Sierpc, dnia 23 czerwca 2017 r.

 

BRZ.0012.2.6.2017

BRZ.0012.3.6.2017

 

         Uprzejmie zapraszam na wspólne posiedzenie: XXVIII Komisji Budżetu i Promocji Powiatu i XXVI Komisji Spraw Społecznych, które odbędzie się   w dniu 26 czerwca 2017 roku tj. poniedziałek o godzinie 15:00 w Starostwie Powiatowym w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a.

 

Porządek posiedzenia:

1.     Otwarcie posiedzenia.

2.     Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za I kwartał 2017r. Tekst nr 2

3.     Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpc. Tekst nr 3

4.     Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Rzeczowo – Finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu na rok 2017. Tekst nr 4

5.      Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie połączenia jednostek budżetowych Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie i Dziennego Domu ,,Senior – Wigor” w Szczutowie.  Tekst nr 5

6.     Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu za 2016r. Tekst nr 6

7.     Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych prowadzonych przez inne niż Powiat Sierpecki osoby prawne lub osoby fizyczne oraz niepublicznych szkół  i placówek, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania tych dotacji. Tekst nr 7

8.     Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2017-2034. Tekst nr 8

9.     Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok. Tekst nr 9

10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – Zespół Klasztorny należący do Opactwa Sióstr Benedyktynek w Sierpcu, w skład którego wchodzą: kościół pw. Wniebowzięcia NMP, murowany klasztor Opactwa Sióstr Benedyktynek z 1720 roku i dzwonnica z końca XVIII wieku. Tekst nr 10

11.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyznania tytułu honorowego ,,Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego" dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupi.

12. Przyjęcie protokołu Nr XXVII.2017 z posiedzenia Komisji Budżetu i Promocji Powiatu w dniu 26 maja 2017 roku.

13. Przyjęcie protokołu Nr XXV.2017 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych w dniu 25 maja 2017 roku.

14. Sprawy różne.

15. Zamkniecie posiedzenia.


     PRZEWODNICZĄCY                 PRZEWODNICZĄCY

KOMISJI BUDŻETU I PROMOCJI POWIATU            KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH

                  /-/                                                                                         /-/

      Jarosław Ocicki                                                                     Wojciech Rychter

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sekulska Danuta
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-06-23 13:19:52
  • Informacja zaktualizowana przez: Sekulska Danuta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-06-23 13:19:52
  • Liczba odsłon: 1849
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9896063]

przewiń do góry