KARTY USŁUG

WYDZIAŁ OŚWIATY I ZDROWIA

KASA w Starostwie Powiatowym w Sierpcu

czynna w godzinach:

poniedziałek - piątek 8:00-15.00

Wpłaty mogą być dokonywane kartą płatniczą

Starostwo Powiatowe w Sierpcu informuje, że opłaty skarbowe od pełnomocnictwa

można uiszczać w kasie Starostwa Powiatowego w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a (parter) 

lub przelewem na

rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Sierpcu

nr 10 1240 3204 1111 0000 2905 2770

 

KARTA USŁUG OZ 1 - WPIS DO EWIDENCJI SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH PROWADZONEJ PRZEZ STAROSTĘ SIERPECKIEGO SZKOŁY LUB PLACÓWKI NIEPUBLICZNEJ PROWADZONEJ NA TERENIE POWIATU SIERPECKIEGO PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ POWIAT SIERPECKI LUB OSOBĘ FIZYCZNĄ

KARTA USŁUG OZ 2 - NADANIE LUB ODMOWA NADANIA W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

KARTA USŁUG OZ 3 - WYDAWANIE SKIEROWAŃ DO KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO W PRZEDSZKOLU SPECJALNYM, W SZKOLE SPECJALNEJ, W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM

KARTA USŁUG OZ 4 - ZEZWOLENIE NA ZAŁOŻENIE PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ POWIAT SIERPECKI LUB OSOBĘ FIZYCZNĄ SZKOŁY LUB PLACÓWKI PUBLICZNEJ NA TERENIE POWIATU SIERPECKIEGO

KARTA USŁUG OZ 5SKIEROWANIE DZIECKA DO MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII (MOS)

KARTA USŁUG OZ 6ZGŁOSZENIE UTWORZENIA STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO

KARTA USŁUG OZ 7 -  AKTUALIZACJA DANYCH W EWIDENCJI STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH

KARTA USŁUG OZ 8 - ZGŁOSZENIE LIKWIDACJI STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO

KARTA USŁUG OZ 9WYKREŚLENIE STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO Z EWIDENCJI STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH

KARTA USŁUG OZ 10WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O WPISIE DO EWIDENCJI STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH

KARTA USŁUG OZ 11WPIS DO EWIDENCJI UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH

KARTA USŁUG OZ 12 ZMIANA WPISU W EWIDENCJI UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH

KARTA USŁUG OZ 13ZGŁOSZENIE LIKWIDACJI UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO

KARTA USŁUG OZ 14 - WYKREŚLENIE UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO Z EWIDENCJI  UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH

KARTA USŁUG OZ 15 WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O WPISIE DO EWIDENCJI UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH DZIAŁAJĄCYCH W FORMIE STOWARZYSZENIA, KTÓRYCH STATUTY NIE PRZEWIDUJĄ PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

KARTA USŁUG OZ 16WPIS DO EWIDENCJI KLUBÓW SPORTOWYCH DZIAŁAJĄCYCH W FORMIE STOWARZYSZENIA, KTÓRYCH STATUTY NIE PRZEWIDUJĄ PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

KARTA USŁUG OZ 17 - ZMIANA WPISU W EWIDENCJI KLUBÓW SPORTOWYCH DZIAŁAJĄCYCH W FORMIE STOWARZYSZENIA, KTÓRYCH STATUTY NIE PRZEWIDUJĄ PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

KARTA USŁUG OZ 18 - ZGŁOSZENIE LIKWIDACJI KLUBU SPORTOWEGO, ZAREJESTROWANEGO W EWIDENCJI KLUBÓW SPORTOWYCH, DZIAŁAJĄCYCH W FORMIE STOWARZYSZENIA, KTÓRYCH STATUTY NIE PRZEWIDUJĄ PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

KARTA USŁUG OZ 19WYKREŚLENIE KLUBU SPORTOWEGO DZIAŁAJĄCEGO W FORMIE STOWARZYSZENIA Z EWIDENCJI KLUBÓW SPORTOWYCH DZIAŁAJĄCYCH W FORMIE STOWARZYSZENIA, KTÓRYCH STATUTY NIE PRZEWIDUJĄ PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI

KARTA USŁUG OZ 20WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O WPISIE DO EWIDENCJI KLUBÓW SPORTOWYCH DZIAŁAJĄCYCH W FORMIE STOWARZYSZENIA, KTÓRYCH STATUTY NIE PRZEWIDUJĄ PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szablewska Monika
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-12-28 12:22:34
  • Informacja zaktualizowana przez: Szablewska Monika
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-06-12 12:55:17
  • Liczba odsłon: 2028
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10469469]

przewiń do góry