Podstawa prawna:

 • art. 118 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291 z późn. zm.) – dotyczy działki dożywotniej;

 • art. 6 ustawy z dnia 24 lutego 1989 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin oraz o zmianie ustawy o podatku rolnym (Dz. U. Nr 10, poz.53 z późn. zm.) - dotyczy działki siedliskowejZwrotu działek dokonuje się decyzjami , które wydaje się na wniosek osób uprawnionych.


Składane dokumenty :

 • wniosek o nieodpłatne przyznanie własności nieruchomości ze wskazaniem położenia działki, jej numeru, powierzchni, numeru Księgi Wieczystej. We wniosku należy podać imiona rodziców, PESEL i adresy osób uprawnionych,

 • decyzja o przekazaniu gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa w zamian za świadczenia emerytalno - rentowe,

 • akt zgonu osoby przekazującej gospodarstwo rolne, poświadczenie sołtysa wsi o użytkowaniu działki dożywotniej, gdy z wnioskiem występują następcy prawni (zstępni),

 • postanowienie o nabyciu praw do spadku, tytuł prawny do budynków w przypadku żądania nieodpłatnego przyznania działki pod budynkiem (działki siedliskowej).

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2005-12-22 12:10:21
 • Informacja zaktualizowana przez: Kikolska Agnieszka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2019-07-05 07:54:01
 • Liczba odsłon: 3638
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10633638]

przewiń do góry