Znak sprawy

Nazwisko lub nazwa

inwestora

Opis zamierzenia inwestycyjnego, adres, obręb, jednostka  Data wpływu zgłoszenia do Urzędu Data wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Termin upływu zgłoszenia do zatwierdzenia
           
           
1 2 3 4 5 6
AB.6743.1.1.2022 osoba fizyczna

Budowa sieci wod-kan oraz sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami wod-kan i kanalizacji  deszczowej w obrębie

0001 Sierpc, jednostka ewidencyjna 142701_1 Sierpc, działki nr ewid. 41, 25/5, 25/6, 25/7, 25/8, 25/9, 25/10, 25/11, 25/12,

25/13, 25/14, ul. Narutowicza

03.01.2022r. 25.01.2022r. Brak sprzeciwu
AB.6743.1.2.2022

Polska Spółka Gazownictwa 

Sp.z o.o

ul. Bandrowskiego 16

33-100 Tarnów

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia fi 110mm, fi 63 mm, fi 40mm wraz z przyłączami - zadanie A w obrębie 0001 Sierpc, jednostka ewidencyjna 142701_1 Sierpc działki nr ewid. 714, 794, 2516/1, 3842/1 oraz obrębie 0007 Borkowo Kościelne, jednostka ewidencyjna 142705_2 Sierpc, działki nr ewid. 139, 137, 194, 58, 57, 50/5, 222, 115/3, 453/5, 93, 3883/5, 385/1, 152/1, 187/6, 188/4, 68, 123/1, 118/4, 119/1, 450, 239, 454/2, 372/2, 369/1, 532/2, 114, 391/1, 364, 36 05.01.2022r. 27.01.2022r. Brak sprzeciwu
AB.6743.1.3.2022

Energa Operator S.A

80-557 Gdańsk

ul. M. Polskiej 130

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w obrębie 0022 Mochowo, jednostka ewidencyjna 142703_2 Mochowo działki nr ewid. 129/33, 129/34, 129/36, 129/37, 129/38, 129/39, 129/40, 129/41, 129/42 14.01.2022r. 08.02.2022r. Brak sprzeciwu
AB.6743.1.4.2022

Energa Operator S.A

80-557 Gdańsk

ul. M. Polskiej 130

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w obrębie 0003 Bożewo Nowe, jednostka ewidencyjna 142703_2 Mochowo działki nr ewid. 29/12, 29/1, 29/8, 29/2, 29/3, 29/4, 29/9, 29/10, 29/11, 29/5, 29/6, 29/7 19.01.2022 10.02.2022r. Brak sprzeciwu
AB.6743.1.5.2022

Energa Operator S.A

80-557 Gdańsk

ul. M. Polskiej 130

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w obrębie 0004 Cieślin, jednostka ewidencyjna 142703_2 Mochowo działki nr ewid. 108/24, 108/17 19.01.2022 10.02.2022r. Brak sprzeciwu
AB.6743.1.6.2022

Energa Operator S.A

80-557 Gdańsk

ul. M. Polskiej 130

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV i przebudowa sieci napowietrznej 0,4 kV w celu zwiększenia mocy przyłączeniowej dla gospodarstwa rolnego w obrębie 0029 Osiek, jednostka ewidencyjna 142707_2 Zawidz 19.01.2022 10.02.2022r. Brak sprzeciwu
AB.6743.1.7.2022

Energa Operator S.A

80-557 Gdańsk

ul. M. Polskiej 130

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w obrębie 0001 Sierpc, ul. Dobrawy jednostka ewidencyjna 142701_1 Sierpc, działki nr ewid. 1948/5, 1948/11 20.01.2022 11.02.2022r. Brak sprzeciwu
AB.6743.1.8.2022

Energa Operator S.A

80-557 Gdańsk

ul. M. Polskiej 130

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w obrębie 0003 Bożewo Nowe,               ul. Płocka, jednostka ewidencyjna 142703_2 Mochowo, działki nr ewid. 126/3, 162 20.01.2022 11.02.2022r. Brak sprzeciwu
AB.6743.1.9.2022

Energa Operator S.A

80-557 Gdańsk

ul. M. Polskiej 130

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV wraz z szafkami pomiarowymi  w obrębie 0031 Sudragi, jednostka ewidencyjna 142705_2 Sierpc, działki nr ewid.  170, 171/1, 189/1, 189/2 25.01.2022r. 16.02.2022r. Brak sprzeciwu
AB.6743.1.10.2022

Energa Operator S.A

80-557 Gdańsk

ul. M. Polskiej 130

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV ze złączem kablowo-pomiarowym  w obrębie 0023 Słupia, jednostka ewidencyjna 142706_2 Szczutowo, działki nr ewid.  550/1, 550/4, 547/10 03.02.2022r. 25.02.2022r.
Brak sprzeciwu
 
