Do podstawowych zadań i kompetencji Wydziału Architektury i Budownictwa należy:

1) W Zakresie budownictwa:
a) wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę z uwzględnieniem przepisów dotyczących ochrony środowiska,
b) załatwianie spraw związanych z odstępstwami od przepisów techniczno - budowlanych,
c) wydawanie pozwoleń na rozbiórkę obiektów wymagających zachowania warunków uzależniających
    prowadzenie robót rozbiórkowych,
d) określenie zasad projektowania na terenach zamkniętych,
e) określenie warunków korzystania z sąsiedniej nieruchomości w razie braku zgody właściciela sąsiedniej
    nieruchomości, budynku lub lokalu,
f)  egzekwowanie obowiązku uzyskania decyzji w przypadku zmiany użytkowania obiektu,
g) nadzorowanie i kontrola przestrzegania prawa budowlanego w zakresie zgodności zagospodarowania
    terenu z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i ochrony środowiska,
h) nadzorowanie i kontrola nad właściwym wykorzystaniem samodzielnych funkcji w budownictwie,
i) sprawowanie nadzoru i kontroli nad wprowadzeniem i stosowaniem wyrobów budowlanych dopuszczonych
   do obrotu i stosowania w budownictwie,
j) prowadzenie ujednoliconej ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych,
k)wykonywanie zadań administracji architektoniczno - budowlanej w zakresie ochrony zabytków,
l) wykonywanie zadań administracji architektoniczno - budowlanej w zakresie ochrony środowiska. 

2) W zakresie dodatków mieszkaniowych:
wydawanie zaświadczeń potwierdzających powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu oraz rachunki dotyczące wydatków.

3) W zakresie zagospodarowania przestrzennego:
a) udział w uzgadnianiu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego opracowanych przez gminy,
b) prowadzenie analizy i studiów w zakresie zagospodarowania przestrzennego odnoszącego się do obszarów
    niezabudowanych.

4) Wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi gminnej i powiatowej.
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Piotrowska Magdalena
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-08-14 22:09:11
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-08-15 13:57:07
  • Liczba odsłon: 5699
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10633833]

przewiń do góry