Sierpc, dnia 22 grudnia 2016 roku

 


BRZ.0012.4.9.2016Uprzejmie zapraszam na XXI posiedzenie Komisji Infrastruktury  i Bezpieczeństwa Publicznego, która odbędzie się w dniu 28 grudnia 2016r. tj. środa o godzinie 12:00 w Starostwie Powiatowym w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a.

 

Porządek posiedzenia.

1.     Otwarcie posiedzenia.

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów i dzierżawy na czas określony dłuższy niż 3 lata części pomieszczeń w budynku szkoły na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Zespołowi Szkół Nr 2 w Sierpcu.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2034.

4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok.

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu Sierpeckiego, które nie wygasają z upływem 2016 roku oraz określenia planu finansowego i terminu dokonania tych wydatków.

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017- 2035.

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok.

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację operacji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3735W Piaski - Gozdowo”.

9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację operacji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4620W (Lutocin) – granica województwa – Września - Borowo”.

10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację operacji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3743W Zawidz- Osiek-Włostybory – (Koziebrody)”.

11. Zaopiniowanie projektu zmieniającego oświadczenia w sprawie przyjęcia Planu Operacyjnego Powiatu Sierpeckiego na lata 2014-2020.

12. Zaopiniowanie projektu oświadczenia w sprawie przyznania tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego” dla inspektora Grzegorza Żelasko Komendanta Powiatowego Policji w Sierpcu w stanie spoczynku.

  13. Zapoznanie się z informacją dotyczącą rozliczenia inwestycji wykonanych w 2016 roku.

  14. Zapoznanie się z informacją ZDP w Sierpcu dotyczącą regulacji stanu prawnego dróg powiatowych w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.

  15. Zapoznanie się z informacją ZDP w Sierpcu na temat przeprowadzonych postępowań przetargowych w zakresie realizacji inwestycji drogowych.

  16. Przyjęcie protokołu Nr XIX.2016 z posiedzenia Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego w dniu 7 grudnia 2016 roku.

  17. Sprawy różne.

  18. Zamknięcie posiedzenia.


                                                PRZEWODNICZĄCY

               Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego

                                           / - /

                                      Paweł Pakieła


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawłowska Dominika
 • Data udostępnienia w BIP: 2016-12-23 07:47:22
 • Informacja zaktualizowana przez: Pawłowska Dominika
 • Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-23 07:47:22
 • Liczba odsłon: 1906
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10107961]

przewiń do góry