KONTROLE W STAROSTWIE POWIATOWYM W SIERPCU W 2018 ROKU


 1. Kontrola problemowa w zakresie przeprowadzania oraz procesu modernizacji ewidencji gruntów i budynków.
 2. Kontrola przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w Starostwie Powiatowym w Sierpcu.
 3. Kontrola projektu pn. "Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu sierpeckiego" Nr projektu RPMA.05.01.00-14-8677/17
 4. Kontrola projektu pn. " E-usługi w drodze kompleksowej informatyzacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz jednostek organizacyjnych powiatu". Nr projektu RPMA.0201-14-2920/15.
 5. Kontrola w zakresie sprawdzenia przestrzegania przepisów prawa pracy w zakresie urlopów wypoczynkowych.
 6. Kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących:
 • wyłączania gruntów z produkcji rolniczej, zapobiegania degradacji gruntów, rekultywacji i zagospodarowania gruntów oraz prowadzenia kontroli i sprawozdawczości w sprawach ochrony gruntów rolnych,
 • przygotowania systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej,
 • prawidłowości wykorzystania dotacji otrzymanej w 2017 r. w rozdziale 75515 na zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Piotrowska Magdalena
 • Data udostępnienia w BIP: 2019-03-04 14:51:36
 • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
 • Data ostatniej aktualizacji: 2019-03-04 14:51:36
 • Liczba odsłon: 1532
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9582946]

przewiń do góry