2. ON.032.2.2022

3.01.2022 r.

 

25.03.2022 r.

1.01.2022 - 31.03.2022

 

01.01.2022 - 31.12.2022

Umowa zlecenia - świadczenie usług prawnych związanych z wykonaniem władzy publicznej przez organy Powiatu Sierpeckiego i Zarządu Powiatu Sierpeckiego

Aneks nr 1 do umowy zlecenia nr ON.032.2.2022 w sprawie obsługi prawnej organów samorządu powiatu sierpeckiego

Powiat Sierpecki - Radca Prawy Jerzy Suski prowadzący indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego w Sierpcu 6 500,00 zł netto   Aneks nr 1 z dnia 25.03.2022 r.
3. ON.032.3.2022 5.01.2022 r. na czas nieokreślony Umowa na zakup i odbiór energii elektrycznej dla budynku biurowego Starostwa Powiatowego w Sierpcu przy ul. Kopernika 8 ENERGA Obrót SA, ul. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk - Powiat Sierpecki zgodnie z cennikiem standardowym    
4. ON.032.4.2022 3.01.2022 r. 3.01.2022-31.12.2022 Umowa powierzenia zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy Starostwo Powiatowe w Sierpcu - Centrum Kształcenia Zawodowego w Sierpcu 250,00 zł brutto    
5. ON.032.5.2022 17.01.2022 r. bezterminowo Umowa o warunkach zgłaszania prac geodezyjnych drogą elektroniczną Starosta Sierpecki - GEO-NAT G.W. Kania, Nowa Biała 25B, 09-411 Biała -    
6. ON.032.6.2022 20.01.2022 r. 31.01.2022 r. Umowa na przeprowadzenie rocznej kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania dwóch obiektów budowlanych Starostwa Powiatowego w Sierpcu przy ul. Świętokrzyskiej 2a oraz przy ul. Kopernika 9 ich estetyki i otoczenia Powiat Sierpecki - Firma Projektowanie i Nadzór inż. Henryk Orłowski, Sierpc 615,00 zł brutto    
7. ON.032.7.2022 13.12.2021 r. na okres 10 lat, po upływie ww. okresu przekształca się na czas nieokreślony Umowa o dostęp do nieruchomości nr PRO.RK.PER_SP_03.NX_PLO-427006 NEXERA Sp. z o.o. z/s w Warszawie, Al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa, reprezentowany przez Rafał Kot - Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę Sierpeckiego -    
8. ON.032.8.2022 24.01.2022 r. bezterminowo Umowa o warunkach zgłaszania prac geodezyjnych drogą elektroniczną Starosta Sierpecki - Geolidar SC Paweł i Patryk Trepkowscy, 11 Listopada 18/11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki -    
9. ON.032.9.2022 24.01.2022 r. bezterminowo Umowa o warunkach zgłaszania prac geodezyjnych drogą elektroniczną Starosta Sierpecki - Geoplan Zakład Usług Geodezyjnych i Projektowych Piotr Korczak, ul. Włodarzewska 51F/10, 02-384 Warszawa -    
10. ON.032.10.2022 24.01.2022 r. bezterminowo Umowa o warunkach zgłaszania prac geodezyjnych drogą elektroniczną Starosta Sierpecki - Usługi Geodezyjne Łukasz Czarnecki, ul. Paderewskiego 6a/31, 09-200 Sierpc -    
11. ON.032.11.2022 25.01.2022 r. bezterminowo Umowa o warunkach zgłaszania prac geodezyjnych drogą elektroniczną Starosta Sierpecki - Biuro Usług Geodezyjnych, Geo-Centrum mgr. inż Tomasz Lorkowski, ul. Warszawska 15/23 lok. 8, 09-300 Żuromin -    
12. ON.032.12.2022 28.01.2022 r. 31.01.2022 r. Umowa zlecenie - opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. "Budowa i wyposażenie nowego Oddziału Rehabilitacji: budynek dwukondygnacyjny o łącznej powierzchni całkowitej 1520 m2 dla 74 pacjentów, również po przebytej chorobie COVID-19 oraz dobudowa pomieszczeń Izby Przyjęć o powierzchni 110 m2 w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu" Powiat Sierpecki - Firma GRAM Jarosław Umiński, ul. Jeżynowa 7, 87-800 Włocławek 20 000, 00 zł brutto    
13. ON.032.13.2022 31.01.2022 r. bezterminowo Umowa o warunkach zgłaszania prac geodezyjnych drogą elektroniczną Starosta Sierpecki - GEODEZJA GEOPOINTS mgr. inż Piotr Urbański, Pl. 11 Listopada 16, 87-600 Lipno -    
14. ON.032.14.2022 3.01.2022 r. 01.01.2022 - 31.12.2022 Umowa zlecenie - świadczenie bieżącej obsługi prawnej dla komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz jednostek organizacyjnych powiatu, z wyłączeniem PUP w Sierpcu, SPZZOZ w Sierpcu, KP w Sierpcu Powiat Sierpecki - Radca Prawny Bogusław Dziubek wpisanym na listę OIRP w Lublinie 9 500,00 zł brutto    
15. ON.032.15.2022 2.02.2022 r. bezterminowo Umowa o warunkach zgłaszania prac geodezyjnych drogą elektroniczną Starosta Sierpecki - Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PiB, ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa -    
16. ON.032.16.2022 10.02.2022 r. 28.02.2022 r. Umowa na opracowanie dokumentacji geodezyjnej - wykazy zmian danych ewidencyjnych Powiat Sierpecki - Geo-Mapa Mirosław Słupecki, ul. Wiosny Ludów 30, 09-200 Sierpc 550,00 zł brutto    
17. ON.032.17.2022 10.02.2022 r. 28.02.2022 r. Umowa na opracowanie dokumentacji geodezyjnej - wykazy zmian danych ewidencyjnych Powiat Sierpecki - Geo-Mapa Mirosław Słupecki, ul. Wiosny Ludów 30, 09-200 Sierpc 450,00 zł brutto    
18. ON.032.18.2022 20.01.2022 r. 30.09.2027 r. Porozumienie nr 1/P/WBZK/2022 w sprawie współpracy przy realizacji Projektu pn. "Mazowieckie Syreny+ - rozbudowa i modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności" na terenie Powiatu Sierpeckiego Skarb Państwa - Wojewoda Mazowiecki a Powiat Sierpecki Wartość użyczonych urządzeń zostanie określona w umowie użyczenia    
19. ON.032.19.2022 17.02.2022 r. bezterminowo Umowa o warunkach zgłaszania prac geodezyjnych drogą elektroniczną Starosta Sierpecki - Pracownia geodezyjna Geokomplex Krzysztof Żółtowski, ul. Piękna 3, 06-500 Mława -    
20. ON.032.20.2022 16.02.2022 r. 31.12.2022 r. Umowa nr 67/2022/AOON w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2022 roku środków Funduszu Solidarnościowego, na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022 Wojewoda Mazowiecki - Powiat Sierpecki 162 250,00 zł    
21. ON.032.21.2022 16.02.2022 r. 31.12.2022 r. Umowa nr 77/2022/OW w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2022 roku środków Funduszu Solidarnościowego, na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022 Wojewoda Mazowiecki - Powiat Sierpecki 48 000,00 zł    
22. ON.032.22.2022 17.02.2022 r. bezterminowo Umowa o warunkach zgłaszania prac geodezyjnych drogą elektroniczną Starosta Sierpecki - Promat Geodezja Mateusz Klimczuk, ul. Diamentowa 6, nowa Wieś, 14-200 Iława -    
23. ON.032.23.2022 16.02.2022 r. 30.04.2022 r. Umowa w sprawie realizacji zadania pod nazwą: "Budowa drenażu z trzech boków budynku Starostwa Powiatowego w Sierpcu przy ul. Kopernika 9" Powiat Sierpecki - Biurem Projektów i Inwestycji PROBUD", ul. Konstytucji 3 Maja 33, 09-200 Sierpc 50 000,00 zł brutto    
24. ON.032.24.2022 18.02.2022 r. bezterminowo Umowa o warunkach zgłaszania prac geodezyjnych drogą elektroniczną Starosta Sierpecki - Mosty Katowice Sp. z o.o. ul. Rolna 12, 40-135 Katowice -    
25. ON.032.25.2022 22.02.2022 r. bezterminowo Umowa o warunkach zgłaszania prac geodezyjnych drogą elektroniczną Starosta Sierpecki - DeZet Geodezja Projekty Budowlane, Zb. Kiełkowski, ul. Lidzbarska 22/34, 09-300 Żuromin -    
26. ON.032.26.2022  24.02.2022 r. 25.02.2022 r. Porozumienie nr B/UMWM-UU/POR/KP/15/2022 w sprawie wspólnej organizacji przedsięwzięcia społeczno-kulturalnego pod nazwą "SPOTKANIE NOWOROCZNE" Województwo Mazowieckie - Starostwo Powiatowe w Sierpcu 23 000,00 zł brutto    
27. ON.032.27.2022 1.03.2022 r. 1.03.2022 r. Umowa w sprawie kompleksowego nadzoru budowlanego nad robotami budowlanymi przy realizacji zadania pn. "Odwodnienia budynku przy ul. Kopernika 9" Powiat Sierpecki - KSK Budownictwo, Krzysztof Kośmider, ul. Wspólna 23, 09-200 Sierpc 12 000,00 zł brutto    
28.  ON.032.28.2022  1.03.2022 r. 15.03.2022 r. Umowa na opracowanie koncepcji dotyczącej możliwości technicznych i prawnych skomunikowania i wydzielenia miejsc parkingowych dla nowo zakupionego budynku przy ul. Kopernika 8 w Sierpcu z ul. Świętokrzyską i ul. Płocką Powiat Sierpecki - Biurem Projektów i Inwestycji PROBUD, ul. Konstytucji 3 Maja 33, 09-200 Sierpc 9 900,00 zł brutto    
29. ON.032.29.2022 21.02.2022 r. 2.03.2022 r. Umowa zlecenie w sprawie wykonania opracowania programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. "Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu oraz poprawa efektywności energetycznej całego obiektu przy ul. Wiosny Ludów 7 w Sierpcu" Powiat Sierpecki - Biuro Projektowania i Realizacji Architektury WAW Włodzimierz Kaniewski, 87-800 Włocławek, ul. Cyganka 7 9 500,00 zł brutto    
30. ON.032.30.2022 3.03.2022 r. 31.05.2022 r. Umowa w sprawie wykonania zadania pn. "Wykonanie mebli biurowych w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami" Powiat Sierpecki - Firma Meblownia, B. Duchnowski, Bledzewo, 09-200 Sierpc 8 000,00 zł brutto   wykonawca zrezygnował z wykonania umowy
31. ON.032.31.2022 4.03.2022 r. bezterminowo Umowa o warunkach zgłaszania prac geodezyjnych drogą elektroniczną Starosta Sierpecki -  INWEST-GEO Biuro Geodezji Wyceny Obrotu i Obsługi, ul. Pstrągowskiego 27/9, 10-601 Olsztyn -    
32. ON.032.32.2022 8.04.2022 r. na czas obowiązywania umowy głównej ON.032.70.2020 Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych Powiat Sierpecki - Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych -    
33. ON.032.33.2022 7.03.2022 r. 31.12.2022 r. Umowa w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Sierpeckiego Powiat Sierpecki - Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu 803.246,97 zł brutto    
34. ON.032.34.2022 7.03.2022 r. 31.03.2022 r.

Porozumienie, którego przedmiotem jest:

1) ustalenie zasad wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz udzielania zamówienia publicznego,

2)ustalenie zasad zabezpieczenia przez Strony środków finansowych związanych z udzieleniem zamówienia oraz wzajemnych rozliczeń i pokrycia kosztów zadania pn. "Dostawa oleju opałowego w roku 2022 - 2023 na potrzeby jednostek organizacyjnych powiatu"

