Zasady przyznawania stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.


Zasady, w tym warunki i tryb, przyznawania oraz wypłacania stypendiów dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w Województwie Mazowieckim wyznacza Regulamin Projektu Systemowego Regionalnego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych  i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych.

Program stypendialny realizowany jest przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

            Celem ogólnym projektu, jest umożliwienie rozwoju edukacyjnego uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z obszaru Województwa Mazowieckiego. Wsparcie przeznaczone jest przede wszystkim dla uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i technicznych, dla których trudna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym.

            Wniosek o przyznanie stypendium przygotowuje uczeń/rodzic/opiekun prawny ucznia i składa go w szkole, do której uczeń będzie uczęszczać w roku szkolnym 2010/2011 Formularz wniosku wraz z regulaminem przyznawania stypendiów będzie można pobrać ze strony Urzędu Marszałkowskiego www.mazovia.pl  juz na początku maja br. zgodnie z  Planem Działania na rok 2010 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

            W przypadku ucznia niepełnoletniego wszystkie dokumenty podpisuje rodzic  lub opiekun prawny ucznia.. Uczeń pełnoletni podpisuje wszystkie dokumenty samodzielnie.


          Okres realizacji projektu planowany jest na okres od maja 2010 r., do sierpnia 2011 r.

         Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. 024 275-91-25 Wydział Oświaty Rozwoju i Spraw Społecznych.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Malanowska Agnieszka
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-03-03 10:33:45
  • Informacja zaktualizowana przez: Będzikowska Renata
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-02-25 13:14:22
  • Liczba odsłon: 5335
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10633825]

przewiń do góry