Znak sprawy

 Imię i Nazwisko inwestora

lub

Nazwa firmy

Opis zamierzenia inwestycyjnego, adres, obręb, jednostka  Data wpływu zgłoszenia do Urzędu Data wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Termin upływu zgłoszenia do zatwierdzenia
1 2 3 4 5 6
AB.6743.1.1.2023

Energa Operator S.A.

ul. Marynarki Polskiej 130

80-557 Gdańsk

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV dla zasilenia w energię elektryczną budynku gospodarczego w obrębie 0027 Topiąca, jednostka ewidencyjna 142704_2 Rościszewo działki nr ewid. 207/1, 222/3, 248/5, 248/6 04.01.2023r. 26.01.2023 Brak sprzeciwu
AB.6743.1.2.2023

Energa Operator S.A

80-557 Gdańsk

ul. M. Polskiej 130

Budowa kablowej sieci energetycznej nN 0,4 kV ze złączem i przyłączem kablowym oraz szafką pomiarową w obrębie 0003 Bożewo Nowe, jednostka ewidencyjna 142703_2, działki nr ewid. 22/9, 126/6, 128, 147/1, 148, 162 10.01.2023r. 01.02.2023 Brak sprzeciwu
AB.6743.1.3.2023

Energa Operator S.A

80-557 Gdańsk

ul. M. Polskiej 130

Budowa kablowej sieci energetycznej nN 0,4 kV ze złączem i przyłączem kablowym oraz szafką pomiarową w obrębie 0023 Słupia , jednostka ewidencyjna 142703_2, działki nr ewid. 202,140,109/2 20.01.2023r. 14.02.2023r. Brak sprzeciwu
AB.6743.1.4.2023

Energa Operator S.A

80-557 Gda

Energa Operator S.A

80-557 Gdańsk

ul. M. Polskiej 130

ńsk

ul. M. Polskiej 130

Budowa kablowej sieci energetycznej nN 0,4 kV ze złączem i przyłączem kablowym oraz szafką pomiarową w obrębie 0001 Sierpc, jednostka ewidencyjna 142701_1 Sierpc, działki nr ewid. 2051/4, 2051/3, 2052/9, 2052/10, 2052/11, 2052/12 30.01.2023r. 21.02.2023r. Brak sprzeciwu
AB.6743.1.5.2023

Energa Operator S.A

80-557 Gdańsk

ul. M. Polskiej 130

Budowa kablowej sieci energetycznej nN 0,4 kV ze złączem i przyłączem kablowym oraz szafką pomiarową w obrębie 0022 Lelice, ul. Polna, jednostka ewidencyjna 142702_2 Gozdowo, działki nr ewid.  35/14, 35/17, 35/22, 36, 296 30.01.2023r. 21.02.2023r. Brak sprzeciwu
AB.6743.1.6.2023

Energa Operator S.A

80-557 Gdańsk

ul. M. Polskiej 130

Rozbiórka oraz budowa sieci elektroenergetycznej NN 0,4 kV w obrębie 0039 Żurawinek, jednostka ewidencyjna 142703_2 Mochowo działki nr ewid. 37, 20, 12/1, 12/3, 12/5, 36, 35/4, 35/3, 35/6, 34/6, 13 01.02.2023r. ----------

Wycofano zgłoszenie przez inwestora

13.02.2023r.

AB.6743.1.7.2023

Energa Operator S.A

80-557 Gdańsk

ul. M. Polskiej 130

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV i rozbiórka elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4 kV do zasilenia działki nr 118 w obrębie 0017 Malanowo Nowe,  działki nr ewid. 5, 6 oraz w obrębie 0013 Ligówko działki       nr ewid. 119, 118 jednostka ewidencyjna 142703_2 Mochowo 07.02.2023r. 28.02.2023r. Brak sprzeciwu

 

AB.6743.1.8.2023

Energa Operator S.A

80-557 Gdańsk

ul. M. Polskiej 130

Budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV w obrębie 0023 Słupia, jednostka ewidencyjna 142706_2 Szczutowo, działki nr ewid. 19/12, 18/20, 18/21, 18/22, 18/23 20.02.2023r. 14.03.2023r. Brak sprzeciwu
AB.6743.1.9.2023

