1. Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi:
1)   14 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii AM;
2)   16 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A1, B1 i T;
3)   18 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A2, B, B+E, C1 i C1+E;
4)   20 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A, jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2;
5)   21 lat - dla motocykli trójkołowych o mocy przekraczającej 15 kW, jeżeli osoba posiada prawo jazdy kategorii A;
6)   21 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii C, C+E, D1 i D1+E, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1, ust. 3 pkt 2 oraz art. 9;
7)   24 lata - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii:
a)  A - jeżeli osoba nie posiadała co najmniej przez 2 lata prawa jazdy kategorii A2,
b)  D i D+E, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2, ust. 3 pkt 3 oraz art. 9;
8)   21 lat - dla tramwaju;
9)   15 lat - dla pojazdu zaprzęgowego;
10)  10 lat - dla roweru;
11)  17 lat - dla roweru wieloosobowego, roweru lub wózka rowerowego przewożących inną osobę;
12)  13 lat - dla jadącego po jezdni wózka inwalidzkiego;
13)  21 lat - dla kolejki turystycznej.
2. Wymagany minimalny wiek do kierowania dla żołnierzy kierujących pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wynosi:
1)   18 lat - dla pojazdów określonych w pozwoleniu wojskowym kategorii A, C i C+E;
2)   19 lat - dla pojazdów określonych w pozwoleniu wojskowym kategorii D.
3. Dla funkcjonariuszy kierujących pojazdami Państwowej Straży Pożarnej, Policji oraz Straży Granicznej minimalny wiek do kierowania wynosi:
1)   18 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A;
2)   19 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii C;
3)   21 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii D.
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Balcerowski Artur
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-04-04 09:17:20
  • Informacja zaktualizowana przez: Balcerowski Artur
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-12-12 13:50:49
  • Liczba odsłon: 2677
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 8936862]

przewiń do góry