Powiat Sierpecki - Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu -    
35. ON.032.35.2022 8.03.2022 r. 31.12.2022 r. umowa w sprawie przekazywania środków publicznych przez Powiat Sierpecki na rzecz Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu Powiat Sierpecki - Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sierpcu 280.000,00 zł brutto    
36. ON.032.36.2022 21.02.2022 r. 25.02.2022 r. Umowa na usługę - organizacja pokazu artystycznego lightshow w wykonaniu 4 artystów oraz pokazu UVshow Powiat Sierpecki - Elite Music Julian Dziewulski, ul. Żniwna 21, 10-811 Olsztyn 7 900,00 zł netto    
37. ON.032.37.2022 10.03.2022 r. bezterminowo Umowa o dostęp do danych rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną z wykorzystaniem modułu "Dane RCN" w ramach Geoportalu Powiatu Sierpeckiego Starosta Sierpecki - N Property Wycena Nieruchomości Janusz Niesłuchowski, ul. Strażacka 2 lok. 1, 09-400 Ciechanów -    
38. ON.032.38.2022
10.03.2022 r.
bezterminowo Umowa o dostęp do danych rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną z wykorzystaniem modułu "Dane RCN" w ramach Geoportalu Powiatu Sierpeckiego Starosta Sierpecki - J&W Wycena Nieruchomości Jolanta Ziemkowska, Wojciech Ziemkowski SC, ul. Piłsudskiego 16c/122, 96-500 Sochaczew -    
39. ON.032.39.2022  10.03.2022 r. bezterminowo Umowa o dostęp do danych rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną z wykorzystaniem modułu "Dane RCN" w ramach Geoportalu Powiatu Sierpeckiego Starosta Sierpecki - MYS Anna Czarnecka, ul. Twarda 44, 00-831 Warszawa -    
40. ON.032.40.2022 7.03.2022 r. bezterminowo Umowa o warunkach zgłaszania prac geodezyjnych drogą elektroniczną Starosta Sierpecki - GEOFAST SC Usługi Geodezyjne Piotr Langowski, Robert Bogulas, ul. Żwirki 26, 06-500 Mława -    
41. ON.032.41.2022 9.03.2022 r. 18.05.2022 r. umowa w sprawie wykonania usługi w zakresie sprzedaży i montażu towaru zgodnie ze specyfikacją Powiat Sierpecki - ABC STALREM Sp. z o.p. ul. Dworcowa 25, 09-400 Płock O/Sierpc 4440,00 zł brutto    
42. ON.032.42.2022   18.03.2022 r. bezterminowo Umowa o dostęp do danych rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną z wykorzystaniem modułu "Dane RCN" w ramach Geoportalu Powiatu Sierpeckiego Starosta Sierpecki - Grażyna Piskorska, ul. Westerplatte 8m5, 09-400 Płock -    
43. ON.032.43.2022 22.03.2022 r. 31.07.2022 r. umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Po zdrowie nad Bałtyk" Powiat Sierpecki - Polski Związek Emerytów i Rencistów i Inwalidów - Organizacja Pozarządowa z/s w Sierpcu, ul. Piastowska 39 1000,00 zł    
44. ON.032.44.2022 22.03.2022 r. 30.11.2022 r. umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: XXIV Przegląd Twórczości Emeryckich Zespołów Artystycznych Powiat Sierpecki - Polski Związek Emerytów i Rencistów i Inwalidów - Organizacja Pozarządowa z/s w Sierpcu, ul. Piastowska 39 1000,00 zł    
45. ON.032.45.2022 22.03.2022 r. 30.06.2022 r. umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Wspieranie rekreacji i turystyki Powiat Sierpecki - Polski Związek Emerytów i Rencistów i Inwalidów - Organizacja Pozarządowa z/s w Sierpcu, ul. Piastowska 39 1000,00 zł    
46. ON.032.46.2022 25.03.2022 r. 31.07.2022 r. umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Igrzyska młodzieży szkolnej o Puchar Starosty Sierpeckiego Powiat Sierpecki - Uczniowski Klub Sportowy "Mechanik" - Organizacja Pozarządowa z/s w Sierpcu, ul. Armii Krajowej 10 1000,00 zł    
47. ON.032.47.2022 25.03.2022 r. 31.12.2022 r. umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Dzień Pamięci - Odzyskanie przez Polskę Niepodległości Powiat Sierpecki - Towarzystwem Patriotyczno - Historycznym Pamięć i Prawda - Organizacja Pozarządowa z/s w Sierpcu, ul. Wyspiańskiego 4 4000,00 zł    
48. ON.032.48.2022 25.03.2022 r. 30.04.2022 r. umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Udział w Pucharze Polski w Trójboju Siłowym Powiat Sierpecki - Uczniowski Klub Sportowy "Mechanik" - Organizacja Pozarządowa z/s w Sierpcu, ul. Armii Krajowej 10 2000,00 zł    
49. ON.032.49.2022 25.03.2022 r. 30.11.2022 r. umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Zawody w wyciskaniu sztangi leżąc o Puchar Starosty Sierpeckiego Powiat Sierpecki - Uczniowski Klub Sportowy "Mechanik" - Organizacja Pozarządowa z/s w Sierpcu, ul. Armii Krajowej 10 2000,00 zł    
50. ON.032.50.2022 25.03.2022 r. 30.11.2022 r. umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Udział w Mistrzostwach Polski Juniorów w Trójboju Siłowym Klasycznym Powiat Sierpecki - Uczniowski Klub Sportowy "Mechanik" - Organizacja Pozarządowa z/s w Sierpcu, ul. Armii Krajowej 10 2500,00 zł    
51. ON.032.51.2022 25.03.2022 r. 31.10.2022 r. umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Maraton rowerowy 24 H Powiat Sierpecki - Klub Rowerowy Dynamo - Organizacja Pozarządowa z/s w Sierpcu, ul. Przemysłowa 2 2500,00 zł    
52. ON.032.52.2022 25.03.2022 r. 31.12.2022 r. umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Udział i organizacja w turniejach towarzyskich dla młodzieży i dzieci powiatu sierpeckiego Powiat Sierpecki - Miejski Klub Sportowy "Kasztelan" - Organizacja Pozarządowa z/s w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 26 3000,00 zł    
53. ON.032.53.2022 25.03.2022 r. 31.12.2022 r. umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Organizacja imprez w zakresie kultury fizycznej Powiat Sierpecki - Powiatowym Zrzeszeniem Ludowym Zespoły Sportowe - Organizacja Pozarządowa z/s w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a 11000,00 zł    
54. ON.032.54.2022 25.03.2022 r. 31.12.2022 r. umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Obóz sportowy Powiat Sierpecki - Powiatowym Zrzeszeniem Ludowym Zespoły Sportowe - Organizacja Pozarządowa z/s w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a 2000,00 zł    
55. ON.032.55.2022 25.03.2022 r. 31.12.2022 r. umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Wyjazdy na mistrzostwa i turnieje kwalifikacyjne Powiat Sierpecki - Powiatowym Zrzeszeniem Ludowym Zespoły Sportowe - Organizacja Pozarządowa z/s w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a 5000.00 zł    
56. ON.032.56.2022 25.03.2022 r. 31.12.2022 r. umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Obóz sportowy i treningi piłkarskie Powiat Sierpecki - Miejski Klub Sportowy "Kasztelan" - Organizacja Pozarządowa z/s w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 26 3000,00 zł    
57. ON.032.57.2022 3.02.2022 r. 25.03.2022 r. umowa na dostawę kompaktowego węzła cieplnego do budynku przy ul. Świętokrzyskiej 2a Powiat Sierpecki - AS-MAR Andrzej Sulkowski z/s przy ul. Reymonta 66, 09-200 Sierpc 48000,00 zł    
58. ON.032.58.2022 1.03.2022 r. 18.03.2022 r. Umowa na świadczenie usługi wyżywienia dla uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie obiektów przeznaczonych do ich zakwaterowania przez Powiat Sierpecki Powiat Sierpecki - Zespół Szkół nr 1 w Sierpcu ul.Armii Krajowej 10, 09-200 Sierpc 60,00 zł brutto za osobę    
59. ON.032.59.2022 2.03.2022 r. 02.03.2022 - 13.03.2022 Umowa najmu lokalu mieszkalnego wraz z wyposażeniem na rzecz zakwaterowania uchodźców z Ukrainy Powiat Sierpecki - Zakład Przemysłu Odzieżowego MARJOSS J. Długokęcki Sp. J., ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc 30,00 zł brutto za osobę    
60. ON.032.60.2022 3.03.2022 r. 05.03.2022 - 13.03.2022 Umowa na świadczenie usługi wyżywienia dla uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie obiektów przeznaczonych do ich zakwaterowania przez Powiat Sierpecki Powiat Sierpecki - Gawlik Zbigniew Bar Gastronomiczny Kaprys, ul. Konstytucji 3 Maja 19, 09-200 Sierpc 30,00 zł brutto za osobę    
61. ON.032.61.2022 25.03.2022 r. 25.04.2022 r. umowa na określenie wartości nieruchomości dz. nr 1564/2 położonej w m. Sierpc celem jej zbycia, w drodze darowizny, na rzecz użytkownika wieczystego Powiat Sierpecki - Firma Projektowanie i Kosztorysowanie, Nadzory i Wyceny Nieruchomości, Zbigniew Dąbrowski, ul. Jana Pawła II 35, 09-200 Sierpc 615,00 zł brutto    
62. ON.032.62.2022 18.03.2022 r. 31.03.2022 r. Umowa o przyznaniu dofinansowania w ramach Projektu "Lokalny Animator Sportu" nr 2486/03/22/LAS/JST Powiat Sierpecki - Instytut Sportu Państwowy Instytut Badawczy z/s w Warszawie, ul. Trylogii 2/16 1200,00 zł brutto    
63. ON.032.63.2022 23.03.2022 r. 31.12.2022 r. Porozumienie nr 68.2.48/2022/WBZK w sprawie warunków wykonania polecenia Wojewody Mazowieckiego z dnia 27.02.2022 r. do zakwaterowania, wyżywienia, opieki socjalnej oraz opieki psychologicznej w miejscach zakwaterowania dla ludności uchodźczej Powiat Sierpecki - Skarb Państwa - Wojewoda Mazowiecki 24360,00 zł    
64. ON.032.64.2022 25.03.2022 r. 1.04.2022 - 30.11.2022 umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Organizowanie treningów piłkarskich dla drużyn LKS Sparta Mochowo Powiat Sierpecki - Ludowy Klub Sportowy Sparta Mochowo, ul. Sportowa 8, Mochowo Parcele 3750,00 zł    
65. ON.032.65.2022 25.03.2022 r. 1.05.2022 - 30.09.2022 umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Biegi trzeźwości w gminie Mochowo Powiat Sierpecki - Ludowy Klub Sportowy Sparta Mochowo, ul. Sportowa 8, Mochowo Parcele 2000,00 zł    
66. ON.032.66.2022 25.03.2022 r. 1.05.2022 - 30.09.2022 umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Organizacja obozu sportowego dla zawodników i zawodniczek LKS Sparta Mochowo Powiat Sierpecki - Ludowy Klub Sportowy Sparta Mochowo, ul. Sportowa 8, Mochowo Parcele 9000,00 zł    
67. ON.032.67.2022 24.03.2022 r. 1.03.2022 - 31.12.2022 umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Obóz sportowy Powiat Sierpecki - Stowarzyszeniem Ludowy Klub Sportowy "Orzeł" w Goleszynie, ul. Niepodległości 4, 09-200 Sierpc 5000,00 zł    
68. ON.032.68.2022 24.03.2022 r. 1.03.2022 - 31.12.2022 umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Prowadzenie treningów sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu sierpeckiego Powiat Sierpecki - Stowarzyszeniem Ludowy Klub Sportowy "Orzeł" w Goleszynie, ul. Niepodległości 4, 09-200 Sierpc 4000,00 zł    
69. ON.032.69.2022 24.03.2022 r. 1.03.2022 - 31.12.2022 umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Udział drużyny 2007 i młodsi w Turnieju API - CUP w Zakopanem Powiat Sierpecki - Stowarzyszeniem Ludowy Klub Sportowy "Orzeł" w Goleszynie, ul. Niepodległości 4, 09-200 Sierpc 2500,00 zł    
70. ON.032.70.2022 29.03.2022 r. 1.04.2022 - 1.12.2022 umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Prowadzenie zajęć sportowo rekreacyjnych w piłkę nożną dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z terenu gminy Zawidz i Powiatu Sierpeckiego Powiat Sierpecki - UKS Pogoń Słupia Zawidz,Słupia 42, 09-226 Zawidz 3000,00 zł    
71. ON.032.71.2022 30.03.2022 r. 29.03.2023 r. umowa na dostawy oleju opałowego w 2022 - 2023 roku dla potrzeb jednostek organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego Powiat Sierpecki - TANKPOL Sp. z o.o., Cekanowo, ul. Płocka 24, 09-427 Słupno upust: - 0,23 zł netto za litr    
72. ON.032.72.2022 29.03.2022 r. 31.03.2032 r. umowa dzierżawy obwodu łowieckiego nr 98 o powierzchni całkowitej 4556,04 ha Starosta Sierpecki - Koło Łowieckie RARÓG z/s w W-wie 1084,08 zł    
73. ON.032.73.2022 29.03.2022 r. 31.03.2032 r. umowa dzierżawy obwodu łowieckiego nr 109 o powierzchni całkowitej 6496,40 ha Starosta Sierpecki - Koło Łowieckie KRZYŻÓWKA z/s w Sierpcu 3838,45 zł    
74. ON.032.74.2022 29.03.2022 r. 31.03.2032 r. umowa dzierżawy obwodu łowieckiego nr 110 o powierzchni całkowitej 5374,12 ha Starosta Sierpecki - Koło Łowieckie TUR z/s w Sierpcu 3217,00 zł    
75. ON.032.75.2022 29.03.2022 r. 31.03.2032 r. umowa dzierżawy obwodu łowieckiego nr 126 o powierzchni całkowitej 7666,08 ha Starosta Sierpecki - Koło Łowieckie Koziebrody z/s w Raciążu 4632,23 zł    
76. ON.032.76.2022 29.03.2022 r. 31.03.2032 r. umowa dzierżawy obwodu łowieckiego nr 127 o powierzchni całkowitej 4084,38 ha Starosta Sierpecki - Koło Łowieckie SKRWA z/s w Sudragach 2435,59 zł    
77. ON.032.77.2022 29.03.2022 r. 31.03.2032 r. umowa dzierżawy obwodu łowieckiego nr 131 o powierzchni całkowitej 6292,77 ha Starosta Sierpecki - Koło Łowieckie Nr 328 TROP z/s Dziekanowie Leśnym 1498,22 zł    
78. ON.032.78.2022 29.03.2022 r. 31.03.2032 r. umowa dzierżawy obwodu łowieckiego nr 132 o powierzchni całkowitej 8839,02 ha Starosta Sierpecki - Koło Łowieckie ŻURAW z/s w Płocku 5176,11 zł    
79. ON.032.79.2022 29.03.2022 r. 31.03.2032 r. umowa dzierżawy obwodu łowieckiego nr 140 o powierzchni całkowitej 6363,41 ha Starosta Sierpecki - Koło Łowieckie SKRWA z/s w Sudragach 3813,29 zł    
80. ON.032.80.2022 29.03.2022 r. 31.03.2032 r. umowa dzierżawy obwodu łowieckiego nr 144 o powierzchni całkowitej 6462,98 ha Starosta Sierpecki - Koło Łowieckie RARÓG z/s w Warszawie 3830,09 zł    
81. ON.032.81.2022 29.03.2022 r. 31.03.2032 r. umowa dzierżawy obwodu łowieckiego nr 147 o powierzchni całkowitej 4727,39 ha Starosta Sierpecki - Koło Łowieckie TUR z/s w Sierpcu 1112,13 zł    
82. ON.032.82.2022 29.03.2022 r. 31.03.2032 r. umowa dzierżawy obwodu łowieckiego nr 153 o powierzchni całkowitej 5505,17 ha Starosta Sierpecki - Wojskowym Kołem Łowieckim Nr 322 POBUDKA z/s w Jabłonnej 1316,13 zł    
83. ON.032.83.2022 29.03.2022 r. 31.03.2032 r. umowa dzierżawy obwodu łowieckiego nr 164 o powierzchni całkowitej 4556,04 ha Starosta Sierpecki - Koło Łowieckie Nr 104 AKTEON z/s w Warszawie 1015,27 zł    
84. ON.032.84.2022 29.03.2022 r. 31.03.2032 r. umowa dzierżawy obwodu łowieckiego nr 98 o powierzchni całkowitej 4259,03 ha Starosta Sierpecki - Koło Łowieckie LEW z/s w Sierpcu 1935,55 zł    
85. ON.032.85.2022 30.03.2022 r. 30.06.2022 r. umowa na skanowanie analogowych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - 224 operatów klasyfikacyjnych z powiatu sierpeckiego, obejmuje przetworzenie ich do postaci cyfrowej oraz odpowiednie pogrupowanie i nazwanie powstałych plików a następnie umieszczenie tych plików w odpowiednich folderach Powiat Sierpecki - Firma - oftec Grabowski Paweł Reymonta 29C, 09-200 Sierpc 17908,80 zł    
86. ON.032.86.2022 30.03.2022 r. 30.06.2022 r. umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych Powiat Sierpecki - Firma - oftec Grabowski Paweł Reymonta 29C, 09-200 Sierpc -    
87. ON.032.87.2022 31.03.2022 r. bezterminowo Umowa o warunkach zgłaszania prac geodezyjnych drogą elektroniczną Starosta Sierpecki - GEOFAST SA Usł. Geodezyjne, Żwirki 26, 06-500 Mława -    
88. ON.032.88.2022 4.04.2022 r. 31.08.2025 umowa dzierżawy gruntu niezabudowanego o pow. 0,2020 ha stanowiącego własność Skarbu Państwa Położonego w Sierpcu przy ul. Solskiego, nr działki 2390/2 Księga wieczysta PL1E/00016264/7 Skarb Państwa - Starosta Sierpecki - Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Oddział w Sierpcu 303,00 zł   Rozwiązanie umowy w dniu 7.11.2022 r.
89. ON.032.89.2022 4.04.2022 r. 31.12.2022 r. umowa na świadczenie usług z zakresu geologii Powiat Sierpecki - GEOXX Sp. z o.o., ul. Hozjusza 11, 11-041 Olsztyn 4428 zł brutto    
90. ON.032.90.2022 4.04.2022 r. 31.12.2022 r. Porozumienie nr 68.2.48/2/2022/WBZK w sprawie warunków wykonania polecenia Wojewody Mazowieckiego z dnia 27.02.2022 r. dot. wyżywienia i zakwaterowania obywateli Ukrainy Powiat Sierpecki - Skarb Państwa - Wojewoda Mazowiecki 160080,00 zł    
91. ON.032.91.2022 4.04.2022 r. 1.03.2022 - 31.12.2022 umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Wyjazdy na zawody sportowe Powiat Sierpecki - Klub Sportowy Taekyon, ul. Rypińska 10, 09-200 Sierpc 2000,00 zł    
92. ON.032.92.2022 4.04.2022 r. 1.07.2022 - 30.09.2022 umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Obóz sportowy Powiat Sierpecki - Klub Sportowy Taekyon, ul. Rypińska 10, 09-200 Sierpc 1500,00 zł    
93. ON.032.93.2022 4.04.2022 r. 1.05.2022 - 31.12.2022 umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Puchar Taekyon Powiat Sierpecki - Klub Sportowy Taekyon, ul. Rypińska 10, 09-200 Sierpc 750,00 zł    
94. ON.032.94.2022 4.04.2022 r. 1.02.2022 - 31.12.2022 umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Zakup sprzętu sportowego Powiat Sierpecki - Klub Sportowy Taekyon, ul. Rypińska 10, 09-200 Sierpc 1000,00 zł    
95. ON.032.95.2022 4.04.2022 r. 1.02.2022 - 31.12.2022 umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Szkolenie dorosłych i młodzieży w sekcji piłki ręcznej MKS Mazur Sierpc oraz udział w rozgrywkach organizowanych przez WMZPR oraz ZPRP Powiat Sierpecki - Międzyszkolny Klub Sportowy MAZUR , ul. Sucharskiego 2, 09-200 Sierpc 10000,00 zł    
96. ON.032.96.2022 1.04.2022 r. na czas nieokreślony umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych B2B nr UM/2/04/2022 w zakresie usługi internetowej Powiat Sierpecki - Jawornet Sp. z o.o., ul. Paderewskiego 4/10, 09-200 Sierpc 60,27 zł brutto   wypowiedzenie umowy z dniem 21.02.2023
97. ON.032.97.2022 7.04.2022 r. 1.04.2022 - 31.12.2022 umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Spotkajmy się nad Sierpienicą Powiat Sierpecki - Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko KUBUŚ, ul. Narutowicza 21c,09-200 Sierpc 1500,00 zł    
98. ON.032.98.2022 7.04.2022 r. 1.03.2022 - 31.12.2022 umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Ośrodek terapii ruchowej dla osób III wieku Powiat Sierpecki - Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko KUBUŚ, ul. Narutowicza 21c,09-200 Sierpc 2000,00 zł    
99. ON.032.99.2022 7.04.2022 r. 1.03.2022 - 1.12.2022 umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem:Uczestnictwo w imprezach sportowych Powiat Sierpecki - Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko KUBUŚ, ul. Narutowicza 21c,09-200 Sierpc 1500,00 zł    
100. ON.032.100.2022 7.04.2022 r. 4.04.2022 - 31.12.2022 umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Zapewnienie bezpieczeństwa w Powiecie Sierpeckim na rok 2022 Powiat Sierpecki - Rejonowym Płockim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, ul. Wyszogrodzka 1A, 09-402 Płock 2500,00 zł    
101. ON.032.101.2022 1.04.2022 r. bezterminowo Umowa o warunkach zgłaszania prac geodezyjnych drogą elektroniczną Starosta Sierpecki - PHU Piotr Koperski, ul. Szydłowieckiego 12, 09-500 Gostynin -    
102. ON.032.102.2022 6.04.2022 r. bezterminowo Umowa o warunkach zgłaszania prac geodezyjnych drogą elektroniczną Starosta Sierpecki - GEODEZJA inż. Dorota Grodzicka, ul. Lidzbarska 22/34, 09-300 Żuromin -    
103. ON.032.103.2022 14.03.2022 r. 14.03.2022 - 31.03.2022 Umowa najmu lokalu mieszkalnego wraz z wyposażeniem na rzecz zakwaterowania uchodźców z Ukrainy Powiat Sierpecki - Zakład Przemysłu Odzieżowego MARJOSS, j. Długokęcki, ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc

