1. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 11/2 z działkami sąsiednimi nr 12, 14/2, 14/1, 10/3, 13 obręb Dąbkowa Parowa gm. Szczutowo.pdf

 2. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granicy działki nr 68/2 z działkami sąsiednimi obręb Sułocin Teodory gm. Sierpc.pdf

 3. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 159/1 z działkami sąsiednimi nr 160/4, 160/1, 159/2, 150/1 obręb Piastowo gm. Sierpc.pdf

 4. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 159/1 z działkami sąsiednimi nr 160/4, 160/1, 159/2, 150/1 obręb Piastowo gm. Sierpc.pdf

 5. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 2681 z działkami sąsiednimi nr 2684, 2682, 2680, 421/2, 150/3 obręb miasto Sierpc.pdf

 6. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 121 z działką sąsiednią nr 121 obręb Żurawin gm. Mochowo.pdf

 7. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 148 obręb Piaski gm. Sierpc Modernizacja EGiB.pdf

 8. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr: 111, 120, 82, 66, 58 obręb Piaski gm. Sierpc Modernizacja EGiB.pdf

 9. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 127 obręb Piaski gm. Sierpc Modernizacja EGiB.pdf

 10. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 127 obręb Piaski gm. Sierpc Modernizacja EGiB.pdf

 11. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr: 113, 117, 71, 15 obręb Piaski gm. Sierpc Modernizacja EGiB.pdf

 12. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 16, 53, 93 z działkami sąsiednimi nr 24, 94/1 obręb Zglenice Budy gm. Mochowo.pdf

 13. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 16, 53, 93 z działką sąsiednią nr 88 obręb Zglenice Budy gm. Mochowo.pdf

 14. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 77 obręb Kurówko gm. Gozdowo z działką sąsiednią nr 11 obręb Kozice Smorzewo gm. Gozdowo.pdf

 15. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 284 z działką sąsiednią nr 270 obręb Gójsk gm. Szczutowo.pdf

 16. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 126 z działką sąsiednią nr 125 obręb Słupia gm. Szczutowo.pdf

 17. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 126 z działką sąsiednią nr 125 obręb Słupia gm. Szczutowo.pdf

 18. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 47/3, 47/6 z działkami sąsiednimi obręb Rzeszotary Pszczele.pdf

 19. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 352/1 z działką sąsiednią nr 349 obręb Gozdowo.pdf

 20. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 352/1 z działką sąsiednią nr 349 obręb Gozdowo.pdf

 21. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 170 z działkami sąsiednimi nr 177, 178 obręb Sudragi.pdf

 22. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 39 z działką sąsiednią nr 38 obręb Jaworowo Lipa.pdf

 23. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 64 z działką sąsiednią nr 61 obręb Jaworowo Jastrzębie.pdf

 24. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 64 obręb Jaworowo Jastrzębie z działką sąsiednią nr 351 obręb Jaworowo Kłódź.pdf

 25. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej 170 z działkami sąsiednimi 177 i 178 obręb Sudragi

 26. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 58 z działką nr 61 obręb Bledzewo.pdf

 27. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 2123 z działkami sąsiednimi nr 2126, 2122, 2102 obręb miasto Sierpc.pdf

 28. Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granicy pomiędzy działkami nr 22 i 23 obręb Białoskóry gm. Sierpc.pdf

 29. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 170 obręb Sudragi gm. Sierpc z działkami sąsiednimi nr 185, 186 obręb Sudragi gm. Sierpc.pdf

 30. Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego o prowadzonym z urzędu postępowaniu w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w m. Sierpc - dz. nr 330/7 (wydzielona z dz. nr 330/2)

 31. Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o prowadzonym z urzędu postępowaniu w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości położone w m. Sierpc

 32. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych działki nr 170 z działką nr 177,178 obręb Sudragi gm.Sierpc .pdf

 33. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 216 z działką nr 214 obręb Zawidz Mały gm. Zawidz.pdf

