L.p

 

 

NAZWA AKTU

 

PRZEDMIOT

DATA I MIEJSCE PUBLIKACJI

1.   Uchwała Nr 193.XXXI.2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 18 stycznia 2017 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok
Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 roku, poz. 6695
2.   Uchwała Nr 194.XXXII.2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 26 stycznia 2017 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych
Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 roku, poz. 979.
3.   Uchwała Nr 200.XXXIII.2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 9 lutego 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok Dz. Urz. Woj. Maz z 2017 roku, poz. 6934.
4.   Komunikat Nr 1.2017
w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie na 2017 rok
Dz. Urz.Woj. z 2017 roku, poz.2111.
5.   Komunikat Nr 2.2017
w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie za 2017 rok.
Dz. urz. Woj. Maz. pozycja 2937
z dnia 27 marca 2017r.
6.   Uchwała Nr 205.XXXIV.2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 marca 2017 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu
Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 roku poz. 3305.
7.   Uchwała Nr 206.XXXIV.2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 marca 2017 roku
w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych na terenie Powiatu Sierpeckiego na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 roku, poz. 3318.
8.   Uchwała Nr 210.XXXIV.2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 marca 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 roku, poz. 7293
9.   Uchwała Nr 211.XXXIV.2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 marca 2017 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Sierpeckiego
Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 roku, poz. 3307.
10.   Uchwała Nr 496.94.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 23 marca 2017r.
w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania Budżetu Powiatu i z wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu za 2016 rok.
Dz. Urz. Woj. Maz. pozycja 4402 z dnia 8 maja 2017 roku
11.   Uchwała Nr 215.XXXV.2017Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 27 kwietnia 2017r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok
Dz. Urz. Woj. Maz. pozycja 7970 z dnia 21 września 2017 roku
12.   Uchwała Nr 221.XXXVI.2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 maja 2017r.
zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w powiatowym ośrodku wsparcia - Dziennym Domu "Senior-WIGOR" w Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie
Dz. Urz. Woj. Maz. pozycja 5205 z dnia 6 czerwca 2017 roku
13.   Uchwała Nr 223.XXXVI.2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 maja 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok Dz. Urz. Woj. Maz. pozycja 8114 z dnia 25 września 2017 roku
14.  
Uchwała Nr 226.XXXVII.2017 Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 19 czerwca 2017r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok.
Dz. Urz. Woj. Maz. pozycja 8144 z dnia 25 września 2017r.
15.  
Uchwała Nr 222.XXXVI.2017 Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 30 maja2017r.
w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Powiatu Sierpeckiego instrumentem płatniczym
Dz. Urz. Woj. Maz. pozycja 5680 z dnia 30 czerwca 2017
16.  
Uchwała Nr 223.XXXVIII.2017 Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 30 czerwca 2017r .
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych prowadzonych przez inne niż Powiat Sierpecki osoby prawne lub osoby fizyczne oraz niepublicznych szkół i placówek, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania tych dotacji
Dz. Urz. Woj. Maz. pozycja 5897 z dnia 6 lipca 2017
17.  
Uchwała Nr 234.XXXVIII.2017 Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 30 czerwca 2017r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok
Dz. Urz. Woj Maz. pozycja 8255 z dnia 27 września 2017 roku
18.  
Uchwała Nr 237.XXXIX.2017 Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 21 lipca 2017r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok Dz. Urz. Woj. Maz. pozycja 8577 z dnia 3 października 2017 roku
19.  
Uchwała Nr 238.XXXIX.2017 Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 21 lipca 2017r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych prowadzonych przez inne niż Powiat Sierpecki osoby prawne lub osoby fizyczne oraz niepublicznych szkół i placówek, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji
Dz. Urz. Woj. Maz. pozycja 6365 z dnia 21 lipca 2017 roku
20.  
Uchwała Nr 242.XL.2017 Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 31 sierpnia  2017r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok.
Dz. Urz. Woj. Maz. pozycja 8980 z dnia 10 października 2017 roku
21  
Uchwała Nr 243.XL.2017 Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 31 sierpnia  2017r.
zmieniająca uchwalę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  w Sierpcu.