30,00 zł brutto za osobę

   
104. ON.032.104.2022 15.04.2022 r. 19.03.2022 - 31.03.2022 umowa na świadczenie usługi wyżywienia dla Uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie obiektów przeznaczonych do ich zakwaterowania przez Powiat Sierpecki Powiat Sierpecki - Gawlik Zbigniew Bar Gastronomiczny KAPRYS Konstytucji 3 Maja 19, 09-200 Sierpc 30,00 zł brutto za osobę    
105. ON.032.105.2022 14.04.2022 r. 1.04.2022 31.12.2022 umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Koszykówka na sierpeckim Orliku Powiat Sierpecki - Stowarzyszenie Basket Sierpc, ul. Mickiewicza 2, 09-200 Sierpc 2000,00 zł    
106. ON.032.106.2022 14.04.2022 r. 1.05.2022 - 31.12.2022 umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: VII Borkowski Bieg Integracyjny Powiat Sierpecki - Ludowo - Uczniowski Klub Sportowy LUKS w Borkowie Kościelnym 2000,00 zł    
107. ON.032.107.2022 14.04.2022 r. 30.11.2022 r. umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: X Grand Prix w Tenisie Stołowym o Puchar Starosty Sierpeckiego Powiat Sierpecki - Szkolny Ludowy Klub Sportowy Olimpijczyk Jeżewo 3000,00 zł    
108. ON.032.108.2022 14.04.2022 r. 31.08.2022 r. umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Szkolenie młodzieży i kadry wychowawczej Powiat Sierpecki - Chorągwia Mazowiecka ZHPH Sierpc 4500,00 zł    
109. ON.032.109.2022 14.04.2022 r. 30.11.2022 r. umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Obóz Tenisa Stołowego Powiat Sierpecki - Szkolny Ludowy Klub Sportowy Olimpijczyk Jeżewo 2500,00 zł    
110. ON.032.110.2022 14.04.2022 r. 1.05.2022 - 31.12.2022 umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Organizacja festynu sportowo- rekreacyjnego Bieg po zdrowie Powiat Sierpecki - LUKS - Iskra, Sudragi, ul. Szkolna 10 1000,00 zł    
111. ON.032.111.2022 15.04.2022 r. bezterminowo Umowa o warunkach zgłaszania prac geodezyjnych drogą elektroniczną Starosta Sierpecki - Geodezja i Kartografia Małgorzata August, ul. Pomrożycka 92, 42-400 Zawiercie, -    
112. ON.032.112.2022 19.04.2022 r. 23.05.2022 - 6.06.2022 umowa na świadczenia medyczne na rzecz osób wskazanych do przeprowadzenia badania przez Powiatową Komisję Lekarską w Sierpcu powołaną w celu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 r. Starosta Sierpecki - Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu zgodnie z cennikiem    
113. ON.032.113.2022 19.04.2022 r. 23.05.2022 - 6.06.2022 umowa w sprawie wynajmowania pomieszczeń dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sierpcu w celu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 r. Starostwo Powiatowe w Sierpcu - Kryta Pływalnia w Sierpcu 2 500,00 zł brutto    
114. ON.032.114.2022 15.04.2022 r. 30.04.2022 r. umowa na realizację zamówienia, którego przedmiotem jest zastosowanie do podbudowy płyty poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego i bieżni betonu  klasy C25/30 W8 Powiat Sierpecki - Firma TAMEX Obiekty Sportowe SA, ul. Rydgiera 8/3a, 01-793 Warszawa 9 900,00 zł    
115. ON.032.115.2022

22.04.2022 r.

21.10.2023 r.

Umowa na realizację inwestycji pn.: "Utworzenie Izby Przyjęć Covid wraz z Centrum Rehabilitacji przy SPZZOZ w Sierpcu" współfinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Edycja

Powiat Sierpecki - Usługi Remontowo Budowlane, Paweł Sołdański, ul. Targowa 37, 09-200 Sierpc 18.999.642,23 zł brutto  

Aneks nr 1 z  11.05.2022 r.

Aneks nr 2 z 12.12.2022 r. 

Aneks nr 3 z 4.10.2023 r.

