Wydanie uwierzytelnionej kopii/odpisu Aktu Własności Ziemi/Nadanie klauzuli ostateczności

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Zgodnie z art. 73 § 2 ustawy KPA strona może żądać wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych kopii/odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.

Wydanie uwierzytelnionych kopii/odpisu Aktu Własności Ziemi z akt postępowania uwłaszczeniowego, będących w posiadaniu organu oraz nadanie klauzuli ostateczności na Akcie Własności Ziemi

następuje na wniosek właściciela/władającego lub innego podmiotu, który wykaże się interesem prawnym w tym zakresie (np. spadkobiercy).

Zgodnie z art. 74 § 2 KPA odmowa uwierzytelnienia kopii/odpisów następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie o wydanie kopii/odpisu Aktu Własności Ziemi.
 2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej od czynności urzędowej jaką jest wydanie kopii/odpisu aktu/nadanie klauzuli ostateczności.
 3. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty skarbowej.

Wniosek o wydanie kopii/odpisu Aktu Własności Ziemi/Nadanie klauzuli ostateczności

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Rzadkiewicz Marta
 • Data udostępnienia w BIP: 2021-12-08 14:04:32
 • Informacja zaktualizowana przez: Rzadkiewicz Marta
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-12-10 07:55:16
 • Liczba odsłon: 1350
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10123462]

przewiń do góry