Do podstawowych zadań i kompetencji Wydziału Finansowego należy:


1. W zakresie planowania i realizacji budżetu:

a) opracowywanie projektów budżetu wydatków i dochodów powiatu;

b) inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych na rzecz poprawy efektywności wykorzystania środków budżetowych oraz pozyskiwania dodatkowych wpływów budżetowych;

c) opracowywanie planów finansowych inwestycji i finansowych jednostek organizacyjnych powiatowej administracji zespolonej;

d) opracowywanie obowiązujących sprawozdań z wykonywania budżetu powiatu;

e) opracowywanie materiałów (sprawozdań, analiz, itp.) dotyczących wykonywania budżetu powiatu – dla potrzeb Rady, Zarządu i Starosty.


2. W zakresie gospodarki finansowej i księgowej:


a) obsługa finansowo-księgowa zadań budżetowych powiatu i dotacji z budżetu państwa;

b) koordynowanie planowania i kreowania polityki finansowej powiatu;

c) wykonywanie funkcji głównego dysponenta środków budżetu powiatu,

d) prowadzenie rachunkowości budżetowej i sprawozdawczości;

e) windykacja należności państwowych i powiatowych;

f) obsługa finansowo – księgowa Starostwa;

g) weryfikacja faktur i rachunków obciążających budżet powiatu;

h) prowadzenie spraw kasowych Starostwa;

i) prowadzenie ksiąg inwentarzowych i inwentaryzacji mienia;

j) nadzór nad realizacją w Starostwie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych;

k) nadzór nad prawidłowością pobierania opłat skarbowych w wydziałach Starostwa;

l) wykonywanie zadań i obowiązków powiatu określonych przepisami podatkowymi;

m) ustanawianie zastawów rejestrowych w celu zabezpieczenia wierzytelności powiatu;

n) prowadzenia spraw związanych z emisją obligacji podatkowych.


3. W zakresie kontroli wykonywania budżetu:


a) przeprowadzenie kontroli finansowych jednostek organizacyjnych powiatu;

b) sprawowanie wewnętrznej kontroli finansowej w Starostwie;

c)kontrola przekazywania i wykorzystania środków budżetowych powiatu;

d) współdziałanie z Izbą Skarbową, Urzędem i innymi organami kontroli finansowej;


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2005-12-29 13:33:44
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-05-09 08:39:05
  • Liczba odsłon: 3532
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9547039]

przewiń do góry