116. ON.032.116.2022 12.04.2022 r. bezterminowo Umowa o dostęp do danych rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną z wykorzystaniem modułu "Dane RCN" w ramach Geoportalu Powiatu Sierpeckiego Starosta Sierpecki - EKOM Wycena Nieruchomości Agnieszka Wolińska, ul. Wallenroda 2B/15, 20-607 Lublin -    
117. ON.032.117.2022 26.04.2022 r. 30.09.2022 r. umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Organizowanie akcji informacyjnej i profilaktycznej w zakresie bezpieczeństwa na terenie akwenów Powiat Sierpecki - Sierpeckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Wodne, ul. Sikorskiego 4, 09-200 Sierpc 2 000,00 zł    
118. ON.032.118.2022 26.04.2022 r. 30.08.2022 r. umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Dziadkowie i wnuki - historia zaklęta w fotografii Powiat Sierpecki - Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Wspólna sprawa", ul. 3 Maja 116, 09-227 Szczutowo 3 000,00 zł   Aneks z dnia 7.09.2022
119. ON.032.119.2022 26.04.2022 r. 30.11.2022 r. umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Konkurs recytatorski poezji Karola Wojtyły i o Janie Pawle II Powiat Sierpecki - Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Wspólna sprawa", ul. 3 Maja 116, 09-227 Szczutowo 2 100,00 zł    
120. ON.032.120.2022 14.04.2022 r. 31.12.2026 r. porozumienie nr MEiN/2022/DWEW/1031 w sprawie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" Skarb Państwa - Ministerstwo Edukacji i Nauki, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa a Powiat Sierpecki 778 404,00 zł    
121. ON.032.121.2022 22.04.2022 r. 24.06.2022 r. porozumienie nr PP MEiN/2022/DPI/1248 o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: "Poznaj Polskę" Skarb Państwa - Ministerstwo Edukacji i Nauki, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa a Powiat Sierpecki 14 552,00 zł    
122. ON.032.122.2022 24.04.2022 r. bezterminowo Umowa o warunkach zgłaszania prac geodezyjnych drogą elektroniczną Starosta Sierpecki - Geodezyjna Obsługa Budownictwa GEOBUD St. Kowalski, ul. Stary Rynek 12, 06-500 Mława -    
123. ON.032.123.2022 5.05.2022 r. 5.11.2023 Umowa na zabezpieczenie kompleksowego nadzoru nad realizacją zadania pn. Utworzenie Izby Przyjęć COVID wraz z Centrum Rehabilitacji przy SPZZOZ w Sierpcu w formule "zaprojektuj i wybuduj" Powiat Sierpecki - Biuro Projektów i Nadzorów Budowlanych ANBUD Andrzej Oszal, ul. Władysława II Wygnańca 3, 09-200 Sierpc

121 770,00 zł

brutto

   
124. ON.032.124.2022 12.04.2022 r. 31.12.2022 r.  umowa nr 62/NPRC/2022/JST o udzielenie dotacji celowej (część 85/14 - Rezerwa celowa poz. 26) na dofinansowanie ze środków budżetu państwa realizacji Priorytetu 3 programu wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025" Powiat Sierpecki - Mazowiecki Kurator Oświaty Al. Jerozolimskie 32 z/s w W-wie 24000,00 zł    
125. ON.032.125.2022 6.05.2022 r. 6.06.2022 r. Umowa w sprawie sporządzenia opinii - wykazu zmian gruntowych wskazujący jakim obecnym działkom odpowiada działka o nr ewidencyjnym 9, położona w Płocku przy ul. Królewieckiej Powiat Sierpecki - FHU GEOMAPA, Mirosław Słupecki, Wiosny Ludów 30, 09-200 Sierpc 1 300,00 zł brutto    
126. ON.032.126.2022 6.05.2022 r. bezterminowo Umowa o warunkach zgłaszania prac geodezyjnych drogą elektroniczną Starosta Sierpecki -  ELIPSA Usługi Geodezyjne Radosław Wyszyński, Chełmica Duża 70,  87-811 Fabianki -    
127. ON.032.127.2022 11.05.2022 r. 31.12.2022 r. umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Zorganizowanie 60 zawodów w 15 dyscyplinach sportu dla dzieci i młodzieży szkolnej Powiat Sierpecki - Powiatowy Szkolny Związek Sportowy, ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc 7 000,00 zł    
128. ON.032.128.2022 11.05.2022 r. 31.12.2022 r. umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Wyjazdy reprezentacji powiatu sierpeckiego na zawody wojewódzkie Powiat Sierpecki - Powiatowy Szkolny Związek Sportowy, ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc 3 000,00 zł    
129. ON.032.129.2022 29.04.2022 r. 2.05.2022 - 30.11.2022 umowa nr 4/MCPS/04/2022/PFRON/ON w sprawie dofinansowania robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane dot. obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów ze środków PFRON przekazanych Samorządowi Woj. Mazowieckiego Powiat Sierpecki - Województwo Mazowieckie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa 97183,25 zł    
130. ON.032.130.2022 31.03.2022 r.

   1.04.2022 - 30.04.2022                                                              

umowa na świadczenie usługi wyżywienia dla Uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie obiektów przeznaczonych do ich zakwaterowania przez Powiat Sierpecki

Powiat Sierpecki - Gawlik Zbigniew Bar Gastronomiczny KAPRYS Konstytucji 3 Maja 19, 09-200 Sierpc 30,00 zł brutto za osobę  
aneks nr 1 z dnia 28.04.2022 r.
aneks nr 2 z dnia 30.06.2022 r.
aneks nr 3 z dnia 31.08.2022 r.
aneks nr 4 z dnia 31.10.2022 r.
aneks nr 5 z dnia 29.12.2022 r.
131. ON.032.131.2022 31.03.2022 r.

1.04.2022 - 30.04.2022

Umowa najmu lokalu mieszkalnego wraz z wyposażeniem na rzecz zakwaterowania uchodźców z Ukrainy

 
Powiat Sierpecki - Zakład Przemysłu Odzieżowego MARJOSS, j. Długokęcki, ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc 30,00 zł brutto za osobę  
aneks nr 1 z dnia 28.04.2022 r.
aneks nr 2 z dnia 30.06.2022 r.
aneks nr 3 z dnia 31.08.2022 r.
aneks nr 4 z dnia 31.10.2022 r.
aneks nr 5 z dnia 29.12.2023
132. ON.032.132.2022   15.01.2023 porozumienie na dofinansowanie zakupu samochodu/samochodów osobowych służbowych dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu Powiat Sierpecki - Komendant Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu 17 000,00 zł    
133. ON.032.133.2022 17.05.2022 r. 1.05.2022 - 30.04.2022 Umowa nr 01/05/2022 konserwacji urządzenia do przemieszczania osób niepełnosprawnych, zainstalowanego na zewnątrz budynku Starostwa Powiatowego w Sierpcu przy ul. Świętokrzyskiej 2a Powiat Sierpecki - Instalatorstwo Elektryczne Elektromechanika Jan Śniegocki, Dzwigowa, ul. Zacisze 5, 09-472 Słupno 200,00 zł netto/miesięcznie    
134. ON.032.134.2022 20.05.2022 r. bezterminowo Umowa o dostęp do danych rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną z wykorzystaniem modułu "Dane RCN" w ramach Geoportalu Powiatu Sierpeckiego Starosta Sierpecki - EXPERT Biuro Wyceny Nieruchomości i Usług Geodezyjnych Mirosław Falkoski, ul. Warszawska 4, 06-400 Ciechanów -    
135. ON.032.135.2022 20.05.2022 r. bezterminowo Umowa o dostęp do danych rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną z wykorzystaniem modułu "Dane RCN" w ramach Geoportalu Powiatu Sierpeckiego Starosta Sierpecki - PFCU Radosław Kowalczyk, ul. Sosnowa 18, 09-500 Gostynin -    
136. ON.032.136.2022 20.05.2022 r. bezterminowo Umowa o dostęp do danych rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną z wykorzystaniem modułu "Dane RCN" w ramach Geoportalu Powiatu Sierpeckiego Starosta Sierpecki - Wycena Nieruchomości mgr. inż. Anna Ptaszyńska, 26-700 Zwoleń, Słowackiego 52 -    
137. ON.032.137.2022 23.05.2022 r. 15.10.2022 r. umowa o opracowanie projektu modernizacji szczegółowej osnowy geodezyjnej wysokościowej na obszarze powiatu sierpeckiego Powiat Sierpecki - OPEGIKA Sp. z o.o., Al. Tysiąclecia 11, 82-300 Elbląg 77 490,00 zł brutto    
138. ON.032.138.2022 23.05.2022 r. bezterminowo Umowa o dostęp do danych rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną z wykorzystaniem modułu "Dane RCN" w ramach Geoportalu Powiatu Sierpeckiego Starosta Sierpecki - RUMRET Przedsiębiorstwo Robót Sanitarnych Przemysław Jaś 1-001 Dywity, Bukwałd 81 -    
139. ON.032.139.2022 26.05.2022 r. 25.11.2022 umowa na modernizację ewidencji gruntów i budynków obrębu Miłobędzyn gm. Sierpc Powiat Sierpecki - TERRA Usługi Geodezyjne i Klasyfikacja Gruntów Jacek Kraśniewski, ul. Pułtuska 20C/25, 06-413 Ciechanów 84 000,00 zł brutto    
140. ON.032.140.2022 26.05.2022 r. na czas trwania umowy ON.032.139.2022 umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych Starosta Sierpecki - TERRA Usługi Geodezyjne i Klasyfikacja Gruntów Jacek Kraśniewski, ul. Pułtuska 20C/25, 06-413 Ciechanów -    
141. ON.032.141.2022 14.04.2022 r. od 1.04.2022 r. na czas nieokreślony umowa przetwarzania w chmurze ZSI PAPIRUS SQL i powierzenia danych osobowych nr SO/02/04/2022 Powiat Sierpecki a SoftHard SA, ul. Graniczna 27 w Płocku 600,00 zł netto miesięcznie    
142. ON.032.142.2022 25.05.2022 r. bezterminowo Umowa o warunkach zgłaszania prac geodezyjnych drogą elektroniczną Starosta Sierpecki a TERRA Usługi Geodezyjne i Klasyfikacja Gruntów Jacek Kraśniewski, ul. Pułtuska 20C/25, 06-413 Ciechanów -    
143. ON.032.143.2022 27.05.2022 r. 25.11.2022 r. umowa na kontrolę opracowania geodezyjnego i kartograficznego przyjmowanego do PZGiK na podstawie umowy nr ON.032.139.2022 Starosta Sierpecki - Usługi Geodezyjno - Informatyczne Czesław Ruszyński, Lazurowa 24, 06-400 Ciechanów 5 535,00 zł brutto    
144. ON.032.144.2022 27.05.2022 r. 25.11.2022 r. umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych Starosta Sierpecki - Usługi Geodezyjno - Informatyczne Czesław Ruszyński, Lazurowa 24, 06-400 Ciechanów -    
145. ON.032.145.2022 27.05.2022 r. 17.11.2022 r. umowa na wykonanie kontroli opracowania geodezyjnego i kartograficznego przyjmowanego do PZGiK pn. "Opracowanie projektu modernizacji szczegółowej osnowy geodezyjnej wysokościowej na obszarze powiatu sierpeckiego" Powiat Sierpecki - Maxnet Lech Wereszczyński, ul. Walecznych 11/8, 03-916 Warszawa 8 241,00 zł    
146. ON.032.146.2022 27.05.2022 r. bezterminowo Umowa o warunkach zgłaszania prac geodezyjnych drogą elektroniczną Starosta Sierpecki - OPEGIKA Sp. z o.o., Al. Tysiąclecia 11, 82-300 Elbląg -    
147. ON.032.147.2022 23.05.2022 r. 14.01.2023 r. umowa w sprawie przekazania na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej środków finansowych dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu z przeznaczeniem na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego Powiat Sierpecki - Skarb Państwa Mazowiecki Komendant WPSP w W-wie 50 000,00 zł    
148. ON.032.148.2022 27.05.2022 r. bezterminowo Umowa o warunkach zgłaszania prac geodezyjnych drogą elektroniczną Starosta Sierpecki - Geodezyjna Obsługa Inwestycji Tomasz Paczkowski, Poniatowo, ul. Pileckiego 25, 09-300 Żuromin -    
149. ON.032.149.2022 3.06.2022 r. 10.12.2022 r. porozumienie w sprawie współpracy przy inwentaryzacji punktów i opracowaniu projektu modernizacji szczegółowej osnowy geodezyjnej wysokościowej na terenie powiatu sierpeckiego Starosta Sierpecki - Główny Geodeta Kraju 32 000,00 zł    
150. ON.032.150.2022 1.06.2022 r. 31.12.2022 r. umowa na dofinansowanie realizacji zadania "Dotacja celowa dla Powiatu Sierpeckiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego" Powiat Sierpecki - Zarząd Województwa Mazowieckiego 145 000,00 zł brutto    
151. ON.032.151.2022 8.06.2022 r. 30.10.2022 r.
umowa na realizację:
1. Opracowania dokumentacji pod nazwą "Program Ochrony Środowiska dla powiatu Sierpeckiego do 2030 roku wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko w tym Prognoza oddziaływania na środowisko"
2. Przeprowadzenie uzgodnień z innymi określonymi prawem organami w celu uzyskania wymaganych pozytywnych opinii dla wdrożenia Programu Ochron y Środowiska
Powiat Sierpecki - Zakład Analiz Środowiskowych Eko-Precyzja, Czupryk Paweł 43-450 Ustroń, ul. Sikorskiego 10 8 856,00 zł brutto   Aneks nr 1 z dnia 26.10.2022 r.
152. ON.032.152.2022 8.06.2022 r. na czas określony do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy na wykonanie dzieła umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych Starosta Sierpecki - Jacek Kuciejewski ul. Sierpecka 23, 09-215 Bożewo -    
153. ON.032.153.2022 2.06.2022 r. bezterminowo Umowa o dostęp do danych rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną z wykorzystaniem modułu "Dane RCN" w ramach Geoportalu Powiatu Sierpeckiego Starosta Sierpecki - Victory Nieruchomości Łukasz Witwicki Barcza 54/53 10-685 Olsztyn -    
154.
ON.032.154.2022
13.06.2022 r. bezterminowo Umowa o warunkach zgłaszania prac geodezyjnych drogą elektroniczną Starosta Sierpecki - Stryjewski Edward Trafik, ul. Nowowiejska 17A, 06-500 Mława -    
155. ON.032.155.2022 10.06.2022 r. bezterminowo Umowa o warunkach zgłaszania prac geodezyjnych drogą elektroniczną Starosta Sierpecki - Geo-projekt Szymon Gniadkowski, ul. Ojców Reformatorów 9, 09-300 Żuromin -    
156. ON.032.156.2022 10.06.2022 r. bezterminowo Umowa o warunkach zgłaszania prac geodezyjnych drogą elektroniczną Starosta Sierpecki - Geo-Expres Robert Dumka, ul. Szkolna 16/37 11-015 Olsztynek -    
157. ON.032.157.2022 10.06.2022 r. bezterminowo Umowa o warunkach zgłaszania prac geodezyjnych drogą elektroniczną Starosta Sierpecki - Pagórski Andrzej, ul. Stary Rynek 16, 06-500 Mława -    
158. ON.032.158.2022 26.05.2022 r. na czas nieokreślony porozumienie nr 1/2022 w sprawie powierzenia realizacji zadania polegającego na prowadzeniu domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży Powiat Sierpecki - Powiat Lipnowski 1000,00 zł miesięcznie   Aneks nr 1 z dnia 22.12.2022 r.
159. ON.032.159.2022 15.06.2022 r. na czas określony umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych Starosta Sierpecki - Stryjewski Edward Trafik, ul. Nowowiejska 17A, 06-500 Mława -    
160. ON.032.160.2022 15.06.2022 r. 30.09.2022 r. umowa na opracowanie dokumentacji geodezyjnej do celów aktualizacji niektórych użytków rolnych; sadów - S, gruntów rolnych zabudowanych - Br, gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych - LZR, gruntów pod stawami - WSR, gruntów pod rowami - W oraz Nieużytków - N. Powiat Sierpecki - Stryjewski Edward Trafik, ul. Nowowiejska 17A, 06-500 Mława 5400,00 zł brutto    
161. ON.032.161.2022 14.06.2022 r. 30.12.2022 r. umowa o dofinansowanie nr RFRD/30/2022 na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3727W Ligowo - granica województwa - (Skępe)" Powiat Sierpecki - Wojewoda Mazowiecki 1 406 634,68 zł    
162. ON.032.162.2022 20.06.2022 r. 19.06.2024 r.

