POSTANOWIENIE Nr 228/2018
Komisarza Wyborczego w Płocku I
z dnia 10 września 2018 r.

w sprawie powołania Powiatowej Komisji Wyborczej w Sierpcu

Na podstawie art. 178 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754,1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Płocku I postanawia, co następuje:

§1.

W celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., powołuje się Powiatową Komisję Wyborczą w Sierpcu, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2 A, 09-200 Sierpc, w składzie:

 1. Marian Kazimierz Kuncewicz, osoba wskazana przez Komisarza Wyborczego, zam. Sierpc

 2. Janina Małgorzata Blicharz, zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Sierpc

 3. Aleksandra Domaradzka, zgłoszona przez KWW INICJATYWA SAMORZĄDOWA MIESZKAŃCÓW, zam. Sierpc

 4. Anna Górecka, zgłoszona przez KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA WYBORCÓW, zam. Sierpc

 5. Iwona Jędrzejewska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Sierpc

 6. Marta Joanna Marszałek, zgłoszona przez KWW INICJATYWA SAMORZĄDOWA MIESZKAŃCÓW (uzupełnienie składu), zam. Sierpc

 7. Bogusława Jolanta Trojanowska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Sierpc

 8. Irena Wiśniewska, zgłoszona przez KWW J. PERZYŃSKIEGO „DLA PRZYSZŁOŚCI SIERPCA” (uzupełnienie składu), zam. Sierpc

 9. Elżbieta Zientalewicz, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Sierpc

 10. Dorota Żbikowska, zgłoszona przez KWW J. PERZYŃSKIEGO „DLA PRZYSZŁOŚCI SIERPCA”, zam. Sierpc

§2.

Skład Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Płocku I oraz Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

§3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                       Komisarz Wyborczy w Płocku I

                                                          /-/ Edyta Dzielińska

-------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 1/2018

POWIATOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W SIERPCU

z dnia 11 września 2018 r.

w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej w Sierpcu do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

      Na podstawie art. 178 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. , poz. 754, poz. 1000 i 1349 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 2 pkt 2 regulaminu terytorialnych komisji wyborczych, stanowiących załącznik nr 1 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2018 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województwa i rad m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, Powiatowa Komisja Wyborcza w Sierpcu uchwala, co następuje:


         § 1. Wybiera się Zastępcę Przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej w Sierpcu Panią Annę Górecką.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.Przewodniczący

Powiatowej Komisji Wyborczej

/-/

Marian Kuncewicz


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Malanowska Agnieszka
 • Data udostępnienia w BIP: 2018-09-11 07:57:44
 • Informacja zaktualizowana przez: Malanowska Agnieszka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-11 13:38:04
 • Liczba odsłon: 1897
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9597044]

przewiń do góry