Każda osoba fizyczna i prawna jest zobowiązana do uiszczania opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu oraz dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu.

Opłatę uiszcza się w terminie do 31 marca każdego roku , bądź zgodnie z ustalonym terminem.

Wniosek o ustalenie innego terminu zapłaty bądź rozłożenia na raty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z uzasadnieniem należy złożyć nie później niż na 14 dni przed terminem płatności.

Załączniki:

  • dokumenty potwierdzające podane w uzasadnieniu wniosku przyczyny ustalenia innego terminu zapłaty opłaty rocznej,

  • oświadczenie, że wnioskodawca nie ma możliwości zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego w ustawowym terminie.

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości może być aktualizowana, nie częściej niż raz trzy lata, jeżeli wartość nieruchomości ulegnie zmianie.

Opłaty za czynsz dzierżawny gruntów i nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu: płatny z dołu do dnia 15 grudnia każdego roku, bądź zgodnie z ustalonym terminem.Wpłaty prosimy dokonywać na rachunek:Starostwo Powiatowe w Sierpcu

ul. Świętokrzyska 2a

Sierpecki Bank Spółdzielczy 

Nr 96 9015 0001 2005 0000 0778 0011

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2005-12-22 12:51:40
  • Informacja zaktualizowana przez: Kikolska Agnieszka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-03-23 12:30:24
  • Liczba odsłon: 3488
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9918905]

przewiń do góry