porozumienie ramowe o współpracy w zakresie:
1) skomunikowania nowo zakupionego budynku po byłej siedzibie LOK-u zlokalizowanego na dz. nr 1564/2 przez SP w Sierpcu z ul. Świętokrzyską i ul. Płocką,
2) wykonanie zgodnie z uzgodnioną przez Strony koncepcją, podziału działki stanowiącej pas drogowy ul. Dworcowej w Sierpcu na wysokości Dworca PKP i wydzielenie działki obejmującej swoim zasięgiem park im. Gen. Augusta E. Fieldorfa,
3) opracowania koncepcji ścieżki rowerowej na skrzyżowaniu ul. Konstytucji 3 Maja i ul. Narutowicza w Sierpcu

Powiat Sierpecki - Gmina Miasto Sierpc -    
163. ON.032.163.2022 24.06.2022 r. bezterminowo Umowa o dostęp do danych rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną z wykorzystaniem modułu "Dane RCN" w ramach Geoportalu Powiatu Sierpeckiego Starosta Sierpecki - eValue Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Anna Kolczyńska Pl. T. W. Wilsona 4/81,01-626 Warszawa -    
164. ON.032.164.2022 24.06.2022 r. bezterminowo Umowa o warunkach zgłaszania prac geodezyjnych drogą elektroniczną Starosta Sierpecki - KA-RO Roman Bornus, ul. Myśliborska 98E/149, 03-185 Warszawa -    
165. ON.032.165.2022 24.06.2022 r. bezterminowo Umowa o warunkach zgłaszania prac geodezyjnych drogą elektroniczną Starosta Sierpecki - KA-RO Sp. z o.o., ul. Myśliborska 98E/149, 03-185 Warszawa -    
166. ON.032.166.2022 28.06.2022 r. bezterminowo Umowa o warunkach zgłaszania prac geodezyjnych drogą elektroniczną Starosta Sierpecki - Intergeo Kamil Dmochowski, ul. Sybiraków 16/41, 15-204 Białystok -    
167. ON.032.167.2022 28.06.2022 r. bezterminowo Umowa o warunkach zgłaszania prac geodezyjnych drogą elektroniczną Starosta Sierpecki - Totalgeo Usł. Geodezyjne, M. Federowicz, ul. Husarska 8/4, 05-120 Legionowo -    
168. ON.032.168.2022 30.06.2022 r. bezterminowo Umowa o warunkach zgłaszania prac geodezyjnych drogą elektroniczną Starosta Sierpecki - Biegły Sadowy Sądu Okręgowego w Płocku, ul. Bielska 57A, 09-400 Płock -    
169. ON.032.169.2022 1.07.2022 r. bezterminowo Umowa o warunkach zgłaszania prac geodezyjnych drogą elektroniczną Starosta Sierpecki - PTS Nieruchomości, Os. Parkowe 15, 05-462 Wiązowna -    
170. ON.032.170.2022 04.07.2022 r. 31.12.2022 r. umowa na realizację zadania publicznego pod tytułem: Integracyjne spotkanie wigilijne Powiat Sierpecki - Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane ich opiekunów i Przyjaciół w Sierpcu 900,00 zł    
171. ON.032.171.2022 8.07.2022 r. 31.10.2022 r. umowa na dotację finansową z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 350 000 zł na realizacji zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3720W Mochowo - Gozdowo Powiat Sierpecki - Województwo Mazowieckie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa 350 000,00 zł    
172. ON.032.172.2022 12.07.2022 r. 10.08.2022 r. Umowa na opracowanie dokumentacji geodezyjnej - wykaz zmian danych ewidencyjnych dot. działki oraz wykaz zmian danych ewidencyjnych dot. budynków dla działki nr 1096/21 położonej w obrębie m. Sierpc Powiat Sierpecki - GEOMAPA, Mirosław Słupecki, Wiosny Ludów 30, 09-200 Sierpc 1 200,00 zł brutto    
173. ON.032.173.2022 20.07.2022 r. 20.07.2022 r.
- 20.07.2025 r.
Umowa na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Sierpeckiego i jednostek organizacyjnych. Powiat Sierpecki - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW biuro Regionalne w Płocku, ul. Królewiecka 28, 09-402 Płock 190 137,00 zł    
174. ON.032.174.2022 20.07.2022 r. 20.07.2022 r.
- 20.07.2025 r.
Umowa na ubezpieczenie floty pojazdów Powiatu Sierpeckiego oraz jednostek organizacyjnych. Powiat Sierpecki - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW biuro Regionalne w Płocku, ul. Królewiecka 28, 09-402 Płock 126 126,00 zł    
175. ON.032.175.2022 15.07.2022 r. bezterminowo Umowa o warunkach zgłaszania prac geodezyjnych drogą elektroniczną Starosta Sierpecki a Geo-Wektor Kinga Szczepanek, ul. 1 Maja 12/49, -    
176. ON.032.176.2022

18.07.2022 r.

17.11.2022 r.
(120 dni)
umowa na wykonanie robót budowlanych w ramach zadana pn. "Likwidacja barier architektonicznych przy budynku LO im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu, polegających na budowie podjazdu dla osób niepełnoprawnych, przebudowie schodów wejściowych, wymianie drzwi wejściowych, wymianie drzwi wejściowych oraz budowie parkingu dla samochodów osobowych Powiat Sierpecki - Biuro Projektów i Inwestycji PROBUD SC, ul. Konstytucji 3 Maja 33, 09-200 Sierpc 194 795,10 zł    
177. ON.032.177.2022 18.07.2022 r. 30.11.2022 r. porozumienie w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego Powiat Sierpecki - Komenda Powiatowa Policji, ul. Kilińskiego 24C, 09-200 Sierpc 2 000,00 zł    
178. ON.032.178.2022 22.07.2022 r. bezterminowo Umowa o warunkach zgłaszania prac geodezyjnych drogą elektroniczną Starosta Sierpecki - Getamap Artur Garlicki, ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańska -    
179. ON.032.179.2022 22.07.2022 r. bezterminowo Umowa o dostęp do danych rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną z wykorzystaniem modułu "Dane RCN" w ramach Geoportalu Powiatu Sierpeckiego Starosta Sierpecki - Rzeczoznastwo Majątkowe Elżbieta Gutkowska - Woźniak, ul. Traugutta 5, 06-400 Ciechanów -    
180. ON.032.180.2022 28.07.2022 r. 17.11.2022 r. Umowa na zabezpieczenie kompleksowego nadzoru nad realizacją zadania pn. "Likwidacja barier architektonicznych przy budynku Liceum Ogólnokształcącego im. mjr. H. Sucharskiego w Sierpcu polegającego na budowie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, przebudowie schodów wejściowych,wymianie drzwi wejściowych oraz budowie parkingu dla samochodów osobowych" Powiat Sierpecki - KSK Budownictwo Krzysztof Kośmider, ul. Wspólna 23, 09-200 Sierpc 4000,00 zł    
181. ON.032.181.2022 29.07.2022 r. 31.12.2022 r. Umowa o dopłatę na publiczny transport drogowy Powiat Sierpecki - Skarb Państwa - Wojewoda Mazowiecki 392 646,06 zł  
 
182. ON.032.182.2022 29.07.2022 r. 31.12.2022 r. Umowa w sprawie realizacji powiatowych przewozów osób o charakterze użyteczności publicznej Powiat Sierpecki - Sławomir Smardzewski, ul. Białobłodzka 16, 09-200 Sierpc
Linie komunikacyjne
    Ad 1)    52.078,95 zł
    Ad 2)    63.495,05 zł
    Ad 3)    52.795,81 zł
    Ad 4)    48.554,41 zł
Razem    216.924,22 zł
  aneks nr 1 z dnia 5.09.2022 r.
183. ON.032.183.2022 29.07.2022 r. 31.12.2022 r. Umowa w sprawie realizacji powiatowych przewozów osób o charakterze użyteczności publicznej Powiat Sierpecki - Roman Janakiewicz, ul. Królewska 9, 09-200 Sierpc
Linie komunikacyjne
    Ad 1)    52.078,95 zł
    Ad 2)    63.495,05 zł
    Ad 3)    52.795,81 zł
    Ad 4)    48.554,41 zł
Razem    216.924,22 zł
  aneks nr 1 z dnia 5.09.2022 r.
184. ON.032.184.2022 05.08.2022 r. bezterminowo Umowa o dostęp do danych rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną z wykorzystaniem modułu "Dane RCN" w ramach Geoportalu Powiatu Sierpeckiego Starosta Sierpecki - Monika Ladra, ul. Składkowskiego 3/211, 02-497 Warszawa -    
185. ON.032.185.2022 08.08.2022 r. 30.09.2022 r. Umowa na skanowanie analogowych materiałów Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego Powiat Sierpecki - Firma OF-TEC Paweł Grabowski,ul. Reymonta 29C, 09-200 Sierpc 492,00 zł brutto    
186. ON.032.186.2022 08.08.2022 r. 30.09.2022 r. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych Powiat Sierpecki - Firma OF-TEC Paweł Grabowski,ul. Reymonta 29C, 09-200 Sierpc -    
187. ON.032.187.2022 08.08.2022 r. - Umowa na wykonanie opracowania Programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3765 Bożewo - Cieślin" Powiat Sierpecki a Firma MOTYLE Kompleksowa Obsługa Budownictwa Piotr Przybylski, ul. Zimowa 18, 87-800 Włocławek 5535,00 zł brutto    
188. ON.032.188.2022 08.08.2022 r. - Umowa na wykonanie opracowania Programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3738 Rościszewo - Kosemin - Żabowo - Szumanie" Powiat Sierpecki - Firma MOTYLE Kompleksowa Obsługa Budownictwa Piotr Przybylski, ul. Zimowa 18, 87-800 Włocławek 5535,00 zł brutto    
189. ON.032.189.2022 08.08.2022 r. 1.08.2022 - 31.07.2025 Umowa w sprawie wynajmu pomieszczenia dla potrzeb Powiatu Sierpeckiego - Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz współpracy w zakresie funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Powiat Sierpecki - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu płatność raz na półrocze po wyliczeniu kosztów eksploatacyjnych    
190. ON.032.190.2022 11.08.2022 r. 15.10.2022 r. Umowa na przeprowadzenie remontu w pokoju nr 8 w budynku Starostwa Powiatowego w Sierpcu Powiat Sierpecki - Firma HOUSE Sp. z o.o. ul. Płocka 1/7, 09-200 Sierpc 6765,00 zł brutto    
191. ON.032.191.2022 12.08.2022 r. bezterminowo Umowa o warunkach zgłaszania prac geodezyjnych drogą elektroniczną Starosta Sierpecki - Przedsiębiorstwo Geodezyjne GEOSIT Tomasz Plocha ul. Kościuszki 60, 28-100 Busko Zdrój -    
192. ON.032.192.2022 18.08.2022 r. na czas pobytu dziecka w rodzinie zastępczej porozumienie w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jgo pobytu  i wysokości wydatków na utrzymanie w rodzinie zastępczej Powiat Sierpecki - Powiat Białobrzeski na podstawie decyzji administracyjnej   porozumienie z dn. 16.12.2022 nr ON.032.287.2022
193. ON.032.193.2022 19.08.2022 r. 31.12.2022 r. umowa nr W/UMWM-UU/UM/RF/4753/2022 o udzielenie dotacji Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji Zadania pn. Rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sierpcu w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego Powiat Sierpecki  - Województwo Mazowieckie
1394696,46
całkowita wartość zadania 2324494,10
 
 

Aneks nr 1 z dn. 17.10.2022 r.

