Sierpc, dnia 22 marca 2018 roku

 


BRZ.0012.4.2.2018Uprzejmie zapraszam na XXXV posiedzenie Komisji Infrastruktury  i Bezpieczeństwa Publicznego, która odbędzie się w dniu 27 marca 2018r. tj. wtorek o godzinie 12:00 w Starostwie Powiatowym w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a.

 

Porządek posiedzenia.

1.Otwarcie posiedzenia.

2. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Sierpeckiego za 2017 rok.

  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Sierpeckim.

  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata części gruntu, powierzchni oraz pomieszczenia w budynku pływalni na nieruchomości oddanej we współzarząd Krytej Pływalni w Sierpcu.

  5. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2018-2034.

  6. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2018 rok.

  7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego w roku 2017.

  8. Zapoznanie się z informacją przedłożoną przez Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu na temat inwestycji drogowych wykonanych w latach 2010-2017.

  9. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Zarządu Dróg Powiatowych w roku 2017 oraz przyjęcie zakresu prac do wykonania w roku 2018.

  10. Analiza sprawy związanej z koncepcją budowy ronda na skrzyżowaniu ulic w miejscowości Ligowo gm. Mochowo.

  11. Przyjęcie protokołu Nr XXXIV z posiedzenia Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 23 stycznia 2018 roku.

  12. Sprawy różne.

  13. Zamknięcie posiedzenia.

                                                                                     PRZEWODNICZĄCY 

                                              KOMISJI INFRASTRUKTURY

                                         I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO 

                                                                                                                                                                              / - / 

                                                                                                                                                                      Paweł Pakieła 


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawłowska Dominika
 • Data udostępnienia w BIP: 2018-03-22 11:23:53
 • Informacja zaktualizowana przez: Pawłowska Dominika
 • Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-22 11:23:53
 • Liczba odsłon: 1572
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9556709]

przewiń do góry