 34. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 134 obręb Miłobędzyn gm. Sierpc.pdf

 35. Decyzja Wojewody Mazowieckiego stwierdzająca nabycie przez Gminę Mochowo.pdf

 36. Zawiadomienie Wojewody  Mazowieckiego o prowadzonym postępowaniu w sprawie potwierdzenia nabycia przez Gminę Mochowo prawa własności gruntu zajętego pod drogę publiczną - drogę gminną nr 312514/ Sulkowo Rzeczne- Jakubowo/ -aktualny nr drogi 370214 W/ Sulkowo Rzeczne- Żurawinek/ położonego w obrębie Sulkowo Rzeczne, gmina Mochowo - działka nr 12 o pow. 1,9100 ha.pdf

 37. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 444 z działką nr 439 obręb miasto Sierpc.pdf

 38. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 444 z działką nr 439 obręb miasto Sierpc.pdf

 39. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 44 z działkami sąsiednimi nr: 41, 40/2, 40/1, 45, 43, 54 obręb Kowalewo Skorupki gm. Gozdowo.pdf

 40. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 123/2 z działkami sąsiednimi nr: 125, 124/1, 123/1, 124/2, 141/2 obręb Słupia gm. Szczutowo.pdf

 41. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 182/1 z działkami sąsiednimi nr: 181/1, 183, 184, 185 obręb Białoskóry gm. Sierpc.pdf

 42. Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o prowadzonym z urzędu postępowaniu w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Gorzewo gm. Sierpc

 43. Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o prowadzonym z urzędu postępowaniu w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w m. Sierpc

 44. Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 366/P/2021 stwierdzająca nabycie przez Województwo Mazowieckie, z mocy prawa, prawa własności nieruchomości - dz. nr 240/1 położona w obrębie Szumanie Pustoły gm. Zawidz

 45. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wznowienia znaków granicznych i wyznaczenia punktów granicznych działki nr 22/2 obręb Żurawin gm. Mochowo.pdf

 46. Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o prowadzonym postępowaniu w sprawie potwierdzenia nabycia przez Województwo Mazowieckie prawa własności gruntu, zajętego pod drogę publiczna - drogę wojewódzką nr 561 "Bieżuń - Szumanie", położonego w obrębie Stropkowo gm. Zawidz - działka nr 156/3 o pow. 0,1633 ha

 47. Zawiadomienie o czynnościach wznowienia/wyznaczenia lub ustalenia przebiegu granic działek nr 408, 409, 410 z działkami nr 411, 407, 413, 403 obręb miasto_Sierpc.pdf

 48. Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia przebiegu granic działki nr 54 z działką nr 170 obręb Karlewo gm. Szczutowo.pdf

 49. Zawiadomienie_o czynnościach wznowienia/wyznaczenia znaków granicznych lub ustalenia przebiegu granic działki nr 559 z działkami sąsiednimi obręb Zawidz Kościelny gm. Zawidz.pdf

 50. Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o prowadzonym postępowaniu w sprawie potwierdzenia nabycia przez Gminę Sierpc prawa własności nieruchomości zajętych pod drogę publiczna - drogę gminna, położonych w obrębie Wilczogóra gm. Sierpc - działka nr 36 o pow. 1,0900 ha.pdf

 51. Zawiadomienie o czynnościach wznowienia/wyznaczenia lub ustalenia przebiegu granic działki nr 208/1 z działkami sąsiednimi nr: 208/2, 208/3, 209, 223/3 obręb Grądy gm. Szczutowo.pdf

 52. Zawiadomienie_o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 225 z działkami sąsiednimi nr: 267, 224, 226, 247, 161 obręb Lipniki_gm. Rościszewo.pdf

 53. Obwieszczenie_Dyrektora_Zarządu_Zlewni_w_Ciechanowie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. przebudowę rowów zlokalizowanych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3742W Goleszyn-Dziembakowo-Borkowo-Zgagowo, a także usługę wodną tj. odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych z części pasa drogowego oraz przydrożnych rowów w ramach zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi powiatowej nr 3742W Goleszyn-Dziembakowo-Borkowo-Zgagowo".pdf