194. ON.032.194.2022 22.08.2022 r. bezterminowo Umowa o dostęp do danych rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną z wykorzystaniem modułu "Dane RCN" w ramach Geoportalu Powiatu Sierpeckiego Starosta Sierpecki - Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Danuta Glejzer, 96-100 Skierniewice, ul. Rybickiego 8 pok. 219 -    
195. ON.032.195.2022 22.08.2022 r. bezterminowo Umowa o dostęp do danych rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną z wykorzystaniem modułu "Dane RCN" w ramach Geoportalu Powiatu Sierpeckiego Starosta Sierpecki - Instytut Wyceny Nieruchomości, Anna Radomska - Dłutek, ul. Jędrusik 6/167, 01-748 Warszawa -    
196. ON.032.196.2022 26.08.2022 r. 31.12.2023 r. umowa na zabezpieczenie kompleksowego nadzoru nad realizacją zadania pn. "Budowa, przebudowa i nadbudowa budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe dla Starostwa powiatowego w Sierpcu

Powiat Sierpecki  - Firma Przedsiębiorstwo Usługowe "Mar-Bud", Norwida 4, 09-200 Sierpc

49200,00 zł brutto    
197. ON.032.197.2022 26.08.2022 r. bezterminowo Umowa o warunkach zgłaszania prac geodezyjnych drogą elektroniczną Starosta Sierpecki - Gniadkowska Katarzyna, ul. Szkolna 9/32, 09-300 Żuromin -    
198. ON.032.198.2022 26.08.2022 r. bezterminowo Umowa o warunkach zgłaszania prac geodezyjnych drogą elektroniczną Starosta Sierpecki - GEOART Artur Maliszewski, ul. Brzoskwiniowa 12, 06-100 Pułtusk -    
199. ON.032.199.2022 31.08.2022 r. 1.09.2022 - 30.09.2022 umowa zlecenia przewozu autokarem na trasie Sierpc - Skępe, Skępe - Sierpc Powiat Sierpecki  - Sławomir Smardzewski, ul. Białobłodzka 16, 09-200 Sierpc      
200. ON.032.200.2022 31.08.2022 r. 1.09.2022 - 30.09.2022 umowa zlecenia przewozu autokarem na trasie Sierpc - Rypin, Rypin - Sierpc Powiat Sierpecki  - Sławomir Smardzewski, ul. Białobłodzka 16, 09-200 Sierpc      
201. ON.032.201.2022 5.09.2022 r. 31.12.2023 r. umowa na realizację inwestycji pn.: 'Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe dla Starostwa Powiatowego w Sierpcu Powiat Sierpecki  - Firma PUP Budexpol Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 5D, 09-200 Sierpc

4 375110,00 zł brutto

   
202. ON.032.202.2022 7.09.2022 1.10.2022-30.09.2023 umowa w sprawie obsługi transmisji on-line obrad i archiwizacji nagrań na serwerach Wykonawcy zlokalizowanych na terytorium Polski Powiat Sierpecki  -  MWC Sp. z o.o. ul. Królewiecka 12, 09-200 Sierpc

4280,40 zł brutto

   
203. ON.032.203.2022 16.09.2022 15.11.2022 umowa na wykonanie prac polegających na wycenie nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa, celem aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, położonych na terenie Powiatu Sierpeckiego Powiat Sierpecki - Projektowanie i Wycena Nieruchomości Zb. Rychlik Bielsk 09-230 9000,00 zł    
204. ON.032.204.2022 19.09.2022 10.11.2022 umowa na wykonanie remontu pokoi w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Sierpcu Powiat Sierpecki - Firma House,Płocka 1/7, 09-200 Sierpc 13000,00 zł    
205. ON.032.205.2022 16.09.2022 bezterminowo Umowa o dostęp do danych rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną z wykorzystaniem modułu "Dane RCN" w ramach Geoportalu Powiatu Sierpeckiego Starosta Sierpecki - Rzeczoznastwo Majątkowe SC ul. Ołówkowa 1D/56, 05-800 Pruszków -    
206. ON.032.206.2022 19.09.2022 14.10.2022 umowa w sprawie wykonania wykazu synchronizacyjnego do księgi Dóbr Ziemskich Rościszewo dla nieruchomości oznaczonych nr ewidencyjnymi 154/2, 154/3, 154/4 położonych w obrębie Rościszewo, gm. Rościszewo Powiat Sierpecki - FHU GEO-MAPA M. Słupecki, ul. Wiosny Ludów 30, 09-200 Sierpc 700,00 zł brutto    
207. ON.032.207.2022 21.09.2022 31.12.2022 umowa w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza Powiat Sierpecki -  Województwo Mazowieckie 5916300,00 zł    
208. ON.032.208.2022 26.09.2022 7.11.2022 umowa na realizację zadania pn. "Sporządzenie opinii w celu kontroli projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek strony w działce oznaczonej nr 95/3 o powierzchni 3,8500 ha w zakresie konturu klasyfikacyjnego RIIIb o powierzchni 1,910 ha, położonej w obrębie Osiek Włostybory gm. Zawidz powiat sierpecki położonej Powiat Sierpecki - Klasyfikacja Gruntów i Badania Gleboznawcze Radosław Kaczyński, ul. Brzozowa 6, 64-600 Rożnowo 4920,00 zł brutto    
209. ON.032.209.2022 26.09.2022 7.11.2022 umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie zawartej umowy nr ON.032.208.2022 z dnia 26.09.2022 r. Powiat Sierpecki - Klasyfikacja Gruntów i Badania Gleboznawcze Radosław Kaczyński, ul. Brzozowa 6, 64-600 Rożnowo -    
210. ON.032.210.2022 26.09.2022 31.10.2022 umowa w sprawie udzielenia Ochotniczej Straży Pożarnej dotacji celowej z budżetu Powiatu Sierpeckiego Powiat Sierpecki - Ochotnicza Straż Pożarna w Gójsku 4000,00 zł    
211. ON.032.211.2022 26.09.2022 31.10.2022 umowa w sprawie udzielenia Ochotniczej Straży Pożarnej dotacji celowej z budżetu Powiatu Sierpeckiego Powiat Sierpecki - Ochotnicza Straż Pożarna w Szczutowie 4000,00 zł    
212. ON.032.212.2022 26.09.2022 31.10.2022 umowa w sprawie udzielenia Ochotniczej Straży Pożarnej dotacji celowej z budżetu Powiatu Sierpeckiego Powiat Sierpecki - Ochotnicza Straż Pożarna w Podlesiu 2000,00 zł    
213. ON.032.213.2022 26.09.2022 31.10.2022 umowa w sprawie udzielenia Ochotniczej Straży Pożarnej dotacji celowej z budżetu Powiatu Sierpeckiego Powiat Sierpecki - Ochotnicza Straż Pożarna w Mochowie 3300,00 zł    
214. ON.032.214.2022 26.09.2022 31.10.2022 umowa w sprawie udzielenia Ochotniczej Straży Pożarnej dotacji celowej z budżetu Powiatu Sierpeckiego Powiat Sierpecki - Ochotnicza Straż Pożarna w Bożewie 3400,00 zł    
215. ON.032.215.2022 26.09.2022 31.10.2022 umowa w sprawie udzielenia Ochotniczej Straży Pożarnej dotacji celowej z budżetu Powiatu Sierpeckiego Powiat Sierpecki - Ochotnicza Straż Pożarna w Ligowie 3300,00 zł    
216. ON.032.216.2022 26.09.2022 31.10.2022 umowa w sprawie udzielenia Ochotniczej Straży Pożarnej dotacji celowej z budżetu Powiatu Sierpeckiego Powiat Sierpecki - Ochotnicza Straż Pożarna w Gozdowie 5000,00 zł    
217. ON.032.217.2022 26.09.2022 31.10.2022 umowa w sprawie udzielenia Ochotniczej Straży Pożarnej dotacji celowej z budżetu Powiatu Sierpeckiego Powiat Sierpecki - Ochotnicza Straż Pożarna w Lelicach 5000,00 zł    
218. ON.032.218.2022 26.09.2022 31.10.2022 umowa w sprawie udzielenia Ochotniczej Straży Pożarnej dotacji celowej z budżetu Powiatu Sierpeckiego Powiat Sierpecki - Ochotnicza Straż Pożarna w Bledzewie 3300,00 zł    
219. ON.032.219.2022 26.09.2022 31.10.2022 umowa w sprawie udzielenia Ochotniczej Straży Pożarnej dotacji celowej z budżetu Powiatu Sierpeckiego Powiat Sierpecki - Ochotnicza Straż Pożarna w Sudragach 3300,00 zł    
220. ON.032.220.2022 26.09.2022 31.10.2022 umowa w sprawie udzielenia Ochotniczej Straży Pożarnej dotacji celowej z budżetu Powiatu Sierpeckiego Powiat Sierpecki - Ochotnicza Straż Pożarna w Studzieńcu 3400,00 zł    
221. ON.032.221.2022 26.09.2022 31.10.2022 umowa w sprawie udzielenia Ochotniczej Straży Pożarnej dotacji celowej z budżetu Powiatu Sierpeckiego Powiat Sierpecki - Ochotnicza Straż Pożarna w Rościszewie 10000,00 zł    
222. ON.032.222.2022 26.09.2022 31.10.2022 umowa w sprawie udzielenia Ochotniczej Straży Pożarnej dotacji celowej z budżetu Powiatu Sierpeckiego Powiat Sierpecki - Ochotnicza Straż Pożarna w Zawidzu 5000,00 zł    
223. ON.032.223.2022 26.09.2022 31.10.2022 umowa w sprawie udzielenia Ochotniczej Straży Pożarnej dotacji celowej z budżetu Powiatu Sierpeckiego Powiat Sierpecki - Ochotnicza Straż Pożarna w Słupi 5000,00 zł    
224. ON.032.224.2022 26.09.2022 1.01.2023 - 31.12.2023 porozumienie w sprawie udostępnienia lokalu na potrzeby prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego Powiatu Sierpeckiego Powiat Sierpecki - Gmina Szczutowo -    
225. ON.032.225.2022 26.09.2022 1.01.2023 - 31.12.2023 porozumienie w sprawie udostępnienia lokalu na potrzeby prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego Powiatu Sierpeckiego Powiat Sierpecki - Gmina Gozdowo -    
226. ON.032.226.2022 26.09.2022 1.01.2023 - 31.12.2023 porozumienie w sprawie udostępnienia lokalu na potrzeby prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego Powiatu Sierpeckiego Powiat Sierpecki - Gmina Mochowo -    
227. ON.032.227.2022 26.09.2022 1.01.2023 - 31.12.2023 porozumienie w sprawie udostępnienia lokalu na potrzeby prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego Powiatu Sierpeckiego Powiat Sierpecki - Gmina Rościszewo -    
228. ON.032.228.2022 26.09.2022 1.01.2023 - 31.12.2023 porozumienie w sprawie udostępnienia lokalu na potrzeby prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego Powiatu Sierpeckiego Powiat Sierpecki - Gmina Zawidz -    
229. ON.032.229.2022 26.09.2022 bezterminowo Umowa o dostęp do danych rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną z wykorzystaniem modułu "Dane RCN" w ramach Geoportalu Powiatu Sierpeckiego Starosta Sierpecki - Wynajem Nieruchomości, Artur Nowak Tulibowo 30 -    
230. ON.032.230.2022 27.09.2022 bezterminowo Umowa o dostęp do danych rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną z wykorzystaniem modułu "Dane RCN" w ramach Geoportalu Powiatu Sierpeckiego Starosta Sierpecki - HYOKO CONSULTING Sebastian Gawinowski, ul. Laurowa 14, 09-400 Brwilno -    
231. ON.032.231.2022 29.09.2022 31.12.2022 umowa w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Sierpeckiego na wykonanie prac konserwatorskich przy ścianach wewnętrznych z dekoracjami malarskimi kaplicy klasztornej Powiat Sierpecki - Opactwo Sióstr Benedyktynek w Sierpcu 25.000,20 zł    
232. ON.032.232.2022 29.09.2022 30.09.2022 umowa na dostawę i montaż metalowych regałów przesuwnych do Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Sierpcu Powiat Sierpecki - Skrawnet W.Olejniczak, S. Solka i J. Stachurski, Sp. Jawna, Sierpc ul. Wróblewskiego 2