AB.6743.1.11.2022

Energa Operator S.A

80-557 Gdańsk

ul. M. Polskiej 130

Przebudowa i budowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4 kV oraz budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV w obrębie 0013 Gorzewo, jednostka ewidencyjna 142705_2 Sierpc, działki nr ewid.  142/17, 142/19, 142/18, 142/16, 242, 144/1, 144/2, 168, 166/1, 237/2, 238, 239/3, 239/5, 239/19, 239/20, 239/18. 03.02.2022r. 25.02.2022r. Brak sprzeciwu
AB.6743.1.12.2022
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
w Gozdowie,   ul. Gozdawy 12, 09-213 Gozdowo

Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej w obrębie 0022 Lelice, jednostka ewidencyjna 142702_2 Gozdowo działki

nr ewid. 4/11, 4/33, 4/22, 4/32

07.02.2022r. 28.02.2022r. Brak sprzeciwu
AB.6743.1.13.2022

Energa Operator S.A

80-557 Gdańsk

ul. M. Polskiej 130

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV ze złączem kablowo-pomiarowym  w obrębie 0001 Sierpc, ul. Staszica,  jednostka ewidencyjna 142701_1 Sierpc, działki nr ewid.  1917, 1918 16.02.2022r. 10.03.2022r. Brak sprzeciwu
AB.6743.1.14.2022

Energa Operator S.A

80-557 Gdańsk

ul. M. Polskiej 130

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV ze złączem kablowo-pomiarowym  w obrębie 0017 Rościszewo,  jednostka ewidencyjna 142704_2 Rościszewo, działki nr ewid.  168, 170/7, 551/13 01.03.2022r. 23.03.2022r. Brak sprzeciwu
AB.6743.1.15.2022

Energa Operator S.A

80-557 Gdańsk

ul. M. Polskiej 130

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV ze złączem kablowo-pomiarowym dla zasilenia budynku mieszkalnego i gospodarczego  w obrębie 0007 Borkowo Kościelne,  jednostka ewidencyjna 142705_2 Sierpc, działki nr ewid.  349/1, 349/2 10.03.2022r. 01.04.2022r. Brak sprzeciwu
AB.6743.1.16.2022

Polska Spółka Gazownictwa 

Sp.z o.o

ul. Bandrowskiego 16

33-100 Tarnów

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa w obrębie 0001 Sierpc, ul. Kolejowa, jednostka ewidencyjna 142701_1 Sierpc, działki nr ewid. 2260/6, 2262/6, 2263/6, 2264/64,127 14.03.2022r. 05.04.2022r. Brak sprzeciwu
AB.6743.1.17.2022

Energa Operator S.A

80-557 Gdańsk

ul. M. Polskiej 130

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV ze złączem kablowo-pomiarowym  w obrębie 0021 Mochowo Nowe,  jednostka ewidencyjna 142703_2 Mochowo, działki nr ewid. 19/12, 19/11, 19/10, 14/2, 15 oraz w obrębie 0036 Żółtowo jednostka ewidencyjna 142703_2 Mochowo, działki nr ewid. 53/1, 53/3, 69/2, 54 17.03.2022 08.04.2022r. Brak sprzeciwu
AB.6743.1.18.2022

Energa Operator S.A

80-557 Gdańsk

ul. M. Polskiej 130

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV ze złączem kablowo-pomiarowym  dla zasilenia budynku mieszkalnego w obrębie 0001 Sierpc, ul. A. Piniarowicz,  jednostka ewidencyjna 142701_1 Sierpc, działki nr ewid.  2069/4, 2069/10, 2067, 2031/1 17.03.2022r. 08.04.2022r. Brak sprzeciwu
AB.6743.1.19.2022 osoba fizyczna

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni zabudowy do 70m2 w obrębie 0021 Majki Duże, jednostka ewid. 142707_2 Zawidz na działce nr ewid. 4/2

28.03.2022r. 28.03.2022r. Inwestycja realizowana na podst. art. 29 ust. 1 pkt 1a Pb
AB.6743.1.20.2022

Energa Operator S.A

80-557 Gdańsk

ul. M. Polskiej 130

Przebudowa sieci napowietrznej oraz demontaż i budowa sieci napowietrznej elektroenergetycznej nn 0,4 kV w obrębie 0013 Ligówko działki   nr ewid. 102, 119, 132/4 oraz w obrębie 0017 Malanowo Nowe działki nr ewid. 1/3, 1/4, 24/3, 4/4, 5 jednostka ewidencyjna 142703_2 Mochowo 28.03.2022r. 20.04.2022r. Brak sprzeciwu
AB.6743.1.21.2022 osoba fizyczna Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni zabudowy do 70m2 w obrębie 0022 Mochowo Parcele, jednostka ewid. 142703_2 Mochowo na działce nr ewid. 127/6 29.03.2022r. 29.03.2022r. Inwestycja realizowana na podst. art. 29 ust. 1 pkt 1a Pb
AB.6743.1.22.2022

