Postępowanie scaleniowe lub wymienne gruntów przeprowadza starosta na koszt Skarbu Państwa.

Celem scalenia lub wymiany gruntów jest tworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie i leśnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, lasów i gruntów leśnych, racjonalne ukształtowanie rozłogów gruntów.

Postępowanie scaleniowe wszczyna się na wniosek większości właścicieli gospodarstw rolnych, położonych na projektowanym obszarze scalenia lub na wniosek właścicieli gruntów, których łączny obszar przekracza połowę powierzchni projektowanego obszaru scalenia.

Postępowanie wymienne wszczyna się na wniosek wszystkich uczestników wymiany gruntów wraz z uzasadnieniem ( wniosek wolny od opłaty skarbowej ).

Do wniosku należy załączyć tytuły własności oraz zaświadczenia z Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sierpcu na grunty poddane wymianie.

Projekt scalenia lub wymiany gruntów zatwierdza, w drodze decyzji, starosta.

Powyższa decyzja stanowi tytuł do ujawnienia nowego stanu prawnego w księgach wieczystych i podstawę do wprowadzenia uczestników scalenia lub wymiany w posiadanie wydzielonych im gruntów.


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2005-12-22 12:08:21
  • Informacja zaktualizowana przez: Kikolska Agnieszka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-07-05 07:53:24
  • Liczba odsłon: 2805
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9927627]

przewiń do góry