Wykonanie zmiany w ewidencji gruntów i budynków.

Zgodnie z art. art. 7d pkt 1 lit. a tir. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (DZ.U. z 2023 r. poz. 1752 ze zm.) ewidencję gruntów i budynków prowadzą starostowie.

Starosta Sierpecki prowadzi ewidencję gruntów i budynków, obejmującą siedem jednostek ewidencyjnych:

 • Gozdowo,
 • Mochowo,
 • Rościszewo,
 • Sierpc,
 • Szczutowo,
 • Zawidz,
 • miasto Sierpc.

Zgodnie z art. 23 ust. 7 ww. ustawy aktualizacji operatu ewidencyjnego dokonuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania odpowiednich dokumentów określających zmiany danych ewidencyjnych w trybie czynności materialno-technicznej, zgodnie z art. 24 ust. 2b pkt 1 ustawy.

Zgodnie z art. 24 ust. 2b pkt 2 i ust. 2c ww. ustawy w drodze decyzji administracyjnej nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Wniosek o wykonanie zmiany w ewidencji gruntów i budynków z załącznikami, w zależności od rodzaju zmiany.

Katalog załączników do ww. wniosku:

- prawomocne orzeczenie sądowe,

- akt notarialny,

- dokument potwierdzający zmianę nazwiska, odpis aktu małżeństwa (do wglądu),

- dowód osobisty, seria/numer (do wglądu),

- dokument potwierdzający zmianę adresu zamieszkania,

- inne dokumenty niezbędne do wprowadzenia zmiany w ewidencji gruntów i budynków.

Wniosek_o_wykonanie_zmiany_w_Egib.doc

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2005-12-22 10:10:24
 • Informacja zaktualizowana przez: Rzadkiewicz Marta
 • Data ostatniej aktualizacji: 2023-11-03 13:42:46
 • Liczba odsłon: 5678
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10218083]

przewiń do góry