Energa Operator S.A

80-557 Gdańsk

ul. M. Polskiej 130

Budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV w obrębie 0039 Żurawinek, jednostka ewidencyjna 142703_2 Mochowo, działki nr ewid. 37, 20, 12/1, 12/3, 12/5, 36, 35/4, 35/3, 35/6, 34/6, 13 24.02.2023r. 20.03.2023r. Brak sprzeciwu
AB.6743.1.10.2023

Gmina Sierpc, ul. Biskupa Floriana 4

09-200 Sierpc

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie 0019 Kwaśno działki nr ewid. 5, 2/13, 2/20, 4 oraz w obrębie 0022 Miłobędzyn działki  nr ewid. 31, 97, 36/5, 36/3, 36/1, 30/1, 37/2, 37/3, 30/2, 38/6, 38/3, 38/4, 39/2, 65, 39/1, 40, 41, 69/1, 70/1, 43, 44/1, 73, 71, 81, 45, 46/1, 47, 74, 49, 50, 51, 77, 71, 53/1, 54, 94 jednostka ewidencyjna 142705_2 Sierpc 07.03.2023r. 29.03.2023r. Brak sprzeciwu
AB.6743.1.11.2023

Energa Operator S.A

80-557 Gdańsk

ul. M. Polskiej 130

Przebudowa oraz budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV w obrębie 0010 Gójsk, jednostka ewidencyjna 142706_2 Szczutowo, działki nr ewid. 228/1, 229/1, 229/3, 229/2, 230, 232/1, 234/2, 235/4, 236/4, 265/2, 268/2, 269, 271, 272 08.03.2023r. 30.03.2023r. Brak sprzeciwu
AB.6743.1.12.2023

Energa Operator S.A

80-557 Gdańsk

ul. M. Polskiej 130

Przebudowa oraz budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV w obrębie 0016 Kowalewo Podborne, jednostka ewidencyjna 142702_2 Gozdowo, działki nr ewid. 18/6, 18/7, 18/1, 24/1, 34, 33/1, 32/1, 32/4, 32/5, 31, 30/9 10.03.2023r. 03.04.2023r Brak sprzeciwu
AB.6743.1.13.2023 osoba fizyczna

Budowa budynku mieszkalnego do 70m2 w obrębie 0029 Sulkowo Rzeczne, jednostka ewidencyjna 142703_2 Mochowo działka nr ewid. 47

13.03.2023r. 13.03.2023r. Inwestycja realizowana na podst. art. 29 ust. 1 pkt 1a Pb
AB.6743.1.14.2023

Energa Operator S.A

80-557 Gdańsk

ul. M. Polskiej 130

Budowa kablowej sieci energetycznej nN 0,4 kV ze złączem kablowo - pomiarowym w obrębie 0001 Sierpc,                   ul. Deszczowa, jednostka ewidencyjna 142701_1 Sierpc, działki nr ewid. 509/15, 509/20, 510/24 13.03.2023r. 04.04.2023r. Brak sprzeciwu
AB.6743.1.15.2023

Energa Operator S.A

80-557 Gdańsk

ul. M. Polskiej 130

Budowa kablowej sieci energetycznej nN 0,4 kV ze złączem kablowo - pomiarowym w obrębie 0025 Piaski,                  , jednostka ewidencyjna 142705_2 Sierpc, działki nr ewid. 75/6, 89/14, 109, 122/1 14.03.2022r. 04.04.2023r. Brak sprzeciwu
AB.6743.1.16.2023

Energa Operator S.A

80-557 Gdańsk

ul. M. Polskiej 130

Budowa kablowej sieci energetycznej nN 0,4 kV ze złączem kablowo - pomiarowym w obrębie 0001 Sierpc,                  ul. Ziemiańska, jednostka ewidencyjna 142701_1 Sierpc, działki nr ewid. 326/7, 236/8, 4144, 4146 16.03.2023r. 07.04.2023r. Brak sprzeciwu
AB.6743.1.17.2023

Polska Spółka Gazownictwa

Sp. z o.o.

