Opłaty za zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i za licencje


Za udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji pobiera się następujące opłaty:


1) za licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub za licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą:


od 2 do 15 lat

od 15 do 30 lat

od 30 do 50 lat

700,00 zł

800,00 zł

900,00 zł


2) za licencję na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy:


od 2 do 15 lat

od 15 do 30 lat

od 30 do 50 lat

800,00 zł

900,00 zł

1 000,00 zł


Za udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób lub rzeczy pobiera się opłatę w wysokości 1.000 zł.


W przypadku zgłoszenia we wniosku o udzielenie:


1) zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,


2) licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym,


3) licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą


- jednego lub więcej niż jednego pojazdu pobiera się jedną opłatę odpowiednią dla okresu ważności licencji, powiększoną o 10% tej opłaty za każdy pojazd.


Za wydanie wypisu z:

1) zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,

2) licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym,

3) licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą

- na każdy pojazd samochodowy zgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia lub licencji pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie zezwolenia lub licencji.


Za wydanie wypisu z:

1) zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,

2) licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym,

3) licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą

- na każdy pojazd niezgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia lub licencji pobiera się opłatę w wysokości 11% opłaty stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie zezwolenia lub licencji.


Za wydanie wypisu z:

1) zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,

2) licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym,

3) licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą

- w przypadku zmiany zezwolenia lub licencji pobiera się opłatę w wysokości 5% opłaty stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie zezwolenia lub licencji.


Za wydanie wypisu z:

1) zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,

2) licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym,

3) licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą

- w innych przypadkach niż w/w pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie zezwolenia lub licencji.


Za zmianę zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie zezwolenia lub licencji.


Za wydanie wtórnika zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji, w przypadku jej utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy, pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie zezwolenia lub licencji.


Za wydanie wtórnika zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji, w przypadku jej utraty na skutek okoliczności zależnych od przedsiębiorcy, pobiera się opłatę w wysokości 25% opłaty stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie zezwolenia lub licencji.


Za przeniesienie uprawnień wynikających z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji w przypadku:


1) śmierci osoby fizycznej posiadającej zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencję i wstąpienia na jej miejsce spadkobiercy, w tym również osoby fizycznej będącej wspólnikiem, w szczególności spółki jawnej lub komandytowej,

2) połączenia, podziału lub przekształcenia, zgodnie z odrębnymi przepisami, przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencję

- pobiera się opłatę w wysokości 5% opłaty stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie zezwolenia lub licencji.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Piotrowska Magdalena
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-09-18 14:43:47
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-09-18 14:43:47
  • Liczba odsłon: 2083
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9927232]

przewiń do góry