Uzgodnień usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu dokonuje starosta na wniosek inwestora lub projektanta.

Do wniosku należy dołączyć :

 
 • projekt -  min. 2 kopie
 • wersja elektroniczna projektu (format “dxf”, oraz format PDF) w obowiązującym układzie współrzędnych (układ 2000/7)
 • warunki techniczne podłączenia obiektu do istniejących sieci uzbrojenia terenu
 • oryginał mapy do celów projektowych
 • upoważnienie z opłatą 17 zł płatne na konto Banku Pekao SA I O/Sierpc 10 1240 3204 1111 0000 2905 2770
 • inne.................

 

 

  Wniosek rozpatrywany jest na naradzie koordynacyjnej. Na dokumentacji projektowej będącej przedmiotem narady koordynacyjnej zamieszcza się adnotację zawierającą informacje, iż dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej. Naradzie koordynacyjnej przewodniczy starosta lub upoważniona przez niego osoba. Adnotację sporządza przewodniczący narady, potwierdzając ją swoim podpisem.

 


 

 

Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2005-12-22 12:05:47
 • Informacja zaktualizowana przez: Kopyciński Zbigniew
 • Data ostatniej aktualizacji: 2023-07-05 08:57:18
 • Liczba odsłon: 7586
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9601150]

przewiń do góry