Sierpc, dnia 21 grudnia 2017 roku
BRZ.0012.4.12.2017


Uprzejmie zapraszam na XXXIII posiedzenie Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu w Sierpcu, które odbędzie się w dnia 27 grudnia 2017r. tj. środa o godzinie 13:00 w Starostwie Powiatowym w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a.


Porządek posiedzenia.

1.  Otwarcie posiedzenia.

  2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2017-2034.

  3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok.

  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu Sierpeckiego, które nie wygasają z upływem 2017 roku oraz określenia planu finansowego i terminu dokonania tych wydatków.

  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2018-2034.

  6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2018 rok.

  7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację operacji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3715W Mochowo- Ligowo”.

  8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację operacji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3724W Żochowo – Gójsk na terenie gm. Szczutowo".

  9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie upoważnienia w 2018 r. Zarządu Powiatu do zatwierdzania projektów konkursowych i systemowych zgłaszanych przez Powiat Sierpecki oraz do wyrażenia zgody na uczestnictwo Powiatu Sierpeckiego w roli partnera w projektach konkursowych i systemowych zgłaszanych przez inne podmioty.

  10. Zaopiniowanie projektu oświadczenia w sprawie przyznania tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego” dla Sławomira Malanowskiego Sekretarza Powiatowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Sierpcu.

  11. Zapoznanie się z informacją ZDP w Sierpcu dotyczącą rozliczenia inwestycji zrealizowanych w 2017 roku wraz z przeprowadzonymi postępowaniami przetargowymi.

  12. Zapoznanie się z informacją ZDP w Sierpcu dotyczącą regulacji stanu prawnego dróg powiatowych w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.

  13. Przyjęcie Protokołu Nr XXXII.2017 z posiedzenia Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego w dniu 29 listopada 2017 roku.

  14. Sprawy różne.

  15. Zamknięcie posiedzenia                          PRZEWODNICZĄCY

Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego

                                   / - /

                             Paweł Pakieła

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawłowska Dominika
 • Data udostępnienia w BIP: 2017-12-21 09:19:07
 • Informacja zaktualizowana przez: Pawłowska Dominika
 • Data ostatniej aktualizacji: 2017-12-21 09:19:07
 • Liczba odsłon: 1613
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9546486]

przewiń do góry