Sierpc, dnia 22 marca 2018 rokuBRZ.0012.2.2.2018Uprzejmie zapraszam na XXXIV posiedzenie Komisji Budżetu i Promocji Powiatu, które odbędzie się w dniu 27 marca 2017 roku tj. wtorek o godzinie 13:30 w Starostwie Powiatowym w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a.Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.

  2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2018-2034.

  3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2018 rok.

  4. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji „Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2017”.

  5.Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Promocji Powiatu w roku 2017.

  6. Przyjęcie protokołu Nr XXXIII z posiedzenia Komisji Budżetu i Promocji Powiatu w dniu 23 stycznia 2018 roku. 

  7. Sprawy różne. 

  8. Zamknięcie posiedzenia.                                       PRZEWODNICZĄCY

                     KOMISJI BUDŻETU I PROMOCJI POWIATU

                                             / - /

                                      Jarosław Ocicki

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawłowska Dominika
 • Data udostępnienia w BIP: 2018-03-22 11:09:16
 • Informacja zaktualizowana przez: Pawłowska Dominika
 • Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-22 11:09:16
 • Liczba odsłon: 2821
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10123169]

przewiń do góry