33-100 Tarnów

ul. Wojciecha Bandrowskiego 16

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa z rur PE dn 90 mm w obrębie 0001 Sierpc, ul. Narutowicza działki nr ewid. 3124, 1286/10, 1286/9 

17.03.2023r. 12.04.2023r. Brak sprzeciwu
AB.6743.1.18.2023

Energa Operator S.A

80-557 Gdańsk

ul. M. Polskiej 130

Budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV przebudowa oraz rozbiórka sieci nn 0,4 kV w obrębie 0003 Bombalice, jednostka ewidencyjna 142702_2 Gozdowo, działki nr ewid. 44/1, 71, 108/3, 100, 108/6, 108/7, 96, 95/2, 93, 222/1, 222/2, 93, 95/2, 95/1, 86, 87, 92, 44/1, 109/1, 108/3, 91, 90, 89, 88, 97, 94, 96, 93 05.04.2023r. 27.04.2023r. brak sprzeciwu
AB.6743.1.19.2023

Energa Oświetlenie S.A.

81-809 Sopot

Budowa Sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV oświetlenia w obrębie 0025 Piaski, jednostka ewidencyjna 142705_2 Sierpc, działki nr ewid. 23 06.04.2023 28.04.2023r. brak sprzeciwu
AB.6743.1.20.2023

Energa Oświetlenie S.A.

81-809 Sopot

Budowa Sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV oświetlenia w obrębie 0025 Piaski, jednostka ewidencyjna 142705_2 Sierpc, działki nr ewid. 133 06.04.2023 28.04.2023r. brak sprzeciwu
AB.6743.1.21.2023

Energa Operator S.A

80-557 Gdańsk

ul. M. Polskiej 130

przebudowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4 kV i budowa sieci kablowej 0,4 kV do zasilenia działki w obrębie 0001 Sierpc, jednostka ewidencyjna 142701_1 Sierpc, działki nr ewid. 2292/3, 2292/13 09.05.2023r. 26.05.2023r. brak sprzeciwu
AB.6743.1.22.2023

Energa Operator S.A

80-557 Gdańsk

ul. M. Polskiej 130

budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV  działki w obrębie 0022 Mochowo, jednostka ewidencyjna 142703_2 Mochowo, działki nr ewid.40/27, 40/28, 40/29, 40/30, 40/31 11.05.2023r. 02.06.2023r. brak sprzeciwu
AB.6743.1.23.2023

Energa Operator S.A

80-557 Gdańsk

ul. M. Polskiej 130

budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV  działki w obrębie 0004 Blizno, jednostka ewidencyjna 142706_2 Szczutowo, działki nr ewid. 145/1, 172/4, 172/5, 172/6, 172/7 18.05.2023r. 12.06.2023r. brak sprzeciwu
AB.6743.1.24.2023

Energa Operator S.A

80-557 Gdańsk

ul. M. Polskiej 130

budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV  działki w obrębie 0022 Lelice, jednostka ewidencyjna 142702_2 Gozdowo, działki nr ewid. 25, 30/14, 32/2 22.05.2023r. 13.06.2023r. brak sprzeciwu
AB.6743.1.25.2023

Energa Operator S.A

80-557 Gdańsk

ul. M. Polskiej 130

budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV  działki w obrębie 0031 Sudragi, jednostka ewidencyjna 142705_2 Sierpc, działki nr ewid. 170, 171/1, 171/2, 189/1, 189/2 06.06.2023r. 27.06.2023r. brak sprzeciwu
AB.6743.1.26.2023

Energa Operator S.A

80-557 Gdańsk

ul. M. Polskiej 130

budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV  działki w obrębie 0001 Sierpc, jednostka ewidencyjna 142701_1 Sierpc, działki nr ewid. 2052/12, 2052/13, 2052/14, 2052/16, 2052/17, 2052/18, 2052/19, 10.07.2023r. 27.07.2023r. brak sprzeciwu
AB.6743.1.27.2023

Gmina Gozdowo

09-213 Gozdowo

ul. K. Gozdawy 19

przebudowa sieci wodociągowej w obrębie 0014 Kolonia Przybyszewo, jednostka ewidencyjna 142702_2 Gozdowo

działka nr ewid. 96/6

17.07.2023r. 08.08.2023r. brak sprzeciwu
AB.6743.1.28.2023

Energa Operator S.A

80-557 Gdańsk

ul. M. Polskiej 130

budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV w celu zasilenia budynku mieszkalnego obrębie 0042 Zawidz Kościelny, jednostka ewidencyjna 142707_2 Zawidz działki nr ewid. 211/5, 233,255,258/3,261/1 21.07.2023r. 27.07.2023r. brak sprzeciwu
AB.6743.1.29.2023

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "EMPEGEK" Sp. z o.o.

