Wymiana prawa jazdy z uwagi na wpis potwierdzający odbycie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego

 

 

 

Kierowca wykonujący przewóz drogowy, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany
odbyć pierwsze szkolenie okresowe i uzyskać wymagany wpis do prawa
jazdy w terminie do dnia:
1) 10 września 2009 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy
kategorii D1 lub D do dnia 31 grudnia 1980 r.;
2) 10 września 2010 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:
a) kategorii C1 lub C do dnia 31 grudnia 1980 r.,
b) kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 1981 r. do dnia 31
grudnia 1990 r.;
3) 10 września 2011 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:
a) kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 1981 r. do dnia 31
grudnia 1995 r.,
b) kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 1991 r. do dnia 31
grudnia 2000 r.;
4) 10 września 2012 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:
a) kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 1996 r. do dnia 31
grudnia 2000 r. ,
b) kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31
grudnia 2005 r.;
5) 10 września 2013 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:
a) kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31
grudnia 2005 r.,
b) kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 10
września 2008 r.;
6) 10 września 2014 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy
kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 10 września
2009 r.
 Kierowcy, o których mowa w ust. 1, obowiązani są po ukończeniu pierwszego
szkolenia okresowego wykonać badania lekarskie i psychologiczne, o których
mowa w ustawie określonej w art. 1, przed dniem uzyskania wpisu do prawa

Wymiany dokonuje się na wniosek osoby uprawnionej do kierowania pojazdami. Do wniosku dołącza się:
1. kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych;
2. kopie świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającej uzyskanie kwalifikacji wstępnej albo świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie szkolenia okresowego,
3. kopię orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
4. kopię orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.

 

 

 

Prawo jazdy kat. A,A1,A2,AM, B, B1, BE,T są wydawane maksymalnie na 15 lat. Po upływie tego okresu należy dokonać wymiany prawa jazdy.

 

 

 

Prawo jazdy kat. C, C1, CE, C1E, D, D1, D1E, DE prawo jazdy jest wydawane na okres 5 lat. Po upływie tego okresu należy wymienić dokument prawa jazdy dostarczając badanie lekarskie i psychologiczne o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Balcerowski Artur
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-04-04 09:20:22
  • Informacja zaktualizowana przez: Balcerowski Artur
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-04-01 12:39:34
  • Liczba odsłon: 3726
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10115836]

przewiń do góry