Opłaty za zezwolenia:

  1. Za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym pobiera się następujące opłaty:

 


Okres ważności zezwolenia

Opłata w zł.

Obszar gminy

Obszar powiatu

Obszar wykraczający poza granice jednego powiatu, jednakże niewykraczający poza obszar województwa

Obszar wykraczający poza granice co najmniej jednego województwa

Pojazd samochodowy

do 1 roku

100

250

350

500

do 2 lat

150

300

400

550

do 3 lat

200

350

450

600

do 4 lat

250

450

550

650

do 5 lat

300

550

600

700

  1. Za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozu osób w międzynarodowym transporcie drogowym pobiera się następujące opłaty:
Okres ważności zezwolenia

Opłata w zł.

Obszar jednego kraju lub obszar więcej niż jednego kraju

Pojazd samochodowy

do 6 miesięcy

400

do 1 roku

800

do 2 lat

1500

do 3 lat

2200

do 4 lat

3000

do 5 lat

3700

3. Dla przewozu regularnego specjalnego opłata za wydanie zezwolenia wynosi 50% odpowiedniej opłaty, jak w pkt. 1.

4. Dla przewozu wahadłowego:
Okres ważności zezwolenia

Opłata w zł.

Obszar jednego kraju lub obszar więcej niż jednego kraju

Pojazd samochodowy

do 6 miesięcy

100

do 1 roku

200

5. Dla przewozu okazjonalnego opłata za wydanie zezwolenia wynosi 50zł za każdy pojazd.

6. Za wydanie wypisu z zezwolenia, dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku o udzielenie zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty jak za wydanie zezwolenia.

7. Za wydanie wypisu z zezwolenia na każdy pojazd niezgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia, jeżeli zgłoszenie kolejnego pojazdu nie wymaga wydania nowego lub zmiany zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 11% opłaty jak za wydanie zezwolenia.

8. Za zmianę zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty, jak za wydanie zezwolenia.

9. Za wydanie wypisy z zezwolenia, w przypadku zmiany zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 5% opłaty jak za wydanie zezwolenia.

10. Za wydanie wypisu z zezwolenia, w przypadku utraty albo zniszczenia wypisu pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty jak za wydanie zezwolenia, przy czym przedsiębiorca składa oświadczenia, że odnaleziony wypis z zezwolenia zostanie niezwłocznie zwrócony organowi, który go wydał.

11. Za wydanie wtórnika zezwolenia, w przypadku jego utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy pobiera się opłatę w wysokości 10% jak za wydanie zezwolenia

12. W innych przypadkach utraty zezwolenia za wydanie wtórnika zezwolenia pobiera sieę opłatę w wysokości 25% opłaty jak za wydanie zezwolenia.

13. Za przedłużenie ważności zezwolenia, pobiera się opłatę jak za wydanie zezwolenia.

14. W przypadku utraty zezwolenia lub wypisu z zezwolenia, przedsiębiorca składa oświadczenie, że odnalezione zezwolenie lub wypis z zezwolenia zostanie niezwłocznie zwrócony organowi, który go udzielił.


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Balcerowski Artur
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-04-04 09:36:20
  • Informacja zaktualizowana przez: Balcerowski Artur
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-04-04 09:36:20
  • Liczba odsłon: 1685
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 8900819]

przewiń do góry