Sierpc, dnia 19 czerwca 2019 roku

 

BRZ.0012.4. 3 .201 9


Uprzejmie zapraszam na IV posiedzenie Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu w Sierpcu, które odbędzie się w dnia 26 czerwca 2019 r. tj. środa o godzinie 1 4 :00 w Starostwie Powiatowym w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a.

 

Porządek posiedzenia.

1.    Otwarcie posiedzenia.

2. Zapoznanie się z Raportem z wykonania ,,Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Sierpeckiego na lata 2017-2022”.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletni ej Prognoz y Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2019-2035.

  4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2019 r.

  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – Zespół Klasztorny Opactwa Sióstr Benedyktynek w Sierpcu, w skład którego wchodzą: kościół pw. Wniebowzięci NMP, murowany klasztor Opactwa Sióstr Benedyktynek z 1720 roku i dzwonnica z końca XVIII wieku.

  6. Raport o stanie Powiatu Sierpeckiego za 2018 rok.

  7. Zaopiniowanie projektu w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Sierpeckiego za rok 201 9 oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za rok 201 9.

  8. Zapoznanie się z informacją ZDP w Sierpcu dotyczącą regulacji stanu prawnego dróg powiatowych w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.

  9. Sprawy różne.

  10. Zamknięcie posiedzenia.

                                              PRZEWODNICZĄCY

                                  KOMISJI INFRASTRUKTURY

                         I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

                                                          / - /

                                             Andrzej Cześnik


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawłowska Dominika
 • Data udostępnienia w BIP: 2019-06-19 11:27:11
 • Informacja zaktualizowana przez: Pawłowska Dominika
 • Data ostatniej aktualizacji: 2019-06-24 08:06:23
 • Liczba odsłon: 1827
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9938245]

przewiń do góry