WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ POWIATU SIERPECKIEGO PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W UŻYTKOWANIE

Lp.

Położenie nierucho-

mości

Oznaczenie nieruchomości

(numer ewidencyjny działki oraz nr KW)

Powierzchnia nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości, sposób i termin jej zagospodarowania,

Stawka czynszu

1

Sierpc

Działka nr 1065/5

 

PL1E/00032618/2

0,0683 ha

Dane z ewidencji gruntów:

Ti – 0,0683 ha

Działka zlokalizowana w północno-wschodniej części Sierpca, położona na terenie płaskim. W sąsiedztwie znajduje się Szpital oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Posiada dojazd od strony ul. Słowackiego.

Zgodnie z Uchwałą Nr 396/XLVII2010 Rady Miasta Sierpca z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych wzdłuż rzeki Sierpienicy w granicach administracyjnych miasta Sierpca – nieruchomość położona jest na terenach oznaczonych symbolem KS 22.2 – tereny parkingów publicznych o znaczeniu lokalnym.

Nieruchomość zostanie przekazana SPZZOZ w Sierpcu z przeznaczeniem pod budowę parkingu szpitalnego).

Oddanie w nieodpłatne użytkowanie SPZZOZ w Sierpcu

Oddanie w użytkowanie nastąpi w trybie bezprzetargowym na rzecz SPZZOZ w Sierpcu

  1. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 14.09.2021 r. do dnia 05.10.2021 r.

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kikolska Agnieszka
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-11-10 08:06:47
  • Informacja zaktualizowana przez: Kikolska Agnieszka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-09-14 07:56:39
  • Liczba odsłon: 15103
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 7941362]

przewiń do góry