Energa Operator S.A

80-557 Gdańsk

ul. M. Polskiej 130

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV ze złączem kablowo-pomiarowym  w obrębie 0003 Bożewo Nowe,  jednostka ewidencyjna 142703_2 Mochowo, działki nr ewid. 7/30, 7/31 01.04.2022r. 26.04.2022r. Brak sprzeciwu
AB.6743.1.23.2022

Polska Spółka Gazownictwa 

Sp.z o.o

ul. Bandrowskiego 16

33-100 Tarnów

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia fi 110mm, fi 90mm, fi63mm wraz z przyłączami fi 25mm - ZADANIE B w obrębie 0001 Białe Błoto działki nr ewid. 64, 84, 8, 34, 65/5, 27/1  w obrębie 0008 Borkowo Wielkie, działki nr ewid. 25/1, 25/2, 255, 157, 158/1, 149, 161, 54, 132/1, 97, 146/1, 116/2, 160/6, 137 oraz w obrębie 0007 Borkowo Kościelne działki nr ewid. 302, 115/3, 115/2, 115/1, 308, 309, 310, 311, 312, 313/1, 313/2, 313/3, 314/2, 315, 328, 30, 29,  jednostka ewidencyjna 142705_2 Sierpc 04.04.2022r. 26.04.2022r. Brak sprzeciwu
AB.6743.1.24.2022
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
w Gozdowie,   ul. Gozdawy 12, 09-213 Gozdowo
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w obrębie 0022 Lelice, jednostka ewidencyjna 142702_2 Gozdowo na działkach nr ewid. 141/3, 261/1, 30/6, 30/2, 30/15, 30/14, 33/6 04.04.2022r. 26.04.2022r. Brak sprzeciwu
AB.6743.1.25.2022

"EMPEGEK" Sp. z o.o. w Sierpcu

09-200 Sierpc, ul. Konstytucji 3 Maja 48

Budowa sieci wodociągowej fi 160 w obrębie 0001 Sierpc, ul. Władysława I Hermana, jednostka ewidencyjna 142701_1 działki           nr ewid. 1967/24, 1967/19, 1968/16, 1970/10, 1971/7 08.04.2022r. 04.05.2022r. Brak sprzeciwu
AB.6743.1.26.2022

Energa Operator S.A

80-557 Gdańsk

ul. M. Polskiej 130

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV ze złączem kablowo-pomiarowym  w obrębie 0023 Słupia,  jednostka ewidencyjna 142706_2 Szczutowo, działki nr ewid. 407/8, 407/9, 407/10, 407/12 14.04.2022r. 06.05.2022r. Brak sprzeciwu
AB.6743.1.27.2022

Energa Operator S.A

80-557 Gdańsk

ul. M. Polskiej 130

Budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV oraz przebudowa linii napowietrznej nN 0,4 kV w obrębie 0040 Wilczogóra, działki       nr ewid. 30/2, 30/3, 31, 60, 146, 148, 177/1, 177/2, 178 jednostka ewidencyjna 142705_2 Sierpc i w obrębie 0010 Kuski działki              nr ewid. 102/1, 19, 156, 150, 136 jednostka ewidencyjna 142704_2 Rościszewo 20.04.2022r. 12.05.2022r. Brak sprzeciwu
AB.6743.1.28.2022

Energa Operator S.A

80-557 Gdańsk

ul. M. Polskiej 130

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV ze złączem kablowo-pomiarowym  w obrębie 0030 Studzieniec,  jednostka ewidencyjna 142705_2 Sierpc, działki nr ewid. 121/4, 121/6, 121/7, 121/8, 121/9, 121/10, 111/1, 111/2, 111/3, 204, 118 28.04.2022r. 20.05.2022r. Brak sprzeciwu
AB.6743.1.29.2022

Energa Operator S.A

80-557 Gdańsk

ul. M. Polskiej 130

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV ze złączem kablowo-pomiarowym dla zasileni bud. mieszkalnego  w obrębie 0022 Lelice,  jednostka ewidencyjna 142702_2 Gozdowo, działki nr ewid.166, 269/2, 165/2, 164/2, 163/8 11.05.2022r. 26.05.2022r. Brak sprzeciwu
AB.6743.1.30.2022

Energa Operator S.A

80-557 Gdańsk

ul. M. Polskiej 130

Budowa sieci (linii) kablowej nN, złącza kablowego nN, szafek pomiarowych nN do zasilenia w energię elektryczną działek w obrębie 0001 Sierpc, ul. Powstańców, jednostka ewidencyjna 142701_1, działki nr ewid. 297/19, 297/13, 261/2, 4173, 4171,4169, 4165, 4163, 4160 16.05.2022r 07.06.2022r. Brak sprzeciwu
AB.6743.1.31.2022

