KONTROLE W STAROSTWIE POWIATOWYM W SIERPCU W 2010 ROKU 1. Kontrola doraźna z zakresu prawidłowości prowadzenia ewidencji gruntów i budynków- przeprowadzona przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Delegatura Placówka Zamiejscowa w Płocku 29.10.2009 r.- 12.11.2009 r. (sprawa przeniesiona z 2009 r.).
 2. Kontrola projektu Nr Z/214/II/2.2/1199/05 "Stypendia dla uczniów w Powiecie Sierpeckim"- przeprowadzona przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Projektów Unijnych w Warszawie -02.12.2008r. -  03.03.2010 r. (sprawa przeniesiona z 2008 r.).
 3. Kontrola w zakresie powiązania budżetu Starostwa Powiatowego w Sierpcu z budżetem państwa w zakresie wybranych dochodów i wydatków w 2009 r. - przeprowadzona przez  Najwyższą Izbę Kontroli w Warszawie, 11.01.2010 r.- 19.03.2010 r.
 4. Kontrola problemowa dotycząca prawidłowości prowadzenia Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego - przeprowadzona przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie ,  07.06.2010 r. - 09.07.2010 r.
 5. Kontrola problemowa stanu przygotowań powiatu sierpeckiego w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej - przeprowadzona przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, 18.11.2010 r. - 19.11.2010 r.
 6. Kontrola problemowa w przedmiocie realizacji dochodów budżetowych w rozdziale 70005 w 2009 r., przeprowadzona przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Delegatura w Płocku, 30.12.2010 r. - 21.01.2011 r.
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Piotrowska Magdalena
 • Data udostępnienia w BIP: 2012-04-13 14:19:22
 • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
 • Data ostatniej aktualizacji: 2012-04-16 11:47:27
 • Liczba odsłon: 3328
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10375431]

przewiń do góry