09-200 Sierpc, ul. Konstytucji 3-go Maja 48

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie 0001 Sierpc, ul. Mickiewicza, jednostka ewidencyjna 142701_1 Sierpc,  działki nr ewid. 3842/8, 2556/20, 2485/3, 2485/5, 2485/6, 2486/18, 2555/7 01.08.2023r. 17.08.2023r. brak sprzeciwu
AB.6743.1.30.2023

Energa Operator S.A

80-557 Gdańsk

ul. M. Polskiej 130

Budowa sieci kablowej nN, remont istniejącej stacji transformatorowej SN/nN, demontaż sieci napowietrznej nN obręb 0004 Bonisław, jednostka ewidencyjna 142702_2 Gozdowo,  działki nr ewid. 57/4, 57/7, 63, 82, 80/3, 78/3, 80/2 02.08.2023r. 23.08.2023r. brak sprzeciwu
AB.6743.1.31.2023

Energa Operator S.A

80-557 Gdańsk

ul. M. Polskiej 130

Budowa sieci napowietrznej 0,4 kV, budowa sieci kablowej 0,4kV, rozbiórka sieci napowietrznej obręb 0001 Budy Milewskie, jednostka ewidencyjna 142707_2 Zawidz,  działki nr ewid.15/1, 15/2, 18, 19/1, 19/2, 17/2, 17/1 03.08.2023 11.08.2023r. Brak sprzeciwu
AB.6743.1.32.2023

Energa Operator S.A

80-557 Gdańsk

ul. M. Polskiej 130

Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV wraz z szafkami pomiarowymi w obrębie 0030 Studzieniec, jednostka ewidencyjna 142705_2 Sierpc, działki nr ewid. 87/2, 90/2, 120/1, 120/2, 120/5, 120/6, 120/7, 120/8, 120/11, 120/12, 120/13, 120/14, 120/15 10.08.2023r. 01.09.2023r. Brak sprzeciwu
AB.6743.1.33.2023

Energa Operator S.A

80-557 Gdańsk

ul. M. Polskiej 130

Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV wraz z szafkami pomiarowymi w obrębie 0001 Sierpc, ul Pogodna, jednostka ewidencyjna 142701_1 Sierpc, działki nr ewid. 509/9, 509/10, 3844/1, 3845 22.08.2023r. 13.09.2023r. Brak sprzeciwu
AB.6743.1.34.2023

Energa Operator S.A

80-557 Gdańsk

ul. M. Polskiej 130

Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV w obrębie 0017 Kisielewo, jednostka ewidencyjna 142705_2 Sierpc, działki nr ewid. 30/1, 40, 35/14, 35/15, 35/12, 35/11, 27/2, 35/10, 35/9, 26/8, 26/5, 35/8, 35/7, 35/3 25.08.2023r. 06.09.2023r Brak sprzeciwu
AB.6743.1.35.2023

Polska Spółka Gazownictwa

Sp. z o.o.

33-100 Tarnów

ul. Wojciecha Bandrowskiego 16

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa z rur PE dn 63 mm w obrębie 0001 Sierpc,                   ul. Zielona działka nr ewid. 1179/7 28.08.2023r. 18.09.2023r. Brak sprzeciwu
AB.6743.1.36.2023 osoba fizyczna Budowa sieci wodociągowe w obrębie Sudragi, jednostka ewidencyjna 142705_2. Sierpc działki nr ewid. 80, 170, 171/1, 189/1 28.08.2023r. 19.09.2023r. Brak sprzeciwu
AB.6743.1.37.2023

Energa Operator S.A

80-557 Gdańsk

ul. M. Polskiej 130

Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV w obrębie 0021 Mościska, jednostka ewidencyjna 142706_2 Szczutowo, działki nr ewid. 179/2, 179/4, 179/5 05.09.2023r. 27.09.2023r. Brak sprzeciwu
AB.6743.1.38.2023

Polska Spółka Gazownictwa

Sp. z o.o.