Energa Operator S.A

80-557 Gdańsk

ul. M. Polskiej 130

Przebudowa linii napowietrznej nn 0,4 kV oraz budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV w obrębie 0011 Lipniki, jednostka ewidencyjna 142704_2 Rościszewo, działki nr ewid.383, 381, 58, 56/1, 55/1, 54, 53/2, 53/1, 377/1, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 38, 15, 13, 10, 8, 9, 1 01.06.2022 23.06.2022r. Brak sprzeciwu
AB.6743.1.32.2022

Energa Operator S.A

80-557 Gdańsk

ul. M. Polskiej 130

Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafką pomiarową do zasilenia budynków mieszkalnych w obrębie 0003 Bożewo Nowe, jednostka ewidencyjna 142703_2 Mochowo działki nr ewid. 20/8, 29/12, 37 02.06.2022r. 24.06.2022r. Brak sprzeciwu
AB.6743.1.33.2022

Gmina Mochowo

09-214 Mochowo

ul. Sierpecka 2a

Budowa sieci wodociągowej w obrębie 0027 Romatowo, działki nr ewid. 19/1, 19/3, 22/1, 24, 61, 62 w obrębie 0002 Bożewo Nowe działki nr ewid. 126/5, 126/6 oraz w obrębie 0003 Bożewo, działki nr ewid. 46, 175, 180, 181, 184/4, 184/3 jednostka ewidencyjna 142703_2 Mochowo 07.06.2022r. 29.06.2022r. Brak sprzeciwu
AB.6743.1.34.2022

Gmina Mochowo

09-214 Mochowo

ul. Sierpecka 2a

Budowa kanalizacji w obrębie 0002 Bożewo Nowe, działki nr ewid. 116/17, 116/28, 116/29, 116/30, 116/31, 116/32, 116/33, 116/34, 116/35, 126/5, 126/6,138, w obrębie 0020 Mochowo, działki nr ewid. 43, 44/1, 102/3, 102/6, 104/1, 104/3, 130/2, 135/1, 135/3, 135/4, 135/5, 135/6, 135/7, 135/9, 135/10, 135/11, 135/12, 135/13, 135/15, 155/1, 155/2, 155/3 w obrębie 0022 Mochowo Parcele, działki nr ewid. 23/2, 40/5, 40/7, 70/1, 94/4, 127/3, 127/10, 127/11, 127/12, 127/13, 127/15, 127/16, 127/17, 127/18, 127/19, 128/7 w obrębie 0021 Mochowo Nowe, działki nr ewid. 39/2, 39/3, 39/4 oraz w obrębie 0003 Bożewo, działki nr ewid. 46, 153/1, 175, 178, 179, 180, 181, 184/4 jednostka ewidencyjna 142703_2 Mochowo 17.06.2022r. 11.07.2022r. Brak sprzeciwu
AB.6743.1.35.2022

Gmina Rościszewo

09-204 Rościszewo

ul. Armii Krajowej 1

Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączem w obrębie 0030 Zamość Nowy, jednostka ewid. 142704_2 Rościszewo, działki

nr ewid. 37, 39, 41

22.06.2022 14.07.2022r. Brak sprzeciwu
AB.6743.1.36.2022

Polska Spółka Gazownictwa 

Sp.z o.o

ul. Bandrowskiego 16

33-100 Tarnów

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa w obrębie 0001 Sierpc, ul. Szpitalna, jednostka ewidencyjna 142701_1 Sierpc, działka nr ewid. 4105/8 23.06.2022 15.07.2022r. Brak sprzeciwu
AB.6743.1.37.2022

Polska Spółka Gazownictwa 

Sp.z o.o

ul. Bandrowskiego 16

33-100 Tarnów

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa w obrębie 0001 Sierpc, ul. Kilińskiego, ul. Kościuszki, ul. Kosynierów, jednostka ewidencyjna 142701_1 Sierpc, działki nr ewid. 469/2, 471/7,471/8, 471/9, 471/13, 716/2 23.06.2022 15.07.2022r. Brak sprzeciwu
AB.6743.1.38.2022

Energa Operator S.A

80-557 Gdańsk

ul. M. Polskiej 130

Przebudowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4 kV, budowa sieci kablowej elektroenergetycznej 0,4 kV  w obrębie 0033 Sułocin Towarzystwo, jednostka ewidencyjna 142705_2 Sierpc działki nr ewid. 12/7, 12/6, 12/4, 12/3, 12/2, 12/1, 10/2 28.06.2022 18.07.2022r. Brak sprzeciwu
AB.6743.1.39.2022

Energa Operator S.A

80-557 Gdańsk

ul. M. Polskiej 130

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej  0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi w obrębie 0007 Borkowo Kościelne, jednostka ewidencyjna 142705_2 Sierpc działki nr ewid. 194, 533/24. 05.07.2022 18.07.2022r. Brak sprzeciwu
AB.6743.1.40.2022

