Sierpc, dnia 23 maja 2018 roku

 BRZ.0012.4.3.2018Uprzejmie zapraszam na XXXVI posiedzenie Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego, która odbędzie się w dniu 29 maja 2018r. tj. wtorek o godzinie 12:30 w Starostwie Powiatowym w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a.

 

Porządek posiedzenia.

1.Otwarcie posiedzenia.

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata pomieszczeń w budynku głównym na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Centrum Kształcenia Praktycznego w Sierpcu.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata pomieszczeń w budynku głównym na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu.

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Sierpeckiego za rok 2017 oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za rok 2017.

5. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2018-2034.

6. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2018 rok.

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – Zespół Klasztorny należący do Opactwa Sióstr Benedyktynek w Sierpcu, w skład którego wchodzą: kościół pw. Wniebowzięcia NMP, murowany klasztor Opactwa Sióstr Benedyktynek – z 1720 roku i dzwonnica z końca XVIII wieku.

8. Zaopiniowanie projektu oświadczenia w sprawie poparcia działań dotyczących rozwoju Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin.

9. Zaopiniowanie projektu oświadczenia w sprawie przyznania tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego” dla Pani Zofii Smorzewskiej Prezesa Polskiego Związku Niewidomych w Sierpcu.

10. Zapoznanie się z informacją Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu na temat przebiegu zimowego utrzymania dróg powiatowych 2017/2018.

11. Zapoznanie się z informacją Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu na temat pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację inwestycji drogowych – sprawy bieżące oraz planowane.

12. Przyjęcie protokołu Nr XXXV z posiedzenia Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 27 marca 2018 roku.

13. Sprawy różne.

14. Zamknięcie posiedzenia.


                                                           PRZEWODNICZĄCY

                                                  KOMISJI INFRASTRUKTURY

                                      I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

                                                                           / - /

                                                                Paweł Pakieła

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawłowska Dominika
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-05-24 07:12:26
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawłowska Dominika
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-05-24 07:12:26
  • Liczba odsłon: 2048
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9597549]

przewiń do góry