33-100 Tarnów

ul. Wojciecha Bandrowskiego 16

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa z rur PE dn 63 mm w obrębie 0001 Sierpc,   ul. Jasna  działki nr ewid. 313/44, 511/50 05.09.2023r. 27.09.2023r. Brak sprzeciwu
AB.6743.1.39.2023

Energa Operator S.A

80-557 Gdańsk

ul. M. Polskiej 130

Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV wraz z szafkami pomiarowymi w obrębie 0013 Gorzewo, jednostka ewidencyjna 142705_2 Sierpc, działki nr ewid. 59/5, 60/5, 61/4, 62/13, 189, 190/2, 248/3, 248/4, 248/5, 248/6 12.09.2023r. 04.10.2023 Brak sprzeciwu
AB.6743.1.40.2023

Energa Operator S.A

80-557 Gdańsk

ul. M. Polskiej 130

Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV wraz z szafkami pomiarowymi w obrębie 0001 Sierpc, jednostka ewidencyjna 142701_1 Sierpc, działka nr ewid. 4095 19.09.2023 11.10.2023 Brak sprzeciwu
AB.6743.1.41.2023

Energa Operator S.A

80-557 Gdańsk

ul. M. Polskiej 130

Rozbiórka i budowa sieci napowietrznej nn 0,4kV oraz budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafkami pomiarowymi w obrębie 0029 Sulkowo Rzeczne, jednostka ewidencyjna 142703_2 Mochowo, działki nr ewid. 8, 9/3, 9/4, 9/5, 10/1, 11, 12, 46/1, 46/2, 46/3, 47 19.09.2023 11.10.2023r. Brak sprzeciwu
AB.6743.1.42.2023

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "EMPEGEK" Sp. z o.o.

09-200 Sierpc, ul. Konstytucji 3-go Maja 48

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie 0001 Sierpc, ul. Św. Wojciecha, jednostka ewidencyjna 142701_1 Sierpc,  działki nr ewid. 1935/17, 1935/15, 1937/15, 1937/16, 1941/15, 1948/3

 

25.09.2023r. 17.10.2023r. Brak sprzeciwu
AB.6743.1.43.2023

Energa Operator S.A

80-557 Gdańsk

ul. M. Polskiej 130

Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV wraz z szafkami pomiarowymi w obrębie 0001 Sierpc, ul. Chrobrego, jednostka ewidencyjna 142701_1 Sierpc, działka nr ewid. 1958/34, 1958/32 25.09.2023r. 17.10.2023r. Brak sprzeciwu
AB.6743.1.44.2023

Energa Operator S.A

80-557 Gdańsk

ul. M. Polskiej 130

Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV wraz z szafkami pomiarowymi w obrębie 0001 Sierpc, ul. Walerego, jednostka ewidencyjna 142701_1 Sierpc, działka nr ewid. 483/46, 483/55, 503/22 25.09.2023r. 17.10.2023r. Brak sprzeciwu
AB.6743.1.45.2023

Energa Operator S.A

80-557 Gdańsk

ul. M. Polskiej 130

Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV  w obrębie 0027 Ostrowy, jednostka ewidencyjna 142702_2 Gozdowo, działki nr ewid. 115/3, 115/4, 115/2, 114/5, 114/2, 114/3, 114/4, 114/1 03.10.2023r. 23.10.2023r. Brak sprzeciwu
AB.6743.1.46.2023

Energa Operator S.A

80-557 Gdańsk

ul. M. Polskiej 130

Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV  w obrębie 0001 Sierpc, jednostka ewidencyjna 142701_1 Sierpc, działka nr ewid. 1333/2 26.10.2023 17.11.2023r. Brak sprzeciwu
AB.6743.1.47.2023

Energa Operator S.A

80-557 Gdańsk

ul. M. Polskiej 130

Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV  w obrębie 0017 Kisielewo, jednostka ewidencyjna 142705_2 Sierpc, działki nr ewid. 37/3, 37/4, 37/5, 37/6, 38/2, 39/2 08.11.2023r. 30.11.2023r. Brak sprzeciwu
AB.6743.1.48.2023