Dz. Urz. Woj. Maz. pozycja 7312 z dnia 4 września 2017 roku
22.  
Uchwała Nr 246.XLI.2017 Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 28 września 2017r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok.
Dz. Urz. Woj. Maz. pozycja 9203 z dnia 12 października 2017 roku
23.  
Uchwała Nr 250.XLII.2017 Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 5 października 2017r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok.
Dz. Urz. Woj. Maz. pozycja 9232 z dnia 12 października 2017 roku
24.  
Uchwała Nr 252.XLIII.2017 Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 30 października 2017r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok.
Dz. Urz. Woj. Maz. pozycja 9820 z dnia 6 listopada 2017 roku
25.  
Uchwała Nr 253.XLIII.2017 Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 30 października 2017r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Sierpcu  w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym  w Sierpcu.
Dz. Urz. Woj. Maz. pozycja 9781 z dnia 3 listopada 2017 roku
26.  
Uchwała Nr 254.XLIII.2017 Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 30 października 2017r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu w Branżową Szkołę I Stopnia w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu. Dz. Urz. Woj. Maz. pozycja 9795 z dnia 3 listopada 2017 roku
27.  
Uchwała Nr 255.XLIII.2017 Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 30 października 2017r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu w Branżową Szkołę I Stopnia    w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu.
Dz. Urz. Woj. Maz. pozycja 9796 z dnia 3 listopada 2017 roku
28.  
Uchwała Nr 256.XLIII.2017 Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 30 października 2017r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sierpcu w Branżową Szkołę   I Stopnia Specjalną w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym  w Sierpcu.
Dz. Urz Woj. Maz. pozycja 9797 z dnia 3 listopada 2017 roku
29.  
Uchwała Nr 257.XLIII.2017 Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 30 października 2017r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi                     w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sierpcu w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy, o której mowa w art. 18 ust. 1pkt 2 lit. d ustawy – Prawo oświatowe w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sierpcu.
Dz. Urz. Woj. Maz. pozycja 9798 z dnia 3 listopada 2017 roku
30.  
Uchwała Nr 258.XLIII.2017 Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 30 października 2017r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu w Szkołę Policealną dla Dorosłych, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy – Prawo Oświatowe w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu.
Dz. Urz. Woj. Maz. pozycja 9799 z dnia 3 listopada 2017 roku
31.  
Uchwała Nr 259.XLIII.2017 Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 30 października 2017r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu w Szkołę Policealną dla Dorosłych,     o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy – Prawo Oświatowe    w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu.
Dz. Urz.Woj. Maz. pozycja 9800 z dnia 3 listopada 2017 roku
32  
Uchwała Nr 260.XLIII.2017 Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 30 października 2017r.
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.
33.
  Uchwała Nr 265.XLIV.2017 Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 30 listopada 2017r

w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym.

34.   
Uchwała Nr 268.XLIV.2017 Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 30 listopada 2017r
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok.
35.  
Uchwała Nr 270.XLV.2017 Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 14 grudnia 2017r
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok. Dz. Urz. Woj. Maz. pozycja 1434 z dnia 13 lutego 2018 roku
36.  
Uchwała Nr 272.XLVI.2017 Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 28 grudnia 2017r
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu SPZZOZ w Sierpcu
37.  
Uchwała Nr 275.XLVI.2017 Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 28 grudnia 2017r
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok. Dz. Urz. Woj. Maz. pozycja 1424 z dnia 13 lutego 2018 roku
38.  
Uchwała Nr 278.XLVI.2017 Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 28 grudnia 2017r
w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2018 rok Dz. Urz. Woj. Maz. pozycja 700 z dnia 19 stycznia 2018 roku
         
         
         
         
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawłowska Dominika
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-01-26 13:15:44
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-06-21 09:07:27
  • Liczba odsłon: 15342
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9938004]

przewiń do góry