Energa Operator S.A

80-557 Gdańsk

ul. M. Polskiej 130

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej  0,4 kV  w obrębie 0013 Gorzewo, jednostka ewidencyjna 142705_2 Sierpc działki nr ewid. 263, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 244, 182/8 28.07.2022r. 19.08.2022r. Brak sprzeciwu
AB.6743.1.41.2022

"EMPEGEK" Sp. z o.o. w Sierpcu

09-200 Sierpc, ul. Konstytucji 3 Maja 48

Budowa sieci wodociągowej w obrębie 0001 Sierpc, ul. Kalinowa, jednostka ewidencyjna 142701_1 Sierpc działki nr ewid. 511/50, 511/43, 511/44, 511/45, 511/49 03.08.2022r. 09.08.2022r. Brak sprzeciwu
AB.6743.1.42.2022

"EMPEGEK" Sp. z o.o. w Sierpcu

09-200 Sierpc, ul. Konstytucji 3 Maja 48

Budowa sieci wodociągowej w obrębie 0001 Sierpc, ul. Henryka Brodatego, jednostka ewidencyjna 142701_1 Sierpc działki nr ewid.1937/18, 1935/19, 1934/35, 1934/34 03.08.2022r 09.08.2022r. Brak sprzeciwu
AB.6743.1.43.2022

"EMPEGEK" Sp. z o.o. w Sierpcu

09-200 Sierpc, ul. Konstytucji 3 Maja 48

Budowa sieci wodociągowej w obrębie 0001 Sierpc, ul. Św. Wojciecha, jednostka ewidencyjna 142701_1 Sierpc działki nr ewid. 1948/3, 1941/15, 1937/15, 1935/15, 1934/29, 1934/28 03.08.2022r. 09.08.2022r. Brak sprzeciwu
AB.6743.1.44.2022

Energa Operator S.A

80-557 Gdańsk

ul. M. Polskiej 130

Budowa sieci kablowej nn 0,4 kV wraz z szafkami pomiarowymi do zasilenia budynków mieszkalnych w obrębie 0001 Sierpc, jednostka ewidencyjna 142701_1 Sierpc działki nr ewid. 269/10, 269/14, 269/17, 269/18, 269/19, 269/20 04.08.2022r. 16.08.2022r. Brak sprzeciwu
AB.6743.1.45.2022
osoby fizyczne

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 70m2 w obrębie 0007 Czachowo, jednostka ewidencyjna 142702_2 Gozdowo działka

nr ewid. 31/21

05.08.2022r 05.08.2022 Inwestycja realizowana na podst. art. 29 ust. 1 pkt 1a Pb
AB.6743.1.46.2022

Energa Operator S.A

80-557 Gdańsk

ul. M. Polskiej 130

Budowa sieci kablowej nn 0,4 kV wraz z szafkami pomiarowymi do zasilenia budynku w obrębie 0003 Bożewo Nowe, jednostka ewidencyjna 142703_2  Mochowo działki nr ewid. 116/36, 116/26, 116/24, 116/23, 116/22, 116/20, 116/17, 116/19, 116/21 09.08.2022r. 31.08.2022r. Brak sprzeciwu
AB.6743.1.47.2022

Energa Operator S.A

80-557 Gdańsk

ul. M. Polskiej 130

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV  w obrębie 0022 Lelice, jednostka ewidencyjna 142702_2  Gozdowo, działki nr ewid. 30/7, 30/9, 30/10, 30/11, 30/12, 30/13, 30/14. 16.08.2022r. 08.09.2022r. Brak sprzeciwu
AB.6743.1.48.2022

Energa Operator S.A

80-557 Gdańsk

ul. M. Polskiej 130

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV  w obrębie 0011 Gozdowo, jednostka ewidencyjna 142702_2  Gozdowo, działki nr ewid. 34/2, 34/7, 34/16, 34/17, 34/18, 34/19, 34/20, 34/21, 34/22 22.08.2022r. 13.09.2022r. Brak sprzeciwu
AB.6743.1.49.2022

Energa Operator S.A

80-557 Gdańsk

ul. M. Polskiej 130

Rozbiórka, przebudowa i budowa sieci napowietrznej nn 0,4 kV oraz budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV wraz z szafką pomiarową w obrębie 0016 Łukoszyno Biki, jednostka ewidencyjna 142703_2 Mochowo działki nr ewid. 35/1, 36/1, 44, 37, 6, 7, 9, 41, 10, 11/1, 11/2, 105 30.08.2022r. 20.09.2022r. Brak sprzeciwu
AB.6743.1.50.2022

Gmina Rościszewo

09-204 Rościszewo

ul. Armii Krajowej 1

Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w obrębie 0002 Białasy działka nr ewid. 151 jednostka ewidencyjna 142706_2 oraz        w obrębie 0003 Babiec Wieńczanki działki nr ewid. 6, 13 jednostka ewidencyjna 142704_2 Rościszewo. 02.09.2022r 23.09.2022r. Brak sprzeciwu
AB.6743.1.51.2022

Gmina Rościszewo

09-204 Rościszewo

ul. Armii Krajowej 1

Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w obrębie 0028 Września działki nr ewid. 191, 228/2 jednostka ewidencyjna 142704_2 Rościszewo. 02.09.2022 23.09.2022r. Brak sprzeciwu
AB.6743.1.52.2022

Energa Operator S.A

80-557 Gdańsk

ul. M. Polskiej 130

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV  w obrębie 0023 Słupia, jednostka ewidencyjna 142706_2  Szczutowo, działki nr ewid.