68.191,20 zł brutto

   
233. ON.032.233.2022 3.10.2022 03.10.2022 - 31.12.2023 umowa na realizacje inwestycji pn. "Rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sierpcu" Powiat Sierpecki BUDOMEX Sierpc SC, 09-200 Sierpc, ul. Pogodna 2 2.474.035,53 zł brutto    
234. ON.032.234.2022 3.10.2022 3.01.2024 umowa na pełnienie kompleksowego Nadzoru Inspektorskiego nad realizacją zadania pn. "Rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sierpcu" Powiat Sierpecki - VTB Projekty i Nadzory Budowlane Jarosław Wiśniewski 33.399,00 zł    
235. ON.032.235.2022 5.10.2022 31.12.2022 umowa o udzielenie dotacji w roku 2022 nr B/WOJEWODZTWO/UM/CG/326/2022 na usługi utrzymania technicznego Systemu e-Urząd Powiat Sierpecki - Województwo Mazowieckie 5904,00 zł    
236. ON.032.236.2022 15.11.2022 31.12.2024 Umowa w sprawie udzielenia dotacji celowej na realizację wykonania zadania własnego Powiatu - wspieranie osób z niepełnosprawnością - dzieci z SOS-W w Sierpcu przejazd dzieci oraz zapewnienie opieki podczas przejazdów dzieci oraz zapewnienie opieki podczas przejazdów Powiat Sierpecki - Gmina Szczutowo 10672,00 zł    
237. ON.032.237.2022 11.10.2022 31.12.2024 Umowa w sprawie udzielenia dotacji celowej na realizację wykonania zadania własnego Powiatu - wspieranie osób z niepełnosprawnością - dzieci z SOS-W w Sierpcu przejazd dzieci oraz zapewnienie opieki podczas przejazdów dzieci oraz zapewnienie opieki podczas przejazdów Powiat Sierpecki - Gmina Zawidz 16928,00 zł    
238. ON.032.238.2022 20.12.2022 31.12.2024 Umowa w sprawie udzielenia dotacji celowej na realizację wykonania zadania własnego Powiatu - wspieranie osób z niepełnosprawnością - dzieci z SOS-W w Sierpcu przejazd dzieci oraz zapewnienie opieki podczas przejazdów dzieci oraz zapewnienie opieki podczas przejazdów Powiat Sierpecki - Gmina Sierpc 19504,00 zł    
239. ON.032.239.2022 11.10.2022 31.12.2024 Umowa w sprawie udzielenia dotacji celowej na realizację wykonania zadania własnego Powiatu - wspieranie osób z niepełnosprawnością - dzieci z SOS-W w Sierpcu przejazd dzieci oraz zapewnienie opieki podczas przejazdów dzieci oraz zapewnienie opieki podczas przejazdów Powiat Sierpecki - Gmina Rościszewo 11776,00 zł    
240. ON.032.240.2022 20.10.2022 31.12.2024 Umowa w sprawie udzielenia dotacji celowej na realizację wykonania zadania własnego Powiatu - wspieranie osób z niepełnosprawnością - dzieci z SOS-W w Sierpcu przejazd dzieci oraz zapewnienie opieki podczas przejazdów dzieci oraz zapewnienie opieki podczas przejazdów Powiat Sierpecki - Gmina Mochowo 15824,00 zł    
241. ON.032.241.2022 6.10.2022 31.10.2022 Porozumienie BPK 032.21.2022 w sprawie współfinansowania zakupu upominku okolicznościowego samorządowców powiatu sierpeckiego dla Ogniska TKKF "KUBUŚ" w Sierpcu odznaczonego medalem Zasłużony dla Miasta Sierpca z okazji Jubileuszu 60-lecia Powiat Sierpc - Gmina Miasto Sierpc 400,00 zł    
242. ON.032.242.2022 4.10.2022 bezterminowo Umowa o warunkach zgłaszania prac geodezyjnych drogą elektroniczną Starosta Sierpecki - PGI TECHGIS Sp. z o.o. Sp. K. ul. Fatimska 36, 31-831 Kraków -    
243. ON.032.243.2022 30.09.2022 bezterminowo Umowa o warunkach zgłaszania prac geodezyjnych drogą elektroniczną Starosta Sierpecki - Geoid Łukasz Oleksiński, Zauchy 9B, 81-603 Gdynia -    
244. ON.032.244.2022   31.10.2023 umowa o powierzenie grantu o numerze5370/P/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa  na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REA-CT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dot. realizacji konkursu grantowego "Cyfrowy Powiat" o numerze POPC.05.01.00-00.0001/21-00 Powiat Sierpc -  Skarb Państwa Centrum Projektów Polska Cyfrowa 154602,00    
245. ON.032.245.2022 14.10.2022 bezterminowo Umowa o dostęp do danych rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną z wykorzystaniem modułu "Dane RCN" w ramach Geoportalu Powiatu Sierpeckiego Starosta Sierpecki - Jacek Antczak Nieruchomości Dworcowa 12B/15, 09-402 Płock -    
246. ON.032.246.2022 18.10.2022 15.12.2022 porozumienie nr PP MEiN/2022/DPI/2533 o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: "Poznaj Polskę" Powiat Sierpc - Skarb Państwa  MEN 33282,00    
247. ON.032.247.2022 24.10.2022 30.11.2022 umowa w sprawie opracowania projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla działki nr 180/1 o pow. 0,1340 ha, położonej w obrębie miasto Sierpc (grunt pod wodami powierzchniowymi płynącymi- Wp) Powiat Sierpc - Biuro Geodezji Jacek Kuciejewski 1500,00 zł    
248. ON.032.248.2022 25.10.2022 na czas pobytu dziecka w rodzinie zastępczej porozumienie w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków Powiat Sierpc - Powiat Legnicki 1500,00 zł    
249. ON.032.249.2022 16.11.2022 15.12.2022

Umowa - przedmiotem umów jest: 1) Inwentaryzacja stanu systemu informatycznego Comarch EZD, 2) Aktualizacja i reinstalacja oprogramowania Comarch EZD, 3)Konfiguracja oprogramowania Comarch EZD i Comarch eUrzad (wrotamazowsza.pl), 4) Integracja systemu Comarch EZD z systemem Wrota Mazowsza, 5) Aktualizacja dokumentacji technicznej w zakresie wykonanych prac, 6) Szkolenie użytkowników oraz administratorów.

Powiat Sierpc - Comarch Polska SA 159162,00 zł brutto  

Aneks nr 1 z dn. 16.12.2022 r.

Aneks nr 2 z dn. 1.06.2023 r.

250. ON.032.250.2022 31.10.2022 7.12.2022 Przedmiotem umowy jest wykonanie niezbędnych czynności w ramach prac geodezyjnych w szczególności analizy materiałów znajdujących się w PZGiK, ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz obliczeniu powierzchni ewidencyjnych m2 dla działek oznaczonych: 69 o pow. 1,20 ha i 86 o pow. 0,28 ha. Powiat Sierpc - FHU GEOMAPA Mirosław Słupecki 4100,00 zł    
251. ON.032.251.2022 31.10.2022 7.12.2022 umowa dotycząca powierzenia przetwarzania danych osobowych dotyczących umowy nr ON.032.250.2022 Powiat Sierpc - FHU GEOMAPA Mirosław Słupecki -    
252. ON.032.252.2022 31.10.2022 10.11.2022 umowa dotycząca wykonania opracowania PFU dla zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3772W Sierpc ul. Traugutta na odcinku od ul. Konstytucji 3 Maja do ul. Okulickiego, zlokalizowana na działkach nr ewid. 4114,1711/1. 1718/2, 1719/2 miasto Sierpc dł. ok. 0,27 km Powiat Sierpecki - Motyles Piotr Przybylski 5535,00 zł brutto    
253. ON.032.253.2022 31.10.2022 10.11.2022 umowa dotycząca wykonania opracowania PFU dla zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3742W Goleszyn - Dziembakowo - Borkowo - Zgagowo na odcinku od m. Borkowo Kościelne do m. Białe Błoto" zlok. na działkach ewid. nr 64 w obrębie Białe Błoto oraz 302 w obrębie Borkowo Kościelne gmina Sierpc o dł. ok. 1,6 km. Powiat Sierpecki - Motyles Piotr Przybylski 5535,00 zł brutto    
254. ON.032.254.2022 2.11.2022 28.12.2022 umowa pożyczki z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń za październik dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę Powiat Sierpecki - SPZZOZ w Sierpcu 800.000,00 zł    
255. ON.032.255.2022 1.08.2022 31.07.2025 umowa oświadczenie usług telekomunikacyjnych B2B nr um_aneks 1/07/2022 (Abonament internet 400/400 Mb Biznes) Powiat Sierpecki - JAWORNET Sp. z o.o. 1450,4 zł    
256. ON.032.256.2022 4.11.2022 bezterminowo umowa o warunkach zgłaszania prac geodezyjnych drogą elektroniczną Starosta Sierpecki - Usł. Geodezyjne Dominik Dutkiewicz, 07-202 Leszczydół - Nowiny Brzozowa 2 -    
257. ON.032.257.2022 7.11.2022 31.12.2023 porozumienie w sprawie określenia zasad współpracy w zakresie współfinansowania działalności Dziennego Domu "Senior+" w Szczutowie Powiat Sierpecki - Gmina Miasto Sierpc 3000,00 zł m-nie (600,00 zł na jednego mieszkańca)    
258. ON.032.258.2022 7.11.2022 31.12.2023 porozumienie w sprawie określenia zasad współpracy w zakresie współfinansowania działalności Dziennego Domu "Senior+" w Szczutowie Powiat Sierpecki - Gmina Rościszewo 2400,00 zł m-nie (600,00 zł na jednego mieszkańca)    
259. ON.032.259.2022 7.11.2022 31.12.2023 porozumienie w sprawie określenia zasad współpracy w zakresie współfinansowania działalności Dziennego Domu "Senior+" w Szczutowie Powiat Sierpecki - Gmina Szczutowo 1200,00 zł m-nie (600,00 zł na jednego mieszkańca)    
260. ON.032.260.2022 7.11.2022 31.12.2023 porozumienie w sprawie określenia zasad współpracy w zakresie współfinansowania działalności Dziennego Domu "Senior+" w Szczutowie Powiat Sierpecki - Gmina Sierpc 1200,00 zł m-nie (600,00 zł na jednego mieszkańca)    
261. ON.032.261.2022 10.10.2022 31.12.2027 umowa użyczenia nr 32/U/WBZK/2022 w sprawie współpracy przy realizacji Projektu pn. "Mazowieckie Syreny+ - rozbudowa i modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności" na terenie Powiatu Sierpeckiego Powiat Sierpecki - Skarb Państwa - Wojewoda Mazowiecki 14404,76 zł    
262. ON.032.262.2022 7.11.2022 31.12.2023 Porozumienie w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej Powiat Sierpecki - Okręgowa Rada Adwokacka w Płocku - Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie -    
263. ON.032.263.2022 14.11.2022 13.12.2022 umowa w sprawie sporządzenia 22 operatów szacunkowych określających wartość rynkową 22 nieruchomości (24 działki) położonych w obrębie ewidencyjnym Łętowo gm. Bodzanów, oznaczonych jako dz. ewid. o nr. 78/9, 75/2, 78/11, 72/2, 85/2, 79/8, 79/11, 83/4, 84/7, 83/6, 84/11, 79/15, 84/9, 79/13 oraz dz.  w obrębie Biała gm. Stara Biała 16/8, 182/4, 16/13, 16/10, 185/1, 184/1, 183/2, 190/1 Powiat Sierpecki - Biuro Obsługi Nieruchomości Feliks Łęgowski Nad Drwecą 13b, 87-300 Brodnica 9900,00 zł brutto    
264. ON.032.264.2022 17.11.2022 na czas określony - do wyboru wykonawcy

porozumienie w sprawie:

1. Ustalenia zasad wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz udzielenia zamówienia publicznego

2. Ustalenia zasad zabezpieczenia przez strony środków finansowych związanych z udzielaniem zamówienia oraz wzajemnych rozliczeń pomiędzy stronami z tego tytułu w tym pokrycia kosztów czynności postępowania

Powiat Sierpecki -  SPZZOZ w Sierpcu -    
265. ON.032.265.2022 18.11.2022 na czas nieokreślony umowa o warunkach zgłaszania prac geodezyjnych drogą elektroniczną Starosta Sierpecki - GIK GEODEZJA K. Maciejewski Rydzowa 13 lok. 52, 91-211 Łódź -    
266. ON.032.266.2022 18.11.2022 na czas nieokreślony umowa o warunkach zgłaszania prac geodezyjnych drogą elektroniczną Starosta Sierpecki - Horyzont Geodezja Dominik This Łęczycka 5/18, 85-737 Bydgoszcz -    
267. ON.032.267.2022 18.11.2022 na czas nieokreślony umowa o warunkach zgłaszania prac geodezyjnych drogą elektroniczną Starosta Sierpecki - GEO-CONTROL Tobiasz Gałązka ul. Jagiellońska 57C/8, 10-283 Olsztyn -    
268. ON.032.268.2022 18.11.2022 29.12.2023 umowa o przyznaniu pomocy nr 00348-65151-UM0700986/22 na realizację operacji: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3742W Goleszyn - Dziembakowo - Borkowo - Zgagowo Powiat Sierpecki - Samorząd Województwa Mazowieckiego z/s w Warszawie 03-719 warszawa, ul. Jagiellońska 26 2.787.000,00 zł  

