L.p

 

 

NAZWA AKTU

 

PRZEDMIOT

DATA I MIEJSCE PUBLIKACJI

1.   Uchwała Nr 23.IV.2015
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 12 stycznia 2015r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok Dz. Urz. Woj. Maz.
pozycja 5248
z dnia 10 czerwca 2015r.
2.   UchwałaNr 325.LIV.2015
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 7 listopada 2014r.
w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. Dz. Urz Woj Maz. pozycja 1470
z dnia 20 lutego 2015r.
4.   Uchwała Nr 32.V2015
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 26 lutego 2015r.
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu. Dz. Urz. Woj. Maz. pozycja 2505
z dnia 19 marca 2015r.
5.   Uchwała Nr 36.V.2015
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 26 lutego 2015r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok. Dz. Urz. Woj.Maz. pozycja 5789
z dnia
30 czerwca 2015r.
6.   Sprawozdanie Starosty Sierpeckiego
z dnia 26 lutego 2015r.
z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Sierpeckiego za 2014r. Dz. Urz. Woj. Maz. pozycja 2147
z dnia 13 marca 2015r.
7.   Komunikat Nr 2.2015
z dnia 18 marca 2015r.
w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie Dz. Urz. Woj. Maz. pozycja 2758
z dnia 25 marca 2015r.
8.   Uchwała Nr 43.VI.2015
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 26 marca 2015r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok. Dz. Urz. Woj. Maz.
pozycja 6550
z dnia 24 lipca 2015r.
9.   Uchwała Nr 50.VII.2015
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 30 kwietnia 2015r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015r.  
10.   Uchwała Nr 66.13.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 26 marca 2015r.
w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania Budżetu Powiatu i z wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu za 2014 rok.   wniosek wycofano w dniu 12.06.2015r. 
Uchwała została opublikowana w dniu 26 sierpnia 2015r.
11.   Uchwała Nr 56.VIII.2015
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 28 maja 2015r.
zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok. Dz. Urz. Woj. Maz.
pozycja 7377
z dnia 1 września 2015r.
12.   Uchwała Nr 66.13.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 26 marca 2015r.
w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania Budżetu Powiatu i wykonania planów finansowych SPZZOZ w Sierpcu oraz Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu za 2014 rok. Dz. Urz. Woj. Maz pozycja 7284 z dnia 26 sierpnia 2015r.
13.   Informacja
Starosty Sierpeckiego
z dnia 2 lipca 2015r.
w sprawie zatwierdzenia projektów operatów opisowo - kartograficznych opracowanych w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów Słupia, Dziki Bór, Gorzeń, Mierzęcin gm. Szczutowo. Dz. Urz. Woj. Maz. pozycja 6046
z dnia 10 lipca 2015r.
14.   Informacja
Starosty Sierpeckiego
z dnia 2 lipca 2015r.
w sprawie zatwierdzenia projektu operatu opisowo - kartograficznego opracowanego w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Malanowo Stare gm. Mochowo Dz. Urz. Woj. Maz.
pozycja 6045
z dnia 10 lipca 2015r.
15.   Uchwała Nr 60.IX.2015
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 17 czerwca 2015r.
zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok. Dz. Urz. Woj. Maz. pozycja 8283
z dnia 14 października 2015r.
16.   Uchwała Nr 67.X.2015
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 30 czerwca 2015r.
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu. Dz. Urz. Woj. Maz. pozycja 6297
z dnia 17 lipca 2015r.
17.   Uchwała Nr 72.X.2015
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 30 czerwca 2015r.
zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok. Dz. Urz. Woj. Maz. pozycja 8280
z dnia 14 października 2015r.
18.   Porozumienie
Nr 2004.178.2015
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Sierpc porozumienia z Powiatem Sierpeckim dotyczącego utworzenia i prowadzenia przez Powiat Sierpecki przedszkola specjalnego. Dz. Urz. Woj. Maz.
pozycja 7071 z dnia 13 sierpnia 2015r.
19.   Uchwała Nr 76.XII.2015
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 31 sierpnia 2015r.
w sprawie utworzenia Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Sierpcu. Dz. Urz. Woj. Maz.
pozycja 7533
z dnia 10 września 2015r.
20.   Uchwała Nr 79.XII.2015
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 31 sierpnia 2015r.
zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok. Dz. urz. Woj. Maz.
pozycja 1810
z dnia 24 lutego 2016r.
21.   Uchwała
Nr 141.32.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 31 sierpnia 2015r.
w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sierpeckiego za I półrocze 2015 roku. Dz. Urz. Woj. Maz.
pozycja 7622
z dnia 16 września 2015r.
22.   Uchwała                   
Nr 82.XIII.2015
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 24 września 2015r.
w sprawie utworzenia Dziennego Domu ,,Senior - Wigor" w Szczutowie Dz. Urz. Woj. Maz. pozycja 8325
z dnia 16 października 2015r.
23.   Uchwała Nr 85.XIII.2015
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 24 września 2015r.
zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok. Dz. Urz. Woj. Maz. pozycja 2029
z dnia 1 marca 2016r.
24.   Uchwała Nr 86.XIII.2015
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 24 września 2015r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Sierpeckiego. Dz. Urz. Woj. Maz. pozycja 8326 z dnia 16 października 2015r.
25.   Ogłoszenie   
Starosty Sierpeckiego
z dnia 16 października 2015r.
w sprawie zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Dz.Urz. Woj. Maz.
pozycja 8431
z dnia 21 października 2015r.
26.   Uchwała Nr 92.XIV.2015
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 30 października 2015r.
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w powiatowym ośrodku wsparcia - Dziennym Domu ,,Senior - WIGOR" w Szczutowie Dz. Urz. Woj. Maz.
pozycja 9182
z dnia 18 listopada 2015r.
27.   Uchwała Nr 94.XIV.2015
Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 października 2015r.
zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok. Dz. Urz. Woj. Maz. pozycja 2420
z dnia 14 marca 2016r.
28.   Uchwała Nr 97.XV.2015
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 7 grudnia 2015r.
w sprawie połączenia jednostek budżetowych Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie i Dziennego Domu ,,Senior - Wigor" w Szczutowie. Dz. Urz. Woj. Maz. pozycja 11266
z dnia 15 grudnia 2015r.
29   Uchwała Nr 99.XV.2015
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 7 grudnia 2015r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym. Dz. Urz. Woj. Maz. pozycja 11267
z dnia 15 grudnia 2015r.
30.   Uchwała Nr 102.XV.2015
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 67 grudnia 2015r.
zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok. Dz. Urz. Woj Maz. pozycja 4010
z dnia 25 kwietnia 2016r.
31.   Informacja
Starosty Sierpeckiego
z dnia 7 grudnia 2015r.
w sprawie zatwierdzenia projektu operatu opisowo - kartograficznego opracowanego w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Studzieniec gm. Sierpc. Dz. Urz. Woj. Maz.
pozycja 11268
z dnia 15 grudnia 2015r.
32.   Uchwała Nr 100.XV.2015
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 7 grudnia 2015r.
w sprawie przyjęcia ,,Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Sierpeckiego". Dz. Urz. Woj. Maz.
pozycja 11265
z dnia 15 grudnia 2015r.
33.   Uchwała Nr 104.XVI 2015
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 29 grudnia 2015r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych, działających na terenie Powiatu Sierpeckiego Dz. Urz. Woj. Maz. pozycja 418
z dnia 14 stycznia 2016r.
34.   Uchwała Nr 105.XVI.2015
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 29 grudnia 2015r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Sierpeckiego dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania przyznanej dotacji Dz. Urz. Woj. Maz. pozycja 30
z dnia 14 stycznia 2016r.
35.   Uchwała Nr 107.XVI.2015
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 29 grudnia 2015
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok. Dz. Urz. Woj. Maz. pozycja 4662
z dnia 16 maja 2016r.
36.   Uchwała Nr 110.XVI.2015
Rady Powiatu w Sierpcu
z dni a29 grudnia 2015r.
w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok. Dz. Urz. Woj. Maz. pozycja 326
z dnia 12 stycznia 2016r
         
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sekulska Danuta
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-01-26 12:25:21
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-06-21 09:06:39
  • Liczba odsłon: 17108
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10374118]

przewiń do góry