307, 428/2, 429/1, 429/2, 429/3

05.09.2022r. 27.09.2022r. Brak sprzeciwu
AB.6743.1.53.2022

Energa Operator S.A

80-557 Gdańsk

ul. M. Polskiej 130

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV  w obrębie 0030 Studzieniec, jednostka ewidencyjna 142705_2  Sierpc, działki nr ewid. 111/1, 115/1, 115/2, 115/3, 115/4, 115/5, 115/6 05.09.2022r. 27.09.2022r. Brak sprzeciwu
AB.6743.1.54.2022

Gmina Rościszewo

09-204 Rościszewo

ul. Armii Krajowej 1

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i sieci wodociągowej w obrębie 0017 Rościszewo działki nr ewid. 551/13, 168, 170/7, 81, 509/7, 509/2, 554/6, 554/5, 554/4, 554/3, 554/2, 554/1, 82/1, 82/2, 80 jednostka ewidencyjna 142704_2 Rościszewo. 12.09.2022r. 04.10.2022r. Brak sprzeciwu
AB.6743.1.55.2022

Energa Operator S.A

80-557 Gdańsk

ul. M. Polskiej 130

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV, przebudowa sieci napowietrznej 0,4 kV dla zasilenia masztu telekomunikacyjnego  w obrębie 0020 Mieszaki, jednostka ewidencyjna 142705_2  Sierpc, działki nr ewid. 127, 124, 123/2, 122 28.09.2022r. 20.10.2022r. Brak sprzeciwu
AB.6743.1.56.2022

Gmina Sierpc

ul. B. Floriana 4

09-200 Sierpc

Budowa sieci wodociągowej w obrębie 0007 Borkowo Kościelne, działki nr ewid. 14/26, 15 oraz obrębie 0009 Dąbrówki działki nr ewid. 200, 201 jednostka ewidencyjna 142705_2 Sierpc 03.10.2022r. 25.10.2022r. Brak sprzeciwu
AB.6743.1.57.2022

Gmina Sierpc

ul. B. Floriana 4

09-200 Sierpc

Budowa sieci wodociągowej w obrębie 0022 Miłobędzyn, działka nr ewid. 32/2 oraz obrębie 0019 Kwaśno, działki nr ewid. 4,5  jednostka ewidencyjna 142705_2 Sierpc 03.10.2022r. 25.10.2022r. Brak sprzeciwu
AB.6743.1.58.2022

Gmina Sierpc

ul. B. Floriana 4

09-200 Sierpc

Budowa sieci wodociągowej w obrębie 0013 Gorzewo, działki nr ewid. 62/8, 61/1, 60/10  jednostka ewidencyjna 142705_2 Sierpc 03.10.2022r. 25.10.2022r. Brak sprzeciwu
AB.6743.1.59.2022

Energa Operator S.A

80-557 Gdańsk

ul. M. Polskiej 130

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV dla zasilenia domów jednorodzinnych  w obrębie 0001 Sierpc, ul. Przemysłowa jednostka ewidencyjna 142701_1  Sierpc, działki nr ewid. 1809/16, 1809/12, 1808/5, 1808/9, 1807/12, 1807/11 06.10.2022r 28.10.2022r. Brak sprzeciwu
AB.6743.1.60.2022

Gmina Rościszewo

09-204 Rościszewo

ul. Armii Krajowej 1

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w obrębie 0017 Rościszewo działki nr ewid.  323/4, 323/2, 323/1 w obrębie 0029 Zamość działki nr ewid. 185, 187/1, 206, 207, 217, 219, 182, 220, 244, 243, 184, 183, 178/4, 177, 164, 165/4, 165/1, 165/3, 166/1, 166/2, 167, 168, 169/1, 169/2, 255, 225, 248, 249, 228, 253, 253/3, 231/1, 231/2, 231/3, 218/5, 259, 233/3, 233/4, 260/2, 233/1, 234/1, 235, 236/5, 236/10, 237/1, 238/3, 239/3, 263/1, 264 jednostka ewidencyjna 142704_2 Rościszewo. 10.10.2022r. 02.11.2022r. Brak sprzeciwu
AB.6743.1.61.2022

