Do podstawowych zadań i kompetencji stanowiska ds. promocji i rozwoju powiatu należy:

1) W zakresie promocji powiatu:

a) opracowanie koncepcji kierunków i strategii promowania powiatu;
b) opracowywanie materiałów promocyjnych dla powiatu;
c) nawiązywanie kontaktów i współpraca z instytucjami zajmującymi się promocją;
d) wspieranie inicjatyw lokalnych w zakresie promocji powiatu;
e) współpraca i zawieranie porozumień z innymi powiatami w zakresie promocji regionu;
f) redagowanie i wydawanie biuletynu informacyjnego "Z powiatu" oraz innych wydawnictw zgodnych z polityką
    informacyjną powiatu;
g) współpraca z mediami;
h) analiza publikacji prasowych i koordynowanie działań związanych z zamieszczaniem informacjami o powiecie i
    reakcji na krytykę prasową;
i) organizacja uroczystości związanych z obchodem rocznic i świąt państwowych i samorządowych.  

2) W zakresie rozwoju powiatu:

a) koordynacja prac nad tworzeniem strategii i programów rozwoju gospodarczego powiatu,
b) koordynacja działań zapewniających realizację zadań społeczno - gospodarczych określonych w strategii
    rozwoju powiatu oraz programach regionalnych,
c) podejmowanie i wspieranie inicjatyw lokalnych w zakresie rozwoju powiatu,
d)współdziałanie w tworzeniu i realizacji programów rozwoju regionalnego, międzypowiatowych i wojewódzkich
   programów, prowadzenie spraw związanych z realizacją polityki regionalnej województwa, kraju i Unii Europejskiej,
e) współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami w zakresie wspierania rozwoju lokalnej przedsiębiorczości,
f) inicjowanie działań w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego na rzecz realizacji przedsięwzięć o charakterze powiatowym,
g) wykonywanie zadań zmierzających do pozyskiwania inwestorów krajowych i zagranicznych dla przyspieszenia tempa rozwoju gospodarczego powiatu i tworzenia miejsc pracy,
h) przygotowywanie informacji , ocen i analiz dotyczących sytuacji gospodarczej powiatu i jego rozwoju na tle sytuacji krajowej,
i) współpraca ze społecznościami lokalnymi innych państw oraz prowadzenie spraw związanych z przystępowaniem do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych.
  

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Piotrowska Magdalena
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-08-16 15:19:36
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-08-16 15:19:36
  • Liczba odsłon: 2122
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 8946014]

przewiń do góry