KONTROLE W STAROSTWIE POWIATOWYM W SIERPCU W 2007 ROKU

 

 

 1. kontrola realizacji dochodów budżetu państwa z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste, najem i dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa w latach 2004-2006 (III kwartały)” przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli w Warszawie, 16.11 – 13.12.2006 r.
 2. kontrola realizacji projektu „Scalanie gruntów we wsi Grabal Gm. Szczutowo” wykonanego w ramach działania 2.2 Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacji i Modernizacji Sektora Żywnościowego oraz Obszarów Wiejskich, przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego – 9.03.2007 r. (dokumentacja przeniesiona do 2008 r.)
 3. kontrola problemowa wykonywania zadań obronnych w Starostwie Powiatowym w Sierpcu za okres 2006 – 2007, przeprowadzona przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Wydział Zarządzanie Kryzysowego – 16.05 i 26.05.2007 r.
 4. kontrola sprawdzająca w zakresie prawidłowości realizacji zadań organu zarządzającego ruchem na drogach powiatowych i gminnych przeprowadzona przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Delegaturę - Placówkę Zamiejscową w Płocku – 22 – 27.06.2007 r.
 5. kontrola płatnika składek ZUS przeprowadzona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku – 11.09.2007 r.
 6. kontrola projektu nr Z/2.14/II/2.2/1199/05/U/24/06 „Stypendia dla uczniów w Powiecie Sierpeckim” przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Kontroli – 17-18.10.2007 r.
 7. kontrola projektu nr Z/2.14/II/2.2/1253/05/U/59/06 „Powiatowy system stypendialny w Powiecie Sierpeckim” przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Kontroli - 17-18.10.2007 r.
 8. kontrola wydawania, odmowy i cofania koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych – przeprowadzona przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Wydział Kontroli i Audytu – 16 – 21.11.2007 r. (dokumentacja przeniesiona do 2008 r.).
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Malanowska Agnieszka
 • Data udostępnienia w BIP: 2010-04-01 11:48:39
 • Informacja zaktualizowana przez: Malanowska Agnieszka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2010-04-01 11:48:39
 • Liczba odsłon: 2455
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10123485]

przewiń do góry