Sierpc, dnia 18 czerwca 2020 roku

 

BRZ.0012.4.2.2020


 

Uprzejmie zapraszam na XII posiedzenie Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu w Sierpcu, które odbędzie się w dnia 24 czerwca 2020r. tj. środa o godzinie 12:00 w Starostwie Powiatowym w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a.

 

Porządek posiedzenia.

1.Otwarcie posiedzenia.

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2020-2035.

4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2020 r.

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia raportu o stanie Powiatu Sierpeckiego za 2019 rok i udzieleniu wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Sierpeckiego.

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Sierpeckiego za rok 2019 oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za rok 2019.

7. Zaopiniowanie projektu oświadczenia w sprawie przyznania tytułu honorowego ,,Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego dla Ks. Kan. Franciszka Kuć.

8. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności ZDP w Sierpcu w roku 2019 oraz przyjęcie zakresu prac do wykonania w roku 2020.

9. Zapoznanie się z informacją ZDP w Sierpcu na temat przebiegu zimowego utrzymania dróg powiatowych 2019/2020.

10. Zapoznanie się z informacją ZDP w Sierpcu na temat pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację inwestycji drogowych – sprawy bieżące oraz planowane.

11. Zapoznanie się z informacją dotyczącą przygotowania, organizacji i oceny przebiegu kwalifikacji wojskowej w 2020 roku w Powiecie Sierpeckim.

12.. Sprawy różne.

13. Zamknięcie posiedzenia.

PRZEWODNICZĄCY

Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego

/ - /

Andrzej Cześnik


 


 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawłowska Dominika
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-06-18 13:51:57
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawłowska Dominika
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-06-18 13:53:02
  • Liczba odsłon: 1626
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9577060]

przewiń do góry