L.p.

 

Numer Uchwały

 

Treść Uchwały Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
1.

Uchwała Nr 321.LVI.2022

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 29 grudnia 2022r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022 r. Dz. Urz. Woj. Maz. poz 2580 z dnia 1 marca 2023 r.
2.

Uchwała Nr 324.LVI.2022

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 29 grudnia 2022r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023 r.

Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 817

z dnia 25 stycznia 2023

3. Porozumienie

w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych

dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego.

Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 974 z dnia 27 stycznia 2023r.
4.

Uchwała Nr 326.LVII.2023

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 18 stycznia 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023 r. Dz. urz. Woj. Maz. pozycja 3603 z dnia 23 marca 2023 r.
5.

Uchwała Nr 334.LVIII.2023

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 27 stycznia 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023 r. Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 3782 z dnia 28 marca 2023 r.
6.

Porozumienie Nr 1/2023

z dnia 27 stycznia 2023 r.

w sprawie powierzenia zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich. Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 2020 z dnia 16 lutego 2023 r.
7.

Zarządzenie Nr ON.120.8.2023

Starosty Sierpeckiego

z dnia 23 lutego 2023 r.

w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie na 2023 rok. Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 2418 z dnia 27 lutego 2023 r.
8.

Zarządzenie Nr ON. 120.9.2023

Starosty Sierpeckiego

z dnia 23 lutego 2023 r.

w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Szczutowie na 2023 rok. Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 2419 z dnia 27 lutego 2023 r.
9.

Uchwała Nr 344.LX.2023

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 24 marca 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 4738 z dnia 14 kwietnia 2023 r.
10.

Uchwała Nr 342.LX.2023

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 24 marca 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023 r. Dz. Urz. Woj. Maz. pozycja 6407 z dnia 25 maja 2023 r.
11.

Porozumienie Nr 2/2023

Powiatu Sierpeckiego

z dnia 1 marca 2023 r.

w sprawie publicznego transportu zbiorowego Dz. Urz. Woj. Maz. pozycja 4993 z dnia 21 kwietnia 2023r.
12.

Uchwała Nr 346.LXII.2023

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023 r. Dz. Urz. Woj. Maz. pozycja 8561 z dnia 21 lipca 2023 r.
13.

Uchwała Nr 347.LXII.2023

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 25 maja 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i nadania statutu Powiatowej Bibliotece Publicznej w Sierpcu Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 6758 z dnia 2 czerwca 2023 r.
14.

Uchwała Nr 350.LXII.2023

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 25 maja 2023r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia rodzinie zastępczej zawodowej oraz wysokości świadczeń dla rodzin zastępczych Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 6759 z dnia 2 czerwca 20233 r.
15.

Uchwała Nr 354.LXII.2023

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 25 maja 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023 rok. Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 8606 z dnia 25 lipca 2023 r.
16.

Uchwała Nr 358.LXIII.2023

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 28 czerwca 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu Dz. Urz. Woj. Maz. poz.8135 z dnia 7 lipca 2023 r.
17.

Uchwała Nr 365.LXIII.2023

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 28 czerwca 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023 r. Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 9450 z dnia 24 sierpnia 2023 r.
18.

Uchwała Nr 826.171.2023

Zarządu Powiatu w Sierpcu

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie przekazanie sprawozdania z wykonania Budżetu Powiatu i z wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu za 2022 r. Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 9868 z dnia 5 września 2023 r.
19.

Uchwała Nr 368.LXIV.2023

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 7 lipca 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023 r.

Dz. Urz. Woj. Maz. pozycja 10440

z dnia 20 września 2023 r.

20.

Uchwała Nr 370.LXVI.2023

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 26 lipca 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023 r.

Dz. Urz. Woj. Maz. pozycja 10441

z dnia 20 września 2023 r.

21.

Uchwała Nr 374.LXVI.2023

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sierpcu. Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 10003 z dnia 8 września 2023 r.
22.

Uchwała Nr 376.LXVI.2023

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Powiatu Sierpeckiego. Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 9975 z dnia 7 września 2023 r.
23.

Uchwała Nr 378.LXVI.2023

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023 r. Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 10834 z dnia 29 września 2023 r.
24.

Uchwała Nr 380.LXVII.2023

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 20 września 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023 r. Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 11397 z dnia 16 października 2023 r.
25.

Uchwała Nr 387.LXVIII.2023

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 26 października 2023 r.

Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023 r. Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 12771 z dnia 27 listopada 2023r.
26.

Informacja Starosty Sierpeckiego

z dnia 10 listopada 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia projektu operatu opisowo - kartograficznego opracowanego w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Piaski gmina Sierpc powiat sierpecki Dz. Urz.Woj. Maz. poz. 12351 z dnia 16 listopada 2023 r.
27

Uchwałą Nr 389.LXIX.2023

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 21 listopada 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023 rok. Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 829 z dnia 15 stycznia 2024r.
28.

Uchwała Nr 385.LXVIII.2023

rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 26 października 2023 r.

w sprawie uchwalenia ,,Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2024".

 

Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 12973 z dnia 30 listopada 2023 r.
29.

Porozumienie Nr 1/TR/2024

Powiat Lipnowski

z dnia 14 listopada 2023r.

w sprawie powierzenia Powiatowi Lipnowskiemu zadania organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich. Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 13541 z dnia 6 grudnia 2023 r.
30.

Ogłoszenie

Starosty Sierpeckiego

z dnia 11 grudnia 2023 r.

w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w powiecie sierpeckim Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 14389 z dnia 14 grudnia 2023r.
31.

Uchwała Nr 398.LXX.2023

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 7 grudnia 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023 r. Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 2989 z dnia 8 marca 2024r.
       
       

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sekulska Danuta
  • Data udostępnienia w BIP: 2023-01-20 08:20:49
  • Informacja zaktualizowana przez: Sekulska Danuta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-03-08 09:35:13
  • Liczba odsłon: 896
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10088939]

przewiń do góry