Energa Operator S.A

80-557 Gdańsk

ul. M. Polskiej 130

Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV  w obrębie 0001 Sierpc, jednostka ewidencyjna 142701_1 Sierpc, działki nr ewid. 1704, 3/51, 3/45 09.11.2023 01.12.2023r. Brak sprzeciwu
AB.6743.1.49.2023

Energa Operator S.A

80-557 Gdańsk

ul. M. Polskiej 130

Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV  w obrębie 0022 Mochowo Parcele, jednostka ewidencyjna 142703_2 Mochowo, działka nr ewid. 121/4 10.11.2023r. 04.12.2023r. Brak sprzeciwu
AB.6743.1.50.2023

Energa Operator S.A

80-557 Gdańsk

ul. M. Polskiej 130

Budowa sieci kablowych elektroenergetycznych nn 0,4kV  w obrębie 0012 Jaworowo Kolonia, działki nr ewid. 1,2,4,9,24,25,8 w obrębie 0013 Jaworowo Lipa, działki nr ewid. 31, 123, 124, 125, 144, 145, 32, 141 oraz w obrębie 0022 Rzeszotary Rumunki Stara Wieś,  działki nr ewid. 196/2, 198, 197, 194 jednostka ewidencyjna 142707_2 Zawidz, 14.11.2023 06.12.2023r. Brak sprzeciwu
AB.6743.1.51.2023

Energa Operator S.A

80-557 Gdańsk

ul. M. Polskiej 130

Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV  w obrębie 0001 Sierpc, jednostka ewidencyjna 142701_1 Sierpc, działka nr ewid. 3287/5 16.11.2023r. 08.12.2023r Brak sprzeciwu
AB.6743.1.52.2023

Energa Operator S.A

80-557 Gdańsk

ul. M. Polskiej 130

Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV  w obrębie 0008 Gozdy, jednostka ewidencyjna 142703_2 Mochowo, działka nr ewid. 114, 117/1, 118, 114, 146/2, 146/3, 146/9 07.12.2023r. ---------

Wycofano wniosek dnia

08.12.2023r.

AB.6743.1.53.2023

Energa Operator S.A

80-557 Gdańsk

ul. M. Polskiej 130

Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV  w obrębie 0022 Mochowo Parcele,działki nr ewid. 42, 44, 45/1, 48 w obrębie 0039 Żurawinek działki nr ewid. 32/2, 33/2, 34.4 jednostka ewidencyjna 142703_2 Mochowo, 21.12.2023 12.01.2024 Brak sprzeciwu
AB.6743.1.54.2023

Energa Operator S.A

80-557 Gdańsk

ul. M. Polskiej 130

Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV  w obrębie 0014 Kolonia Przybyszewo, jednostka ewidencyjna 142702_2 Gozdowo, działka nr ewid.96/12, 96/13, 96/1496/15 21.12.2023r. 12.04.2024 Brak sprzeciwu
AB.6743.1.55.2023 osoba fizyczna Rozbudowa sieci wodociągowej w obrębie 0028 Września, jednostka ewidencyjna 142704_2 Rościszewo działki nr ewid. 322, 277, 23 22.12.2023 15.01.2024r. Brak sprzeciwu
AB.6743.1.56.2023 Gmina Miasto Sierpc Budowa sieci kanalizacji deszczowej 0001 Sierpc, ul. Pogodna, 142701_1 Sierpc działka nr ewid. 3845 27.12.2023r.

 

17.01.2024r.

 

Brak sprzeciwu
AB.6743.1.57.2023

Energa Operator S.A

80-557 Gdańsk

ul. M. Polskiej 130

Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV  w obrębie 0003 Bożewo Nowe, jednostka ewidencyjna 142703_2 Mochowo, działka nr ewid. 142/1 29.12.2023r. 17.01.2024r. Brak sprzeciwu
           

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Siwiński Hubert
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-12-14 08:36:04
  • Informacja zaktualizowana przez: Siwiński Hubert
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-17 08:34:28
  • Liczba odsłon: 729
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9550228]

przewiń do góry