"EMPEGEK" Sp. z o.o. w Sierpcu

09-200 Sierpc, ul. Konstytucji 3 Maja 48

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie 0001 Sierpc, ul. Szpitalna, jednostka ewidencyjna 142701_1 Sierpc działki nr ewid. 1095/7, 4105/8, 4105/2 21.10.2022r 15.11.2022r. Brak sprzeciwu
AB.6743.1.62.2022

Energa Operator S.A

80-557 Gdańsk

ul. M. Polskiej 130

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV dla zasilenia domów jednorodzinnych  w obrębie 0007 Ostrowy jednostka ewidencyjna 142702_2  Gozdowo, działki nr ewid. 116/1, 116/2, 116/3, 116/4, 116/5 21.20.2022r 15.11.2022r. Brak sprzeciwu
AB.6743.1.63.2022

Polska Spółka Gazownictwa 

Sp.z o.o

ul. Bandrowskiego 16

33-100 Tarnów

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa w obrębie 0001 Sierpc, ul. Kolejowa, ul. Płocka, ul. Sikorskiego, jednostka ewidencyjna 142701_1 Sierpc, działki nr ewid. 2187/4, 2175/1, 2176/5, 2176/6, 2176/7, 2177/1, 2178/1, 2179/1, 2181/1, 4129/1, 2182/3, 2183, 2184, 2299/4, 2299/5, 2296, 2295, 2294, 2293, 2292/13, 2292/14, 2292/3, 2288/3, 2288/4 26.10.2022r. 17.11.2022r. Brak sprzeciwu
AB.6743.1.64.2022

Energa Operator S.A

80-557 Gdańsk

ul. M. Polskiej 130

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV   w obrębie 0032 Sułocin Teodory, jednostka ewidencyjna 142705_2  Sierpc, działki            nr ewid. 41, 96/2, 96/4. 96/6 27.10.2022r 18.11.2022r. Brak sprzeciwu
AB.6743.1.65.2022

Energa Operator S.A

80-557 Gdańsk

ul. M. Polskiej 130

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV   w obrębie 0003 Bożewo Nowe, jednostka ewidencyjna 142703_2  Mochowo, działki            nr ewid. 138, 139, 140, 141, 142/1, 143 28.10.2022r. 22.11.2022r. Brak sprzeciwu
AB.6743.1.66.2022

Polska Spółka Gazownictwa 

Sp.z o.o

ul. Bandrowskiego 16

33-100 Tarnów

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE 63 w obrębie 0001 Sierpc, ul. Henryka Brodatego, ul. Władysława I Hermana, jednostka ewidencyjna 142701_1 Sierpc, działki nr ewid. 4015, 4008/5, 1967/24 28.10.2022r. 22.11.2022r. Brak sprzeciwu
AB.6743.1.67.2022

Energa Operator S.A

80-557 Gdańsk

ul. M. Polskiej 130

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV  i przebudowa sieci napowietrznej nn 0,4 kV w obrębie Goleszyn, działki nr ewid. 144/2, 220, 144/6, 144/5, 144/9, 144/7, 144/1, 144/3, 144/8, 146/1 i obrębie Białyszewo , działki nr ewid. 59, 60 jednostka ewidencyjna 142705_2  Sierpc 04.11.2022r. 28.11.2022r. Brak sprzeciwu
AB.6743.1.68.2022

Energa Operator S.A

80-557 Gdańsk

ul. M. Polskiej 130

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV w obrębie 0023 Słupia, jednostka ewidencyjna 142706_2 Szczutowo działki nr ewid. 430/12, 430/7, 430/5, 430/14, 430/1 04.11.2022r. 28.11.2022r. Brak sprzeciwu
AB.6743.1.69.2022 osoba fizyczna Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 70m2 w obrębie 0039 Żurawinek, jednostka ewidencyjna 142703_2 Mochowo, działka    nr ewid. 74/1 09.11.2022r. 09.11.2022r. Inwestycja realizowana na podst. art. 29 ust. 1 pkt 1a Pb
AB.6743.1.70.2022

Sierpeckie Stowarzyszenie Motocyklistów "Szlif"

09-200 Sierpc

ul. Dworcowa 7D

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi w obrębie 0001 Sierpc, ul. Dworcowa, jednostka ewidencyjna 142701_1 Sierpc działki nr ewid. 1704, 1713/2, 3/12, 3/29, 3/48, 3/49 21.11.2022r. 13.12.2022r. Brak sprzeciwu
AB.6743.1.71.2022

Polska Spółka Gazownictwa 

Sp.z o.o

ul. Bandrowskiego 16

33-100 Tarnów

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa w obrębie 0001 Sierpc, ul. Głowackiego, ul. Deszczowa, jednostka ewidencyjna 142701_1 Sierpc działki nr ewid. 507, 506, 505, 326/8 21.11.2022r. 13.12.2022r. Brak sprzeciwu
AB.6743.1.72.2022