Aneks nr 1 z dn. 26.09.2022

Aneks nr 2 z dn. 17.11.2022

269. ON.032.269.2022 15.11.2022 31.01.2023 umowa nr WBR.342.28.8.2022 w sprawie przekazania środków finansowych z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przy Komendancie Wojewódzkim PSP na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  w Sierpcu Powiat Sierpecki - Skarb Państwa Mazowiecki Komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie 15399,00 zł    
270. ON.032.270.2022 15.11.2022 14.01.2023 umowa nr WBR.342.28.9.2022 w sprawie przekazania środków finansowych z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przy Komendancie Wojewódzkim PSP na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  w Sierpcu Powiat Sierpecki - Skarb Państwa Mazowiecki Komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie 20000,00 zł    
271. ON.032.271.2022 6.12.2022 do dnia osiągnięcia przez dziecko pełnoletności porozumienie w sprawie warunków pobytu i wysokości wydatków ponoszonych na opiekę i wychowanie dziecka w rodzinie zastępczej Powiat Sierpecki - Gmina Miasto Płock na podstawie decyzji administracyjnej    
272. ON.032.272.2022 10.11.2022 do dnia osiągnięcia przez dziecko pełnoletności porozumienie w sprawie przyjęcia oraz warunków pobytu i wysokości wydatków ponoszonych na opiekę i wychowanie w rodzinie zastępczej Powiat Sierpecki - Powiat Żyrardowski na podstawie decyzji administracyjnej   Aneks nr 1 z dnia 16.6.2023
273. ON.032.273.2022 28.11.2022 16.12.2022 umowa w sprawie określenia wartości nieruchomości: dz. nr 2810/2 o pow. 0,5754 ha, położonej w m. Sierpc celem jej zbycia na rzecz użytkownika wieczystego w trybie ustawy a dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Powiat Sierpecki - Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe HAGAR Jadwiga Ciesielska, ul. Wyszogrodzka 73/1, 09-402 Płock 738,00 zł    
274. ON.032.274.2022 25.11.2022 na czas nieokreślony umowa o warunkach zgłaszania prac geodezyjnych drogą elektroniczną Starosta Sierpecki - HAND-TRANS Sł. Chmieliński, Mieszki Róźki 7A, 06-400 Ciechanów -    
275. ON.032.275.2022 29.11.2022 bezterminowo Umowa o dostęp do danych rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną z wykorzystaniem modułu "Dane RCN" w ramach Geoportalu Powiatu Sierpeckiego Starosta Sierpecki - Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe HAGAR Jadwiga Ciesielska, ul. Wyszogrodzka 73/1, 09-402 Płock -    
276. ON.032.276.2022 30.11.2022 31.12.2023 umowa o dopłatę nr 805.3.48.2022 o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego Powiat Sierpecki - Skarb Państwa 1.076.193,59 zł    
277. ON.032.277.2022 1.12.2022 30.12.2022 umowa najmu lokalu mieszkalnego w Liceum Ogólnokształcącym w Sierpcu, ul. Sucharskiego 2 Powiat Sierpecki - Liceum Ogólnokształcące w Sierpcu 30,00 zł za dobę   Aneks nr 1 z dn. 29.12.2022 r.
278. ON.032.278.2022 8.12.2022 na czas realizacji projektu "Cyfrowy Powiat" Umowa na wykonanie przedmiotu umowy tj. świadczenia usług doradczych w trakcie realizacji projektu grantowego "Cyfrowy Powiat" Starostwo Powiatowe - Plocman Sp. z o.o. ul. Dworcowa 18, 09-402 Płock 6000,00 zł    
279. ON.032.279.2022 9.12.2022 1.01.2023-31.12.2023 umowa o powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej Powiatu Sierpeckiego na 2023 r. Powiat Sierpecki - Stowarzyszenie Mazowsze Razem, Łętowo 3, 09-470 Bodzanów 64020,00 zł    
280. ON.032.280.2022 12.12.2022 31.12.2024 umowa na usługę konserwacji sygnalizacji alarmowej włamania i napadu Powiat Sierpecki - Zakład Elektroniczny ELSON, ul. Braci Tułodzieckich 27, 09-200 Sierpc

207,00 zł netto (Świętokrzyska 2a)

187,00 zł netto  (Kopernika 9)ł

   
281. ON.032.281.2022 6.12.2022 1.01.2023 - 31.12.2024 umowa na usługę monitorowania obiektu i ochronę w formie reakcji patrolu interwencyjnego Powiat Sierpecki - Agencja Ochrony HUZAR, Orzechowski, Sp. Jawna, Sierpc, ul. Braci Tułodzieckich 25 1050,00 zł netto    
282. ON.032.282.2022 14.12.2022 27.12.2022 umowa w sprawie wykonania operatu szacunkowego nieruchomości Skarbu Państwa położonej w obrębie miasta Sierpc, celem ustalenia opłaty z tytułu użytkowania wieczystego Powiat Sierpecki - Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe HAGAR Jadwiga Ciesielska, ul. Wyszogrodzka 73/1, 09-402 Płock 922,50 zł    
283. ON.032.283.2022 14.12.2022 27.12.2022 umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych Starosta Sierpecki - Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe HAGAR Jadwiga Ciesielska, ul. Wyszogrodzka 73/1, 09-402 Płock -    
284. ON.032.284.2022 12.07.2022 31.12.2022 umowa nr 339/2022/WBZK-III o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadana z zakresu pozamilitarnych przygotowań obronnych Powiat Sierpecki - Wojewoda Mazowiecki 9000,00 zł    
285. ON.032.285.2022 21.12.2022 1.01.2023-31.12.2023 umowa dotycząca powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad lasami niestanowiącymi własność Skarbu Państwa Starosta Sierpecki - Nadleśnictwo Płock 15,00 zł za 1 ha   Aneks nr 1 z dn. 16.02.2023 r.
286. ON.032.286.2022 19.12.2022 31.01.2023 umowa na realizację zamówienia, którego przedmiotem jest sporządzenie 25 operatów szacunkowych określających wartość rynkową 25 nieruchomości (29 działek) o nr: 78/9, 75/2, 78/11, 72/2, 85/2, 79/8, 79/11, 83/4, 84/7, 83/6, 84/11, 79/15, 84/9, 79/13, 65/4, 73/2 Powiat Sierpecki - Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe HAGAR Jadwiga Ciesielska, ul. Wyszogrodzka 73/1, 09-402 Płock 12750,00 zł netto    
287. ON.032.287.2022 16.12.2022 na czas pobytu dziecka w rodzinie zastępczej porozumienie nr 9/2022 w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na utrzymanie dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Białobrzeskiego Powiat Sierpecki - Powiat Białobrzeski na podstawie decyzji administracyjnej   Aneks nr 1 z dn. 17.05.2023 r.
288. ON.032.288.2022 19.12.2022 31.12.2022 umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem Popularyzacja kultury fizyczne wśród dzieci i młodzieży poprzez udział w zawodach sportowych Powiat Sierpecki - klub Pływacki SHARK Sierpc ul. M. Sucharskiego 2, Sierpc

 

3000,00 zł

   
289. ON.032.289.2022 20.12.2022 1.01.2023-31.12.2025 umowa na usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu dla pojazdów usuniętych na terenie Powiatu Sierpeckiego Powiat Sierpecki - Firma MBT Sp. z o.o. Srebrniki 7B/13, 80-282 Gdańsk, O/Sierpc zgodnie z § 6 umowy    
290. ON.032.290.2022 28.12.2022 31.11.2023 umowa na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej r 3738W Rościszewo - Kosemin - Żabowo - Szumanie w formule "zaprojektuj i wybuduj" Powiat Sierpecki - Przedsiebiorstwo Transportowo - Handlowe WAPNOPOL Adam nowakowski 06-450 Glinojeck, ul. Nadrzeczna 12 4.688.523,42 zł    
291. ON.032.291.2022 20.12.2022 1.01.2023-31.12.2023 umowa w sprawie określenia zasad udostępnienia stron internetowych programu informatycznego "Biuletyn Informacji Publicznej" (BIP), którego celem jest realizacja zadań i obowiązków o dostępie do informacji publicznej Powiat Sierpecki - Plocman Sp. zo.o. z/s w Płocku, ul. Dworcowa 18 180,00 zł netto    
292. ON.032.292.2022 19.12.2022 1.01.2023-31.12.2025 umowa licencyjna dotycząc korzystania z Pakietów "LEX" w wersji ON LINE Powiat Sierpecki - Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa

19320,00 zł rocznie

57960,00 zł za cały okres

   
293. ON.032.293.2022 20.12.2022 1.01.2023-31.12.2023 umowa w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Powiatu Sierpeckiego Powiat Sierpecki - Justyna Górska Gsiorowska, ul. Braci Tułodzieckich 9, 09-200 Sierpc 1001,00 zł m-nie    
294. ON.032.294.2022 20.12.2022 1.01.2023-31.12.2023 umowa w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Powiatu Sierpeckiego Powiat Sierpecki - Barbara Pawelska, ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 97, 09-400 Płock 1001,00 zł m-nie    
295. ON.032.295.2022 20.12.2022 1.01.2023-31.12.2023 umowa w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Powiatu Sierpeckiego Powiat Sierpecki - Magdalena Gronczewska, Al. Piłsudskiego 28/4, 09-400 Płock 1001,00 zł m-nie    
296. ON.032.296.2022 20.12.2022 1.01.2023-31.12.2023 umowa w sprawie udzielania nieodpłatnej mediacji na obszarze Powiatu Sierpeckiego Powiat Sierpecki - Magdalena Gronczewska, Al. Piłsudskiego 28/4, 09-400 Płock płatne za faktycznie przepracowane godziny z kwoty 1001,00 zł m-nie    
297. ON.032.297.2022 28.12.2022 1.01.2023-31.12.2023 umowa serwisowa nr P/7/2023 - prowadzenie serwisu programów dziedzinowych w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Sierpcu Powiat Sierpecki TBD Mazowsze, ul. Asłanowicza 18, Siedlce 2337,00 zł    
298. ON.032.298.2022 27.12.2022 1.01.2023-31.12.2023 umowa w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Powiatu Sierpeckiego Powiat Sierpecki Sylwia Okonkowska - Pyszyńska, Kosciuszki 1 l. 106, 09-400 Płock 1001,00 zł    
299. ON.032.299.2022 30.12.2022 1.01.2023-31.12.2023 umowa w sprawie publicznego transportu zbiorowego dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego Powiat Sierpecki - Roman Janakiewicz Transport Towarowo - Osobowy, królewska 9, 09-200 Sierpc
Linia 1) Sierpc - Malanowko przez Żurawin - Sierpc 235.405,87 zł
Linia 2) Sierpc - Dziki Bór przez Mierzęcin - Sierpc - 193.656,54 zł
Linia 3) Sierpc - Osiek Włostybory - Sierpc -163.985,31 zł
  Aneks nr 1.2023 z dnia 15.02.2023 r.
300. ON.032.300.2022 30.12.2022 1.01.2023-31.12.2023 umowa w sprawie publicznego transportu zbiorowego dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego Powiat Sierpecki - F.U. JANTAR Sławomir Smardzewski, ul. Białobłocka 16, 09-200 Sierpc
Linia 1) Sierpc - Szczutowo - Słupia - Cisse Krzyżówki - Sierpc -139.835,12 zł
Linia 2) Sierpc - Gozdowo - Bombalice - Sierpc - 143.027,48 zł
Linia 3) Sierpc - Bożewo - Cieślin - Łukoszyn - Sierpc - 136.817.08 zł
Linia 4) Sierpc - Lelice - Dziembakowo - Borkowo Kościelne  -  Sierpc - 100.600,80 zł
Linia 5 Sierpc - Szpital - Podlesie - Blinno - 83.834,00 zł
  Aneks nr 1.2023 z dnia 15.02.2023 r.
301. ON.032.301.2022 29.12.2022 1.01.2023-31.12.2024 umowa zlecenia na pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Starostwie Powiatowym w Sierpcu Powiat Sierpecki - Radca Prawny Bogusław Dziubek, ul. F. Chopina 18/8, 20-023 Lublin 2943,39 zł brutto m-nie  
wypowiedzenie umowy z dn. 31.05.2024 r. z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia z dniem 31.08.2024
302. ON.032.302.2022 28.12.2022 1.01.2023-31.12.2023 umowa zlecenie na obsługę prawną dla komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu z wyłączeniem PUP w Sierpcu, SPZZOZ w Sierpcu, Krytej Pływalni w Sierpcu Powiat Sierpecki - Radca Prawny Bogusław Dziubek, ul. F. Chopina 18/8, 20-023 Lublin 9511,59 zł m-nie    
303. ON.032.303.2022 29.12.2022 1.01.2023-31.12.2023 umowa na dostawę paliw płynnych do pojazdów samochodowych wykorzystywanych przez Starostwo Powiatowe w Sierpcu i jednostki organizacyjne w 2023 r. Powiat Sierpecki - MEGA Sierpc Sp. z o.o. w Sierpcu, ul. Wróblewskiego 2A

stały upust Pb95: - 0,03 zł

stały upust ON: - 0,07 zł

   
304. ON.032.304.2022 7.04.2022 5 lat od daty zakończenia finansowej realizacji Projektu umowa partnerska nr B/UMWM-UF/UM/CG/184/2022 w sprawie współdziałania przy realizacji projektu pozakonkursowego p.: "Stworzenie otwartych danych wraz z budową zaplecza techniczno - technologicznego dla samorządów terytorialnych województwa mazowieckiego (Projekt SOD)" w ramach Osi Priorytetowej XII "REACT-EU dla Mazowsza" dla Działania 12.2 " REACT-EU dla e-usług na Mazowszu" Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach zadania "Cyfryzacja i publikacja danych przestrzennych oraz uzupełnienie łańcucha systemu udostępniania otwartych danych w procesie cyfrowej ewolucji gospodarczej i społecznej zaktualizowanymi i dostosowanymi danymi bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 -1:5000 (BDOT500), geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), cyfryzacją Państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK) na obszarze województwa mazowieckiego" Powiat Sierpecki - Województwo Mazowieckie 14.230.000,00 zł   Aneks nr 1 z dnia 18.01.2023 r.
305. ON.032.305.2022 16.12.2022 1.03.2023-31.12.2023 porozumienie nr 1/TR/2022 Powiatu Lipnowskiego i Powiatu Sierpeckiego w sprawie powierzenia zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich Powiat Sierpecki - Powiat Lipnowski -    
306. ON.032.306.2022 28.11.2022 na czas faktyczny pobytu dziecka w placówce porozumienie nr 270/2022 w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie w placówce opiekuńczo-wychowawczej Powiat Płoński - Powiat Sierpecki 6176,17 zł m-nie    
307. ON.032.307.2022 6.12.2022 na czas faktyczny pobytu dziecka w placówce porozumienie nr 271/2022 w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie w placówce opiekuńczo-wychowawczej Powiat Płoński - Powiat Sierpecki 6176,17 zł m-nie    
308. ON.032.308.2022 28.11.2022 na czas faktyczny pobytu dziecka w placówce porozumienie nr 272/2022 w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie w placówce opiekuńczo-wychowawczej Powiat Płoński - Powiat Sierpecki 6176,17 zł m-nie    

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Piotrowska Magdalena
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-02-23 11:32:51
  • Informacja zaktualizowana przez: Trzeciak Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-06-05 10:34:05
  • Liczba odsłon: 2423
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10374344]

przewiń do góry