 54. Zawiadomienie_o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 289, 293, 294 z działką nr 300 obręb Szczechowo_gm._Szczutowo.pdf

 55. Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 130/P/2021 stwierdzająca nabycie przez Województwo Mazowieckie, z mocy prawa, prawa własności nieruchomości - dz. nr 125 położona w obrębie Mochowo Parcele gm. Mochowo

 56. Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 131/P/2021 stwierdzająca nabycie przez Województwo Mazowieckie, z mocy prawa, prawa własności nieruchomości - dz. nr 70/3 położona w obrębie Mochowo gm. Mochowo

 57. Zawiadomienie_o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 132 z działkami sąsiednimi nr: 125 i 141/2 obręb Słupia gm. Szczutowo.pdf

 58. Zawiadomienie_o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 266 z działką nr 270 obręb Borkowo_Kościelne gm. Sierpc.pdf

 59. Zawiadomienie_o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 134/2 z działką nr 113 obręb Rzeszotary_Zawady gm. Rościszewo.pdf

 60. Zawiadomienie_o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 359 z działką nr 356 obręb Rościszewo gm. Rościszewo.pdf

 61. Zawiadomienie_o_czynnościach_wznowienia_znaków_granicznych działki nr 342 z działkami sąsiednimi nr 340 obręb Zawidz Kościelny gm. Zawidz.pdf

 62. Zawiadomienie_o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 99/4  z działkami sąsiednimi nr 99/1, 102, 99/3 obręb Białe_Błoto gm. Sierpc.pdf

 63. Zawiadomienie_o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 256 z działkami nr 254 i 255 obręb Rokicie gm. Mochowo.pdf

 64. Zawiadomienie_o_czynnościach_ustalenia_przebiegu_granic_działek_nr_289 i 288 obręb_Wola_Stara_gm._Szczutowo.pdf

 65. Zawiadomienie_o_czynnościach_ustalenia_przebiegu_granic_działek_nr 77/2, 77/1, 78/2, 99/1 obręb Kolonia_Przybyszewo gm. Gozdowo.pdf

 66. Zawiadomienie_o_czynnościach_ustalenia_przebiegu_granic_działek_nr 2/2, 3 obręb Kwaśno gm. Sierpc.pdf

 67. Zawiadomienie_o_czynnościach_ustalenia_przebiegu_granic_działek nr 34/2, 28, 32, 34/1, 36/1, 36/3_obręb Sułocin_Towarzystwo gm. Sierpc.pdf

 68. Zawiadomienie_o_czynnościach_wznowienia/wyznaczenia_punktów_granicznych_dz._nr_71_z_działką_nr_72/1 obręb Golejewo gm. Gozdowo.pdf

