Aktualności

KOMUNIKAT

Od 1 stycznia 2022 r. uruchomione zostały punkty - dyżury specjalistyczne w ramach systemu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Na terenie kraju utworzono dyżury specjalistyczne, których listę opublikowało Ministerstwo Sprawiedliwości pod adresem: https://np.ms.gov.pl/aktualnosci/Komunikat,54.

Jeżeli potrzebujesz porady specjalisty z jednej ze wskazanych na liście dziedzin, możesz zarejestrować się na wybrany dyżur specjalistyczny - niezależnie od swojego miejsca zamieszkania.

W celu umówienia wizyty możesz skorzystać ze strony do zapisów https://np.ms.gov.pl/zapisy, lub odszukaj na stronie internetowej właściwego powiatu numer do zapisów telefonicznych albo odpowiedni adres e-mail.

 

KOMUNIKAT

Starosta Sierpecki informuje, że z dniem 7 czerwca 2021 r. przywraca obsługę w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

W celu skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego osoba zobowiązana jest:

  • umówić się telefonicznie pod nr 24 275 91 06 (w godz. 7:30 - 15.30) lub pod adresem e-mail: npp1@powiat.sierpc.pl,

  • do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a osoba fizyczna - przedsiębiorca prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniająca innych osób w ciągu ostatniego roku musi złożyć oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

Po skorzystaniu z porady mogą Państwo złożyć anonimową opinię o usłudze (dostępną u osoby udzielającej porady).

Andrzej Sławomir Cześnik

-  //  -

Starosta Sierpecki

 

Komunikat w związku ze zmianą wzoru oświadczenia, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej

Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086) zmieniono brzmienie załącznika nr 1 do ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 oraz z 2020 r. poz. 875 i 1086, dalej: ustawa).

W związku z powyższym od dnia 24 czerwca 2020 r. przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punkcie działającym stacjonarnie:

  1. osoba uprawniona składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej;
  2. osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku,

 - zgodnie z nowym wzorem.

W sytuacji udzielania nieodpłatnej pomocy za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu – w przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego - beneficjent nie składa ww. oświadczenia (art. 28a zdanie trzecie ustawy).

wzór oświadczenia.pdf

 

I N F O R M A C J A

Starosta Sierpecki informuje, że w związku z nowelizacją ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 294)

w okresie od dnia 16 maja 2020 r. do odwołania

w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zawieszone jest udzielanie porad osobiście. Porady świadczone będą za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefon, e- mail).

W celu skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego osoba zobowiązana jest umówić się telefonicznie pod nr 24 275 91 06 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Sierpcu .

Zmiany po nowelizacji

- nieodpłatna pomoc prawna od dnia 16 maja 2020 r. obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.

- od dnia 13 marca 2020 r. , w czasie zagrożenia epidemicznego, w okresie stanu epidemii albo stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (np. telefon, e-mail, komunikatory internetowe) oraz poza lokalem punktu .

- beneficjent nie jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a osoba fizyczna-przedsiębiorca nie musi składać oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

Po skorzystaniu z porady telefonicznej lub mailowej, mogą Państwo złożyć anonimową opinię :

- telefonicznie: 24 275 91 06

- adres e-mail: npp1@powiat.sierpc.pl ,

- w wersji papierowej na adres: Starostwo Powiatowe w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc.

Do wypełnienia opinii niezbędne jest podanie daty porady oraz nazwiska prawnika lub doradcy, który jej udzielił.

 

Do pobrania:
OPINIA - część B. pdf

KLAUZULA RODO - INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH.odt

 

Komunikat w związku

z zagrożeniem koronawirusem COVID-19

 

Starosta Sierpecki tymczasowo zawiesza działalność punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach - udzielania porad osobiście i wprowadza organizację udzielania porad przez telefon i z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość.

WNIOSEK o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej proszę składać za pośrednictwem e-mail npp1@powiat.sierpc.pl lub pocztą na adres Starostwo Powiatowe w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc.

 
Wniosek do pobrania

 

Informacja dot. nieodpłatnej pomocy prawnej

 

          Starostwo Powiatowe w Sierpcu informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294) Powiat Sierpecki realizuje od 1 stycznia 2016 r. zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

        W związku z art. 9 ust. 2 i 3 ustawy Starosta Sierpecki ustalił dwa punkty pomocy prawnej, w których od 1 stycznia 2016 r. udzielana jest nieodpłatnie pomoc dla osób uprawnionych, określonych w/w ustawą.

 

      Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się w kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

 

      Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Wizytę w punkcie należy umówić telefonicznie pod nr 24 275 91 06 (w godz. 7:30 - 15.30) lub pod adresem e-mail: npp1@powiat.sierpc.pl

 

 

      Osobom, ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą się stawić w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w  komunikowaniu  się,  o  których  mowa  w  ustawie  z  dnia  19  sierpnia  2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r., poz. 1824) może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem.

          Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej zostały zlokalizowane w powiatowym i gminnych lokalach, na podstawie porozumień zawartych z gminami Powiatu Sierpeckiego.
 
WYKAZ PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE SIERPECKIM W 2020 ROKU
 

    Więcej informacji nt. zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości:    

 

  Darmowa pomoc prawna na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Malanowska Agnieszka
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-10-14 12:21:03
  • Informacja zaktualizowana przez: Trzeciak Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-18 12:18:43
  • Liczba odsłon: 26825
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10634233]

przewiń do góry