1. kontrola kompleksowa gospodarki finansowej Powiatu Sierpeckiego za okres 1.01.2004r. do 31.12.2004r. wykonana przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Warszawie – Zespół w Płocku – 28.09.2005r. – 9.12.2005r.

 2. kontrola legalności i celowości wydatkowania środków budżetowych Funduszu Gospodarowania Zasobem Geodezyjno – Kartograficznym wykonana przez Wydział Rozwoju Regionalnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Oddział w Delegaturze – Placówce Zamiejscowej w Płocku – 6.02-28.02.2006 r.

 3. kontrola sprawdzająca wykonywanie powierzonych zadań z zakresu przyjmowania podań i wydawania paszportów wykonana przez Wydział Spraw Obywatelskich Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Oddział w Delegaturze – Placówce Zamiejscowej w Płocku – 18.05.2006r.

 4. kontrola problemowa realizacji zadań z zakresu zarządzania ruchem na drogach wykonana przez Wydział Rozwoju Regionalnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Oddział w Delegaturze – Placówce Zamiejscowej w Płocku – 13 – 31.05.2006r.

 5. kontrola problemowa realizacji zadań z zakresu wydawania, odmowy wydawania i cofania zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych w transporcie drogowym osób, wykonana przez Wydział Rozwoju Regionalnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Oddział w Delegaturze – Placówce Zamiejscowej w Płocku – 12-13.06.2006r.

 6. kontrola problemowa realizacji działań organu dokonującego wpisów do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów i ośrodki szkolenia kierowców, wykonana przez Wydział Rozwoju Regionalnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Oddział w Delegaturze – Placówce Zamiejscowej w Płocku – 12-13.06.2006r.

 7. kontrola sprawdzająca w zakresie prawidłowości gospodarki finansowej Powiatu Sierpeckiego wykonana przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Warszawie – Zespół w Płocku, 7-11.08.2006 r.

 8. kontrola doraźna Projektu w ramach Działania 2.2 ZPORR, umowa nr Z/2.14/II/2.2/657/04/U/47/05 z dn. 14.06.2005r. wykonana przez Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, 13-15.12.2006r.

 9. kontrola doraźna Projektu w ramach Działania 2.2 ZPORR, umowa nr Z/2.14/II/2.2/656/04/U/47/05 z dn. 06.05.2005r. wykonana przez Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, 13-15.12.2006r.

 10. kontrola prowadzenia archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego w Sierpcu wykonana przez Archiwum Państwowe w Płocku, 30.11.2006r.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Malanowska Agnieszka
 • Data udostępnienia w BIP: 2008-01-14 13:53:36
 • Informacja zaktualizowana przez: Malanowska Agnieszka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2008-01-14 13:53:36
 • Liczba odsłon: 2760
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10123466]

przewiń do góry