 69. Zawiadomienie_o_czynnościach_ustalenia_przebiegu_granic_dz._nr_74_z_dz._nr_73/1_obręb_Malanowo_Stare_gm._Mochowo.pdf

 70. Zawiadomienie_o_czynnościach_ustalenia_przebiegu_granic_dz._nr_72_obręb_Rycharcice_gm._Gozdowo.pdf

 71. Zawiadomienie_o_czynnościach_ustalenia_przebiegu_granic_dz._nr_161_z_dz._nr_158_159_obręb_Lelice_gm_Gozdowo.pdf

 72. Zawiadomienie_o_czynnościach_ustalenia_przebiegu_granic_dz._ewid._nr_35_z_dz._sasied._obręb_Kowalewo_Podborne.pdf

 73. Zawiadomienie_o_czynnościach_ustalenia_przebiegu_granic_dz._ewid. nr 1038/4_obręb_m._Sierpc.pdf

 74. Zawiadomienie_o_czynnościach_ustalenia_przebiegu_granic_dz._ewid._nr._272_obręb_Zamość_gm._Rościszewo.pdf

 75. Zawiadomienie_o_czynnościach_ustalenia_przebiegu_granic_dz._ewid._nr._188_w_obrębie_Zamość_gm._Rościszewo.pdf

 76. Zawiadomienie_o_czynnościach_ustalenia_przebiegu_granic_działek_ewidencyjnych_miasto_Sierpc.pdf

 77. Zawiadomienie_o_czynnościach_wznowienia_wyznaczenia_lub_ustalenia_przeb_granic_dz_151_Rzeszotary_Rumunki_Stara_Wieś_z_dz_sąsiednimi_nr_149_150_152_155_441.pdf

 78. Zawiadomienie_o_czynnościach_ustalenia_przebiegu_granic_działek_ewid._ nr 79/2 z działkami sąsiednimi nr 79/1, 80/1, 80/2, położonymi w obrębie Dziki Bór gm. Szczutowo.pdf

 79. Zawiadomienie_o_czynnościach_ustalenia_przebiegu_granicy_dz._nr_57_położonej_w_obrębie_Mochowo_Parcele z_dz._nr_19_w_Sulkowie_rzecznym.pdf  

 80. Zawiadomienie_o_czynnościach_przyjęcia_granic_dz._112_i_114_z_dz._113_Sudragi.pdf

 81. Zawiadomienie_o_czynnościach_ustalenia_i_przebiegu_granic_dz._ewidencyjnych_w_m._Sierpc_z_dnia_25.07.2019_r..pdf

 82. Wykaz_działek_podlegających_czynnościom_ustalenia_granic_dz._ewidencyjnych_do_zawiadomienia_z_dnia_25.07.2019_r..pdf

 83. Zawiadomienie_o_czynnościach_wznowienia_wyznaczenia_lub_ustalenia_przebiegu granic_działek_ewid_obręb_Budy_Piaseczne_gm_Zawidz_dz_nr_130_z_dz_nr_129_.pdf

 84. Zawiadomienie_o_czynnościach_ustalenia_przebiegu_granic_dz._ewid._obręb_ R okicie_gm._ Mochowo_dz._117 / 1_z_działka_nr_116.pdf

 85. Informacja_starosty_sierpeckiego_w_spr_zatwierdzenia_projektu_operatu_opisowo-kartograficznego_oprac._w_ramach_modernizacji_egib_czesci_obrębu_Studzieniec_Rydzewo_Mieszczk_gm._Sierpc.pdf

 86. Informacja_starosty_sierpeckiego_w_sprawie_zatwierdzenia_projektu_operatu_opisowo-kartograficznego_opracowanego_w_ramach_modernizacji_egib_czesci_obrębu_miasta_Sierpc_i_częsci_obrębu_Studzieniec_gm._Sierpc.pdf

 87. Zawiadomienie_o_czynnościach_ustalenia_przebiegu_granic_działek_ewidencyjnych_obręb_Petrykozy_gm._Zawidz_działka_nr_63_z_działką_sąsiednią_nr_64..pdf

 88. Zawiadomienie_o_czynnościach_ustalenia_przebiegu_granic_działek_ewidencyjnych_obręb_Petrykozy_gm._Zawidz_dzialka_nr_63_z_działka_sąsiednią_nr_64.pdf

 89. Zawiadomienie_o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych obręb Dziki Bór gm. Szczutowo działka nr 54/1 z działkami sąsiednimi.pdf

 90. Zawiadomienie_o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych obręb Rzeszotary Pszczele gm. Rościszewo działka_nr_47/7 z działkami sąsiednimi.pdf

 91. Zalacznik_do_zawiadomienia.pdf

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Rzadkiewicz Marta
 • Data udostępnienia w BIP: 2019-01-11 13:09:30
 • Informacja zaktualizowana przez: Rzadkiewicz Marta
 • Data ostatniej aktualizacji: 2023-09-08 11:59:17
 • Liczba odsłon: 11861
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 8486021]

przewiń do góry