KONTROLE W STAROSTWIE POWIATOWYM W SIERPCU W 2009 ROKU


 1. Kontrola problemowa realizacji zadania z zakresu wydawania, odmowy wydania oraz cofania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów oraz zbierania lub transportu odpadów - przeprowadzona przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Wydział Kontroli i Audytu,  28.10.2008 r.- 03.11.2008 r. (sprawa przeniesiona na 2009 r. ).
 2. Kontrola pn. "Prawo Pracy w zakresie urlopu wypoczynkowego Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w  Sierpcu" - przeprowadzona przez Państwową Inspekcję Pracy Inspektorat Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie Oddział w Płocku -  20.03.2009 r.
 3. Kontrola problemowa dotycząca prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu - przeprowadzona przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa Mazowieckiego, 01.-30.06.2009 r.
 4. Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej Starostwa Powiatowego w Sierpcu za 2008 r. - przeprowadzona przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Warszawie - Zespół w Płocku,  16.06.2009 r. - 30.09.2009 r.
 5. Kontrola Archiwum Zakładowego - przeprowadzona przez Archiwum Państwowe w Płocku -  10.07.2009 r.
 6. Kontrola problemowa zagadnień ochrony pracy ze szczególnym uwzględnieniem nawiązania stosunku pracy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu - 16.09.2009 r.
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Piotrowska Magdalena
 • Data udostępnienia w BIP: 2011-11-10 10:16:46
 • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
 • Data ostatniej aktualizacji: 2012-04-16 11:48:41
 • Liczba odsłon: 2762
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9927262]

przewiń do góry