Sierpc, dnia 19 czerwca 2019 roku


  BRZ.0012.2.4.2019


  Uprzejmie zapraszam na VI posiedzenie Komisji Budżetu i Promocji Powiatu, które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2019 roku tj. środa o godzinie 13: 0 0 w Starostwie Powiatowym w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a.


  Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.

  2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniaj ą cej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletni ej Prognoz y Finansow ej Powiatu Sierpeckiego na lata 2019-2035.

  3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2019 r.

  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – Zespół Klasztorny Opactwa Sióstr Benedyktynek w Sierpcu, w skład którego wchodzą: kościół pw. Wniebowzięci NMP, murowany klasztor Opactwa Sióstr Benedyktynek z 1720 roku i dzwonnica z końca XVIII wieku.

  5. Raport o stanie Powiatu Sierpeckiego za 2018 rok.

  6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Sierpeckiego za rok 2018 oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za rok 2018.

  7 . Sprawy różne.

  8 . Zamknięcie posiedzenia.
                                PRZEWODNICZĄCY

                KOMISJI BUDŻETU I PROMOCJI POWIATU

                                       / - /

                              Sławomir Olejniczak
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawłowska Dominika
 • Data udostępnienia w BIP: 2019-06-19 11:47:19
 • Informacja zaktualizowana przez: Pawłowska Dominika
 • Data ostatniej aktualizacji: 2019-06-24 08:09:22
 • Liczba odsłon: 1925
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10634260]

przewiń do góry