. Wymagane dokumenty :

 • wniosek (druk PB-18)
 • opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów, z oznaczeniem części obiektu, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego,
 • zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego, jego konstrukcję dotychczasowe i zamierzone przeznaczenie wraz z danymi techniczno-użytkowymi i technologicznymi,
 • rysunki niezbędne do określenia charakterystyki techniczno-użytkowej adaptacji obiektu lub jego części, wykonaną przez rzeczoznawcę budowlanego ekspertyzę techniczną w sprawie dopuszczalności zmiany sposobu użytkowania obiektu, jeśli zachodzi potrzeba jej opracowania,
 • dowody uzyskania wymaganych przepisami szczególnymi uzgodnień, pozwoleń lub opinii,
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (druk PB-5) .

2. Załączniki:

a) /pliki/stsierpc/pb-5.pdf

b) /pliki/stsierpc/pb-18_-_zgloszenie_zmiany_sposobu_uzytkowania_obiektu_budowlanego_lub_jego_czesci.pdf

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2005-12-22 09:32:36
 • Informacja zaktualizowana przez: Siwiński Hubert
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-03-31 12:17:29
 • Liczba odsłon: 5173
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9596807]

przewiń do góry