Energa Operator S.A

80-557 Gdańsk

ul. M. Polskiej 130

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV w obrębie 0001 Sierpc, jednostka ewidencyjna 142701_1 Sierpc działki                        nr ewid. 1808/7, 1809/12, 1809/14, 1809/15 22.11.2022r. 14.12.2022r. Brak sprzeciwu
AB.6743.1.73.2022

Energa Operator S.A

80-557 Gdańsk

ul. M. Polskiej 130

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV w obrębie 0013 Jaworowo Lipa, jednostka ewidencyjna 142707_2 Zawidz działki        nr ewid. 128, 131/3, 133/2, 135/1, 141 22.11.2022r. 14.12.2022r. Brak sprzeciwu
AB.6743.1.74.2022

"EMPEGEK" Sp.        z o.o. w Sierpcu

09-200 Sierpc, ul. Konstytucji 3 Maja 48

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w obrębie 0001 Sierpc, ul. Konrada I Mazowieckiego, jednostka ewidencyjna 142701_1 Sierpc działki nr ewid. 1941/7, 1937/9, 1935/9, 1935/8, 1941/8 22.11.2022r. 14.12.2022r. Brak sprzeciwu
AB.6743.1.75.2022

"EMPEGEK" Sp.        z o.o. w Sierpcu

09-200 Sierpc, ul. Konstytucji 3 Maja 48

budowa sieci wodociągowej Etap I w obrębie 0001 Sierpc,ul. Piniarowicz, jednostka ewidencyjna 142701_1 działki nr ewid. 2031/2, 2069/10, 2069/5, 2069/8 23.11.2022r. 15.12.2022r. Brak sprzeciwu
AB.6743.1.76.2022

"EMPEGEK" Sp.        z o.o. w Sierpcu

09-200 Sierpc, ul. Konstytucji 3 Maja 48

budowa sieci wodociągowej Etap II w obrębie 0001 Sierpc,ul. Piniarowicz, jednostka ewidencyjna 142701_1 działki nr ewid. 2067, 2031/2, 2069/10, 2069/5, 2069/8 23.11.2022r. 15.12.2022r. Brak sprzeciwu
AB.6743.1.77.2022

Energa Operator S.A

80-557 Gdańsk

ul. M. Polskiej 130

budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV wraz z szafkami pomiarowymi do zasilania budynków mieszkalnych w obrębie 0001 Sierpc, ul. Kazimierza II Sprawiedliwego, jednostka ewidencyjna 142701_1 Sierpc działki  nr ewid. 1902/9, 1902/10, 1902/13, 1903/4, 1903/13, 4108/8, 4108/12, 4108/13, 4108/14 07.12.2022r. 29.12.2022r. Brak sprzeciwu
AB.6743.1.78.2022

Energa Operator S.A

80-557 Gdańsk

ul. M. Polskiej 130

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV w obrębie 0022 Mochowo, jednostka ewidencyjna 142703_2 Mochowo działki                      nr ewid. 129/38, 129/42, 133/7, 133/8, 133/9, 133/10, 133/1 14.12.2022 04.01.2023r. Brak sprzeciwu
AB.6743.1.79.2022

Energa Operator S.A

80-557 Gdańsk

ul. M. Polskiej 130

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV wraz z szafkami pomiarowymi w obrębie  0001 Sierpc, jednostka ewidencyjna 142701_1 Sierpc działki nr ewid. 1225/4, 1238, 1270/2 19.12.2022 09.01.2023r. Brak sprzeciwu
AB.6743.1.80.2022

Gmina Mochowo

09-214 Mochowo

ul. Sierpecka 2a

rozbudowa sieci wodociągowej w obrębie 0016 Łukoszyno Biki, jednostka ewidencyjna 142703_2 Mochowo, działki nr ewid. 1/1, 3, 4, 5, 6,30 27.12.2022r. 18.01.2023 Brak sprzeciwu
AB.6743.1.81.2022

Energa Operator S.A

80-557 Gdańsk

ul. M. Polskiej 130

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV wraz z szafkami pomiarowymi w obrębie 0022 Lelice, jednostka ewidencyjna 142702_2 Gozdowo działki nr ewid. 33/6, 261/1, 30/5, 30/4, 30/3, 30/6 27.12.2022r. 18.01.2023r. Brak sprzeciwu
AB.6743.1.82.2022

P.U.P. BUDEXPOL  Sp. z o. o.

ul. Przemysłowa 50

09-200 Sierpc

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w obrębie 0001 Sierpc, ul. Pl. Chopina, jednostka ewidencyjna 142701_1 działki        nr ewid. 1197, 1189/5,1185
 
28.12.2022r. 19.01.2023r. Brak sprzeciwu
    Rok 2022 zakończono na pozycji 82.      

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Siwiński Hubert
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-12-30 10:03:12
  • Informacja zaktualizowana przez: Siwiński Hubert
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-19 07:28:13
  • Liczba odsłon: 1467
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9919427]

przewiń do góry